MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Spolek je špatný? My jsme ten spolek!

Myslivost 12/2013, str. 7 Jiří Kšica
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři, dnes již pravděpodobně není pro nikoho žádnou novinkou, že nás v brzké době čeká převratná změna. Od nového roku vejde v účinnost nový občanský zákoník a přinese celou řadu změn. Tato rozsáhlá právní norma, kromě dalších institutů, bude zcela nově upravovat spolkové právo. Více >
Spolek je špatný? My jsme ten spolek!

Rychlebská mše sv. Huberta mší i za jeleny

Myslivost 12/2013, str. 12 Petr Oskar Bílek
Počet komentářů: 0
Už 6. října 2013 oslavovali ve slunném nedělním odpoledni rychlebští myslivci svátek patrona myslivosti sv. Huberta. Sešli se již na páté svatohubertské mši svaté nedaleko Javorníku, v kostele Neposvrněného početí Panny Marie v obci Travná, spolu s věřícími občany z Javornicka a blízkého polského příhraničí. Eucharistické setkání se uskutečnilo na počest sv. Huberta a královské jelení zvěře, ke cti a chvále všech zemřelých myslivců a lesníků. Letošní mše se konala ve významně jiném termínu, než tradičně. Oslava myslivosti byla posunuta blíže k vrcholu jelení říje, která probíhá vždy kolem svátku sv. Václava, aby tak více uctili představitele královské zvěře. Mši celebroval a slavnostní homilii přednesl Otec Piotr Niewiadomski, SDS a za Měú Javorník promluvil k návštěvníkům i místostarosta Ing. Petr Dvořák. Slavnostní atmosféra, chóry a hudba lesních rohů, vybízely k zamyšlení nad současností a budoucností jelení zvěře v Rychlebských horách a Jeseníkách. Více >
Rychlebská mše sv. Huberta mší i za jeleny

Psík mývalovitý – máme se čím chlubit?

Myslivost 12/2013, str. 16 Ing. Jan Kopřiva
Počet komentářů: 0
O psíku mývalovitém (Nyctereutes procyonoides), dříve mývalovci kuním, již byly popsány velké štosy papíru. Nebudu se vracet k informacím o jeho vzhledu, biologii a způsobu života. To si každý, kdo má zájem najde například na Wikipedii. Tento nepůvodní vetřelec se stává a někde se bohužel již i stal pevnou součástí naší přírody bez ohledu na honitby, národní parky nebo nehonební pozemky. A bohužel bez odpovídající pozornosti a predačního tlaku člověka, jako nejvyššího predátora. Při jeho způsobu života není běžně viditelný pro veřejnost a bohužel ani pro značnou část myslivců. Zastavme se společně nad tím, jak je psík mývalovitý vnímám lidmi a co dělají pro jeho redukci myslivci. Více >
Psík mývalovitý – máme se čím chlubit?

Brokové dvojky CZ-USA

Myslivost 12/2013, str. 18 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Nejsem zdatný brokař, to pravdu ne, ale mám rád brokovou střelbu, zejména na asfaltové terče. Ačkoliv dnes na střelnicích jednoznačně dominují kozlice, průzkum brokovnic, který jsme podnikli v loňském roce, jednoznačně ukázal, že i klasická dvojka s vnitřními kladívky, hammerlesska, si drží svoji popularitu. Jako loveckou zbraň ji preferuje těsně přes 20 % odpovědí našeho průzkumu. Hlubší bádání nad daty ukázalo, že dvojky preferují především lovci z lesních honiteb a mám hodně důvodů se domnívat, že tuto preferenci mají především hajní a obecně lovecký personál. Jednou z možných příčin je i skutečnost, že toto povolání se dědí z otce na syna, často po mnoho generací a dvojka je prostě součástí rodinné tradice. Více >
Brokové dvojky CZ-USA

