ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lovecké svítilny NexTORCH

Myslivost 9/2015, str. 46  Hynek Chalupa
Lovecké svítilny NexTORCH
Celá myslivost prodělává, podobně jako všechna ostatní odvětví lidské činnosti, průběžný vývoj. Mění se požadavky, postupy i technické možnosti. Jednou z materiálních oblastí, která je v posledních desetiletích v dobrém slova smyslu postižena nejvíce, je oblast loveckých pomůcek, mezi které patří i stále populárnější lovecké svítilny. Protože mi není známo, že by byl tento pojem někde speciálně definován, dovolím si pod něj pracovně zařadit skupinu svítilen, které mohou být při splnění specifických podmínek připevněny na loveckou zbraň. Vesměs se jedná o subtilnější svítilny s vysokým výkonem, který umožňuje efektivní dosah světelného kužele na hranici lovecké vzdálenosti, tedy řádově kolem 100 metrů.
Recenzí a odborných článků, zaměřených na nejrůznější produkty z uvedené skupiny, již byla na stránkách časopisu Myslivost publikována celá řada a testovány byly špičkové značky. Prozatím mi ale mezi nimi poněkud chybělo podrobnější představení výrobků NexTORCH, s nimiž jsem v oblasti „lepších“ svítilen před léty začínal. Abych tento dluh smazal, zapátral jsem mezi prodejci a nakonec se dohodnul se zástupci firmy PeBOIS Opava, která je výhradním distributorem pro ČR, na zapůjčení vhodných testovacích vzorků.

Pro základní uživatelské odzkoušení mi byly zapůjčeny tři lovecké sestavy, konkrétně T6AHS-L set, TA3 set a konečně nejreprezentativnější RT3 Premium set, k níž je jako zajímavý bonus přidáván zdarma lovecký nůž Tekut. Dříve, nežli se dostanu k rozklíčování obsahu a kvality jednotlivých setů, si dovolím učinit několik obecných poznámek ke svítilnám NexTORCH.
Tato značka patří na českém trhu již celou řadu let k těm zavedeným. Ve své nabídce má pestrou škálu výrobků určených pro nejširší použití. Nalezneme v ní drobné „osobní“ svítilny vhodné na svazek klíčů, do kapsy nebo dámské kabelky, i opravdu výkonné „lahváče“ s maximálním myslitelným výkonem. Těžiště sortimentu však směřuje do prostředí bezpečnostních a záchranných sborů, ze zájmových aktivit do sportu, outdooru, rybaření a samozřejmě myslivosti.
Značka NexTORCH se chlubí kvalitou, precizností zpracování, odolností, výkonem i bohatým příslušenstvím. Z hlediska koncového uživatele je zajisté zajímavá informace, že na výrobní vady výrobků je poskytována doživotní záruka.
Společným rysem svítilen NexTORCH je odolné tělo vyrobené z leteckého hliníku potažené titanovou vrstvou. Materiál je tak na jedné straně dostatečně odlehčený a na straně opačné odolný a tvrdý. Povrchový design svítilen slibuje dobré držení v ruce a zabrání skutálení po šikmém povrchu v případě neopatrného odložení. Obvyklými prvky jsou v tomto směru různá zdrsnění, výstupky a žebrování. Svítilny jsou testovány pro pády z výšky a v námi diskutované třídě prošly pádovými zkouškami do 2 metrů.
Další vlastností, kterou v honitbách oceníme, je voděodolnost. Většina slušných svítilen bývá podle nejnáročnějších norem (NexTORCH vychází z ANSI/NEMA FL 1) testována na celkem tři stupně voděodolnosti. Nejnižší je skupina IPX-4, která zvládne provoz za silného deště. IPX-7 je schopna „přežít“ pád do vody, například do potoka nebo do kaluže. Právě tento stupeň je pro kategorii loveckých svítilen nejpotřebnější a uvedené sety jej samozřejmě splňují. Všechny svítilny jsou v něm testovány na ponoření do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Nejvyšší třídou odolnosti je IPX-8, při níž výrobky snesou až čtyřhodinový pobyt v hloubce 10 metrů. Svítilna TA3 splňuje tuto třídu do 2 metrů hloubky a T6A dokonce v plném rozsahu.
Z hlediska vybavení světelným zdrojem bych si vzhledem k současné nabídce trhu dovolil rozdělit svítilny NexTORCH na dvě generace. Do té první by určitě patřily svítilny vybavené xenonovými žárovkami a do druhé svítilny osazené novějšími LED diodami.
