ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

První rok života samostatné Katedry myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Myslivost 1/2014, str. 49  Vlastimil Hart, Jaroslav Červený
Vážené čtenářky a čtenáři časopisu Myslivost, Stráž myslivosti. Dovolte nám, abychom vám představili první rok života nově vzniklé Katedry myslivosti a lesnické zoologie. O vzniku nové katedry, která vznikla rozdělením původní Katedry ochrany lesa a myslivosti se začalo uvažovat na podzim roku 2012 a k 1. 1. 2013 byly dvě nové katedry na světě. Ta naše myslivecká a zoologická a Katedra ochrany lesa a entomologie. Do výběrového řízení na vedoucího katedry byl vedením pověřen prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. V následném výběrovém řízení se vedoucím katedry stal Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., který si za svého zástupce zvolil jediného žijícího profesora myslivosti v České republice prof. Ing. Jaroslava Červeného, CSc.

Jsme mladý tým se zázemím ve zkušenostech našich předních mysliveckých a zoologických odborníků

Nová katedra se může pochlubit špičkovým personálním zázemím. Působí zde zkušení profesoři: prof. RNDr. Hynek Burda, CSc., prof. Jaroslav Červený, CSc, prof. RNDr. Petr Koubek, CSc. a docenti: doc. PeaDr. Jan Farkač, CSc., doc. ing. Vladimír Hanzal, CSc., doc. ing. Jaroslav Slamečka, CSc. a RNDr. Marcel Uhrín, Ph.D. Mezi mladé, ale velmi rychle dorůstající odborníky patří Dr. Elisa Belotti, Ph.D., Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., Ing. Miloš Ježek, Ph.D., Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., Ing. Petra Nováková, Ph.D., Mgr. Richard Policht, Ph.D., Mgr. Irena Schneiderová, Ph.D., a 25 doktorandů. Hlavním pracovní náplní katedry je zabezpečení výuky myslivosti, zoologie obratlovců a příbuzných disciplin.

 

První roky života nebývají nikterak slavné, ale nám se ten náš první rok života docela povedl

Jak již napovídá název této podkapitoly, tak vás nebudeme nudit našimi trampotami a nezdary, které samozřejmě také nastaly, ale první rok představíme spíše jako rok růstu, setkání, úspěchu a rozvoje.

V předjaří jsme přišli s myšlenkou uspořádání petice proti snížení výměry honiteb. Jistě většina z vás o podobných snahách slyšela a někteří se i svým podpisem prakticky zapojili. Bohudík petice byly nakonec dvě. Jedna naše a asi o 10 dní později byla vyhlášena petice Českomoravskou mysliveckou jednotou. Obě dvě petice žily vlastním životem. Ta naše však byla okořeněna nadšením našich studentů, kteří se postarali o sběr podpisů a rozšíření petice mezi myslivce i veřejnost. Obě petice získaly více než 10 tisíc podpisů, a tak se staly důležitými podklady, na které už musí být přihlíženo. I když nakonec Ministerstvo zemědělství svůj návrh na snížení výměry honiteb stáhlo, tak jsme se rozhodli, že počkáme na sestavení nové vlády a petici „pro jistotu“ představíme až nové vládě.

Katedra myslivosti a lesnické zoologie se společně s domovskou FLD stala hlavním pořadatelem 87. ročníku konference Německé mammalogické („savcologické“) společnosti, které se zúčastnili přední odborníci z téměř celé Evropy. Konference se konala ve dnech 8. - 12. 9. 2013.

Hned po skončení této velevýznamné konference začaly vrcholit přípravy na Memoriál Karla Podhajského, který se konal 27. – 29. 9. v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Naše katedra společně s OMS Praha západ, se staly garanty a organizátory této mezinárodní kynologické soutěže, která patří k nejprestižnějším soutěžím, kterých se mohou zúčastnit jen ti nejlepší čtyřnozí lovečtí pomocníci a jejich vůdci. Obě dvě akce pomáhali organizovat studenti naší fakulty a tak se jejich teoretická výuka propojila s praktickým mysliveckým životem.

 

Studijní obor Provoz a řízení myslivosti

Naší chloubou je samostatný bakalářský studijní obor Provoz a řízení myslivosti. Do tohoto mysliveckého studijního oboru se hlásí studenti, kterým nestačí základní znalost přírody a myslivosti a chtějí své znalosti zdokonalit na vysoké škole. Ale nehlásí se nám pouze již hotoví myslivci. Mnoho studentů je i z řad zájemců o poznání přírody a zvýšení jejich znalostí na úroveň, která jim bude sloužit pro dobré hospodaření s přírodním bohatstvím. Na prvních přednáškách se však dozví, že nikdo neví všechno a že znalosti získané na univerzitě jsou pouhým základem pro celoživotní vzdělávání, samostudium a poznávání přírody a toho co se v přírodě děje.