Trochu jiný pohled na problematiku černé zvěře

Myslivost 12/2013, str. 22 František Dušák
Počet komentářů: 0
V posledních číslech časopisu Myslivost je poměrně obsáhle zmiňována problematika černé zvěře. Dovolte, abych i já přispěl svoji troškou do mlýna. Mlýna, který mele myslivce, zemědělce a státní správu. Jsem přesvědčen, že základním omylem, který se hodně podepsal na dnešním stavu, je vyhláška MZe č. 491/2002 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd (dále jen vyhláška). Tato vyhláška umožňuje normovat prase divoké jen v minimu honiteb České republiky a tím následně nastává stav, že se loví systémem „lovímco chci a co potřebuji“. Více >
Trochu jiný pohled na problematiku černé zvěře

Zkušenost s binokulárními dalekohledy PULSAR EXPERT VMR 8x40 s filtry a LRF 8x40 s dálkoměrem

Myslivost 12/2013, str. 24 Jiřím Stodola
Počet komentářů: 0
V posledním čtvrtletí roku 2013 jsem vyhodnotil delší praktické testování a porovnání zajímavých binokulárních dalekohledů EXPERT profesionální řady optických zařízení značky PULSAR, vyráběných firmou Yukon Advanced Optics v Bělorusku. Testované dalekohledy mají v dnešní době ojedinělou optickou konstrukci s hranoly PORRO II, která je odvozená od dalekohledů vyráběných pro vojenský průmysl a speciální jednotky. Důraz jejich mechanické a optické konstrukce je kladen především na trvanlivost, odolnost, dobrou světelnost a kvalitní ostrý obraz ve všech režimech dalekohledu. Tyto vlastnosti jsou dosaženy pečlivou výrobou optických elementů, hlavně velmi náročných na výrobu hranolů PORRO II a také uložením optiky do pevného monolitického pouzdra, kdy jsou objektivy nepohyblivé a vzdálenost očních os se nastavuje přestavením okulárů. Oba popsané dalekohledy se liší speciálním příslušenstvím - u modelu EXPERT VMR 8x40 vnitřními filtry a u modelu EXPERT LRF 8x40 zabudovaným dálkoměrem. Více >
Zkušenost s binokulárními dalekohledy PULSAR EXPERT VMR 8x40 s filtry a LRF 8x40 s dálkoměrem

Na konci roku na pár slov s jednatelem ČMMJ

Myslivostt 12/2013, str. 26 Marcela Kasinová
Počet komentářů: 2
Jsme na konci roku, kdy jsme vzpomínali a slavili devadesát let od založení jednotné myslivecké organizace a vzniku časopisu. Ohlíželi jsme se do minulosti, mnohokrát porovnávali doby zdánlivě dávno minulé, ale přitom s problémy v mnoha směrech podobnými dnešní době. Jak si v porovnání s minulostí tedy stojíme dnes? Co jiného či co stejného nás trápí, čím se naopak můžeme chlubit? A jak plní svoji úlohu jednotícího prvku naše současná organizace? Hledat odpověď nejenom na tyto otázky jsem vyrazila na Sekretariát Českomoravské myslivecké jednoty v Praze, do kanceláře jednatele Ing. Jaroslava Kostečky, Ph.D. Více >
Na konci roku na pár slov s jednatelem ČMMJ

Do leče nikdy nestřílet!

Myslivost 12/2013, str. 32 Jan Galusek ml.
Počet komentářů: 1
Ne všechno co je černé a vychází po čtyřech z mlaziny a chrochtá je divočák! Vážení kolegové. V minulých článcích jsem popsal praktické postřehy ohledně chování lovců na stanovištích a chování lovené zvěře v lečích při společných akcích a ani jsme se nenadáli a je tu hlavní lovecká sezona roku 2013 a s ní další společné lovy. A aby tyto akce proběhly jen v pozitivním a hlavně bezpečném duchu, dovolím si popsat několik situací, které mohly skončit tragicky, a nebo měly tragický průběh, aby si čtenář uvědomil, co všechno se může na stanovišti přihodit. Jedná se o konkrétní případy z výkonu myslivecké praxe, a proto z pochopitelných důvodů nebudu uvádět skutečná jména aktérů. Více >
Do leče nikdy nestřílet!

