Časopis Myslivost

34. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta

Myslivost 1/2013, str. 120  MUDR. Vlastimil Novotný
34. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta
Před 34 lety z inciativy FIDC (Federazione Italliana Della Caccia) vznikla evropská soutěž loveckých psů a lovců, jejímž cílem bylo propagovat kulturní dědictví lovu se stavěcími psy.

První ročník byl v roce 1978 v Italii a v roce 1980 přistoupila k této soutěži Brazílie a od tohoto roku nese soutěž název „Mistrovství světa“. Není bez zajímavosti, že tato soutěž byla v roce 1996 v České republice a v roce 2004 a 2010 bylo organizátorem Slovensko. Pod hlavičkou FIDC je organizační výbor Mistrovství světa a prvním zástupcem naší republiky v FIDC byl Ing. Jaromír Dostál a později Josef Němec. Účast našich kynologů byla na této soutěži možná až po roce 1989 a nutno říci, že byla sporadická. Josef Němec dokázal v 90. letech zajistit ekonomickou podporu národního družstva ze strany ČMMJ, a tak postupně narůstala účast našich vůdců. V počátku se na tuto soutěž orientovali vůdci kontinentálních psů a díky Ing. Jaromíru Dostálovi a Heleně Dvořákové jsou to ČF a BO, a to již před rokem 1996. Na Mistrovství světa konaném ve Zlíně v roce 1996 získalo družstvo České republiky druhé místo v soutěži Svatého Huberta  (MUDr. Vlastimil Novotný s VOK a Josef Javůrek s ČF) a v jednotlivcích 3. místo (MUDr. Vlastimil Novotný s VOK Puma z Hajnice). Prvním psem, který na MS bodoval, byla fena Pinia z Taranky (BO) vedená Svatoplukem Souchou v roce 1996 ve Zlíně (v.d). Druhým psem, který v začátcích bodoval, byl Piast z Taranky (BO), vedený Naďou Duškovou v roce 1997 v Umagu (Chorvatsko, d.). Tehdy zorganizovala účast našeho družstva Helena Dvořáková a družstvo startovalo ve složení Naďa Dušková (BO), Jan Šabatka (BO), Svatopluk Soucha (BO) a Slavomír Hanáček (MOK). Další vůdce, který na těchto soutěžích bodoval byl Josef Novák z Klapý s NKO. Jméno České republiky se výrazněji začíná ukazovat na této soutěži od roku 2004, kdy družstvo anglických ohařů získalo 2. místo a toto umístění zopakovalo družstvo „angličanů“ v letech 2005 a 2006. V roce 2007 bylo družstvo anglických stavěcích psů České republiky na 3. místě. MS 2008 na Zadaru v Chorvatsku bylo jedno z nejúspěšnějších pro Českou republiku. Ve skupině anglických stavěcích psů získalo družstvo České republiky ve složení Vladimíra Dvořáková a Eva Straková 3. místo. Na soutěži Svatého Huberta bylo družstvo žen ve složení Eva Straková a Mgr. Jana Anderlová rovněž na 1. místě. V jednotlivcích ve skupině anglických stavěcích psů byla Cheeky z Lodínských luhů (AS) na 3. místě. Družstvo kontinentálních ohařů České republiky (Pavel Navrátil, Petr Zoubek, Naďa Dušková) bylo na 4. místě. V roce 2009 bylo MS v Řecku a sem vydalo jen družstvo „kontinentálů“ (Pavel Navrátil, Petr Zoubek) a získalo v družstvech 3. místo. V roce 2010 na Slovensku opět zářili „angličané“. V jednotlivcích získal 1. místo Fino vis Trangulla (AS) vedený Vladimírou Dvořákovou a v družstech (Vladimíra Dvořáková, Dita Weinfurtová) byly na 1. místě. V roce 2011 bylo MS ve Francii a sem se opět vydalo jen družstvo „kontinentálů“ (Pavel Navrátil, Petr Zoubek), ale štěstí jim tento rok nepřálo a ze 33. MS se naši reprezentanti vraceli bez medaile.    

Srbsko nepatří mezi atraktivní turistické destinace, ale mezi 12 .-17. říjnem 2012 se přesouvali účastníci 34. mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěže Svatého Huberta do Niše v Srbsku, které je díky silné populaci divokých koroptví důležitým centrem pro pořádání evropských a klubových soutěží stavěcích psů.    

