Časopis Myslivost

25. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze Vnorovy 18. – 19. srpna 2012

Jiří Studýnka
Sotva utichly slavnostní fanfáry oznamující konec 64. ročníku MFV ve Veselí nad Moravou, už se v sousedních Vnorovech nesly nové slavnostní tóny oznamující zahájení 25. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze. Historicky poprvé pořádaného na Jižní Moravě. V koutku naší země, kde slunce svítí nejdéle v roce, kde réva vinná pokrývá stráně kopců, údolí i roviny. Kde lidé spjati se svou půdou snaží se vytvářet kulturní zemědělskou krajinu. Kde víno a místní folklór dodávají celé Jižní Moravě svůj osobitý ráz.

Když byla Jihomoravská pobočka KCHNKO Praha pověřena výborem klubu k pořádání MJS, hlavní otázkou bylo najít myslivecké sdružení, které by bylo ochotno a schopno tak náročnou soutěž ve své honitbě uskutečnit. Tím, že se nám nabídlo na pořádání memoriálu MS Pomoraví Vnorovy, bylo vše vyřešeno. Kde jinde vlastně pořádat tuto akci než v organizaci, kde mají obrovské zkušenosti s podobnými kynologickými podniky. Když zabrousíme do nedávné minulosti, zjistíme, že se zde konali, a to velmi úspěšně – MFV, Dunajský pohár a Porovnávací zkoušky. MS Vnorovy disponují na dnešní poměry neskutečně zazvěřenou honitbou drobnou zvěří. Také je to kolektiv schopných a pracovitých lidí. Další devízou je fakt, že Vnorovy spadají pod OMS Hodonín, se kterým má KCHNKO Praha nadstandardní vztahy, a to díky předsedovy OMS Radovanu Mančíkovi, který je pořádání takových a jim podobných akcí velmi nakloněn. To vše zaručovalo, že bude MJS bezvadně zajištěn.

V pátek odpoledne, kdy se začali sjíždět první účastníci, bylo již vše perfektně připravené. Vůdci psů, rozhodčí, korona, pořadatelé, no prostě všichni členové té velké kynologické rodiny, začali proudit do Vnorov ze všech stran. Podávání rukou, přátelská objetí, pozdravy nebrali konce. Mezitím však už měli rozhodčí důkladnou poradu. Následovalo krátké neformální zahájení, přivítání, a po té se okamžitě přistoupilo k losování. To je vždy pro vůdce a jejich příznivce velice důležité. Jelikož se k soutěži dostavilo všech 22 vybraných vůdců s jejich čtyřnohými kamarády, bylo jasné, že v sobotu nastoupí na vodní i polní práce shodně 11 soutěžících. Ti si pak v neděli svá pracoviště vymění. Po losu následovalo posezení spojené s poslechem dechové hudby, ochutnávkou vín a domácích destilátů. A hlavně různé debaty, o čem jiném, než o kynologii a krátkosrstém ohaři, provázely celý tento příjemný páteční večer.

V sobotu ráno nás přivítala blankytně modrá obloha a teplota, která se již po ránu šplhala nad dvacet stupňů. Že počasí bude po celý víkend doslova tropické a pro psy a jejich majitele velmi náročné, bylo nad slunce jasné. Nově zrekonstruovaný areál ve dvoře restaurace AJAX Lideřovice se pomaloučku zaplňoval a při prvních tónech borlice byl skoro zaplněn. Zahajovací projevy, které neodmyslitelně patří ke každému memoriálu, proběhly velice krátce od všech řečníků z řad funkcionářů, pořadatelů i hostů. Jelikož byl mezi soutěžícími v té době za měsíc devadesátiletý nestor české lovecké kynologie pan Josef Hendl, tak mu předseda Jihomoravské pobočky KCHNKO Praha Jiří studýnka za všechny přítomné poblahopřál a předal malou drobnost. Pak už se ujal slova vrchní rozhodčí Emil Grossmann, který představil soutěžící a celý sbor rozhodčích. Ten byl převážně složen ze členů KCHNKO Praha. Dva rozhodčí byli také pozváni z KKO se sídlem v Brně, a to hlavní poradce chovu Jan Toman a Jan Šmikmátor, majitel jedné z nejstarších a nejvýznamnějších chovatelských stanic v České republice – Javořice. Spolupráce mezi kluby na všech úrovních je velmi důležitá, zvláště jde-li o kluby zabývající se chovem stejného plemene. Dále nesmíme zapomenout ještě na jednoho člena rozhodcovského sboru. A tím nebyl nikdo jiný než Ing. Dieter Kowarovsky z Rakouska, prezident Rakouského a viceprezident světového klubu chovatelů NKO. Mezi vůdci měli zastoupení čtyři z Německa, z toho jedna vůdkyně, čtyři ze Slovenska a zbytek tvořili domácí vůdci a jedna vůdkyně.

