MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Ohrožují faunu pouze invazivní druhy predátorů?

Myslivost 9/2013, str. 12 Karel Zvářal
Počet komentářů: 0
Určitě jste se již nejednou setkali s mantrou ortodoxních ekologů: Predátor nemůže vyhubit svou kořist! Když je jich zeptáte, kde tedy jsou ještě nedávno hojné druhy, dozvíte se, že za tím je všechno možné, jen ne predátoři. Zemědělství, doprava, tuhé zimy, rušení člověkem…, ale to pro ně zakázané slovo mezi příčinami nezazní. Více >
Ohrožují faunu pouze invazivní druhy predátorů?

Hlavní lovecká sezóna se pomalu rozbíhá

Myslivost 9/2013, str. 7 Vladimír Diviš
Počet komentářů: 0
Vážení kolegové a kolegyně, v měsíci září přichází podzim, který je neodmyslitelně spjat s hony, naháňkami a dalšími mysliveckými akcemi. Pro někoho je lov po celoroční práci se zvěří a pro zvěř „třešničkou na dortu“, pro mnohé však tvrdou řeholí, které se musí věnovat téměř každodenně, ať už se jedná o organizaci individuálních nebo společných loveckých akcí, lov holé zvěře a zvěře černé. Na Slovensku jsou členové Slovenskej polovníckej komory dle vnitřní směrnice povinni zúčastnit se kontrolní střelby z kulové a brokové zbraně, aby se předcházelo strádání zvěře a aby nevznikaly ztráty na nedohledané zvěři. Více >
Hlavní lovecká sezóna se pomalu rozbíhá

Třináct otázek o myslivosti pro hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa ŘIHÁKA

Myslivost 9/2013, str. 26 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Jaký je Váš osobní vztah k myslivosti? K myslivosti mám vztah veskrze kladný. Nejsem sice nimrod, ale k myslivosti mám blízko. Nejen proto, že bydlím v menší vesnici, a když se ráno vzbudím, koukám na pasoucí se daňky. Soused je totiž chová na své zahradě. Kromě toho jsem rovněž absolventem střední zemědělské školy v Březnici, kde jsme měli i základy myslivosti. A v neposlední řadě, chutná mi zvěřina na talíři. Více >
Třináct otázek o myslivosti pro hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa ŘIHÁKA

Opakovací kulovnice Mauser M12

Myslivost 9/2013, str. 28 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
IWA 2013 přinesla dvě nové lovecké kulovnice od velkých výrobců, Sauer S101 a Mauser M12. Obě zbraně směřují v poměru k renomé obou značek tak trochu nezvykle do segmentu cenově dostupných zbraní, což je zřejmě důsledek stále ještě probíhající ekonomické krize. Více >
Opakovací kulovnice Mauser M12

Vývoj početnosti druhů drobné zvěře

Myslivost 9/2013, str. 34 Doc. Ing. Ladislav ZELINKA, PhD., Ludvik KARÁSEK
Počet komentářů: 0
Cílem tohoto příspěvku je seznámení s vývojem lovu za posledních 40 let a naznačit jaký vývoj v následujících letech se dá očekávat. To vše na základě sledování dlouhodobého vývoje početnosti populace zajíce polního, bažanta obecného, lišky obecné na základě ročního lou v MS Postoupky – Hradisko Více >
Vývoj početnosti druhů drobné zvěře

ZEISS – měřítko standardu světové kvality

Mysklivost 9/2013, str. 38 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Především je to vysokou technickou úrovní, která je dána obrovskou invencí a investicemi, které jsou věnovány do výzkumu a vývoje. Pro zajímavost uveďme, že do výzkumu a vývoje investovala firma v roce 2012 celkově asi 390 milionů Eur, což je 9 % z celkových příjmů. Pro porovnání je třeba uvést, že průměr investic do výzkumu a vývoje v odvětví jsou v průměru 4 % z objemu tržeb. Zeiss neinvestuje do masivní reklamy, ale do vývoje, což se projeví právě ve vysoké a stále se zvyšující úrovni výrobků Zeiss, který je vždy několik kroků před konkurencí. Více >
ZEISS – měřítko standardu světové kvality

Sušit nebo nesušit? Aneb kam s kukuřicí

Myslivost 9/2013, str. 42 Jiří Kamler, Jan Hrbek, Radim Plhal
Počet komentářů: 0
Přikrmování zvěře v zimním období je z podstatné části založeno na jadrných krmivech v podobě obilovin různých druhů a kvality. V krmelcích se sice vedle obilí objevují na jedné straně i vysoce kvalitní krmné směsi a na druhé straně různé zbytky a odpady s potravinářských provozů, ale základem výživy zvěře jsou obiloviny pěstované na polích v okolí honitby. Bohužel pravděpodobně nevratně pryč jsou doby, kdy myslivci sami získávali kvalitní krmiva v lese v podobě letniny a sami sušili výborné seno z mladých porostů květnatých luk. Více >
Sušit nebo nesušit? Aneb kam s kukuřicí