Čo hovoria čísla

Myslivost 12/2013, str. 34 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Tak, ako v Českej republike, tak aj na Slovensku sa pokračuje v spracovaní štatistických údajov týkajúcich sa poľovníctva nepretržite od roku 1966. V súčasnosti poľovnícku štatistiku na Slovensku spracováva Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Více >
Čo hovoria čísla

Mezinárodní kongres biologů zvěře – Brusel 2013

Myslivost 12/2013, str. 35 Ing. Tomáš KUŠTA, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Belgický Brusel hostil ve dnech 27. – 29. srpna 31. mezinárodní kongres biologů zvěře IUGB (International union of game biologists), který byl zastřešen Mezinárodní radou pro myslivost a ochranu zvěře (CIC). Kongres je organizován vždy jednou za dva roky, a to již od roku 1954. Letošní rok se jej zúčastnilo 299 biologů, zoologů a myslivců z 34 zemí světa. Více >

Dalekohledy Zeiss Conquest HD a Victory HT 10 x 42

Myslivost 12/2013, str. 36 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Firma Zeiss je stará, hodně stará a renomovaná. V povědomí nemalé části naší myslivecké populace zůstala pevně zakořeněná také díky tomu, že při dělení Německa na východní a západní se rozdělila i firma Zeiss a kromě jedné větve ve Wetzlaru (Západní Německo) zůstala optická výroba tohoto jména i na východě v Jeně a vyráběla optiku, která svojí kvalitou velmi slušně držela krok se světem. Však se zaměřovacími dalekohledy ZF4 a ZF6 z produkce v Jeně z té doby se setkáváme běžně dodnes a slouží věrně a spolehlivě. Více >
Dalekohledy Zeiss Conquest HD a Victory HT 10 x 42

Role napsané životem v srdci

Myslivost 12/2013, str. 40 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Velkou pozornost nejen mezi čtenáři Myslivosti vzbudilo v letošním roce jak představení nové kulovnice CZ 557 z produkce České zbrojovky Uherský Brod, tak ale i to, že se „mediální tváří“ této zbraně stal známý herec Karel Roden. Mnozí do té doby asi nevěděli, že myslivost patří mezi jeho záliby, asi mnozí dosud nevědí, že nadšeným myslivcem a kynologem je také jeho bratr, též herec, Marian Roden. Více >
Role napsané životem v srdci

46. sokolnické setkání s mezinárodní účastí

Myslivost 12/2013, str. 50 Marcela Medková
Počet komentářů: 0
Rok se s rokem sešel a sokolníci se svými dravci se již po šestačtyřicáté objevili v Opočně, ve městě, které je se sokolnictvím a největším mezinárodním sokolnickým setkáním na světě nerozlučně spjato. Jen pro připomínku, právě v Opočně byl 11. listopadu 1967 založen Klub sokolníků a od téhož roku existuje i tradice zdejších mezinárodních sokolnických setkání. Více >
46. sokolnické setkání s mezinárodní účastí

Lovecká střelba na delší vzdálenosti

Myslivost 12/2013, str. 52 Bc. Radek Jirkovský
Počet komentářů: 23
Stejně jako v každém jiném odvětví, i v oblasti loveckých zbraní, střeliva, optiky a příslušenství, byl v posledních desetiletích učiněn velký kvalitativní i technologický pokrok. Všechny tyto změny pozitivně ovlivnily možnosti a podmínky, za kterých je ještě možno úspěšně a bezpečně provozovat loveckou střelbu. Pro generaci našich otců a dědů se vzdálenost kolem 100 - 120 m považovala za maximální, kdy je možno zvěř zodpovědně přečíst a úspěšně ulovit. Více >
 Lovecká střelba na delší vzdálenosti

Neprávem opomíjená klasika

Myslivost 12/2013, str. 54 kas
Počet komentářů: 0
Puškohledy Z4i od firmy SWAROVSKI OPTIK Vlajkovou lodí mezi puškohledy SWAROVSKI OPTIK je bezpochyby modelová řada Z6 / Z6i, která se dnes vyrábí již v druhé generaci a její uvedení do prodeje v roce 2007 znamenalo velký převrat na trhu variabilních puškohledů. Tato řada vytvořila nový standard a především širokým spektrem použití fascinuje zákazníky na celém světě. Trochu ve stínu pak zůstávají další modelové řady, které firma nabízí. Především pro americký trh jsou určeny dvě modelové řady – Z3 a Z5. Tyto štíhlé a velmi lehké přístroje jsou vyráběny přesně podle požadavků zákazníků v Americe, tj. s velkou nabídkou balistických osnov bez možnosti osvětlení bodu, pro lov přes den a často na velké vzdálenosti. Modelová řada Z3 je klasikou v této kategorii a modely Z5 představují mezi puškohledy s 1“ tubusem podobný převrat jako modely Z6 mezi puškohledy s tubusem o průměru 30 mm. Více >
Neprávem opomíjená klasika

