MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Změny ve zkušebních řádech psů

Myslivost 11/2013, str. 10 Jiří Procházka
Počet komentářů: 1
Po období, kdy se zdálo, že se nic neděje, jsme dospěli ke konečné fázi naplnění úkolu Sboru zástupců - přepracovat Zkušební řády a aktualizovat veškeré předpisy s kynologií spojených. Prvořadým úkolem bylo provedení změny vyhlášky č. 244/2002 Sb., současné znění již neodpovídá aktuální potřebě. Kynologická komise ČMMJ a následně Myslivecká rada ČMMJ, obzvláště její místopředseda Ing. Jiří Papež, iniciovali změnu vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Lze předpokládat, že v době vydání tohoto článku bude novelizovaná vyhláška platnou součástí našeho platného řádu s účinností od 1. ledna 2014. Více >
Změny ve zkušebních řádech psů

Představují domácí kočky riziko pro volně žijící živočichy?

Myslivost 11/2013, str. 14 Ing. Jiří MRTKA, Ph.D, Doc. Ing. Marie BORKOVCOVÁ, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Kočka domácí (Felis silvestris catus Linnaeus, 1758) je domestikovaná forma kočky divoké (Felis silvestris Schreber, 1777). Zatímco kočka divoká, dle platné legislativy řazena mezi druhy kriticky ohrožené, je v současnosti na území ČR v podstatě vyhubena (v posledních dvou desetiletích se sice objevily zprávy o jejím pozorování, nicméně zůstávají nepotvrzené), kočka domácí se mezi obyvateli těší vysoké popularitě a společně se psy představujenejoblíbenější domácí mazlíčky. Více >
Představují domácí kočky riziko pro volně žijící živočichy?

Nazývejme věci pravými jmény

Myslivost 11/2013, str. 16 MUDr. Miroslav KREJČÍ
Počet komentářů: 6
Přiznám se, že směr, kterým se ubírá náš svět, mi někdy připadá opravdu podivný. Respektuji právo člověka činit svobodná rozhodnutí i těch případech, kdy s nimi principiálně nesouhlasím. Jako zásadní vadu charakteru ovšem vidím, když někteří lidé bezohledně trvají na tom, aby odpovědnost za důsledky jejich rozhodnutí nesl někdo jiný. Více >
Nazývejme věci pravými jmény

Odchov bažantů – výživa a prostředí

Myslivost 11/2013, str. 17 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
V poslední době se naši i zahraniční myslivci a odborná veřejnost stále více zajímají o zvelebení chovu bažantů a budování bažantnic… Naše nadprůměrné příznivé podmínky pro chov bažantů nás hospodářsky přímo nutí využít toto přírodní bohatství co nejvíce; pak bychom mohli každoročně ulovit nejméně milion bažantů a alespoň 50 000 živých vyvážet… V našich polních honitbách se bažant tedy stává zvěří hojnou stejně jako koroptev nebo zajíc a již dávno není pouze obyvatelem bažantnic. Tím se obohacují naše polní honitby o krásnou a zemědělství velmi prospěšnou zvěř, protože bažant je důležitým pomocníkem při hubení škodlivého hmyzu a obtížných plevelů… Od doby, kdy tento text byl skutečně pravdivý, uplynulo 68 let. Kam se poděly možnosti a naděje chovu bažantů? Více >
Odchov bažantů – výživa a prostředí

Skandinávská perla KULOVNICE TIKKA T3

Myslivost 11/2013 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Finská zbrojovka Sako, která majetkově patří do skupiny Beretta, je známá výrobou špičkových zbraní a střeliva. Prakticky všichni profesionální odstřelovači používají střelivo Sako pro jeho výjimečnou a absolutní přesnost. Mnozí odstřelovači a drtivá většina profesionálních a sportovních střelců v disciplínách velkorážných kulovnic a pro dálkovou střelbu používají převážně kulovnice Sako. Kromě kulovnic Sako vyrábí zbrojovka také lovecké a sportovní kulovnice Tikka, jejichž skvělá konstrukce, kvalita a i výhodná cena způsobily doslova boom obliby prakticky ve všech zemích světa, kam jsou exportovány. Obliba je tak vysoká, že kapacita výroby nestačí vykrývat poptávku a dovozci dostávají doslova kvóty a příděly. Více >
Skandinávská perla KULOVNICE TIKKA T3

75.ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO – Praha západ 27.-29.září 2013

