ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Česká myslivost pro Asii

Myslivost 9/2015, str. 55  -red-
Ve dnech 22.-26. června se v Praze opět, po šesti letech, konal seminář s názvem „Ekologie, ekonomika a řízení udržitelného lovu“ pro země západní a střední Asie. Tato akce má již mnohaletou tradici, poprvé se zástupci státní správy myslivosti a mysliveckých organizací z Asie u nás sešli v roce 2006. Stalo se tak z popudu Reného Czudka, českého pracovníka FAO (Organizace pro zemědělství a výživu OSN) a Františka Havránka z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Jejich návrh byl zaštítěn Ministerstvem zemědělství ČR. Podařilo se tak poprvé zorganizovat setkání zástupců Mongolska, Ruské federace, Kazachstánu, Tadžikistánu, Uzbekistánu, Kyrgystánu, Turkmenistánu a také Gruzie, Arménie a Turecka.
Toto i další setkání byla financována organizací FAO, ovšem v souvislosti s prostředky,  kterými přispívá, jako členská země Česká republika. První setkání v roce 2006 mělo značný mezinárodní ohlas a neoficiálně je nazýváno Pražská iniciativa 2006. Cílem prvního semináře bylo identifikovat a následně řešit hlavní problémy myslivosti v jednotlivých zemích, ve kterých se po získání samostatnosti (po zhroucení SSSR), rozpadla organizace praktické myslivosti i odpovídající legislativa.
Zjištěné problémy se pak řešily na semináři, který se odehrál v roce 2009, v Židlochovicích. Mezi tím však bylo organizováno obdobné setkání v Turecku a v Kazachstánu.
V letošním červnu se tato aktivita vrátila opět do Prahy, seminář byl organizován z pověření a za významné spolupráce Ministerstva zemědělství, tradičně Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti spolu s CIC, ČMMJ a GIZ (Německá organizace pro mezinárodní spolupráci).
Seminář zahájil Ing. Žižka z MZe, Rene Czudek za FAO a Imrich Šuba, víceprezident  CIC. V rámci uvítacího ceremoniálu, při kterém nemohly chybět myslivecké fanfáry, bylo zástupcem Kazachstánu Sergejem Sokolovem uděleno čestné členství ve Svazu rybářů a myslivců Kazachstánu Ing. M. Žižkovi za podporu pomoci myslivcům asijských zemí a Ing. F. Havránkovi, za spolupráci na konkrétních projektech a operativní pomoc při řešení problémů.
V následující části semináře přednesli zástupci jednotlivých zemí národní referáty o stavu problematiky – ekologie a ekonomiky myslivosti. Ukázalo se, že problémem myslivosti bývá nedostatečná nebo úplně chybějící myslivecká legislativa a málo informací o momentálních stavech zvěře a jejich vývoji. Také monitoring zdravotního stavu zvěře je třeba rozvíjet. To by mělo pomoci například při periodických zhrouceních populací sajgy tatarské.
Přednáška  Sergeje  Minkova o podstatě a problematice průmyslového lovu jistě rozšířila obzory přítomných evropských odborníků. Další dny semináře byly naplněny přednáškami českých a zahraničních expertů (např. J. Feuereisel za ČMMJ nebo M. Rautiainen z Finska a další), s následnou prací účastníků semináře ve skupinách. Součástí programu byla i exkurze, kterou umožnily Vojenské lesy a statky ČR s.p., v honitbě Knížecí stolec.
Co říci na závěr této krátké informace? Setkání evropských a asijských mysliveckých odborníků, bylo po všech stránkách kladně hodnoceno a zájem o organizaci dalšího pracovního setkání projevili zástupci z Turecka, ale také z Mongolska. Zájem o konkrétní spolupráci s našimi odborníky projevili Gruzínci a také tradiční česko-kazašské  kontakty budou dále rozvíjeny.
Protože jsou pro většinu českým myslivců organizační podmínky myslivosti a lovu ve jmenovaných asijských zemích velkou neznámou, obrátili jsme se na některé z účastníků s žádostí o napsání informačních článků pro časopis Myslivost. Postupně bychom rádi tyto materiály uveřejnili a seznámili čtenáře s místní faunou, organizací myslivosti a o možnostech poplatkových lovů. 
Zpracování dat...