ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

45. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Myslivost 1/2013, str. 40  Mgr. Milada Medková
Letošní vrcholná lovecká a zároveň také vyhledávaná společenská akce Klubu sokolníků ČMMJ proběhla ve dnech 10. až 13. října. Od roku 1967, kdy bylo na opočenském zámku vůbec první setkání sokolníků, převážně zakládajících členů Klubu sokolníků, se toho v organizaci opočenských setkání dosti změnilo. Tehdy na nádvoří zámku stály necelé dvě desítky sokolníků převážně s jestřáby.

Po 45 letech konání má opočenské setkání takovou proslulost, že se jedná o jedno z nejprestižnějších setkání sokolníků s jejich dravci na světě. Toho letošního se aktivně zúčastnilo 111 sokolníků a jako obvykle nejen z Čech, ale také ze Slovenska, Polska, Chorvatska, Belgie, Francie, Rakouska, Německa a Holandska a další desítky sokolníků bez svých dravců, zájemců o sokolnictví a jejich známých.

Počet loveckých dravců je limitován počtem honiteb, do kterých je možno jít s dravci lovit. Z dravců byli k vidění nejen jestřábi, ale také orli, sokoli, rarozi a stále oblíbenější káně Harrisova. Byli zde i méně rozšíření dravci, například orel jestřábí či káně rudochvostá.

Velmi nás potěšil zájem prezidenta I. A. F. (Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců), Franka Bonda, který opočenské setkání poctil svojí přítomností. K váženým hostům patřil také Angus Middleton, generální sekretář FACE, který se opočenského setkání stejně jako prezident I. A. F. zúčastnil již podruhé, což při vytíženosti těchto osobností lze považovat za opravdu vřelý zájem.

Jak se stalo již neodmyslitelnou tradicí, sokolnické setkání bylo slavnostně zahájeno ve čtvrtek ráno na nádvoří opočenského zámku, tentokrát připomínkou historických kořenů sokolnictví průvodem sokolníků na koních v historických oděvech. Vzácní hosté byli na nádvoří zámku přivezeni v kočárech taženými starokladrubskými bělouši. Po projevech předsedy Klubu sokolníků, pozdravu prezidenta I.A.F. a pozvaných hostů z řad zástupců samosprávy, státní správy a samozřejmě Českomoravské myslivecké jednoty a zahraničních sokolníků, se deset loveckých skupin spolu s diváckou koronou rozjelo do zapůjčených honiteb mysliveckých sdružení Librantice, Dobruška, Piletice, Bohuslavice, Očelice, Jasenná, Smiřice, Problůz, Opočno – Přepychy, Břehy – Lohenice, bažantnice Mochov a honitba LČR Koliba. Po prvním loveckém dnu bylo na večerním výřadu na nádvoří zámku 9 kusů srnčí zvěře, 24 zajíců, 13 bažantů a 2 kachny.

Druhým loveckým dnem byl pátek, kdy sokolníci měli možnost se svými dravci lovit v honitbách mysliveckých sdružení Opočno – Přepychy, Bolehošť, Jasenná, Byzhradec, Hoříněves, Moravany – Kostěnice, Kostelecká Lhota, Dobré a bažantnice Mochov. Také druhý den sokolnických lovů lze vyhodnotit jako úspěšný, na večerním společném výřadu se objevilo 5 kusů srnčí zvěře, 22 zajíců a 17 bažantů.

Posledním dnem sokolnických lovů byla sobota, kdy po ranním nástupu se sokolníci spolu s přihlížejícími hned nerozjeli za lovy do honiteb, ale nejprve proběhly ukázky výcviku s volným létáním se sokolnicky cvičenými dravci na Vodětínském kopci poblíž Opočna, při nichž diváci měli možnost shlédnout nejen celou řadu dravců, ale ti menší měli možnost uplatnit své nově nabyté vědomosti o dravcích a sokolnictví při soutěži o drobné upomínkové předměty. Společnost Zayferus, která ukázky zajistila, právem sklidila nadšený potlesk několika set přítomných diváků. Vždyť nejen laickou veřejnost, ale i sokolníky fascinoval simulovaný útok raroha, či sokola, pobavilo je vynalézavé karančo jižní hledající chutné sousto ukryté pod sokolnickou brašnou a další výstupy ve zdařilém programu.

