ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

V Rudolfinu se slavilo

Myslivost 1/2014, str. 82  Petr Šeplavý
V neděli 8. prosince se ve Dvořákově síni pražského Rudolfina konal již 4. ročník koncertu České myslivecké Vánoce. Ačkoliv pár dní před koncertem zahrozila zima, tak v den koncertu bylo klidné počasí s teplotami kolem nuly a v Praze a okolí beze sněhu. Stejně jako před 90 lety, kdy sníh napadl až po Vánocích. Právě 90 let od založení jednotné myslivecké organizace a časopisu Stráž myslivosti bylo hlavním tématem vánočního koncertu mysliveckých trubačů. Oproti třem předchozím koncertům byl součástí programu i čtený text. Nejprve Václav Vydra vzpomenul na hajného z Běštínské hájovny před 90 lety a jeho adventní setkání s myslivci. Sen hajného se proměnil v Loveckou suitu od Petra Vacka s baletkami, které představovaly víly na pasece při srnčích námluvách. Posluchači byli tak nadšeni, že interprety i baletky odměnili potleskem po každé jednotlivé větě suity.

Poté jsme se nechali přenést opět v podání Václava Vydry do prvopočátků vydávání mysliveckého časopisu. Jednotlivé ukázky z historických čísel Stráže myslivosti a Myslivosti vhodně propojil Tomáš Kirschner doprovodem na zobcové flétny.

A jaká by to byla oslava bez poct. Jedna z prvních patřila Josefu Selementovi. Novodobému průkopníku lovecké hudby, zakladateli Loveckého tria Praha a plodnému skladateli lovecké hudby. Právě Josef Selement byl autorem další pocty. Sálem zazněla znělka ČMMJ. Nejprve hraná na borlice a poté v podání více než 100 trubačů na empoře a podiu.

V průběhu skladby k poctě přírodě, kterou nově připravil Petr Vacek, byli posluchači překvapení hlasy ptáků, které skvělým způsobem napodobil Václav Svoboda. Sálem znělo kukání kukačky, štěbetání špačků, čiřikání koroptve, krákání vrány i tlukot slavíka.

Poslední skladba první části koncertu, také Petra Vacka, byla věnována časopisu Myslivost. Šéfredaktor časopisu Myslivost převzal z rukou autora na památku její první výtisk. V následující přestávce mohli účastníci koncertu připojit svůj podpis a přání k významnému jubileu časopisu na gratulační listy, které byly následně založeny do složky k prvnímu výtisku skladby.

Je již tradicí, že druhá část koncertu je kolední, resp. vánoční. Klidnou a slavnostní atmosféru první části hned po přestávce změnily děti z dětské lidové muziky Notičky. Veselé koledy nejen od nás, ale například i ze Španělska, předvedly neopakovatelným bezprostředním způsobem a myslím, že v sále roztálo nejedno srdce. Když se pak k dětskému souboru přidalo Lovecké trio s lesními rohy, zaplnila atmosféra přicházejících Vánoc celý sál. Úsměvy na rtech vykouzlily malé děti, které z košíku na saních vhazovaly mezi publikum perníky ve tvaru medaile k 90. výročí časopisu. Bohužel i ten nejsilnější nedohodil dále než do sedmé řady.

Na koho se perníček nedostal, litovat nemusel. Úplně stejné rozdávaly děti z Notiček o přestávce. Poslední koledy již zpíval celý sál a došlo i na přídavky. Na rozloučenou si stojící posluchači a Lovecké trio již bez nástrojů zazpívali Štědrý večer nastal... Ano, z mnoha úst jsem slyšel, že Vánoce začínají právě tímto koncertem, a tak bych si přál, abychom se za rok, 7. prosince 2014, opět ve zdraví sešli na 5. vánočním koncertě. Bude opět tak výjimečný?

Snad ano. Plánujeme koncert s přáteli ze sousedních zemí. Z Polska, Německa, Slovenska a Rakouska. Určitě nebudou chybět trubači na empoře, kteří při závěrečném představování sklidili mimořádný aplaus. Myslím, že přítomní ředitelé středních lesnických škol z Hranic, Písku, Šluknova, Trutnova a Žlutic mohli být na své žáky a trubače pyšní. Stejně tak děkani obou vysokých lesnických fakult, jak v Brně, tak v Praze. Barvy VLS hájili trubači z Lipníku nad Bečvou a Horní Plané. OMS ČMMJ reprezentovali trubači z Tábora i Jihočeští trubači.

Umění samotného Loveckého tria a jejich hostů mohli znalci obdivovat především v náročné Lovecké suitě, hrané pouze na lesnice.

Nemalou zásluhu na uskutečnění koncertu měli také naši partneři. Proto velké poděkování patří nejen všem interpretům, skvělým a ochotným zaměstnancům Rudolfina, organizátorům koncertu, ale také VLS, s.p., Sellier a Bellot a.s., HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Ministerstvu zemědělství.

Těším se na setkání s přáteli myslivosti a lovecké hudby v adventním čase v roce 2014 a přeji všem myslivcům a trubačům hodně nadšení a zdraví po celý příští rok.

Zpracování dat...