Časopis Myslivost

Hodnocení trofejí pro výstavu Nitra 2016 – Lov a příroda

Myslivost 6/2016, str. 43  Josef Feuereisel
Pod patronátem Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře – CIC proběhlo ve dnech od 2. do 6. května 2016 hodnocení trofejí pro celostátní výstavu se zahraniční účastí „Nitra 2016 – Lov a příroda“, která se bude konat 9. až 12. června 2016 na výstavišti Agrokomplex v Nitře.
Shromážděné špičkové trofeje z celého Slovenska byly ohodnoceny 28 členy Slovenské Centrální hodnotitelské komise složené z certifikovaných hodnotitelů trofejí CCM-CIC. Komise pracovala pod vedením „Staršího mezinárodního hodnotitele trofejí“ SITJ-CIC Prof. Ing. Juraje Cibereje, CSc.
Práce komise byla, podle pravidel CIC, kontrolována a verifikována SITJ-CIC mezinárodními experty ze tří různých zemí. Jmenovitě Maďarska, České republiky a Slovenska. Maďarsko bylo zastoupené Ing. Istvánem Vadászem - SITJ, Česká republika Doc. Ing. Josefem Feuereiselem, Ph.D. – SITJ a Slovensko dvěma experty  Ing. Dušanem Krajniakem, Ph.D. - SITJ a Ing. Tiborem Lebockým, Ph.D. – SITJ.
Celkem bylo komisí a mezinárodními experty ohodnoceno 808 trofejí spárkaté zvěře a šelem. Významným počtem byly zastoupeny trofeje velice kvalitní daňčí zvěře, a to nejen z obor, ale i z volné přírody. Příjemným překvapením bylo i zastoupení mimořádně silných trofejí jelena evropského z oblastí, které dosud na slovenskou špičku nedosahovaly. Potvrdila se stará pravda, že opravdu silné trofeje je třeba nechat „dozrát“.
Při hodnocení byly dosaženy i nové slovenské rekordy. S ohodnocením 225,25 CIC bodů byl dosažen nový slovenský národní rekord u daňčí trofeje z volné přírody.
Nová slovenská nejsilnější mufloní trofej z obory byla ohodnocena 254,80 CIC body.
Trofeje z obor byly jako takové označeny.
Veškerá měřená data byla elektronicky zanesena do centrální CIC databáze.
U 35 hodnocených trofejí byla, na přání jejich vlastníků, podána žádost o propůjčení mezinárodní CIC zlaté medaile. Tato medaile může být propůjčena pouze trofejím pocházejícím z volných honiteb.
Mezinárodní hodnotitelé vyjádřili organizátorům hodnocení a slovenské centrální hodnotitelské komisi dík za bezchybnou organizaci celé akce a kamarádskou pracovní atmosféru.
Doc. Ing. Josef FEUEREISEL, Ph.D.
zahraniční komise ČMMJ
Zpracování dat...