Časopis Myslivost

Do roku 2013

Myslivost 1/2013, str. 5  Jaroslav palas
Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, je obecně známo, že Československá myslivecká jednota byla založena 22. dubna roku 1923. V roce 2013 tedy budeme slavit devadesáté výročí naší myslivecké organizace, Českomoravské myslivecké jednoty. Jistě nebudeme jenom slavit, ale budeme také bilancovat a rozebírat předcházející období. Tak už je to v naší organizaci zvykem.

První soubornější pojednání na toto téma učinil jeden z otců zakladatelů ústřední jednatel Československé myslivecké jednoty Josef Žalman u příležitosti desátého výročí založení naší ČSMJ v roce 1933. V tomto roce byla v Praze pořádána první myslivecká výstava. V Almanachu, který vyšel u této příležitosti, byla popsána činnost orgánů ČSMJ od jejího založení.

V roce 1923 jsme sdružovali necelých 3000 členů. Dnes, po transformaci myslivosti, má Českomoravská myslivecká jednota přibližně 70 000 členů a je stále nejsilnější mysliveckou organizací v naší republice. Organizujeme sedm zájmových klubů. Máme čtyři obchodní organizace, které podporují náš rozvoj a ani jedna z nich není, v současné ne příliš dobré ekonomické situaci Evropy a našeho státu, v ekonomické ztrátě.

U příležitosti tohoto významného výročí bych chtěl vyzvednout práci okresních mysliveckých spolků ČMMJ. Bez jejich obětavé práce by byla celá naše organizace, ale i společnost obecně, značně ochuzena. Organizace zkoušek z myslivosti, zkoušek mysliveckých hospodářů, chovatelských přehlídek, kynologických akcí, střeleckých akcí, plesů, odborných seminářů, dětských dnů, organizace soutěží O Zlatou srnčí trofej a dalších akcí, umožňuje setkávání našich členů, přibližuje naši práci veřejnosti a napomáhá přiblížit naši práci všem, kdo o ní mají zájem.

Myslím si, že nás všechny potěšilo, když byla v roce 2012 myslivost zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Možná ještě větší význam má v celosvětovém měřítku zapsání sokolnictví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tato ocenění bychom nikdy nezískali bez obětavé práce našich členů, kteří byli schopni připravit materiály a splnit všechna kritéria, která jsou nutná pro zapsání na tyto seznamy.

Velmi důležitou otázkou je, proč se vlastně myslivci sdružují, proč potřebují silnou mysliveckou organizaci. Tyto otázky jsou o to důležitější v dnešní době, která často sází více na osobní individuální prospěch, než na prospěch celé společnosti. Sdružujeme se za účelem prosazování obecných zájmů myslivosti, za účelem organizování společných akcí i za účelem zvyšování odborných znalostí. Každý člen by si měl uvědomit, že bez práce naší organizace by byly podmínky pro výkon práva myslivosti daleko komplikovanější a myslivost by byla odsouvána na periferii naší společnosti.

Předpokládám, že i do budoucna bude v naší organizaci probíhat demokratická diskuze, jakým směrem se bude naše organizace ubírat, jaké bude mít priority. Ale je potřeba, aby všichni, kteří chtějí veřejně diskutovat, si uvědomili, že myslivost nekončí za hranicemi jejich honitby či okresu, ale vždy přemýšleli o komplexním pojetí a systému naší české myslivosti.

Věřím, že se nám i nadále bude dařit prosazovat zájmy svých členů a ochranu myslivosti v kontextu komplexní ochrany životního prostředí a aktivního hospodaření v krajině. Budeme se i nadále snažit pracovat především s dětmi a mládeží, protože tyto cílové skupiny jsou naší budoucností. Doufám, že k tomu přispěje i nová dětská příloha v časopise Myslivost, která bude vydávána od nového roku.

Naší budoucností jsou však také noví myslivci, kteří se aktivně zapojí do mysliveckých kolektivů a mysliveckého hospodaření a nebudou jen poslouchat, že stavy v mysliveckých kolektivech jsou naplněné, a že další členové se nepřijímají. Pokud někomu nedáme šanci se zapojit, ochuzujeme nejen sebe, ale i sílu ovlivňovat budoucnost myslivosti.

Budeme se také snažit na pořádaných akcích přiblížit naší práci veřejnosti. I nadále bude důležitá spolupráce se všemi organizacemi, které mají shodný zájem na rozvoji ochrany přírody a myslivosti.

Začíná rok 2013. Dovolte mi tedy popřát vám všem do tohoto roku mnoho štěstí v soukromém i pracovním životě, hodně zdraví a v neposlední řadě hodně mysliveckých zážitků, ať už se bude jednat o společenské akce nebo jen prosté pozorování naší, stále ještě překrásné přírody.

Myslivosti zdar!

Ing. Jaroslav PALAS

předseda ČMMJ

Zpracování dat...