Časopis Myslivost

XXV. Memoriál Mileny Štěrbové v Lipové u Chebu

Ing. jaroslav Šarman
Milena Štěrbová byla první ženou, která u nás propagovala použití loveckého španěla v myslivosti. Začala provozovat myslivost a již jako mladá dívka a brzy pochopila, že lovecký pes je zde nepostradatelným pomocníkem. Pracovala řadu let jako rozhodčí z výkonu a exteriéru, byla všeobecně uznávána jako objektivní rozhodčí a významná odbornice. Napsala také první českou příručku o loveckých španělech. Byla jedním z iniciátorů založení Klubu chovatelů loveckých španělů.

V roce 1964 založil Klub chovatelů loveckých španělů v České republice, na paměť své obětavé zasloužilé spoluzakladatelky, mezinárodní všestranné zkoušky loveckých slídičů, které nazval Memoriál Mileny Štěrbové (MMŠ). MMŠ je vrcholnou mezinárodní soutěží loveckých slídičů. Zkouší se podle platného zkušebního řádu pro všestranné zkoušky loveckých slídičů. Koná se pravidelně jednou za dva roky. Při určování pořadí nominace na MMŠ, se v případě zvýšeného zájmu o účast, vychází z celkového součtu bodů získaných na zkouškách slídičů (PZ, BZ, LZ, SVP, VZ). Pravidla pro nominaci a absolvování Memoriálu jsou podrobně upravena Statutem Memoriálu.

Výborní a obětaví organizátoři, perfektně připravené honitby a skvělé zázemí jsou předpokladem pro uskutečnění každé úspěšné kynologické akce. Všechny tyto podmínky se letos Klubu chovatelů loveckých slídičů, podařilo najít v Lipové u Chebu v honitbách MS „Vlastník“ Lipová u Chebu, „Palič a Hrozňatov“. Zde se od 14. do 16. září odehrávaly souboje o tituly CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT, při XXV. ročníku Memoriálu Mileny Štěrbové.

Na letošní MMŠ se přihlásilo 15 psů z České republiky a jeden účastník z Německa. Celkem se tedy na start Memoriálu postavilo 16 psů. Slavnostnímu zahájení v pátek 14. 9. 2012 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu předcházelo vylosování u stanové základny akce za obcí Mýtina. Poté se již všech 16 účastníků se svými vůdci přesunulo do Chebu, kde byl XXV. ročník Memoriálu Mileny Štěrbové slavnostně zahájen, za přítomnosti oficiálních hostů z vedení kraje, města, ČMKU, ČMKJ a ČMMJ. Početné koroně bylo představeno všech 16 psích účastníků této vrcholné akce (7 anglických špringršpanělů, 4 angličtí kokršpanělé, 2 němečtí křepeláci a 3 velššpringršpanělé). Slavnostnost celé akce zvýraznilo vystoupení hudebního orchestru, mažoretek i loveckých trubačů.

V sobotu ráno se všichni startující po krátkém pracovním nástupu rozjeli na jednotlivá pracoviště k plnění disciplín náročné dvoudenní soutěže. Posuzování se ujal sbor rozhodčích pod vedením výcvikáře KCHLS Ing. Jana Horyny. Psi se svými vůdci předváděli po oba dny výborné výkony, přesto však ne všichni byli nakonec úspěšní. XXV. ročník MMŠ zdárně absolvovalo 12 psů (6 anglických špringršpanělů, 3 angličtí kokršpanělé, 2 němečtí křepeláci a 1 velššpringršpaněl).

Špičkové výkony na letošním ročníku Memoriálu předvedla nejmladší účastnice, fena německého křepeláka Aura z  Březkých pahorků. Tato fena, pod vedením Petra Šilhana zvítězila, získala 490 bodů, I. cenu, tituly CACIT a CACT a ocenění za nejlepší práci na vodě. Druhé místo v náročné soutěži získala fena anglického špringršpaněla Hany od Stroupinského potoka, vedená Josefem Sojkou. Tato fena získala 482 bodů, I. cenu, tituly res. CACIT, CACT a ocenění za nejlepší práci v lese. Na třetím místě se umístila fena anglického kokršpaněla Blueberry z Chlumeckého zátiší, pod vedením Martiny Králové, která získala 452 bodů, I. cenu a titul CACT. Jediný zahraniční účastník Memoriálu, pan Georg Spaniel z Německa, se svou fenkou anglického špringršpaněla Arianou z Větrné paseky dokončil soutěž sice pouze ve třetí ceně, ale odvezl si ocenění za nejlepší práci v poli. Z dvanácti úspěšných účastníků dokončili Memoriál tři psi v I. ceně, tři psi skončili ve II. ceně a šest psů doběhlo ve III. ceně.

Ke špičkové úrovni celého Memoriálu přispěl vysoký počet sponzorů, bez jejichž pomoci by nebylo možno akci s takovýmto skvělým zabezpečením zajistit. Celkově tuto akci podpořilo více než 60 partnerů, přičemž každý přispěl svým dílem a podle svých možností. V čele pořadatelských aktivit stál OMS Cheb, který pořádání Memoriálu, ve spolupráci s KCHLS, od počátku podporoval. Za přípravu a zajištění celé akce od honiteb po občerstvení, patří poděkování členům pořádajících MS „Vlastník“ Lipová u Chebu, „Palič a Hrozňatov“. Jejich obětavost, ochota a naprostá profesionalita při řešení všech záležitostí průběhu této vrcholné akce byla úžasná. Jestliže byla zmíněna osoba vítěze letošního ročníku MMŠ, Petra Šilhana, pak nelze než mu složit velkou poklonu, neboť to byl právě on, kdo veškeré pořadatelské úsilí koordinoval. Poděkování si zaslouží i sbor rozhodčích za korektní posuzování a všichni vůdci za to, že své svěřence na tuto vrcholnou akci výborně připravili.

V článku byly použity materiály KCHLS – www.kchls.cz

 

Ing. Jaroslav ŠARMAN

Zpracování dat...