Provedeme-li jednoduché zhodnocení obou způsobů řešení, můžeme konstatovat, že přestože z hlediska komfortu, dosvitu i světelného toku vedou LED diody, jsou z hlediska myslivecké praxe obě řešení dobře použitelná. Xenonové žárovky osloví uživatele teplejším světlem, měkčím prokreslením nasvícené scény a nižší pořizovací cenou. V případě LED diod bude kromě výkonu vítězit nižší spotřeba energie (a s tím související výdrž zdroje napájení), delší životnost (až 100.000 hodin), a zejména možnost přepínání některých svítilen osazených LED diodami mezi různými režimy výkonu. Nevýhodou je pak vyšší pořizovací cena a pro někoho tvrdší, zářivě bílé nasvícení prostoru.
Pro porovnání výkonu jednotlivých svítilen udávají výrobci dvě hodnoty. Za prvé se jedná o světelný tok v lumenech a za druhé se jedná z pohledu uživatele o mnohem „uchopitelnější“ dosvit v metrech. Dosvit odpovídá vzdálenosti, v níž je ještě dosahováno osvětlení 0,25 lux. Pro porovnání - jedná se o hodnotu, kterou poskytuje měsíc v úplňku při jasné obloze.
Z praktického hlediska si dovolím jednu poznámku. Výsledný efekt (můžeme ho označit jako jas) je vzhledem k dojmu uživatele logicky závislý také na vlastnostech pozadí, které se v dané vzdálenosti nachází. Jinak se bude opticky chovat cíl pohybující se na zasněžené pláni, jinak cíl nacházející se v uzavřeném smrkovém porostu. S tím je potřeba při subjektivním posouzení jakékoliv svítilny vždy počítat. Dosvit se u námi vybraných svítilen pohybuje řádově v rozmezí 150-200 metrů.
Pro napájení testované skupiny svítilen je bez výjimky používáno napájení dvěma zdroji CR123A nebo alternativně jedním nabíjecím akumulátorem NexTORCH 18650. Jedná se o Li-ion baterii s vysokou kapacitou 2600mAh. Baterie má podle údajů výrobce ochranu proti přehřátí, úplnému vybití nebo nedobití a nemá žádný paměťový efekt, který by časem snižoval její kapacitu. Vzhledem k obecné náročnosti výkonných svítilen na výdrž zdroje, a vzhledem ke koncové ceně akumulátorů CR123A, si dovoluji na základě letitých zkušeností považovat dobíjecí soupravu za nezbytný doplněk jakékoliv lovecké svítilny.
Stejně jako ostatní hráči na trhu s loveckými svítilnami, poskytuje i NexTORCH svým zákazníkům celou škálu doplňků a příslušenství. Jedná se o barevné filtry v provedení červená/zelená/modrá barva, šňůrky pro zavěšení menších typů na krk aj. Samozřejmostí je dostupnost několika typů pouzder, včetně pouzdra na kompletní sadu barevných filtrů. Jako zajímavá se mi jeví možnost náhrady zadního taktického spínače za spínač otočný, který umožňuje bezhlučné uvedení svítilny do provozu. Dalším výměnným typem je vypínač opatřený led koncovkou, jejíž slabé světlo postačuje pro vyznačení polohy, nenáročný přesun nebo čtení mapy, přičemž použité drobné LED diody šetří maximálním způsobem životnost zdroje.
Jelikož jsou jednou cílovou skupinou uživatelů aktivní myslivci, vybavuje značka NexTORCH svoje svítilny řadou upínacích montáží, které umožňují spojení svítilny s loveckou zbraní. Nabídka je skutečně pestrá a zahrnuje kroužky pro montáž typu Weaver, kleštinové dělené montáže různého průměru i jednoduchá klipsová zařízení se suchým zipsem. Ke svítilnám je možné dokoupit dálkové spouště s délkou prodlužovacího přívodního kabelu až 40 cm.
S ohledem na skutečnost, že použití svítilen na loveckých zbraních je při lovu zvěře obecně klasifikováno jako zakázaný způsob lovu, který neustále vzbuzuje emoce, si dovolím poznamenat, že uvedená pomůcka je dnes zcela běžně dostupným doplňkem a že diskuse na toto téma již byla na stránkách Myslivosti dostatečná. Výjimku z tohoto zakázaného způsobu lovu dnes většina obcí s rozšířenou působností pro lov černé zvěře bez otálení povoluje. Použití uvedené pomůcky je v odůvodněných případech humánnější a bezpečnější než výstřel na nezřetelně viditelný kus černé zvěře.