Speciál CZ 527 Varmint

Myslivost 12/2013, str. 60 Ing. Antonín Čech
Počet komentářů: 1
Čtenáři Myslivosti v mnoha mých článcích postřehli zmínky o vývoji a následně o fantastických úspěších našich reprezentantů se speciálními kulovnicemi z České Zbrojovky Uherský Brod, a.s. Mnozí z čitatelů kontaktovali jak redakci, tak naše reprezentanty střelce a chtěli získat další technické informace o speciálních kulovnicích. Vyhovujeme tedy nyní vzneseným přáním, článek bude věnován české zbrani vyvinuté speciálně pro reprezentaci ČMMJ v Lovecké kombinované střelbě na bázi kulovnice CZ 527 Varmint. Více >
Speciál CZ 527 Varmint

Univerzál s milou tváří

Myslivost 12/2013, str. 64 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Celá řadu mužů v zeleném řeší problém dojíždění do honitby. Bohužel není většina těch, kteří si na zápraží obují holinky a bouchnutím vrátek od zahrady se ocitají ve „své“ honitbě, ale spíše těch, kteří zabouchnutím dveří usedají do svého vozu a jedou někdy i několik desítek kilometrů do honitby. Nemluvě o tom, že provoz a hospodaření v honitbě prostě motorizaci dnešních myslivců vyžaduje. A to přitom nechávám stranou návštěvy cizích honiteb na pozvání kamarádů a další cesty za lovy. Více >
Univerzál s milou tváří

Narozeniny pod Jelením vrchem

Myslivost 12/2013, str. 72 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Dvacáté narozeniny jsou vždy v životě lidském výjimečnou událostí, neboť se již vícekrát neopakují. Stejně tak je tomu u firem, společností a institucí, pokud se takového výročí vůbec kdy dožijí. Společnost Bellama spol.s.r.o. z Holčovic - Jelení, zabývající se zemědělskou výrobou, lesnictvím, myslivostí a agroturistikou, se dvacetin dožila ve zdraví, a proto pro své zaměstnance, přátele, ale i širokou veřejnost připravila narozeninovou party, na kterou se hned tak nezapomíná. Více >
Narozeniny pod Jelením vrchem

Navštívili jsme OMS Praha 9

Myslivost 12/2013, str. 74 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Předseda Obvodního mysliveckého spolku pro Prahu 9 Dr. Jiří Havel slaví v letošním roce dvojí jubileum – padesát let se věnuje myslivosti a třicet pět let působí ve funkci předsedy OMS. Za ta léta zažil mnohé změny v naší myslivosti, přesto neztrácí optimismus. O historii i současnosti myslivosti v devátém pražském obvodu jsme si povídali jednoho mrazivého podzimního rána v, za léta působení, již páté kanceláři sekretariátu OMS Praha 9. Více >
Navštívili jsme OMS Praha 9

43. NÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ – kategorie „A“

Myslivost 12/2013, str. 118 Ladislav Pařil
Počet komentářů: 0
Stejně jako v předchozích letech proběhlo i začátkem letošních prázdnin národní finále soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Letošní ročník hostila Jizbice pod Blaníkem, nacházející se v okrese Benešov. Areál rekreačního střediska je situován uprostřed lesů a patří k němu i dva malé rybníčky, které jsme za slunného počasí využívali k příjemnému osvěžení. Od 13. do 27. července se konalo soustředění kategorie „A“ (děti do 5. třídy ZŠ). Letos se zúčastnilo 48 mladých soutěžících z celé republiky – 18 dívek a 30 chlapců. Více >
43. NÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ – kategorie „A“
Zpracování dat...