BERGARA SCOUT THUMBHOLE

Myslivost 9/2013, str. 44 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Jednoranové zlamovací kulovnice mají i v dnešní moderní době stále více příznivců ze všech věkových kategorií. Moderní výrobní postupy, konstrukční řešení a CNC technologie jsou v hojné míře aplikovány i při výrobě těchto klasických zbraní a ty se stávají přesnější, líbivější a levnější. Více >

Přežívání larev trichinel v zamraženém mase - případ z myslivecké praxe

Myslivost 9/2013, str. 46 B. Koudela, M. Pijáček, J. Harna
Počet komentářů: 0
Trichinelóza je parazitární onemocnění způsobené hlísticemi rodu Trichinella (trichinelou, neboli svalovcem). Ze zvířete se přenáší na člověka konzumací syrového nebo tepelně nedostatečně zpracovaného masa s larvami trichinel. V současnosti je v Evropě jedním z nejčastějších zdrojů infekcí trichinelami maso černé zvěře. Opakovaně byla v časopisu Myslivost uváděna epidemie lidské trichinelózy ve Smrdově u Pacova v roce 1954, která byla vyvolaná konzumací masa uloveného divočáka. Měla velmi tragické následky, z 11 osob, které onemocněly, tři na trichinelózu zemřely. Problematika trichinelózy černé zvěře je myslivecké veřejnosti dostatečně známa nejenom v teoretické či historické rovině. Od května roku 2001, kdy byly po několika desetiletích opět potvrzeny larvy trichinel v mase divočáka, bylo zjištěno na území České republiky dalších 14 pozitivních kusů. Více >
Přežívání larev trichinel v zamraženém mase - případ z myslivecké praxe

Mysliveckou čest vyšíváme do sametu

Myslivost 9/2013, str. 48 red
Počet komentářů: 0
Než se narodí myslivecký prapor, který by neměl chybět u žádného významného dění, uplyne dlouhá cesta. Jaký je životní cyklus mysliveckých praporů a proč je vůbec důležité mít svůj vlastní symbol, jsme se ptali Tomáše Pokorného, majitele brněnské firmy Alerion, která se zabývá výrobou nejen vyšívaných symbolů. Více >
Mysliveckou čest vyšíváme do sametu

O černé zvěři, škodách a kauzalitě

Myslivost 9/2013, str. 58 Miroslav Krejčí
Počet komentářů: 6
O škodách působených černou zvěří bylo již napsáno mnohé, ale řešení to nepřineslo. Nastal čas zamyslet se, proč diskuse stále nepřináší žádný efektivní výstup. Všichni slibují účinná opatření ke snížení neúnosně vysokých stavů, ale ty přesto nadále stoupají a úměrně tomu rostou i škody. Proč se nedaří nárůst populace divokého prasete alespoň zastavit? Někde je chyba… Více >
O černé zvěři, škodách a kauzalitě

Poprvé na lovu v Jižní Africe

Myslivost 9/2013, str. 72 Martin Křižanovský
Počet komentářů: 0
Každý měsíc listuji časopisem Myslivost a skoro pokaždé narazím na inzeráty nabízející lovy v zahraničí. Nabídka je pestrá, od jelenů a daňků v Maďarsku, přes medvěda a vlka v Rusku až po exotická zvířata v Africe. Osobně jsem vždy prohlašoval, že český myslivec má chodit po lese v Čechách a nevymýšlet hlouposti s lovem někde po světě. Vždyť náš lov na černou, čekaná na srnce za letních večerů, nebo lov na jelena v říji má své neopakovatelné kouzlo. Poznávání přírody a lovecké zážitky v překrásných českých lesích mě očarovaly natolik, že jsem nikdy ani nepomyslel na jiný druh lovu. Více >
Poprvé na lovu v Jižní Africe