Polní práce probíhaly na velkých komplexech luk s nižším porostem různých lučních trav a bylin. Zazvěřenost byla vynikající a plno vůdců a jejich svěřenců, i diváků z korony, to vidělo určitě poprvé v životě. Někteří psi s tím měli následně velké problémy. Bylo běžné že, každý pes měl možnost vystavit 5 - 6 zajíců. To samé platilo i o bažantí zvěři, někteří měli dokonce i koroptve. Zazvěřenost opravdu nevídaná a obdivuhodná. Tím měli samozřejmě i rozhodčí velmi usnadněnou práci. Nejeden přihlížející z korony prohodil: ,,jó, s toliko zvěře to se to posuzuje‘‘. I když bylo neuvěřitelné horko s teplotami kolem osmatřiceti, ale v poli dostatek zvěře, měli psi motivaci k hledání, a proto většina psů předvedla, jak se říká velmi pěkné velké pole. Kdyby běhali v tomto počasí v poli bez zvěře, nevím, nevím kolik by jich vydrželo hledat stanovený časový limit. Velké pole posuzovali pánové František Navrátil, MUDr. Pavel Pilař a Václav Kratochvíl, ikona chovu a výcviku krátkosrstých ohařů, který se svými svěřenci vyhrál vše, co se jen vyhrát dá. Po oba dva dny všichni tři odvedli výbornou práci. Malé pole někdy bývá velice zrádné. Disciplíny se zdají být na první pohled jednoduché. Ale když se podíváme do historie některých memoriálů a soutěží, zjistíme, kolik právě na vlečkách a dohledávkách padlo favoritů. A když se k tomu přidá velká zazvěřenost, kdy na vlečkách vyskakují zajíci, o problémy není nikdy nouze. Klání na vodě se skládá z disciplín tzv. rákosových a disciplín na volné hladině, někdy používají starší kynologové název - hladká voda. Na letošním memoriálu bylo největším úskalím rákosí. To bylo převážně suché a nabízelo možnost výborného krytu pro zvěř. Zejména pro bažanty a srnčí zvěř, což dělalo některým psům velké problémy.

Sobotní společenský večer probíhal ve venkovním prostranství restaurace AJAX Lideřovice. Nálada byla velmi přátelská, posezení v teplém srpnovém večeru velice příjemné. A tak se rozebíral právě skončený soutěžní den, studovali průběžné výsledky, odhadoval se průběh příštího dne. Vyprávěli se různé historky, zpívalo se, tančilo, jedlo, pilo, no prostě bylo tak, jak se na Jižní Moravu sluší a patří.

V neděli ráno počasí opět připomínalo spíše podnebí nějaké tropické země. Krátké zahájení a hybaj na disciplíny než začne slunce opět kralovat svým žárem. Situace na velkém poli byla téměř stejná jako předcházející den. Zvěře bylo opět dostatek. Jeden lepší výkon střídal druhý. Na pracovišti malého pole až na jedno zaváhání na dohledávce, také dopadlo vše velmi dobře. Takže rozhodčí Antonín Žižka, Jaroslav Hrabal a Jan Šmikmátor mohli konstatovat, že po oba dva dny viděli velice pěkné a vyrovnané výkony. Volnou hladinu posuzovali Jan Toman a Jaroslav Košťál, také oni byli s převážně výbornými výkony psů a fen spokojeni. Josef Musil a Ing. Dieter Kowarovsky, kteří hodnotili práci při rákosových disciplínách, potvrdili, že výkon psů hodně ovlivnil fakt, že se v porostu nacházelo velmi mnoho zvěře. Některým to pomohlo, jiným spíše uškodilo. Ale to pořadatelé neovlivní a zvěři neporučí a nezakáží vstup do prostoru, kde probíhají zkoušky. Kde se zvěř cítí dobře a bezpečně, tam se také ráda nejvíce zdržuje.