Myslivost 11/2013, str. 26 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Slovo tradice vzniklo spojením latinských slov trans (přes) a dare (dávat). Do češtiny by se tedy tradice dala přeložit jako předávání. Předávat se dají věci různé, ale slovo tradice se nejčastěji používá v souvislosti s kulturním dědictvím a jeho předáváním z generace na generaci. Kulturním dědictvím mohou být i akce, které zdánlivě s kulturou nemají nic společného. Kulturním dědictvím je určitě i Memoriál Karla Podhajského, a na to bychom neměli zapomínat. Více >
75.ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO – Praha západ 27.-29.září 2013

K chovu a lovu sičí a černé zvěře

Myslivost 11/2013, str. 32 Miloslav Vach
Počet komentářů: 2
Zamyšlení nad současným stavem početnosti některých druhů spárkaté zvěře považujeme za problém, který si vyžadoval více pozornosti již před dvaceti roky, kdy se první diskuze na toto téma občas prezentovaly. Zvyšování stavů spárkaté zvěře má dvě hlavní příčiny. První příčinou je totální selhání kontrolních systémů, které by měly monitorovat časové rozložení lovu zvěře, sociální a věkovou strukturu skutečně ulovených jedinců. Myslivecká statistika by tento monitoring mohla zajistit na potřebné úrovni a byla by dostatečným nástrojem pro státní správu, která by mohla proti spekulativním zásahům do populací účinně zasáhnout. Více >
K chovu a lovu sičí a černé zvěře

Škody černou zvěří - co je příčina a co důsledek

Myslivost 11/2013, str. 33 Ing. Jindřich ŠNEJDRLA
Počet komentářů: 17
Na stránkách odborného mysliveckého tisku, a nejen tam, se vede velmi vášnivá diskuse na téma - co je příčinou nebývalého nárůstu počtu kusů černé zvěře v celé České republice? Více >
Škody černou zvěří - co je příčina a co důsledek

Uterus bicornis na obzoru

Myslivost 11/2013, str. 34 Mgr. Vladimír BÁDR, Ph.D.
Počet komentářů: 2
Tak jako řada jiných jsem byl i já osloven na počátku měsíce září redakcí časopisu Myslivost o svůj názor či vyjádření k návrhu novely vyhlášky č. 245/2002 Sb.. Odpověď bylo nutné zaslat do požadovaného termínu, ale vzhledem k tomu, že si rád nechávám vše několikrát projít hlavou, jsem nespěchal. To nakonec dalo neplánovanou možnost přečíst si názory jiných osob v Myslivosti 9/2013. Více >
Uterus bicornis na obzoru

Munice rozhoduje


Počet komentářů: 0
Firma RUAG vyrábí pod obchodní značkou RWS munici prémiové kvality již více než 100 let a nepochybně patří k firmám, které úrovní své produkce celosvětově definují standardy kvality. „Munice rozhoduje“ to je hlavní obchodní slogan firmy RUAG, sebevědomého leadera trhu s municí, je tedy logické, že sortiment produktů nabízených na trhu pod značkou RWS má pověst top produktu špičkové kvality. Uživatelé bez rozdílu - myslivci, soutěžní a hobby střelci užívají produkty značky RWS s důvěrou, očekávají novinky a inovace v sortimentu. Více >
Munice rozhoduje

Lov zvěře na společných loveckých akcích

Myslivost 11/20103, str. 38 Jan Galusek
Počet komentářů: 0
Minule, kdy jsem se věnoval tématu lovu černé zvěře a chování této zvěře při společných loveckých akcích, jsem úmyslně nezmiňoval žádné další druhy zvěře, která bývá na společných akcích lovena. V tomto článku chci využít svoje poznatky z lovu zvěře jelení, lišky a dalších druhů, které je možno na společných akcích lovit. Více >
Lov zvěře na společných loveckých akcích

KAHLES – lovecká optika pro náročné

Myslivost 11/2013, str. 40 Peter AICHBERGER,
Počet komentářů: 0
Tradiční rakouská značka a její modelová řada HELIA je odborníky i běžnými uživateli díky svým optickým parametrům a kvalitou zpracování dlouhodobě považována za jednu z nejlepších řad puškohledů na trhu. Za tímto výsadním postavením stojí nejen dlouhá historie, know-how, ale také vlastní výzkum a použití nejmodernějších technologií při výrobě. Více >
KAHLES – lovecká optika pro náročné

Internationale Kurzhaar Prüfung

Myslivost 11/2013 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
26. ročník Mezinárodních zkoušek německých krátkosrstých ohařů - Internationale Kurzhaar Prüfung v polní a vodní práci 19. - 21. 9. 2013 Hodonín Více >
Internationale Kurzhaar Prüfung

