MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Kam se ubírá lovecké střelectví u nás?

Myslivost 10/2013, str. 9 Ing. Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři, při psaní řádku tohoto úvodního článku říjnové Myslivosti mám rozporuplné pocity. Na jedné straně úžasné úspěchy našich střelců na mezinárodním poli, vynikající úroveň celostátních přeborů ČMMJ s opravdu hodnotnými nástřely. Na druhé straně stárnutí střelců a absolutní absence mladých střelců na těchto závodech a minimální zájem mládeže o loveckou střelbu vůbec. Více >
Kam se ubírá lovecké střelectví u nás?

Berounky břehy potemněly…

Myslivost 10/2013, str. 102 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Když jsem se s ním v životě setkal poprvé, nebylo to kvůli mysliveckým obrázkům a koloritu z jeho palety startujících lucerniček svatojánských mušek. Bylo to kvůli zeleným vlnám jara. Jara v kraji, který tolik miloval a já tu lásku plně obdivoval a sdílel s ním. Byl to úžasný vztah. Snad i závislost na všem, kam ty říční vlny spěchají, kde usínají s posmutnělým břehem a v divoké bouři se poté rozpadají na kapičky poznání lidí, kteří blízkost toku po generace mají v duši. Inženýr Bohumil Siegl se na mne, v tom kraji Oty Pavla, tenkrát usmál a stisknul ruku, jako by chtěl naznačit, že to náhle vzplanuté přátelství lidí značně rozdílného věku bude mít trvání dlouhé, jako dlouhá jsou rána či večery u Berounky, pod bájným Karlštejnem či mlýnem Nezabudickým. Že bude trvat tak dlouho, než je rozčísne neúprosný čas… Více >
Berounky břehy potemněly…

ČERNÁ ZVĚŘ Jediné možné řešení je spolupráce zemědělců a myslivců

Myslivost 10/2013, str. 14 Ing. Vladimír Diviš
Počet komentářů: 1
Ministerstvo zemědělství poslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, která umožní lov prasete divokého – kňour, bachyně, sele a lončák od ledna do prosince, tedy bez omezení. Jediným řešením je spolupráce zemědělců a myslivců. Ta je zpravidla možná a děje se tam, kde zemědělec je současně i myslivec a má zájem na co nejnižších škodách, ale chce mít na svých pozemcích i zvěř, zvláště drobnou a srnčí. Záměrně nechci dopodrobna rozebírat „války“ zarputilců jak na stranách zemědělců, tak na stranách myslivců, a to jak v reálné, verbální nebo mediální podobě. Máme jistě dost dobrých možností toho, že spolupráce je možná a pro obě strany výhodná. Více >
ČERNÁ ZVĚŘ  Jediné možné řešení je spolupráce zemědělců a myslivců

Podzim a výživa zvěře

Myslivost 10/2013, str. 20 Ing. Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Pokročilý podzim staví chovatele zvěře před zásadní otázku, jak ve volné honitbě zvěři přilepšit a jak v oboře či na farmě sestavit krmnou dávku. Ne všichni myslivci uznávají pravidlo, že po sklizni obilovin nastávají zvěři těžké časy. Naštěstí (pouze z hlediska výživa zvěře!) naše pole z nemalé části ovládla kukuřice. V srpnu se porosty sklízí do silážní jámy a v září či říjnu na produkci bioplynu. Zrnové hybridy tak poskytují zvěři k nemalému nadšení pěstitelů výživu až do sklizně koncem listopadu či počátkem prosince. Více >
Podzim a výživa zvěře

Kulovnice Sauer S 101

Myslivost 10/2013, str. 24 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 1
Na veletrhu IWA 2013 v Norimberku se představilo hned několik nových loveckých kulovnic. Dvě z nich pocházejí tak trochu z jednoho hnízda. Firmy Mauser a Sauer totiž dnes patří pod jednu skupinu vlastníků a navíc sídlí i ve stejném městě, v německém Isny im Ällgau. Více >
Kulovnice Sauer S 101

Léčit či neléčit?

Myslivost 10/2013, str. 31 Ing. Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Zdravotní stav zvěře v našich honitbách, oborách a farmách je závislý na řadě faktorů. Úživnost honitby, koncentrace zvěře, podmínky prostředí a péče o zvěř ve smyslu přikrmování, to vše má nemalý vliv. Více >
Léčit či neléčit?

