MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Do roku 2013

Myslivost 1/2013, str. 5 Jaroslav palas
Počet komentářů: 1
Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, je obecně známo, že Československá myslivecká jednota byla založena 22. dubna roku 1923. V roce 2013 tedy budeme slavit devadesáté výročí naší myslivecké organizace, Českomoravské myslivecké jednoty. Jistě nebudeme jenom slavit, ale budeme také bilancovat a rozebírat předcházející období. Tak už je to v naší organizaci zvykem. Více >
Do roku 2013

Několik myšlenek ke stavu české myslivosti

Myslivost 1/2013, str. 10 Ing. Jan HART
Počet komentářů: 0
Chtěl bych - možná si dovoluji trochu moc - poznamenat několik slov k současnému stavu naší myslivosti. V časopisu Myslivost vychází již delší dobu rubrika „Tak nevím“. Je to, alespoň podle mého názoru, tribuna, ze které k nám mluví, když ne nejzkušenější, tak určitě ti, kteří se, a já věřím, že poctivě, pokoušejí nalézt cestu, kterou jistě mnohý z nás myslivců hledá. V této rubrice už koncem roku 2011 vyšel příspěvek, který se pokouší nalézt odpověď na otázku „Co se to stalo s naší myslivostí“? Myslím, že tuto otázku si položil každý, kdo zažil doby, kdy myslivost byla o kamarádství, o přejícnosti, kdy nebyla postavena na penězích a snaze „mít“ za každou cenu. Více >
Několik myšlenek ke stavu české myslivosti

NÁSTRAHY DNEŠNÍ KRAJINY (1)

Myslivost 1/2013, str 12 Petr Suvorov
Počet komentářů: 0
V současné době krajina prochází mnohými změnami, z nichž za velkou většinu je zodpovědný člověk. Tyto změny bývají mnohdy velmi rychlé a organizmy většinou nemají příliš času, aby se na ně adaptovaly. Výstavba komunikací a sídel, kácení lesů, vysoušení mokřadních ploch nebo prostá havárie tankeru pak mohou mít pro populace živých tvorů fatální následky. Ve hře o čas vyhrává ten, kdo se nejrychleji dokáže přizpůsobit zrychlenému tempu dějů. Ne každý ovšem dokáže udržet krok s ostatními. Více >
NÁSTRAHY DNEŠNÍ KRAJINY (1)

Brokové dvojky WEBLEY & SCOTT

Myslivost 1/2013, str. 16 © Paul GARITY, Webley&Scott AG
Počet komentářů: 0
Brokové dvojky, jako klasická lovecká zbraň, se stále těší velké oblibě mezi konzervativněji založenými myslivci všech generací, a to nejen v Evropě. Vzhledem ke stále se zpřísňující legislativě a nutnosti přechodu na střelivo s ocelovými broky, je většina starších brokových zbraní pro lovecké účely nepoužitelná. Současná nabídka brokových kozlic je široká, ale moderních, kvalitních a dostupných dvojek, které vyhovují dnešním požadavkům, je na trhu jako šafránu. Ve většině rodin, kde je myslivost záležitostí více generací, se určitě nachází více či méně zachovalá dvojka po otci či dědovi. Každý, kdo jednou propadl kouzlu trochu specifické střelby z tohoto typu brokovnice, ví, o čem je řeč. Více >
Brokové dvojky WEBLEY & SCOTT

Vznik nové katedry Myslivosti a lesnické zoologie

Myslivost 1/2013, str. 18 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Změny na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze Od roku 2008 existuje na Katedře ochrany lesa a myslivosti Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze samostatné Oddělení mysliveckého managementu. V rámci organizačních změn na fakultě však dojde začátkem roku 2013 k rozdělení katedry na dvě, z nichž jedna bude Katedra myslivosti a lesnické zoologie. Vedoucím dosavadního oddělení je Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., a proto jsem ho s přibližně měsíčním předstihem požádal o krátký rozhovor. Více >
Vznik nové katedry Myslivosti a lesnické zoologie

Mám pozemky v honebním společenstvu, nikdo se mnou nemluví

Myslivost 1/2013, str. 20 Ing. Jiří VRONSKÝ, člen právní komise OMS Česká Lípa
Počet komentářů: 2
Oslovilo mě několik myslivců s tím, že záměrně koupili honební pozemky v honitbě, kde je ustavené honební společenstvo (HS), ale jeho představitelé s nimi odmítají komunikovat o jejich případných právech např. o § 32 odst.2 a povinnostech ... Zákon o myslivosti v § 19 odst. 8 ukládá honebnímu společenstvu vést seznam členů, v němž se zapisuje počet jejich hlasů. Znát počet hlasů není možné bez znalosti parcel v příslušných katastrech a jejich výměry. Honební společenstvo je povinno, každému svému členu na jeho písemnou žádost a jen za úhradu vydat opis seznamu všech členů, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Tím se dá zjistit, zda jsem evidován jako člen § 19 odst 5, písm. a), nebo zda byly moje pozemky přičleněny. Více >
Mám pozemky v honebním společenstvu, nikdo se mnou nemluví