Memoriál navštívili i Franz Penker - ekonom a tiskový referent Německého klubu chovatelů NKO a Michael Hammerer - výcvikář a vedoucí plemenné knihy Německého klubu chovatelů NKO. Důvod jejich návštěvy byl prostý. V roce 2013 bude Česká Republika hostit mezinárodní soutěž IKP. Tato soutěž je podobná MJS, zúčastní se jí asi něco kolem 150 – 180 psů a fen z celé Evropy. Pořadatelem bude KCHNKO Praha. Velice úzce bude spolupracovat s ČMMJ OMS Hodonín, který nabídl svou pomoc při zajišťování množství revírů pro polní i vodní práce. Světový klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů, který bude tuto akci zastřešovat tím, že pověřil KCHNKO Praha pořádáním IKP, dal jasně najevo, kdo je pro ně vlajkovou lodí chovu a výcviku NKO v České republice. Pan Hammerer, Penker a Ing. Kowarovsky, které doprovázel MVDr. Čestmír Šrámek, hlavní poradce chovu KCHNKO Praha, spolu s předsedou OMS Hodonín Radovanem Mančíkem si projeli revíry, vodní nádrže a rybníky na Hodonínsku. Tím co viděli, byli nadšeni. Množstvím zvěře, rozlohou a krásou místních vodních ploch, dobrými příjezdovými cestami atd.

Když se přiblížila v neděli odpoledne pátá hodina a vůdci se začali stavět ke špalkům se svými čísly, a přihlížející diváci zaplnili přilehlé prostranství, bylo zřejmé, že letošní MJS se nachýlil do své poslední etapy. Z úst vrchního rozhodčího Emila Grossmanna jsme se dozvěděli, kolik psů uspělo a v jakých cenách, kolik jich neuspělo a na čem. Že rozhodčí hodnotili celkovou připravenost psů jako velmi dobrou a zazvěření jako doslova ideální.

Vítězem 25. ročníku MJS se stal Kir od Blatského potoka, vůdce, majitel i chovatel Václav Dvořák z Mažic. Obdržel I. cenu 344 bodů, titul CACT a cenu za nejlepší polní práci. Tento pes předvedl razantní hledání, dokonalého systému spojené s perfektním postoupením a vystavením. Vynikající klid před zvěří, a po celou dobu hledání naprostý kontakt se svým vůdcem. Na druhém místě se umístnila fena Pepper vom Theelshof, vůdkyně a majitelka Katharina Weidlein z Německa. Tato fenka dokončila soutěž v I. ceně s počtem 342 bodů a titulem res. CACT a cenou pro nejlepší vodní práci. Tato velmi sympatická hnědka s neméně sympatickou vůdkyní prošly celý memoriál ve výborné formě a jen pouze o dva body jim uniklo celkové vítězství. Třetí skončil zástupce slovenské kynologie nositel slavného jména, a to Marek Banas se psem Cell zo Šurianského kopca. Tato dvojice soutěž absolvovala v I. ceně s počtem 341 bodů. Na čtvrtém místě uspěl skoro devadesátiletý Josef Hendl se psem Gary z Visálku. Což byl určitě pro nás všechny přítomné naprosto neuvěřitelný výkon. Pan Hendl běhal po poli ve čtyřicetistupňovém vedru doslova jako mladík. Po závěrečných projevech se naposledy rozezněli tóny borlice oznamující konec 25. ročníku MJS ve Vnorovech.

Závěrem bych chtěl poděkovat za nás za všechny MS Pomoraví Vnorovy pod vedením hlavního motoru celé akce pana Jaroslava Gajoše, že poskytli MJS vynikající zázemí, revír plný drobné zvěře, vstřícnost, ochotu, dobrou náladu a hlavně to nejdůležitější, lidský přístup. Doufám, že se všem na Jižní Moravě líbilo a zase někdy nashledanou.

Jiří STUDÝNKA

Zpracování dat...