Časopis Myslivost

Leden 2013

Tóny lesnic rozezněly Prahu

Myslivost 1/2013, str. 94  Petr Šeplavý
V neděli 2. prosince dopoledne před jedenáctou hodinou se k Rudolfinu začali sbíhat zvědaví turisté. V hledáčku fotoaparátů japonských cestovatelů se ocitli trubači z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, kteří u vchodu na schodech vítali návštěvníky třetího ročníku koncertu České myslivecké Vánoce.

Účinkující i trubači se sjeli ze všech koutů České republiky. Někteří na tento svátek mysliveckých trubačů zavítali ze zahraničí. Ze Slovenska se koncertu zúčastnil a jako host loveckého tria vystoupil Edmund Hatiar, předseda Klubu trubačů Slovenské republiky a svoji účastí nás poctili i přátelé ze saského zemského mysliveckého svazu, prezident Knut Falkenberg a předsedkyně saských mysliveckých trubačů Andrea Ende.

V předsálí pak zněly tóny lesnic v podání trubačů z Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Gloria ze svatohubertské mše B Dur bylo předznamenáním Vítání v podání více než 80 trubačů z Klubu trubačů ČMMJ na Empoře. Letošní ročník ozdobily skladby Roberta Schumanna, Georga Fridricha Haendla, Giuseppe Verdiho, Ludvika van Beethovena, Clauda Debussyho, J. Iberta a také árie Proč bychom se netěšili od Bedřicha Smetany v podání lesních rohů a zpěvu trubačů z Empory.

Mohutný zvuk lesnic, lesních rohů a pozounu v podání člena FOK, Václava Ferebauera vystřídaly něžné tóny harfy a příčné flétny. Harfa připomínala paprsky prosvítajícího slunce v temném lese a zpěv ptactva pak evokovaly tóny příčné flétny. Však také harfenistka Hedvika Mousa Bacha i flétnistka Lucie Kirschnerová působily na pódiu jako lesní víly. Po loňských majestátních tónech varhan si posluchači, kteří zaplnili Dvořákovu síň do posledního místečka, mohli dopřát opačný kontrast a mnozí z nich zjistili, jak něžné oba nástroje jsou.

Ukázku z Píseckých plesových fanfár uvedla miss trubačů, slečna Ludmila Dalecká. Pozvala nejen na trubačský ples do Písku, ale také se v dámské volence zapojila do tance mazurky, v doprovodu lesních rohů asi netancoval mazurku žádný z přítomných myslivců. Škoda jen, že se nedalo zařídit, aby si zatancovalo více párů z hlediště.

Po přestávce, plné přátelských setkání, diskuzí a předvánočních přání zvaly již tóny lesnic na druhou část programu. Hned v prvním bloku se posluchači stali účastníky koncertního pasování na lovce jelení zvěře, Petry Hanzlíkové z Prvního mysliveckého spolku žen Diana. Nebyla to opravdu jen ukázka, ale vážně myšlené pasování, paní Petra skutečně ulovila svého prvního jelena a Rudolfinum pomyslně zapsalo do historie asi první myslivecké pasování na jeho slavných prknech. Kdopak z myslivců měl při pasování tolik diváků v tak atraktivním místě?! Pasování se ujal člen rady mysliveckých trubačů Petr Votava. Uznale při tom v hledišti kýval hlavou i znalec mysliveckých tradic Oldřich Tripes.

Naplněním názvu koncertu jsou již tradičně koledy na závěr koncertu, tento blok uvedl zapálením první svíčky na velkém adventním věnci na podiu průvodce programem Jiří Kasina. Vánoční náladu navodily nejprve harfa a příčná flétna, následně doplněné o dvoje housle v podání Alžběty a Anny Kirschnerových. Neméně působivá byla Tichá noc s doprovodem pozounu, celý sál si zanotoval spolu s účinkujícími známé koledy a hodina a půl programu utekla jako dny v přecházejícím roce. Ovace ve stoje, drobné dárky a vyžádané přídavky byly už jen závěrečnou oslavou a potvrzením nádherně strávených dvou hodin ve společnosti trubačů.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na realizaci koncertu podíleli. Velké poděkování patří Petru Vackovi a Petru Dudovi za sestavení a nacvičení náročného programu i všem protagonistům, kteří obětovali svůj volný čas, aby připravili pro posluchače neopakovatelný zážitek. Také Tomáši Kirschnerovi, který nejen dodal protagonisty programu z vlastní rodiny, ale také zajistil ozvučení sálu. Kromě Loveckého tria Praha a jejich hostů to byli trubači ze souborů Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku, České lesnické akademie Trutnov – střední školy a vyšší odborné školy v Trutnově, Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově, Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Pražského trubačského sboru, dále trubači ŠLP Křtiny, VLS Lipník nad Bečvou, VLS Horní Planá, soubory Povltavští trubači, Jihočeští trubači a další členové Klubu trubačů ČMMJ.