K tomu, abychom studentům podali co nejširší paletu znalostí, si na pomoc bereme odborníky z praxe a z firem, které se profesionálně zabývají vyučovanou problematikou. Jako malé poděkování za přízeň, kterou nám věnují, si dovolíme vyjmenovat pár z nich, kteří nám pomáhají nejvíce. S výzkumem a ve spojení teorie s praktickým mysliveckým životem nám pomáhají firmy Progles, s.r.o. a Zbrojovka Holice, a.s. do jejíchž mysliveckých zařízení posíláme studenty nejen na praxi.

Studijní obor je ve vyšších ročnících protkán praktickými mysliveckými předměty, na které zveme hosty z ministerstev, krajů, pověřených obcí, výzkumných ústavů, ale i z úzce zaměřených firem.

Mezi stabilní firmy, které doplňují naše přednášky, patří firmy Arms-CZ, kde se od Tomáše Snížka dozví vše o moderních trendech ve výrobě zbraní, pažeb a munice.

Optiku přednáší Ing. Zdeněk Hlavačka z firmy Swarovski, jejíž špičková úroveň a jméno není nutné představovat.

Balistiku přednáší Bc. Radek Jirkovský, odborný garant firmy Renesance, který díky znamenitým znalostem balistiky patřil k nejlepším policejním odstřelovačům a instruktorům policejních i armádních střelců. Zástupci firmy Zbrojovka Holice, Petr Peřina a mistr zbrojíř Pavel Kupec, přednáší studentům o životě a chodu zbrojovky a technologiích výroby zbraní.

Veterinární problematiku v rámci předmětu „Myslivost" externě přednáší MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Všem našim partnerům, kteří pomáhají našim pedagogům zpříjemnit výuku a studentům podávají nejnovější informace ze všech mysliveckých odvětví děkujeme. Doufáme, že nám zachovají přízeň i v budoucích letech a že k nim přibude další řáda odborníků a firem, kteří obohatí výuku o další spektrum praktických znalostí.

Dá se říci, že již tradiční je letní škola a výměnný pobyt studentů s Irkutskou univerzitou (Rusko). Naši studenti stráví 14 dní v okolí bájného Bajkalu a poznají tak krásy tajgy, drsný život tamních lovců a péči o přírodu na Sibiři. V roce 2014 plánujeme také účast našich studentů na praktických cvičeních, které pořádá tamní univerzita. Bude to však jen pro otrlé, protože praxe v pojetí Irkutských studentů znamená měsíc života v tajze, v malých přírodních chatách a lov kožešinových zvířat a omulů na zamrzlém Bajkalu.

Ruští studenti, kteří přijíždějí na letní školu do Čech, naopak poznávají krásy naší tradiční myslivosti. S našimi studenty, kteří během jednoho týdne dokáží komunikovat v ruštině i když se rusky nikdy neučili, po večerech družně diskutují rozdílnost v chápání péče o krajinu a zvěř a vznikají tak velmi dobrá přátelství mezi našimi a ruskými studenty.

 

Výzkum je nedílnou součástí života naší katedry

Výzkum nás posouvá kupředu a pomáhá nám rozvíjet naše znalosti, abychom mohli studentům předávat nejnovější informace. Studenti jsou navíc zapojování do našich výzkumných aktivit a jejich bakalářské a diplomové práce jsou tak velmi často podkladem, nebo lépe řečeno jedním z podkladů, pro vědecké články, které publikujeme ve vědeckých, převážně zahraničních časopisech.

S trochou pokory, ale s notnou dávkou hrdosti, se můžeme pochlubit tím, že se našemu týmu podařilo, v prvním roce života katedry, umístit vědecký článek do druhého nejlépe hodnoceného zoologického časopisu na světě: Frontiers in Zoology.

Díky výzkumu můžeme také vychovávat celou řadu doktorandů, nových mysliveckých nejvzdělanějších odborníků, kteří jistě budou skvěle hájit naše myslivecké zájmy. V prvním roce života naší katedry úspěšně ukončili svá studia čtyři studenti, kteří získali titul doktor v oboru ochrana lesa a myslivost.

 

Výzkum na naší katedře se dá rozdělit do čtyř hlavních směrů. Hlavní oblastí našeho výzkumu je management zvěře. Výzkumy profesora myslivosti Jaroslava Červeného jistě nemusíme dlouze představovat, protože je předním evropským specialistou na výzkum a sledování velkých šelem.

Další významný směr výzkumu je prostorová aktivita zvěře. O tomto výzkumu jste byli informováni nejen na stránkách časopisu Myslivost, ale dokonce i z médií, které se o tento výzkum velmi zajímají. Sledovat můžete doslova on-line na webových stránkách zver.agris.cz, jedná se o telemetrické sledování jelenů a divočáků.

