Časopis Myslivost

Vzduchovkový zaměřovací dalekohled Fomei 4x32

Myslivost 5/2013, str. 74 
Pohybuji se v oblasti lovecké sportovní střelby jak malorážkové, tak kulové asi sedmnáct let. Z hlediska výzbroje u těchto disciplín není problém si pořídit cokoliv od jakéhokoli výrobce. Střelec si může vybírat mezi velkým množstvím konkrétního zboží, kvalitou a samozřejmě cenou.

V posledních několika letech jsem se začal zúčastňovat se svými dospívajícími dvěma dcerami závodů v lovecké střelbě ze vzduchovky. Asi není třeba dlouze popisovat, že tyto mládežnické soutěže jsou základním předpokladem při výchově nových budoucích sportovních střelců, zodpovědných a erudovaných myslivců. Jak jsem uvedl, na střelecké soutěže K4M a L4K je k dispozici od kvalitního střeliva, zbraní a optických zaměřovačů téměř všechno, co jen střelce napadne. Horší situace je na vzduchovkových soutěžích. Kdo viděl pořádat tento typ závodů a může je porovnat se soutěžemi seniorů v kulové střelbě, tak si bude připadat jako ve středověku. Jedná se hlavně o nedostatek kvalitních zaměřovacích dalekohledů. Nechci tím říct, že ty, které soutěžící používají, jsou špatné, ale převážně na vzduchovkách chybí zaměřovací dalekohledy úplně. Otázka zní, proč tam ale nejsou namontované? A odpověď je bohužel jednoduchá, prostě proto, protože na trhu není dostatek kvalitních dalekohledů vhodných na vzduchové zbraně.

Vzduchovky patří k málo výkonným zbraním, které jsou určeny hlavně k rekreační a sportovní střelbě, přesto je nutné, aby zaměřovací dalekohled určený pro vzduchovku měl velkou odolnost, aby snesl rázy pohybu pístu zbraně. Dalším požadavkem je, aby paralaxa byla nastavená na 10 metrů. To zajistí, aby střelec dobře viděl, jak záměrnou osnovu, tak i cíl. Právě tuto podmínku splňuje minimum zaměřovacích dalekohledů.

Obrátili jsme se z důvodu nedostatku vhodných dalekohledů na zástupce firmy Fomei. Hlavní prioritou na tento typ puškohledu měl být veliký rozsah korekce. Při nastřelování optiky jiných značek totiž nastával problém, že jsem byl na konci výškové korekce. Muselo se to řešit podložením dalekohledu v objímkách montáže, kde se změnil úhel dalekohledu a tím se dala ještě zbraň nastřelit.

Další podmínkou byla odolnost. U levných výrobků dochází k poškození mechaniky zaměřovací optiky. Nezdá se to, ale vzduchovka má značný zpětný ráz, a tím dochází k velkému zatížení dalekohledu.

A nakonec byl kladen důraz na cenu optiky, která měla být co nejnižší, aby tento výrobek byl co nejdostupnější široké sportovní veřejnosti.

Řešilo se také zvětšení, zda má být čtyřnásobné nebo šestinásobné. Shodli jsme se na čtyřnásobném zvětšení, které zaručuje, že jsou na vzdálenost 10 metrů dobře vidět všechny detaily terčů. A nakonec se ještě upřesňoval typ záměrné osnovy.

Jen jsme tyto požadavky dopověděli, tak během krátké doby byl první prototyp na stole. Následovalo osazení na novou vzduchovku Slávie 631, nastřelení a zátěžový test. Prototyp má označení 4x32 s osnovou Crosshair Dot. Hmotnost optiky je 220 g, délka 270 mm a má palcový tubus.

Při osazení puškohledu stačilo doslova několik kliků, aby byla zbraň nastřelena. Z výroby byla osnova nastavena na střed korekce, takže po nastavení zůstal veliký počet kliků na seřízení. Je možno jak snižovat, tak zvyšovat polohu záměrné osnovy. Přesně se jedná o tři otáčky (jedna otáčka = 46 cliků) do mínusu, tak další tři otáčky do plusu ve vertikálním směru. Jedna otáčka udělá posun středního bodu zásahu o 30 až 35 mm v 10 metrech. Teoreticky je rozsah korekce zaměřovacího dalekohledu do 200 mm v uvedené vzdálenosti.