Takový koncert by nebyl možný bez organizačního zajištění a prodej vstupenek, což vše sice není na jevišti bezprostředně vidět, ale je základem úspěchu takového koncertu. Toto vše jako v předchozích letech zvládla na jedničku rodina Petra a Diany Šeplavých, resp. Agentura Rembrandt. Velkou zásluhu na uspořádání vánočního koncertu mají také naši partneři, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Halali, všeobecná pojišťovna, a. s. a Sellier & Bellot, a. s..

Největší poděkování však patří především návštěvníkům koncertu. Všem myslivcům i přátelům myslivosti a lovecké hudby, kteří jsou ochotni přijet na myslivecký koncert z nejvzdálenějších koutů naší vlasti.

Plný sál posluchačů, obsazená empora a špičkový výkony na jevišti, to vše jsou argumenty v praxi, proč byla oprávněně myslivost před rokem Ministerstvem kultury zapsána na seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky. Važme si naší kultury, tradic, važme si těch, kteří umí a dokazují, že myslivci jsou kulturní a společenští lidé, že umí oslavit svoji pospolitost a sounáležitost na místě tak posvátném, jako je naše nejprestižnější hudební síň.

Nashledanou v příštím roce zase první adventní neděli

P.Š, J.K.

 

 

Na závěr část e-mailu, který jsme obdrželi po koncertě:

 

„Bravo, bravo, nádhera ... omlouvám se, ale takhle na mě zapůsobilo včerejší rudolfínské setkání a perfektní zorganizování a vystoupení všech zúčastněných ... opravdu skvělééé :-)))

K myslivosti jsem se dostala více méně necíleně oklikou přes ornitologii dravých ptáků. Ale jsem tomu ráda. Našla jsem v ní obrovskou studnici podnětů k rozvíjení kvalit života a to nejen svých vlastních, ale i celé naší společnosti. Uchvátila mě nejen péče o zvěř, les a přírodu, ale také společenství a sounáležitost lidí, jež spojují různé aktivity v myslivosti mnoho let provozovaných (od výcviku psů, přes sokolnictví, přes udržování společenského života na venkově i v městech, nevyjímaje mysliveckou kuchyni, a v neposlední řadě pro mě nově i trubačské umění, jímž se dá vyjádřit nejen atmosféra honů, ale i všech možných životních okamžiků, které každého z nás potkávají). Myslivost, a vše s tímto fenoménem spojené, vnímám z pohledu své profese, coby realizaci principů udržitelného rozvoje v praxi, s možností na konkrétních jejích aktivitách ukazovat nejmladší generaci zákonitosti sounáležitosti člověka s prostředím, které nás obklopuje a bez jehož kvality bychom tu již nebyli.“

RNDr. Jiřina Vargová

členka Pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR, místopředsedkyně České asociace pro udržitelný rozvoj, jednatelka Develop Project Consult s.r.o., členka Okresní hospodářské komory Jablonec nad Nisou, koordinátor MA21, manažer udržitelné spotřeby a výroby, posuzovatel hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

 

Za tato krásná slova děkujeme, velmi si toho vážíme a je to pro všechny organizátory i účinkující povzbuzení a ten nejkrásnější dárek, který jsme mohli k Vánocům obdržet. Již teď se těším na společné setkání 8. prosince 2013 na koncertě České myslivecké Vánoce v Rudolfinu. Přeji všem klidné a spokojené vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v celém roce 2013.

Petr ŠEPLAVÝ

vychází v 6:30 a zapadá v 19:37 vychází v 14:36 a zapadá v 5:12 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...