Na slavností zahájení 18. 10. 2012 dorazila Vladimíra Dvořáková s Faustem, Ibi a Irou Vis Tranquilla, Dita Weinfurtová s Bellou Aragaj. Kontinentální ohaře zastupoval Miroslav Kalík s Durem (NDO), Petr Zoubek s Oki z Vápenek (NKO) a Ummou Plameni Pas (MOK), Pavel Navrátil s Monou z Vápenek (NKO). Do soutěže Svatého Huberta za Českou republiku v kategorii žen nastoupila Vladimíra Dvořáková a Bea Vis Tranquilla (AS) spolu s Ing. Janou Votrubovou a Fai Leslie Leven(AS). Mužskou kategorii reprezentoval zkušený vůdce Miroslav Kalík a Silver del Rade Savič (NKO) a druhým našim zástupcem v mužské kategorii byl nováček soutěže Pavel Blaška s Arky z Hanačova(MOK).   

Těžko někdo počítal s netypickými klimatickými podmínkami v polovině října. První den MS bylo 32 °C. a kromě toho, oblast kolem Niše byla tři měsíce bez deště. To se projevilo na výkonech psů - ve skupině kontinentálních stavěcích psů první den MS ze 62 psů uspěl pouze jeden pes. Ve skupině anglických stavěcích psů to bylo 11 psů. Bohužel, nebyl mezi nimi žádný reprezentant ČR. Druhý den MS byla soutěž Sv. Huberta. Ráno se vyjíždělo již v 5.30 hod. a velká kolona se přesouvala do Natalince, asi 150 km z Niš směrem k Bělehradu. V soutěži Sv. Huberta jsme měli dva muže a dvě ženy. Terény byli výborné, organizace perfektně připravená. Byly celkem dvě baterie žen a tři baterie mužů. Zvláštností bylo, že každou baterii kromě organizátorů doprovázela i sanita se zdravotní službou. V terénech byla divoká bažantí zvěř a trochu záleželo na štěstí, protože ne každý na divoké bažanty narazil. Vladimíra Dvořáková předvedla s Beou vis  Tranquilla (AS) perfektní výkon a měla ve skupině nejvíce bodů, ale bohužel neměla šanci ulovit zvěř, a tak byla až třetí, protože soutěžící z Francie a Španělska ulovili po jednom kusu bažantí zvěře, a tak i s méně body byli na prvém a druhém místě. Ve druhé baterii dominovala soutěžící z Italie, která na dvě rány střelila dva kusy bažantí zvěře a ve skupině byla jediná, která zvěř ulovila. Ing. Jana Votrubová s Fai Leslie Leven (AS) předvedla také výborný výkon a ve skupině obsadila 3. místo.

V celkovém pořadí pak naše ženy na MS Sv. Huberta obsadily 3. místo. V mužích byl Pavel Blaška s Arky z Hanačova (MOK) na 6. místě v baterii a také neměl možnost střelit zvěř. O druhém reprezentantu, Miroslavu Kalíkovi, se psem Silver del Rade Savič (NKO), jsme neměli během dne žádné informace. Teprve v podvečer jsme zachytili zprávu, že pan Kalík vyhrál svoji baterii a jde do baráže. Jako jediný v baráži našel zvěř, ale bažant byl bohužel poraněný a nechtěl vzlétnout a pes v těžkém terénu mohl jen obtížně postupovat, a proto byl v baráži (finále) celkově až na třetím místě. Mužské družstvo České republiky díky výkonu Miroslava Kalíka získalo v celkovém pořadí druhé místo.

Poslední den MS byl pro skupinu kontinentálních i anglických příznivější. Trochu se ochladilo a foukal vítr. Výkony psů byly lepší, ale bohužel žádný pes z našeho družstva kontinentálních i anglických psů nebodoval. Je třeba vyzvednout úspěch Slovenska, které získalo prvenství v jednotlivcích v kontinentálech s NKO chorvatského původu.

V roce 2012 na MS zářila družstva žen a mužů v soutěži Sv. Huberta a je to další pokračování úspěchů našich reprezentantů na MS v lovu s ohaři a soutěži Sv. Huberta. Letošního MS se zúčastnilo celkem 22 států a Česká republika se určitě neztratila. Jako vždy, dominovala Italie, Francie, Španělsko, Portugalsko a San Marino (vlastně také Italie). Tak velké státy, jako Německo, Švédsko, Norsko, Finsko a Chorvatsko prakticky vůbec nebodovaly.

Závěrem je nutné poděkovat í Ing. Janě Votrubové, která zajistila formou sponzorského daru pro celé družstvo České republiky jednotné oblečení od firmy Hubert Styl Jičín, majitele Tomáše Balihara. Dík také patří ČMMJ za významnou finanční podporu. Kompletní výsledky k nahlédnutí na: http://www.kdnatalinci.com/index.html. 

MUDr. Novotný Vlastimil

místopředseda KK ČMKJ  

Zpracování dat...