HISTORIE LÁNSKÉHO REVÍRU

Myslivost 1/2013, str. 22
Počet komentářů: 0
Ticho hlubokých hvozdů plných zvěře, nádherná zákoutí přírody, strmá údolí s potoky, nebo líně se vinoucí řeka Berounka, která protéká krajinou plnou historie. To vše dokázalo učarovat lidským srdcím bez rozdílu. Stejně tak poddaným jako jejich vrchnosti, místním i přicestovalým, anebo oběma nesmiřitelným táborům lesníkům a pytlákům. Všichni propadli kouzlu kraje, kde se od pradávna rozléhaly fanfáry loveckých rohů a vzdával hold české myslivosti. V tomto kraji vznikla před téměř 300 lety obora, která bývá často označována za perlu Křivoklátska. Vydejme se po stopách její historie od prvních zmínek až do současnosti... Více >
HISTORIE LÁNSKÉHO REVÍRU

Klub dámy české myslivosti ČMMJ, o.s.

Myslivost 1/20103, str. 31 Ing. Jiřina Špálová
Počet komentářů: 0
Jistě jste si všimli, že popularita myslivosti u žen významně stoupá. Zatímco před 20 lety byla žena na mysliveckých akcích ojedinělou výjimkou, v současné době se s ženami – myslivkyněmi - potkáváme poměrně často. Ženy se věnují práci s dětmi, velká část žen kynologii nebo sokolnictví, které je k myslivosti přivedou, mnoho žen zastává funkce jednatelek i předsedkyň mysliveckých sdružení, zastávají funkce v ČMMJ, ve státní správě. Neopomenutelnou skupinou je velká skupina trubaček – dam, které se věnují myslivecké hudbě. Více >
Klub dámy české myslivosti ČMMJ, o.s.

NP Kampinos

Myslivost 1/2013, str. 34 Text a snímky Jan KUSOLITS
Počet komentářů: 0
Polsko, náš severní soused, o němž toho většina Čechů bohužel mnoho neví. Snad je to dáno i téměř nulovou propagací polské turistiky na veletrzích typu GO a Holiday World a také ve sdělovacích prostředcích. Přitom je to země s mnoha památkami, hlubokými lesy a bažinami, v nichž žijí živočichové, kteří v českých zemích vyhynuli již před staletími. Polský Národní park Kampinos se nachází v Mazowieckém vojvodství severozápadně od Varšavy. Je jedním ze dvou národních parků, které bezprostředně sousedí s hlavním městem. Jeho poloha má velký význam pro Varšavu – nejen jako místo rekreace, ale díky západním větrům dostává město zhruba každé tři dny svěží vzduch z Kampinoského pralesa. Je proto nazýván ,,zelenými plícemi Varšavy. Více >
NP Kampinos

Výživa zvěře a medikace krmiv v praxi

Myslivost 1/201032, str. 36 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Provádění léčebných zásahů, ať již z důvodů prevence nebo tlumení výskytu nejčastějších parazitů, je záležitostí potřebnou a zdá se být nepříliš složitou. Tedy z pohledu myslivce nebo majitele obory či faremního chovu. Připomeňme si, jak by mohlo takové léčení proběhnout. Myslivecké sdružení odsouhlasí uvolnění potřebné částky na nákup léku. Podle stavu zvěře a návodu výrobce léčivé látky se vypočte potřebné množství, na základě veterinárního předpisu a ve spolupráci s veterinárním lékařem se léčivá látka dodá objednavateli. Podle návodu v příbalovém letáku se připraví medikované krmivo a podá zvěři. Zvěř je přijme přesně podle předpokladu a po celou následující loveckou sezonu je vše v pořádku. Zbavíme se obtíží se střečky, trávicí trakt, plíce nebo játra zvěře jsou s minimálním nálezem parazitů. Ano, tak by to snad mohlo být. Nicméně, pracujeme se živými zvířaty, pracujeme s lidskými chybami a mnohdy i s nezájmem a neporozuměním. Více >
Výživa zvěře a medikace krmiv v praxi

45. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Myslivost 1/2013, str. 40 Mgr. Milada Medková
Počet komentářů: 0
Letošní vrcholná lovecká a zároveň také vyhledávaná společenská akce Klubu sokolníků ČMMJ proběhla ve dnech 10. až 13. října. Od roku 1967, kdy bylo na opočenském zámku vůbec první setkání sokolníků, převážně zakládajících členů Klubu sokolníků, se toho v organizaci opočenských setkání dosti změnilo. Tehdy na nádvoří zámku stály necelé dvě desítky sokolníků převážně s jestřáby. Více >
45. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Vlk – bojazlivé zviera opradené „mýtom“ krvilačnosti

Myslivost 1/2013, str. 42 Ing. Miroslav Saniga
Počet komentářů: 0
Vymyslené bájky, legendy a mnoho „virtuálnych“ strašidelných príbehov, to sú nosné literárne žánre, v ktorých hlavným negatívnym hrdinom je vlk dravý. Zviera vzbudzujúce u väčšiny ľudí rešpekt, ba u mnohých vari až hrôzu a strach. Korene týchto neblahých predsudkov, ktoré mnohí z nás k vlkovi prechovávajú, majú svoj pôvod už v ranom detstve, keď sme boli „odchovaní“ na klasických rozprávkach. Medzi ľuďmi stále panuje mýtus o tom, že vlk je strašidelným zvieraťom, ktoré zožralo starú mamu Červenej Čiapočky i maličké kozliatka, a pritom najmä vo vzťahu k silnejšiemu predátorovi – človeku ide o plaché a pomerne mierumilovné zviera. Více >
Vlk – bojazlivé zviera opradené „mýtom“ krvilačnosti

Vývoj populací černé zvěře ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Plzeňském kraji

Myslivost 1/2013, str. 46 Bc. Karel Blažek
Počet komentářů: 0
Černá zvěř aneb v dnešní době nekonečné téma. Rád bych kolegy myslivce seznámil se zjištěnými výsledky vývoje populace černé zvěře, na základě počtu ulovených kusů, za roky 2002 – 2010 ve vybraných obcích s rozšířenou působností (dále ORP), a to Domažlice, Horšovský Týn, Tachov a Horažďovice. Tyto ORP byli záměrně vybrány pro porovnání výsledků v honitbách s větší lesnatostí a v honitbách s větší plochou, která je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. V úvodu je v každé oblasti zhodnocena charakteristika přírodní oblasti, dále pak struktura honebních pozemků (graf č. 1) a struktura lovu černé zvěře (graf č. 2). V závěru je porovnání výsledků ve vybraných ORP. Více >
Vývoj populací černé zvěře ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Plzeňském kraji

Brokové kozlice Lanber

Myslivost 1/20103, str. 58 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Čtenářský průzkum týkající se brokovnic, který proběhl v roce 2012 na stránkách tohoto časopisu, jasně ukázal, že u nás kralují kozlice. Kozlic je dnes na trhu spousta, existují již od dob křesadlových zbraní, ale jejich skutečný rozmach začal až s Browningovou kozlicí B25 (Superposé), kterou jako první začala vyrábět belgická FN. A tato kozlice se na dlouhou dobu, vlastně až dodnes, stala jakýmsi měřítkem dobré brokové kozlice. B25 se s různými úpravami vyrábí dodnes, i když dnešní 7. generace – model B725 se již od původní B25 po technické stránce hodně liší. Více >
Brokové kozlice Lanber

Lov kamzíka v Chorvatsku s výhledem na moře? Nemožné, nebo že by!?

Myslivost 1/2013, str. 62 Jan Galůšek
Počet komentářů: 0
Tak nějak náhodou jsem se připletl k lovecké výpravě do Chorvatska, na pořadu dne byl lov medvěda za finančně zvýhodněných podmínek. Je totiž krize, a tak ani ti, kteří doposud neměli hluboko do kapsy, začali šetřit a v rámci lovecké sezony neulovili tolik zvěře, kolik se jim dařilo ulovit v době, kdy ještě částka 100 000 Kč neznamenala na účtu firmy žádnou zásadní položku. Tak se stalo, že se na lov medvěda vypravilo méně movitých než obvykle a vyvstal problém jak naplnit kvótu odlovu a netratit? Bylo rozhodnuto nabídnout lovy za příznivější ceny než v minulosti, tudíž se k možnosti lovu této u nás nedosažitelné zvěře dostali i lidé s běžnými příjmy. Více >
Lov kamzíka v Chorvatsku s výhledem na moře? Nemožné, nebo že by!?

Máme vhodné psy k lovu černé zvěře?