Citlivost a přesnost kliků byla špičková, každý pohyb je doprovázený hlasitým zvukem záskokového mechanismu, který zaručuje, že zůstane zachováno přesně to, co se nastaví. Plynulost chodu ovládacích prvků byla v celém svém rozsahu stejná. Jedná se o nastavení zaměřovací osnovy a seřízení okuláru. Tuhost chodů ovládacích prvků byla přiměřená a zaručuje, aby nedocházelo k nechtěnému rozladění některého z ovládacích prvků. Točítka jsou opatřena krytkami a ještě se zmíním, že mají stupnici a je možné po povolení aretačního šroubu točítko vyjmout a vynulovat. Tím střelec získá možnost upravovat výškovou a stranovou korekci. Ostrost obrazu v celém zorném poli je velmi dobrá.

Malý problém nastal, že v testu byla použita nízká montáž 11 mm, ta umožňuje ideální sladění zbraň – optika, ale je v ní vidět stín mechanických mířidel. Dá se ale i tak bez problémů střílet. Kdyby to uživateli vadilo, je možnost odstranit mířidla nebo použít vysokou montáž s podhledem.

Rozlišovací schopnost je opět velmi dobrá. Není problém na terči přečíst detaily a vidět zásahy. Jen mi trochu vadil středový bod na nitkové záměrné osnově, který zakrýval asi 5 mm plochu na terči.

Porovnání světelnosti výkonu za šera s jinou značkou jsem prováděl na oční tabulce, kde se při zhoršování světelných podmínek sledovalo, jak dlouho a kterým typem lze ještě vidět. Jeden z konkurenčních dalekohledů měl o něco lepší světelnost.

Zaměřovací dalekohled je plněn dusíkem, který zabraňuje rosení optiky.

Další výhoda puškohledu Fomei byla, že jeho konstrukce a dobře nastavená paralaxa umožňovala střelbu i na větší vzdálenost. Vyzkoušel jsem střelbu do 40 m. I na tuto extrémní vzdálenost šel dalekohled zaostřit.

Pro zajímavost; se vzduchovkou jsem za svého života vystřílel tisíce diabolek. Ale nikdy jsem nezkoumal balistiku této zbraně. Domníval jsem se, že po deseti metrech začíná diabolka klesat. Do 20 m je zásah tam, kde míříte. Ve 30 m je pokles střely 4 cm a ve 40 m kolem 11 cm pod záměrným bodem. V porovnání jiných puškohledů dva typy na větší vzdálenost propadly, a to měl jeden továrně upravenou paralaxu na 10 m. Optiky nešly již zaostřit.

Po nastřelení proběhl zátěžový test vystřelením 500 diabolek. Není to moc, ale mělo by to stačit k ověření puškohledu. Na prvním terči se zkoušelo jaký je rozsah klikání. Byly vždy po jedné otáčce točítka vystřeleny dvě rány a tím se ověřil rozsah a velikost kliků. Na závěr zátěžového testu byly stejným postupem vystřeleny opět dvě rány na stejný terč, které ověřily, zda se během testu s optikou něco nestalo.

Dalším testem bylo šest A4 z 12 centimetrovými záměrnými body. Do každého bodu se nastřílelo po pěti ranách. Střílelo se s oporou, aby se minimalizovaly střelecké chyby. Pro zajímavost byly použity dva druhy diabolek. Příbramské MASTER a JSB MATCH. Oba druhy ukázaly velkou přesnost, nebyl problém docílit rozptyl do 1 cm.

Nakonec proběhla střelba na redukované lovecké terče určené pro vzduchovku. V poloze vleže se z 200 možných podařilo nastřílet 198 bodů.

Po odzkoušení musím jen sdělit, že jsem po dlouhé době našel to, co na našem trhu chybělo. Během testu nedošlo k žádné závadě. Mechanika záměrné osnovy bezchybně reagovala na každou změnu nastavení. Dobrý obraz i světelnost.

Malá výhrada je k použitému typu osnovy Crosshair Dot, která se mi nezdá být ideální. Bylo mi odpovězeno, že nebude problém vyrobit jakoukoli jinou záměrnou osnovu.

Nezbývá než doufat, že se tento výrobek v brzké době objeví na pultech našich specializovaných prodejen a následně v rukou našich juniorů, kteří s tímto výrokem získají kvalitní optiku na vzduchovky.

PV + kolegové

 

Zpracování dat...