Dalším výzkumným směrem je sledování mortality zvěře na silnicích a použití pachových ohradníků, jako nástroj pro snížení škod na zvěři.

Novinkou v našich výzkumných zaměřeních je monitoring nepůvodních druhů a návrh opatření vedoucích k jejich cílené regulaci. Doufejme, že vás o tomto výzkumu budeme brzy informovat s prvními výsledky, protože se jedná o velmi smělý plán s ještě smělejší realizací.

Další novinkou, kterou se na naší katedře vědecky zabýváme, je potravní ekologie velkých savců, na které úzce spolupracujeme s výzkumníky ve Švédsku.

Druhým hlavním výzkumným směrem naší katedry je sledování magnetorecepce, tedy vnímání magnetického pole Země živočichy. Tyto výzkumy patří ve světě k velmi uznávaným a náš tým doufá, že se nám brzy podaří najít záhadný šestý smysl živočichů, který budeme moci dále rozvíjet a získané vědomosti uplatňovat v praxi.

Třetí pilíř našeho výzkumného zaměření je akustická komunikace zvěře a zvířat. Tato problematika je velmi obsáhlá a náročná a na pomoc s touto problematikou jsme si vzali dva skvělé mladé vědce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tým jsme posílili o pár velmi schopných mladých doktorandů a na pomoc mají jak jinak, než studenty naší fakulty, kteří pilně nahrávají hlasy zvěře, anebo na zvěř pouští hlasy jiných druhů zvěře a zvířat a sledují jejich reakce. I o výsledcích tohoto výzkumu vás budeme snad již brzy informovat.

Čtvrtým výzkumným zaměřením je zkoumání ekologie bezobratlých ve vztahu k myslivosti. Tuto oblast se také snažíme posílit a rozšířit zejména o bezobratlé parazity zvěře. Doufejme, že nezůstane jen u těchto směrů a že brzy rozšíříme naše odborné zaměření o další oblasti a zaměstnance.

 

Další aktivity nové Katedry myslivosti a lesnické zoologie

Naší velkou snahou je zapojit se do života veřejnosti, a proto se snažíme spolupracovat s médii nejrůznějšího charakteru. Dnešní svět je plný internetu, tedy nám i toto médium nesmělo uniknout. Našimi články, ve kterých informujeme o našich vědeckých úspěších, se to tam jen hemží. Tedy alespoň pár týdnů po tom, co se nám nějaký ten úspěch povede…

Máme také skvělé zkušenosti v oslovování posluchačů rozhlasových vln. Například rádio pro děti (Rádio Junior Českého rozhlasu), kde jsme byli hosty a děti nám pokládali nejrůznější otázky ze života zvířat. Nebo například pořad Meteor (Český rozhlas) již několikrát vysílal relaci o našich výzkumech a dle ohlasů posluchačů jsme měli velký úspěch…

Mezi další aktivity členů naší katedry patří vydávání odborných knižních publikaci. V roce 2013 vznikly rukopisy několika knih, které by měly vyjít v roce 2014.

Chloubou naší fakulty jsou samozřejmě i trubači, kteří troubí jednotně v Trubačském půlkruhu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Studenti patřící do trubačské myslivecké elity s naší katedrou blízce spolupracují na pořádání nejrůznějších akcí. Nesmíme však zapomenout ani na skvělé vábiče jelenů a samozřejmě také na členy Studentského mysliveckého spolku při FLD.

 

Rádi bychom se o našich aktivitách a aktivitách našich studentů rozepsali ještě mnohem a mnohem více, ale nemůžeme si dovolit zabrat celé jedno číslo časopisu pro naši prezentaci. Zájemcům o studium na naší Fakultě i ostatním přátelům myslivosti můžeme doporučit „Den otevřených dveří", který se bude konat ve dnech 24. - 25. ledna 2014. Pro všechny zájemce o studium, kteří přijdou na „Den otevřených dveří“ připravila katedra drobný praktický dárek.

Tento příspěvek bychom rádi ukončili prvoročním přáním naší Katedře myslivosti a lesnické zoologie, všeho dobrého, rychlý růst, kvalitní pedagogy i studenty a šíření jen dobrého jména naší krásné české myslivosti.

Do dalších let naší katedry „Myslivosti zdar!“

Ing. Vlastimil HART, Ph.D. a prof. Ing. Jaroslav ČERVENÝ, CSc.

Katedra myslivosti a lesnické zoologie

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Další informace o katedře a osobní stránky jednotlivých členů katedry naleznete zde:

http://katedry.czu.cz/kmlz/

Zpracování dat...