Genetika v myslivosti

Myslivost 11/2013, str. 50 Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V pozvolném a miliony let probíhajícím evolučním vývoji rostlinných i živočišných druhů nebyl na Zemi tento vývoj tak podstatně ovlivňován lidskou činností, jako tomu je zejména od dob počátku technické revoluce. Člověk s určitým záměrem započal asi 10.000 let př.n.l. domestikovat dnešní hospodářská zvířata, začal s jejich selekcí a křížením ke zvýšení užitkových vlastností, čímž zasahoval do jejich genetické podstaty. Docházelo k zužování genetické různorodosti hospodářských zvířat, především pak důsledkem šlechtitelských postupů preferujících pouze určité genotypy. Více >
Genetika v myslivosti

Dokonalost se setkává s tradicí

Myslivost 11/2013, str. 58 kas
Počet komentářů: 0
Nová generace dalekohledů SLC od SWAROVSKI OPTIK představuje kvalitní a vysoce výkonné lovecké dalekohledy pro nejrůznější druhy lovu. Oceňovanými vlastnostmi nové generace jsou především výborná optika a vkusný a hezký design, vše v souladu s každodenním loveckým využitím. Modelů z nové řady SLC 42 a SLC 56 je celkem pět (8 x42, 10 x 42, 8 x 56, 10 x 56 a 15 x 56) a ve specializovaných obchodech jsou dostupné od října 2013. Více >
Dokonalost se setkává s tradicí

Srbsko, Srbové a lovecké možnosti

Myslivost 11/2013, str. 60 Petr ZIEGROSSER
Počet komentářů: 0
Srbsko a Srbové. Co o nich většina z nás ví? Myslím si, a nebudu daleko od pravdy, že velmi málo. Možná si vzpomeneme, že bývalo Srbsko součástí Jugoslávie a že nás v dávné historii Srbové chránili před Turky. A také nám zabili Ferdinanda, Františka Ferdinanda d´Este, 28. července 1914. Ale to bylo v Bosně – v Sarajevu. Více >
Srbsko, Srbové a lovecké možnosti

Dalekohledy Levenhuk Bino 10 x 50 a 10 x 52 Monako

Myslivost 11/2013, str. 62 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Když se člověk chystá na nějakou výpravu, přemýšlí předem i nad tím, co bude dělat, když něco nevyjde. Pokud se chystá na výpravu někam daleko, jedním z faktorů vstupujících do hry je i doprava a člověka a výstroje. A napadne ho nutně, co dělat, pokud se cestou výstroj poškodí? Důležitou součástí lovecké výstroje je i optika, tedy dalekohled. Dnešní dalekohledy jsou hodně odolné, ale přece jenom, co kdyby? A tak si říká, v nejhorším si koupím nějakou nouzovku na místě. Něco levného, na jedno použití, jednoduchou pomoc v nouzi. Více >
Dalekohledy Levenhuk Bino 10 x 50 a 10 x 52 Monako

Životní projevy kamzičí zvěře

Myslivost 11/2013, str. 64 Jiří Pecháček
Počet komentářů: 0
Kamzík je nazýván králem hor. Je výjimečný horolezeckou obratností, smělostí skoků a nenáročností na potravu v době strádání. Tvoří neodmyslitelnou součást mnoha hor v Evropě, Asii i Americe. V Čechách žije v Lužických horách a na Moravě a ve Slezsku v Jeseníkách. Charles Darwin napsal, že v přírodě nepřežívá nejsilnější nebo nejinteligentnější druh živočicha, ale ten, který se dokáže přizpůsobit změnám v životním prostředí. V průběhu mnoha tisíců let se kamzík dokázal přizpůsobovat stále se měnícím klimatickým podmínkám. Teprve člověk svým necitlivým přístupem k přírodě může zničit tento krásný druh horské zvěře. Více >
Životní projevy kamzičí zvěře

Bonitujeme raticovú zver optimálne?

mYSLIVOST 11/2013, STR. 71 Ing. Jozef HERZ, PhD., Ing. Veronika ĽAHKÁ
Počet komentářů: 0
Z poľovníckej štatistiky v Českej republike sa dozvedáme, že u všetkých druhov raticovej zveri okrem srnčej nastal od poľovníckej sezóny 2003/2004 v porovnaní s poľovníckou sezónou 2012/2013 pokles o 4 %. Na Slovensku od poľovníckej sezóny 2008/2009 do sezóny 2011/2012 vzrástli stavy srnčej zveri o 19 % a produkcia o 22 %. Více >
Bonitujeme raticovú zver optimálne?

Fotopasti – novinky na českém trhu

Myslivost 11/2013, str. 84 Tomáš Kuba
Počet komentářů: 0
Téměř bez výjimky dnes všechny fotopasti používají neviditelné osvětlení, což si vyžádalo buď přepracování osvětlovacích jednotek, a nebo rovnou vývoj nového produktu. Více >
Fotopasti – novinky na českém trhu
Zpracování dat...