Časopis Myslivost

Co všechno (ne)schválila poslanecká sněmovna v novele zákona o zbraních?

Myslivost 7/2016, str. 10  Bohumil Straka
Policie může vstupovat do obydlí, psychotesty neprošly a zbrojní průkaz nám zůstává na 10 let Jak jsem informoval v posledních číslech časopisu Myslivost, zbraňová legislativa je v pohybu na národní i mezinárodní úrovni. Orgány EU po útocích v Paříži a Bruselu nyní projednávají zásadní zpřísnění celounijní směrnice o zbraních. Česká vláda zase po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a útoku šíleného střelce v Uherském Brodě v loňském roce předložila národní novelu zákona o zbraních, kterou 6. května poslanecká sněmovna schválila v tzv. třetím - konečném čtení. Nový zákon rozšiřuje pravomoci policie, ale neomezuje přímo zbraně ani držitele. Novela půjde už jen do senátu a k podpisu prezidentovi a předpokládá se, že nabude účinnost koncem léta.
 

Jak se podařilo otočit antizbraňové nálady na české politické i mediální scéně
 
Koncem roku 2015 nezávisle na sobě navrhla Evropská komise nové znění směrnice o zbraních 91/447/EHS, a Česká vláda zase novelu novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).
Tímto však veškerá podobnost končí, zatímco návrh směrnice EU obsahuje drakonická omezení pro legální držitele zbraní a další průběžné návrhy jsou pro nás v mnoha případech ještě horší, český zákon o zbraních dopadl docela dobře, zachovává vyváženost práv a povinností držitelů zbraní a zůstává jedním z nejlepších zákonů o zbraních na světě.
Nic nám ale nespadlo samo z nebe. Kdo sledoval situaci v médiích po útoku šíleného střelce v Uherském Brodě, tak ví, že nálada na naší politické scéně zprvu vůbec nevypadala růžově, a leckdo se populisticky snažil tlačit na výrazná omezení držení zbraní. Mravenčí úsilí nejrůznějších působících skupin držitelů zbraní a nejlepší lékař - čas však přispěli k tomu, že se situace už po několika měsících zlepšila, takže vládní návrh zákona nakonec zněl již docela rozumně oproti původním očekáváním. Objektivně lze říci, že pracovníci Ministerstva vnitra, kteří novelu zpracovávali, byli velmi rozumní a ukázali se jako opravdoví odborníci na svém místě.
 
Takový soulad odborné veřejnosti a politických stran sněmovna už dlouho nezažila
 
V lednu 2016 odborná veřejnost projevila svůj názor a argumenty ve sněmovně na semináři „Omezování držení zbraní“. Zajímavé bylo, že seminář se nesl napříč politickým spektrem a napříč zájmovými skupinami zcela v duchu odporu proti návrhu Evropské komise. Proti omezujícímu návrhu EK se kromě myslivců sešikovali zástupci držitelů zbraní a sportovních střelců, odborníci z muzeí, kluby vojenské historie, příslušníci aktivních záloh armády ČR, představitelé ministerstev vnitra a zemědělství, a v neposlední řadě se vzácně shodli poslanci vládních i opozičních stran.
To přispělo i tomu, že bezpečnostní výbor sněmovny, který je garantem národní novely zákona o zbraních, pak na dalších zasedáních připravil komplexní pozměňovací návrh k vládní předloze zákona, který byl pro držitele zbraní ještě příznivější původní vládní znění.
Jelikož bezpečnostní výbor sněmovny zasedal veřejně, zúčastňoval jsem se těchto jednání za ČMMJ spolu se zástupci držitelů zbraní LEX, zástupci Ministerstva zemědělství a dokonce i hasiči. Výstupy sledovala jestřábím zrakem média, což naší situaci v tomto případě pomohlo. Úspěšná spolupráce se zástupci držitelů zbraní LEX byla zpečetěna i do budoucnosti podpisem dohody o vzájemné spolupráci 19. 5. 2016 na myslivecké výstavě Narura viva v Lysé nad Labem.
 