Myslivost 1/2013, str. 64 Ing. Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Úspěšný lov na černou vyžaduje zkušené psy a jejich vůdce. Staré německé přísloví praví: „Kdo chce prasečí hlavu jíst, musí psí riskovat“. S narůstajícími stavy černé zvěře začínáme tomuto přísloví rozumět všichni, kteří černou lovíme. Škody černou zvěří a stále hrozící nebezpečí prasečího moru si vynucují snižování stavů a to zase efektivní lov. Ale ani jedno, ani druhé se nám zatím nedaří! Důležitými pomocníky jsou nám schopní a dobře vycvičení psi. Máme spoustu loveckých psů, ale ne všichni jsou použitelní a splňují to, co my, lovci potřebujeme - černou hledat, najít, zvednout a vyhnat z krytu před hlavně lovců. Více >
Máme vhodné psy k lovu černé zvěře?

Výcviková obůrka – jak se dělá „ lovec černé zvěře“

Myslivost 1/2013, str. 65 Ing. Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Pouze každý pátý pes má od přírody talent a vlohy na lov černé zvěře. Dobrou přípravou a výcvikem je možno dosáhnou toho, že až 50 % psů je možno při lovu černé zvěře s úspěchem použít. A to bez ohledu na jejich plemeno, velikost a původ. Úspěch každé společné lovecké akce na černou zvěř stojí a padá s kvalitou použitých loveckých psů. To, že je černá v leči, víme, ale dostat ji před střelce, to bez dobrých psů prakticky nejde. Více >
Výcviková obůrka – jak se dělá „ lovec černé zvěře“

NAHÁŇKOVÉ STŘÍLENÍ

Myslivost 1/2013, str. 65 Milan Cihelka
Počet komentářů: 0
A je to znovu tady. Společné myslivecké nejrozšířenější dnešní akce jsou naháňky na černou. A znovu „úspěšnost“ 9 - 12 ran na ulovení jednoho kusu. To je průměr. A ono se vůbec není čemu divit. Ve výuce adeptů, ale i v činnosti mysliveckých sdružení překonává tradiční střelba brokovnicí na asfaltové terče, která je ale poplatná době několik desetiletí zpátky, kdy bylo ještě množství drobné zvěře. Více >
NAHÁŇKOVÉ STŘÍLENÍ

Láska na první pohled – kulovnice ČZ 557

Myslivost 1/2013, str. 68 Ing. Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Většina čtenářů časopisu Myslivost má moje jméno spojené se sportovní loveckou střelbou, reprezentačním družstvem ČMMJ a předsedáním Střelecké komisi ČMMJ. Již od svých osmnácti roků se však aktivně věnuji myslivosti. Samozřejmě k výkonu práva myslivosti patří nerozlučně i lov. Za těch 34 let počet úlovků kulovou zbraní značně převyšuje 500 kusů rozmanitých druhů zvěře. V mé výbavě je více než desítka kulovnic různých výrobců a nechybí mezi nimi ZKK 600, se kterou jsem začínal, a pak několik ČZ 550 a ČZ 527 v různých rážích a provedeních. Mohu tedy posoudit a porovnávat novou kulovnici ČZ 557 jak se svými předchůdkyněmi z ČZUB, tak se zbraněmi zahraničními. Více >
Láska na první pohled – kulovnice ČZ 557

Setkání s tetřevy

Myslivost 1/2013, stzr. 73 Ing. Josef Trnka
Počet komentářů: 0
Po celý rok 2012 jsem v časopisu Myslivost pozorně sledoval odborné články, které pojednávají o jednom z nejkrásnějších ptáků žijících nejen u nás, ale i v Evropě a Asii. Jeho český název je tetřev hlušec. Česká společnost ornitologická vyhlásila tohoto mimořádného opeřence ptákem roku 2012 a jistě oprávněně. Jsem rád, že i časopis Myslivost věnuje tomuto krásnému ptáku mimořádnou pozornost v řadě svých článků. Více >
Setkání s tetřevy

STŘÍLET NEBO NE

Myslivost 1/2013, str. 77 František Pták
Počet komentářů: 0
Proběhl podzim a s ním také naháňky v kukuřici. Jedná se o fenomén polních honiteb a mnohdy příjemné zpestření nebo nepříjemnou povinnost během probíhající lovecké sezóny. Pokud jsou vlastníky pozemků subjekty věnující se zemědělské činnosti, jedná se spíše o druhou možnost. Nechci ale polemizovat o tom, zda jsou takové akce ku prospěchu věci. Při pročítání loveckého magazínu od našich západních sousedů mě zaujal článek věnující se tématu bezpečné střelby právě v kukuřici. Více >
STŘÍLET NEBO NE