Rok s kulovnicí RÖSSLER TITAN 16

Myslivost 10/2013, str. 40 Dr. Ing. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Vysoký stav černé zvěře v celé Evropě vyvolal potřebu hromadných lovů především na naháňkách a nadháňkách. S tím souvisí i potřeba nových typů zbraní či jejich systémů. Při střelbě na zvěř v pohybu a především při lovu zvěře pohybující se ve skupině, je potřeba vystřelit několikrát rychle za sebou. Rychlé opakování výstřelů a přesné zamíření po každém přebití není příliš možné z klasických kulovnic s otočným odsuvným závěrem typu Mauser, a tak jsou hledány cesty jiných řešení. Více >
Rok s kulovnicí RÖSSLER TITAN 16

Agresivita divočáků včera a dnes

Myslivost 10/2013, str. 44 Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 2
Když před lety v knize Zelené slunce vyšla povídka Spanilá jízda, měl jsem obavu, že mě čtenáři obviní z příliš bujné fantazie. Příběh kňoura jsem samozřejmě fabuloval. Ale logické řazení událostí i fakt, že každý černý rytíř se řídí prožitými zkušenostmi, mě opravňovalo k líčení útoku, kdy se divočák rozběhne proti řadě střelců a jednoho z nich srazí k zemi. Takové chování v kňourovi zrálo totiž už dlouho. Více >
Agresivita divočáků včera a dnes

MRK Uherské Hradiště 2013

Myslivost 10/2013, str. 46 MUDr. Pavel Pilař
Počet komentářů: 0
pohled očima vrchního rozhodčího ,,V letošním roce si připomínáme 120. výročí narození Richarda Knolla, 40. výročí jeho úmrtí a 90. výročí založení ČMMJ. Jsme rádi, že můžeme uspořádat tak významnou kynologickou akci jako je Memoriál Richarda Knolla. Je to poprvé v historii, kdy se tato vrcholná soutěž koná ve Zlínském kraji a na území okresu Uherské Hradiště.“ Těmito slovy uvítal účastníky 39. ročníku MRK předseda OMS Uherské Hradiště Karel Blahušek. Více >
MRK Uherské Hradiště 2013

Praktická zkušenost s vábničkami Devana

Myslivost 10/2013, str. 52 Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
V loňském roce jsem si dovolil představit čtenářům Myslivosti slovenské vábničky Devana, které si získávají stále více příznivců i mezi českými myslivci. Jen pro připomenutí si dovolím poznamenat, že produktová řada uvedené značky je poměrně pestrá a obsahuje celou škálu výrobků, jak klasických, tak méně známých. Pro použití ve většině honiteb se zajisté hodí zejména sady vábniček na srnčí zvěř a sady pro vábení menších predátorů. Více >
Praktická zkušenost s vábničkami Devana

MAROCCHI – rok s kvalitní italskou brokovnicí

Myslivost 10/2013, str. 54 Dr. Ing. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Vybrat si kvalitní brokovnici není v dnešní nabídce jednoduché. Inzeráty, reklama, různá více a méně seriozní doporučení a běžný zájemce je zcela zmaten. Prostě zřejmě každý z nás si přeje dobrou kvalitu za příznivou cenu, ale vybrat si skutečně dobře loveckou zbraň není jako koupit housku na krámě. Více >
MAROCCHI – rok s kvalitní italskou brokovnicí

BIOPÁSY a ti druzí

Myslivost 10/2013, str. 56 Radek PODHORECKÝ
Počet komentářů: 0
V souvislosti s novým obdobím Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 řada lidí očekává výrazné zjednodušení a zlepšení těch dotačních pravidel v zemědělství, které povedou ke zmírnění dopadu dnešního intenzivního velkoplošného zemědělství na naši přírodu. Již petice Za obnovu zemědělské krajiny ukázala zájem veřejnosti o oživení agrární krajiny. Petici podpořili, kromě jiných, také četní myslivci. Strategickým agroenvironmentálním opatřením je dotační titul BIOPÁSY. Více >
BIOPÁSY a ti druzí

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY CHOVU SRNČÍ ZVĚŘE

Myslivost 10/2013, str. 58 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Vážení přátelé myslivosti a milovníci srnčí zvěře, v minulých příspěvcích jsem se věnoval stěžejní oblasti naší myslivecké praxe - správným zásadám průběrného odstřelu a na několika praktických příkladech demonstroval její účinnost a naléhavost. Aby byly pochopeny všechny aspekty cíleného chovu, je nutno pochopit další souvislosti s chovem srnčí zvěře spojené. Proto jsem se rozhodl, do seriálu o srnčí zvěři zařadit tento, pro někoho možná nezáživný příspěvek, který je (výjimečně) bez rozsáhlého doprovodného fotografického materiálu. Více >
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY CHOVU SRNČÍ ZVĚŘE

PODZIM

Myslivost 10/2013, str. 66 Ota Bouzek
Počet komentářů: 0
Jednou, zcela bez varování, přišel ranní chlad. Při pohledu na kalendář mě v zádech zamrazí loveckou vášní. Vrací se, hodně silná, pravidelně v září, vybujelá prvním zatroubením starého jelena. Ten, hluboko v údolí ukrytý houštinou, zažehl podzimní slavnosti svého rodu i nás, horských myslivců. Za dunění hlasů parohatých bohatýrů, za třesku kostěných zbraní se ve stráních snáší listí ze stromů. Zelený kraj je protkáván probarveným lupením podzimu. Více >
PODZIM