Po ukázkách již sokolníky čekal lov v honitbách mysliveckých sdružení Předměřice, Kosičky, Králova Lhota, Tutleky, Prasek, Starý Ples, Trnov, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, Albrechtice, Přepychy a bažantnice Mochov. Také poslední den sokolnických lovů byl pro sokolníky a především jejich dravce velmi úspěšný, když na tradičním večerním výřadu leželo 5 kusů srnčí zvěře, 31 zajíců a 23 bažantů.

Celkem bylo za tři dny uloveno 77 zajíců, 53 bažantů, 2 kachny a 19 kusů srnčí zvěře, tedy 151 kusů zvěře.

Závěrem nezbývá než srdečně poděkovat za pomoc a aktivitu všem, kteří se podíleli na úspěšném uspořádání 45. ročníku sokolnického setkání s mezinárodní účastí v Opočně, za vstřícný přístup pak sokolníci děkují zejména zástupcům Ministerstva zemědělství, odborů životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého a Pardubického kraje, Magistrátů města Hradce Králové a Pardubic, městských úřadů v Opočně, Dobrušce, Jaroměři, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou, Krajských veterinárních správ v Hradci Králové a Pardubicích a jejich okresních veterinárních inspektorátů. Dále poděkování patří také zástupcům Českomoravské myslivecké jednoty a okresním myslivecký spolkům ČMMJ v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové a Pardubicích, Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, jejíž trubači svým uměním dotvářeli důstojnou atmosféru setkání, paní Kristině Colloredo-Mansfeldové, jejímu odbornému personálu a v neposlední řadě také Národnímu památkovému ústavu a správě opočenského zámku. Zásluhu na tom, že se ohromnému množství aut po všechny dny podařilo včas dostat z Opočna do honiteb a zase zpět bez problémů a také po všech stránkách bez úhony přečkat parkování, mělo oddělení Policie ČR v Opočně. Zvláštní poděkování za podporu včetně nezištné pomoci při zajišťování honiteb a organizaci setkání náleží Lesům České republiky, s. p. Hradec Králové.

Za ochotu při zapůjčení honiteb, bez nichž by sokolnické setkání vůbec nebylo možno uspořádat, pak sokolníci srdečně děkují také všem mysliveckým sdružením a honebním společenstvům, které sokolníkům své honitby poskytly. V neposlední řadě děkuji také všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění tohoto sokolnického setkání - tedy kolegům sokolníkům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem, zejména svou osobní aktivní pomocí a ochotou zasloužili o zdárný průběh již 45. sokolnického setkání s mezinárodní účastí.

Tři dny 45. mezinárodního sokolnického setkání utekly jako voda. Je proto pochopitelné, že se sokolníci s Opočnem jen neradi loučí a již při odjezdu se těší na shledání zase za rok. Ale i rok se přehoupne – vždyť nás sokolníky čeká tolik aktivit. Do konce roku ještě lovecká sezóna, od konce zimy až do konce léta odchovy mláďat našich dravců a pelichání těch dospělých. A pak již opět výcvik a příprava na podzimní loveckou sezónu. Mezi tím množství klubové práce a samozřejmě pomoc handicapovaným dravcům z přírody, pomoc při ochraně ohrožených druhů, ale i pomoc při řešení mnohdy citelných škod působených divokými dravci na domácí drůbeži apod. Takže: za rok v Opočně zase na shledanou!

Mgr. Marcela MEDKOVÁ

Klub sokolníků ČMMJ

Zpracování dat...