Testování dalekohledu FOMEI LEADER PRO ED 8x56 v praxi

Myslivost 1/2013, str. 78 Petr Valchář
Počet komentářů: 0
V květnu letošního roku jsem dostal možnost otestovat v praxi některé dalekohledy a puškohledy, které na český trh dodává firma Fomei. Z množství dalekohledů, které jsme dostali k výběru na akci v Soběšicích, jsem si vybral dalekohled Fomei Leader Pro ED 8x56. Dalekohled jsem „nosil“ takřka denně do honitby jak na lov srnců, tak na noční čekanou na černou zvěř. Více >
Testování dalekohledu FOMEI LEADER PRO ED 8x56 v praxi

Tóny lesnic rozezněly Prahu

Myslivost 1/2013, str. 94 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 1
V neděli 2. prosince dopoledne před jedenáctou hodinou se k Rudolfinu začali sbíhat zvědaví turisté. V hledáčku fotoaparátů japonských cestovatelů se ocitli trubači z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, kteří u vchodu na schodech vítali návštěvníky třetího ročníku koncertu České myslivecké Vánoce. Více >
Tóny lesnic rozezněly Prahu

Monopod – skutečně praktická pomůcka

Myslivost 1/2013, str. 106 Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Jak si mohli pozorní čtenáři opakovaně povšimnout, nabízí redakce Myslivosti předplatitelům za zvýhodněných podmínek nákup tzv. monopodu, jinými slovy lovecké hole neboli „pirštoku“. Nejedná se přitom o žádnou převratnou novinku. Lovecká hůl, používaná zejména horskými myslivci při šoulačkách, je dobře a dlouho známou pomůckou. Již na dobových vyobrazeních císaře Františka Josefa I. nechybí při pózování nad ulovenými jeleny. Více >
Monopod – skutečně praktická pomůcka

Navštívili jsme OMS Ostrava

Myslivost 1/2013, str. 108 Ing. Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Dalším z okresních mysliveckých spolků, který se představí v našem seriálu, je zástupce z moravskoslezské části naší vlasti, OMS Ostrava, o jehož bohaté činnosti sestavili podrobné informace předseda OMS Cyril Janík a jednatelka Jana Zatloukalová Více >

65. ročník mezinárodní soutěže NKO – Memoriál Františka Vojtěcha

Myslivost 1/2013, str. 121 Hana Biolková
Počet komentářů: 0
Ve dnech 14. 9. 2012 – 16. 9. 2012 se v okrese Frýdek-Místek konal 65. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha. Největší podíl na přípravě této mezinárodní soutěže má Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha a jeho Severomoravská pobočka KCHNKO ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Fryčovice, Honebním společenstvem Staříč a Mysliveckým sdružením Trnávka-Kateřinice. Memoriál se konal pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Jaroslava Palase a ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ve Frýdku-Místku. Více >
65. ročník mezinárodní soutěže NKO – Memoriál Františka Vojtěcha

25. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze Vnorovy 18. – 19. srpna 2012

Jiří Studýnka
Počet komentářů: 0
Sotva utichly slavnostní fanfáry oznamující konec 64. ročníku MFV ve Veselí nad Moravou, už se v sousedních Vnorovech nesly nové slavnostní tóny oznamující zahájení 25. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze. Historicky poprvé pořádaného na Jižní Moravě. V koutku naší země, kde slunce svítí nejdéle v roce, kde réva vinná pokrývá stráně kopců, údolí i roviny. Kde lidé spjati se svou půdou snaží se vytvářet kulturní zemědělskou krajinu. Kde víno a místní folklór dodávají celé Jižní Moravě svůj osobitý ráz. Více >
25. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze Vnorovy 18. – 19. srpna 2012

XXV. Memoriál Mileny Štěrbové v Lipové u Chebu

Ing. jaroslav Šarman
Počet komentářů: 0
Milena Štěrbová byla první ženou, která u nás propagovala použití loveckého španěla v myslivosti. Začala provozovat myslivost a již jako mladá dívka a brzy pochopila, že lovecký pes je zde nepostradatelným pomocníkem. Pracovala řadu let jako rozhodčí z výkonu a exteriéru, byla všeobecně uznávána jako objektivní rozhodčí a významná odbornice. Napsala také první českou příručku o loveckých španělech. Byla jedním z iniciátorů založení Klubu chovatelů loveckých španělů. Více >
XXV. Memoriál Mileny Štěrbové v Lipové u Chebu
Zpracování dat...