Jak jsem se stal lovcem jelenů

Myslivost 10/2013, str. 68 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
aneb Vademekum začínajícího poplatkového lovce Lovím od dob, kam moje paměť sahá. K myslivosti mě přivedl táta, sám celoživotní myslivec a lovec. Celý život mi vštěpoval lásku k přírodě a zvěři, k myslivosti v tom nejlepším slova smyslu. Celý svůj myslivecký život jsem spojen s jedním mysliveckým sdružením v západních Čechách, v honitbě kde jsem vyrůstal, kde mám své hluboké kořeny a přátele. Není to honitba ani bohatá ani chudá, prostě je taková normální. Myslivecké sdružení, které zde hospodaří je tvořeno převážně místními zemědělci, opět lidmi spjatými bytostně s lokální krajinou. Jsem v tomto smyslu lidolovec, jak říká (bez hanlivého přídechu toho slova) jeden můj kamarád. A jsem tam rád. Více >
Jak jsem se stal lovcem jelenů

FOMEI?

Myslivost 10/2013, str. 72 Miloš figi Fišer
Počet komentářů: 1
Když mi volal kamarád Petr, že budeme testovat optiku značky Fomei, hned v jedné větě pokračoval tím, že slyšel o výrobcích této značky mnoho negativ a že má z toho trochu obavy. Hned jsem ho uklidnil, že to jsou případy ze vzdálené minulosti, můj táta používá dalekohled Fomei 9x60 už roky, dalekohled je opticky překvapivě dobrý a po sedmi letech stálého používání je i mechanicky stále perfektní. Sám jsem navíc asi měsíc před naším rozhovorem náhodou prohlížel výrobky Fomei u jednoho z prodejců a byl jsem velmi překvapen kvalitou obrazu i zpracováním těchto optik, zejména u řady Leader. Více >
FOMEI?

Černá zvěř? To vidím černě, hlavně pro myslivce!

Myslivost 10/2013, str. 73 Ing. Jiří VRONSKÝ
Počet komentářů: 1
Několik postřehů k otázce černé zvěře a činnosti mysliveckých sdružení. Zřejmě není třeba zdůrazňovat to, že černá zvěř ve svém počtu vysoce překračuje úměrnost, danou bezškodní úživností jednotlivých honebních, ale i nehonebních pozemků. Expanze černé je taková, že se s ní setkáváme i v obcích, a to na pozemcích, které vedle nehonebních jsou technicky neslovitelné. Příklad vidím v naší obci, zástavba domů je ve tvaru písmene „C“, kdy uvnitř jsou lesní porosty s duby a prasata chodí až na autobusovou zastávku. Škody páchané na loukách a obhospodařovaných pozemcích jdou do astronomických čísel a je jen otázkou, kdy to nás myslivce zlikviduje. Více >
Černá zvěř? To vidím černě, hlavně pro myslivce!

Národní park Ujšcie Warty

Myslivost 10/2013, str. 80 Jan Kusolits
Počet komentářů: 0
Národní park Ústí Warty v západním Polsku vznikl v roce 2001. Jeho rozloha činí 8074 ha. Nachází se na hranici s Německem v nížině zvané Kotlina Gorzowska. Krajinu parku tvoří mozaika luk, pastvin, rákosin, lužních lesů a starých vrb. Bylo zde pozorováno 270 druhů ptáků z toho 170 jich tu pravidelně hnízdí. Na podzim zde bývá běžně 60 – 80 000 divokých husí (ale někdy také 200 000) a zhruba 7000 jeřábů. Více >
Národní park Ujšcie Warty

Kapesní a čelové svítilny Fenix

Myslivost 10/2013, str. 82 Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Mezi základními pomůckami, které pravidelně využívají všichni myslivci, nalezneme různé typy svítilen. Sáhneme po nich při návratu z večerní čekané, při pobytu na loveckých chatách, při dosledech i při ošetření ulovené zvěře. Nedocenitelné jsou jako bezpečnostní prvek během přesunů honitbou za tmy. V posledních letech začínají navíc sehrávat důležitou úlohu při stále náročnějším lovu černé zvěře v nočních hodinách. Více >
Kapesní a čelové svítilny Fenix

Pevný stisk ruky

Myslivost 10/2013, str. 96 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 1
XXIII. Dny sv. Huberta ve Svätom Antone patří minulosti Svatý Hubert, patron lovců a myslivců, osobně dohlížel na slavnostní Československé halali. Tak se totiž jmenoval komponovaný hudebně zábavný a společenský program s trubači, vábiči a umělci z České a Slovenské republiky u příležitosti 90. výročí založení společné myslivecké stavovské organizace, který se konal v rámci XXIII. ročníku tradičních Dnů sv. Huberta ve Svätom Antone. Více >
Pevný stisk ruky

43. NÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

Myslivost 10/2013, str. 124 Martina Novotná
Počet komentářů: 0
Letošní národní finále ZST, kategorie B se konalo v Rekreačním středisku Jizbice pod Blaníkem, a to od 27. července do 10. srpna. Toto malebné středočeské zákoutí se stalo dějištěm ZST již po několikáté. Soustředění se zde konalo již v letech 1997, 1998 a 2006. Více >
43. NÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Zpracování dat...