Poslední obecnou poznámku týkající se loveckých svítilen bych rád učinil s ohledem na udávané hodnoty výdrže zdroje u jednotlivých typů žárovek, resp. režimu svítivosti. Čas výdrže je podle výše citovaného standardu vždy udáván jako doba, po kterou udrží světelný výkon nad 10 % počáteční hodnoty (počítáno 10 s od zapnutí). Nejde tedy o čas skutečně maximálního chodu zdroje.
A nyní bych se rád dostal k jednotlivým typům představovaných loveckých setů. Jejich porovnání je důležité zejména pro ty myslivce, kteří by se případně rozhodovali pro odpovídající investici. Dále popsané jednoduché uživatelské testy byly bez výhrady provedeny se součástmi RT3 Premium set, který je považován za „vlajkovou loď“ mezi zbožím určeným primárně k výkonu myslivosti.
Nejjednodušším setem poskytnutým prodejcem k testování je jednoznačně set s označením T6AHS-L. Obsahuje svítilnu osazenou xenonovou žárovkou, náhradní žárovku, sadu baterií CR123A, dálkovou spoušť a kleštinovou šroubovací montáž RM81. Jako výhodu sestavy vidím zejména pořizovací cenu, která se pohybuje na úrovni 50 % zbývajících setů. Svým výkonem bude postačovat všem zájemcům o pomůcku určenou k lovu černé zvěře na vnadištích. Jako nedostatek vidím z praktického pohledu zejména použitý typ montáže, který se upíná pomocí imbusového klíče. Montáž a demontáž tudíž vyžadují další nástroj.
Obrovskou výhodou svítilny T6A je ovšem možnost dokoupení náhradní paraboly (výměnné diody a žárovky jsou u NexTORCH dodávány jako segment s celou parabolou) osazené zelenou LED diodou s deklarovaným výkonem 200 lumenů a dosvitem 165 metrů. Tato možnost výrazně posouvá použitelnost T6A při nočním lovu. Zelená LED dioda se podle údajů výrobce dá navíc použít také pro svítilnu RT3.
Podobnou výbavou jako předchozí sestava disponuje i sada s označením TA3 set. Kromě dálkové spouště, dvojice baterií a pevné montáže RM81 je součástí dodávky další rychloupínací montáž RM85 s větším průměrem objímky. Co však posouvá celý set do naprosto jiné úrovně kvality je svítilna TA3. Ta je osazena výkonnou CREE XM-L LED diodou a umožňuje přepínání mezi celkem 4 režimy světelného výkonu (10/70/200/550 lumenů), mezi kterými lze plynule přecházet podle aktuálních potřeb uživatele. Při minimálním výkonu vydrží dobíjecí zdroj napájet diodu 50 hodin, při maximálním výkonu je udávaný dosvit 191 metrů. Doplňkovým režimem je u této svítilny zábleskový stroboskop, určený pro krizové situace.
Právě obrovská flexibilita při volbě režimů svítivosti činí z uvedené sady zajímavý univerzální produkt. Osloví zejména myslivce, kteří nehledají svítilnu pouze pro lov na vnadišti, ale kteří od podobného výrobku očekávají široké spektrum využití při dosledech, přesunech honitbou, pobytech na lovecké chatě, ale i jiných aktivitách v přírodě. Počítat však musejí s vyšší pořizovací cenou a dalšími investicemi do příslušenství.
Jednoznačně nejvyváženějším produktem je v uvedené nabídce sada s obchodním označením RT3 Premium set. Uživatel v něm nalezne výkonnou svítilnu osazenou CREE R5 LED diodou. Příznivé jsou i rozměry svítilny, která bez baterií váží pouhých 110 g a její délka je 124 mm.
Sestava je výjimečná prakticky kompletním příslušenstvím potřebným pro lov zvěře. Obsahuje tři barevné filtry, upínací segment pro jejich montáž na hlavu svítilny, dobíječku s adaptéry pro použití 230V síť/12V autobaterie, dobíjecí baterii, dálkovou spoušť, pevnou flexibilní montáž demontovatelnou pomocí křídlové matice a trojici textilních pouzder. Dvě slouží pro zavěšení svítilny se sadou filtrů na opasek a třetí je určena pro transportní uložení příslušenství. Každý myslivec při koupi tohoto setu získá kompaktního, přitom výkonného a flexibilního společníka, který pokryje většinu jeho praktických potřeb. Jediným skutečným nedostatkem, který bych na uvedené sestavě nalezl, je absence možného přepínání různých světelných režimů u uvedeného typu svítilny.