Nejde jen o příběh parohatých bodů…

Myslivost 9/2013, str. 75 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 3
Na návštěvě v naší největší privátní oboře Všude je neskutečné sucho. Tropická vedra posledních dnů se podepsala i na přírodě jihozápadní části Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Od kol teréňáku, kterým s šestadvacetiletým inženýrem Arnoštem Bučkem zvolna projíždíme asfaltovými silničkami, ale také nezpevněnými, byť pečlivě udržovanými cestami, areálem Radějovské obory, odskakují kameny a prach za námi utváří neproniknutelnou clonu. Zvěř vyhlížíme marně. Před pobytem na rozpálených lukách a zažloutlých paloucích dává přednost stínu bukových a dubových porostů a smrkových houštin. Všude je znát vláhový deficit. Více >
Nejde jen o příběh parohatých bodů…

Obojpohlavnosť zveri

Myslivost 9/2013, str. 78 D. RAJSKÝ, Ľ. DANIHEL, M. MOJŽIŠ, I. TRNKA
Počet komentářů: 0
Obojpohlavnosťou – odborne označovanou v humánnej a veterinárnej medicíne termínom hermafroditizmus, sme sa už pri zveri zaoberali. Takéto informácie z poľovníckej praxe sporadicky prichádzajú aj pri ulovení obojpohlavných jedincov raticovej zveri. Dokladový materiál, teda vzorka orgánov sa však v teréne pri ošetrovaní zveri obvykle neodoberá, a pre laboratórne vyšetrenie a odborné vyhodnotenie prípadu je len fotografia takého jedinca, alebo orgánov nepostačujúca. Preto sa pri zveri bez komplexného posúdenia a testovania o vlastnej príčine a forme obojpohlavnosti u konkrétneho jedinca môžeme len domnievať. Více >
Obojpohlavnosť zveri

Malý pokus se zjištěním hmotnosti srnčí zvěře

Myslivost 9/2013, str. 80 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Každý myslivecký hospodář se v rámci základní statistiky setkává s údaji o hmotnosti ulovené zvěře, které zjišťuje buď přímým vážením, nebo na základě údajů, které mu nahlásí samotní střelci. Nepostupuje-li se v rámci jednotlivých honiteb striktně stejně, resp. není-li důsledně uplatňována jednotná, předem stanovená, metodika zjišťování hmotnosti zvěře, můžeme se v praxi dočkat velmi zajímavých a bohužel často diametrálně odlišných výsledků. Z nich je pak možné jenom stěží dovodit to, co je z hlediska chovu zvěře nejpodstatnější - tedy skutečnou hmotnost zvěře, která se nám v našich honitbách pohybuje. Více >
Malý pokus se zjištěním hmotnosti srnčí zvěře

Kodiak - ostrov obrovských medvědů

Myslivost 9/2013, str. 82 Rostislav Stach
Počet komentářů: 0
Ostrov Kodiak leží východně od poloostrova Aljaška a se svojí rozlohou 8975 km2 je po Havaji druhým největším ostrovem USA. Hustota osídlení je zde 1,5 osoby na kilometr čtvereční. Ostrov je ale domovem největšího poddruhu medvěda hnědého - kodiaka. To byl také důvod, proč mě tato destinace už léta lákala k návštěvě. Více >
Kodiak - ostrov obrovských medvědů

Rok Klubu Dámy české myslivosti ČMMJ, o. s.

Myslivost 9/2013, str. 92 Jiřina Špálová, Naděžda Burešová
Počet komentářů: 0
V lednovém čísle jsme vás informovali o vzniku osmého klubu ČMMJ, o.s. – Klubu Dámy české myslivosti. Jeho cílem je podpora žen v myslivosti, podpora ČMMJ, práce s dětmi, zahraniční spolupráce a podpora etiky v myslivosti a samotné myslivosti jako krásné tisícileté tradice. Více >
Rok Klubu Dámy české myslivosti ČMMJ, o. s.

Zastavení s členkou Klubu autorů Michaelou Píchovou

Myslivost 9/2013, str. 94 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
V rámci našeho putování za členy Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě jsme mohli již několikrát konstatovat, že se tato společnost neustále úspěšně rozrůstá o osobnosti s nejrůznějším uměleckým zaměřením, které tvoří a publikují témata blízká přírodě, lesu a myslivosti. Schází se v něm nejen typičtí spisovatelé, ale také novináři, scénáristé, fotografové přírody, rytci, řezbáři i výtvarníci se zaměřením na různě pojaté techniky tvorby. Mnozí z nich pak dokáží díky vzájemným kontaktům svoji činnost koordinovat a propojit, čímž vznikají velmi zajímavé výsledné výstupy. Právě posledně jmenovaná skupina myslivecky zaměřených umělců je již dnes, i přes jisté počáteční ostychy, v řadách Klubu autorů poměrně početná a nadále se zvětšuje. Více >
Zastavení s členkou Klubu autorů Michaelou Píchovou
Zpracování dat...