Časopis Myslivost

65. ročník mezinárodní soutěže NKO – Memoriál Františka Vojtěcha

Myslivost 1/2013, str. 121  Hana Biolková
Ve dnech 14. 9. 2012 – 16. 9. 2012 se v okrese Frýdek-Místek konal 65. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha. Největší podíl na přípravě této mezinárodní soutěže má Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha a jeho Severomoravská pobočka KCHNKO ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Fryčovice, Honebním společenstvem Staříč a Mysliveckým sdružením Trnávka-Kateřinice. Memoriál se konal pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Jaroslava Palase a ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ve Frýdku-Místku.

Memoriál se konal ve třech dnech. V pátek 14. září proběhla prezentace a veterinární prohlídka v areálu Myslivecké chaty ve Staříči, slavnostní losování a rozdělení psů do skupin.

V sobotu 15. září byl Memoriál Františka Vojtěcha slavnostně zahájen ve Fryčovicích - v Oboře Sovinec u Pamětního kamene za slavnostního troubení trubačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kteří nádhernou hudbou doprovázeli celou soutěž. Počasí nám přálo a sobotní ráno bylo slunečné a poměrně chladné. Pamětní kámen v oboře Sovinec je umístěn na návrší, ze kterého je nádherný výhled do všech světových stran a to umocnilo celkový dojem ze slavnostního zahájení. Nejprve všechny přítomné přivítal pan Volný Leo – ředitel memoriálu a předal slovo vrchnímu rozhodčímu panu Petru Volnému.

Proběhlo představení rozhodčích pro jednotlivé disciplíny a zároveň i představení vedoucích skupin, kteří po celé dva dny byli se soutěžícími v terénu, zaváděli je do honiteb a byli jim nápomocni.

Vynikajícím řešením bylo to, že vyjmenováním čísel soutěžících se vytvořila skupina a ihned jí byl představen její vedoucí a zařadil se k vůdcům. Tak bylo vše přehledné a nasvědčovalo hladkému průběhu během zkoušek. To bylo velice důležité, protože vrcholná akce jako memoriál je velice složitá po organizační stránce.  

K soutěži bylo přihlášeno 21 účastníků. Po rozlosování čísel a zařazení soutěžících do jednotlivých skupin vyrazila každá skupina za svým cílem. Ohaři pracovali na velkém poli, malém poli, vodě, na barvách a vlečkách.

Výkony ohařů posuzoval sbor rozhodčích v tomto složení:

Vrchní rozhodčí: Petr Volný, velké pole: Ing. Jiří Formánek ml., Ing. Jozef Jursa a Josef Novák, malé pole: Jaroslav Konečný a Josef Kusala, voda: Ing. Tomáš Morbicer a Oldřich Nehyba, barvy     : Jan Nastoupil, Břetislav Jelínek, Libor Nehyba, Vladimír Bláha a Libor Sedlák, vlečky: Antonín Žižka, Ing. Jan Ryška, drobné: Břetislav Šichor, Jiří Vilkus

 

Bohužel deseti účastníkům se náročnou soutěž nepodařilo dokončit.

Ze zprávy vrchního rozhodčího lze vyčíst, že zazvěření pernatou zvěří bylo nadprůměrné, srstnatá zvěř se vyskytovala jen ojediněle. Vodní práce, dohledávky a nahánění bylo prováděno v suchém rákosu. Lesní práce byly připraveny ve středně náročném terénu, velmi dobře organizovány. Počasí pro soutěžící psy bylo příznivé. Během memoriálu se vůdci chovali vzorně, nebyl podán žádný protest ohledně porušení zkušebního řádu. V průběhu celých zkoušek byla k dispozici veterinární služba.

Vítězem Memoriálu Františka Vojtěcha se stal Gary z Visálku s vůdcem Josefem Hendlem s celkovým počtem 490bodů. Z toho celkem bodů v poli 226, ve vodě 72, v lese 144 a přinášení 48.

Pan Hendl byl zároveň nejstarším účastníkem a všichni jsme mu přáli co nejlepší výsledek. Myslím, že vítězství pana Hendla a jeho ohaře Garyho vehnalo slzy do očí většině přítomných, protože tento čilý a veselý milovník ohařů v letošním roce oslavil již 90. narozeniny!

Druhým nejúspěšnějším vůdcem byl zároveň i druhý nejstarší účastník soutěže pan Otto Banás se psem Britem zo Šurianského kopca s výsledkem 488 bodů. Z toho celkem v poli 231, ve vodě 72, v lese 137a přinášení 48.

Jako třetí se umístil Jiří Pospíšil s ohařem Galánem z Černých blat s celkovým počtem 473bodů, z toho v poli 227, ve vodě 72, v lese 126 a přinášení 48.

Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení 65. Ročníku MFV  proběhlo v neděli večer

v příjemném prostředí kulturního domu ve Staříči.

Chtěla bych jménem Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu této náročné akce podíleli, zejména předsedovi severomoravské pobočky KCHNKO Petru Volnému, který v podstatě byl hlavním organizátorem a strávil nad přípravou této akce nesmírné množství času. Soutěž byla připravena velmi precizně a všichni organizátoři, rozhodčí i soutěžící podali co nejlepší možné výkony. Děkuji také všem sponzorům, kteří se na celé akci podíleli.

 

 

 

 

Text a snímky Hana BIOLKOVÁ

Zpracování dat...