Dalším výrobkem, který uživatel setu RT3 obdrží je lovecký nůž Tekut. Jak mi bylo distributorem sděleno, jedná se rovněž o výrobek firmy NexTORCH, který byl pro zákazníky českého trhu vyjednán jako bonus. K podobným výhodám bývám obvykle ostražitý a mnohá zkušenost mne naučila, že se často jedná o pouhé pozlátko. V tomto případě jsem však byl skutečně mile překvapen. A to jak použitým materiálem, kterým je ocel 440A, tak celkovým zpracováním výrobku.
Záštita je ocelová, střenky jsou vyrobeny z jednoho kusu tropického dřeva cocobolo, kompletace je bez nýtování. Tvar střenek je lehce anatomický a umožňuje pevné uchopení nástroje. Povrchová úprava i slícování jednotlivých dílů se vyznačují slušnou úrovni. Jediným drobným problémem byla u nového nože jehla na části ostří, kterou jsem musel přetáhnout ocílkou.
Nůž má celkovou délku 26 cm, ostří 13 cm. I deklarované kožené pouzdro je skutečně z uvedeného materiálu, přestože je jeho zpracování velmi jednoduché. Uživatel s tímto nožem nezíská šperk vysoké hodnoty, ale určitě nenáročného kvalitního pomocníka pro vyvrhování zvěře i zpracování zvěřiny. S nožem jsem bez problémů vyvrhnul a kompletně zpracoval srnce a lončáka. Po častém kontaktu s kostí postačovala ocílka.
 
Praktické posouzení svítilny jsem nejdříve zaměřil na výkon světelného zdroje. LED dioda s deklarovaným dosvitem je v letním období, kdy testy probíhaly, pro lov zvěře při současně instalované zaměřovací optice rozumně použitelná podle okolních podmínek do vzdálenosti kolem 100 metrů. Nižší hodnoty budou platit pro les, vyšší pro nízké polní porosty, posečené louky, strniště apod. Ve vzrostlém lese jsem uprostřed noci přes zaměřovací dalekohled se sedminásobným zvětšením bez problémů obeznal táhnoucího drobného paličkáče na vzdálenost asi 60 metrů.
Uživatel bude zajímat i tvar světelného kužele, který se skládá z výrazného jádra a poměrně široké korony. Ve vzdálenosti 50 metrů pokrývá jádro kužele intenzívním tokem světla rovnoměrně plochu kruhu o průměru asi 8 metrů. Korona sahá na každou stranu dalších zhruba 15 metrů. Intenzita světla je v této oblasti výrazně nižší, na rozumné pokrytí prostoru nad vzdálenost 50 metrů již nepostačuje, nicméně na kratší vzdálenost poskytuje méně intenzívní, neoslňující osvit.
Zajímavé jsou z hlediska loveckého použití barevné filtry. Zelené světlo je velmi příjemné pro oči a dobře prokresluje okolí. Filtr nicméně snižuje použití svítilny na zhruba dvě třetiny původního dosvitu.
Červený filtr by měl být použitelný zejména pro lov černé zvěře na vnadištích. Osobně bych jej použil na sněhové pokrývce, která poskytuje lepší kontrast. V letním prostředí je téměř nepoužitelný a rozumný dosah světelného kužele klesá na polovinu původní hodnoty.
Modré světlo je doporučováno pro dosledy a zvýraznění pobarvené stopní dráhy. Tuto vlastnost jsem se pokusil vyzkoušet při odstřelu lišky na posečené louce. Po zásahu na komoru velmi dobře barvila a na řádcích byla barva výborně vidět. Bohužel, při použití modrého filtru jsem žádné zázračné efekty nezaznamenal. Čerstvá barva je sice zřetelná a jeví se jako tmavě hnědá lesklá hmota, nicméně po sejmutí filtru je při přirozeném osvětlení mnohem kontrastnější. Během dohledávky jsem však zjistil jinou zajímavou vlastnost - v modrém světle dobře světélkují kapky vody ulpěné na vegetaci a jsou tak při něm dobře patrná místa se setřenou rosou.
Užitnou vlastností, která u svítilen myslivce zajímá určitě na jednom z prvních míst, je výdrž zdroje. Tuto vlastnost jsem si dovolil otestovat s výše uvedeným dobíjecím akumulátorem NexTORCH 18650 u svítilny osazené LED diodou. Byl jsem zejména zvědav na okamžik poklesu napětí pod hranici kritickou pro další chod svítilny. První generace svítilen NexTORCH osazené xenonovými žárovkami končily provoz víceméně bez varování a přecházely do přerušovaného svícení, přičemž tmavé prodlevy byly poměrně dlouhé a mohly tak uživatele postavit před nepříjemnou situaci.
Po testu svítilny RT3 však mohu konstatovat, že změna technologie přinesla významný krok kupředu. Po poklesu napětí ve zdroji nedochází k náhlému ukončení činnosti svítilny, ale pouze k postupnému poklesu světelného výkonu. Okamžik začátku sestupu z maximálního výkonu není nijak indikován a bez přístrojů se musí pouze odhadnout. Podle mého subjektivního dojmu však odpovídá délka maximálního výkonu asi dvěma hodinám nepřetržitého provozu. Po jejich uplynutí světelný tok postupně slábnul, nicméně dioda vydržela v činnosti další zhruba tři hodiny. Po jejich uplynutí by světlo stále ještě dostačovalo k řešení havarijních situací.
V praxi to znamená například přisvícení na přečtení kratšího textu či mapy, posvícení na klíče při odemykání vozu, nalezení na zemi pohozené nábojnice apod. Uživatel svítilny se tedy nemusí obávat, že by při delším pobytu v honitbě nebo komplikovaném dosledu zůstal náhle bez zdroje světla.
Z hlediska životnosti patří mezi základní požadavky kladené uživatelem na svítilny odolnost proti pádu z běžné výšky a odolnost proti pronikání vody. Abych potvrdil deklarované vlastnosti výrobků NexTORCH, ponořil jsem svítilnu dvakrát po sobě na 5 minut do vody, a to jak s klasickým spínačem, tak s dálkovou spouští. Po oschnutí jsem hledal stopy průsaku uvnitř svítilny. Nepotvrdily se, stejně jako nedošlo k následnému orosení žádné ze svítilnových komponent.
Pádové zkoušky jsem zrealizoval jednoduše z běžné maximální provozní výšky, tedy zhruba 1,5 metru. Zapnutou svítilnu jsem nechal opakovaně dopadnout do posečené louky, na polní cestu a následně na nerovný beton. Kromě několika oděrků povrchu jsem na ní žádné podstatné vady v činnosti ani vzhledu neshledal.
Z doplňků využijeme při každodenní činnosti zejména opaskové pouzdro. Je konstruováno jako částečně otevřené a může se tudíž na první pohled jevit jako ne zcela spolehlivé. Opak je však pravdou. Svítilna v něm drží velmi pevně a spolehlivý je i masívní suchý zips. Při používání pouzdra jsem za celou dobu nezaznamenal sebemenší problém. Naopak jako klad si dovoluji hodnotit snadné zasunutí svítilny do pouzdra přímo na opasku. Na rozdíl od pouzder uzavřených, kdy občas lehce „bojujeme“ s objemnější hlavou svítilen, je tento úkon při uvedeném pouzdru naprosto jednoduchý. Materiál, z něhož je pouzdro vyrobeno, je pevná textilie, která by měla podle prvotních zkušeností mít i dostatečnou životnost.
Druhým nezbytným doplňkem loveckých svítilen jsou již zmíněné montáže pro upevnění na zbraň. Součástí RT3 setu je dělená dvojdílná montáž spojovaná pomocí šroubku a křídlové matky. Je určená pro montáž pod hlaveň kulovnice. Uvedené řešení chápu jako rozumný kompromis. Není sice z nejpevnějších, poskytuje nicméně dostatečné spojení a osa světelného kužele odpovídá zhruba ose záměrné. Nastavení zůstalo bez viditelné změny i po kontrolním výstřelu. Montáž se upíná relativně rychle, bez potřeby dalších nástrojů. Myslivci pak na ní ocení její velikost. Dá se totiž pohodlně schovat do kapsy k dalším pomůckám.
Mám-li shrnout poznatky získané během více než dvou měsíců každodenního používání svítilen NexTORCH, mohu konstatovat, že se tyto výrobky dobře hodí mezi nástroje kteréhokoliv myslivce. Věřím, že uživatele osloví bohatým příslušenstvím a v případě loveckých setů i relativně příznivou cenou. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s loveckými svítilnami bych si při konečné volbě osobně připlatil a pro běžné užívání vybral sestavu se svítilnou opatřenu LED diodou a s výbavou pro dobíjení zdroje.
Hynek CHALUPA
 
 
Zpracování dat...