Jak probíhalo hlasování ve sněmovně
 
Novelu zákona 6. května ve sněmovně nejprve uvedl ministr vnitra ČR Milan Chovanec, a pak už se strhnula argumentační přestřelka mezi zastánci liberálního přístupu (Jana Černochová, Daniel Korte, Zdeněk Ondráček) a obhájci přísnější regulace zbraní (Bronislav Schwarz a Ivan Gabal), přičemž mnohem více byly slyšet umírněné hlasy.
Postupně bylo předloženo celkem pět skupin pozměňovacích návrhů, o kterých se jednotlivě hlasovalo. Nakonec poslanci hlasovali o návrhu zákona jako celku, přičemž pro novelu hlasovalo 93 poslanců ze 157 přítomných, proti bylo 35 a zbytek se zdržel hlasování.
 
Co konkrétního (ne)schválila poslanecká sněmovna v novele zákona o zbraních?
 
Platnost zbrojního průkazu i zdravotní prohlídky zůstává na 10 letech oproti původnímu vládnímu návrhu, který chtěl zkrátit platnost z 10 na 5 let.
 
Lékaři, obecní policie, celníci aj. nemají přímý přístup do centrálního registru zbraní, oproti původnímu vládnímu návrhu. Tito si však budou moci údaje vyžádat nepřímo prostřednictvím policie.
 
"Zaveďme psychologické testy, náklady na vyšetření jsou zanedbatelné", navrhoval ve sněmovně odpůrce zbraní poslanec Ivan Gabal, ale neuspěl
 
Pozměňovací návrh poslance Gabala naštěstí neprošel, neboť pro zavedení plošných psychotestů zvedlo ruku při závěrečném hlasování jen 18 ze 168 přítomných poslanců. Zjevně se to ostatním zdálo drahé a neúčelné. Náklady totiž ve skutečnosti nejsou tak zanedbatelné, jak tvrdí poslanec Gabal. Držitelů zbraní je 300 000, takže každých každý rok by to držitele zbraní stálo v průměru 50 milionů Kč.
Většina zainteresovaných stran si myslí, že vyšetření psychologem je zcela na místě tam, kde držitel zbraně projevuje konkrétní známky změn duševního stavu, ale plošné vyšetřování všech držitelů zbrojních průkazů by nutně bylo pouze povrchní a zkušenosti ze Slovenska ukazují, že zdaleka nepřináší výsledky, které by vyvážily zatížení jak psychologů, tak držitelů zbrojních průkazů.
 
„Sněmovna odhlasovala prolomení domovní svobody.", postesknul si poslanec Zbyněk Stanjura
 
Nový zákon rozšiřuje pravomoc policie zajistit zbraně a za tímto účelem vstupovat do obydlí. I podle mého názoru se jedná se o značný zásah do soukromí a ústavního práva domovní svobody. Toto ustanovení považuji za nejkontroverznější na celé novele a určitě nejsem jediný, kdo z toho není nadšený. Domnívám se, že policie má i dnes zákonné možnosti, jak problematické situaci řešit v případě nebezpečí či ohrožení života. Můžeme jen doufat, že možnost provedení domovní prohlídky i bez soudního povolení nebude policií nadužívána a nebude zneužívána šikanózním způsobem například v případě udání znepřátelených či závistivých sousedů. Poslanci i Ministerstvo vnitra ujišťují, že bude vydán metodický pokyn pro policii, aby ke zneužívání této nové pravomoci nedocházelo.
 
Byl zrušen § 70 umožňující vládě nařídit hromadné odevzdání zbraní a střeliva nebo omezit nebo zakázat jejich nošení nebo přepravu. Je velkým úspěchem, že toto ustanovení ze zákona zmizelo, protože vládě umožňovalo udělat z občanů bezbranné ovce ve chvíli, kdy zbraně mohou chránit životy či svobodu občanů, v nějaké mimořádné situaci, ať už z důvodu populismu, či při změně politického klimatu, či při změně na autoritativní vládu.
 
Nově zákon o zbraních povolí laserové zaměřovače. Laserový zaměřovač již nebude tzv. zakázaným doplňkem zbraně z hlediska zákona o zbraních. Zákon o myslivosti je však jiná věc, tam zůstává zákaz použití zdrojů umělého osvětlení pro lov (tedy i laserového osvětlení), pokud není udělena výjimka. Zákon dále obsahuje celou řadu nových ustanovení a velké změny upravující některé aspekty nakládání s municí (výbušninami), ale ty se myslivců také bezprostředně netýkají.
 
Nový zákon o zbraních bude platit jen do doby, než ho přebije směrnice EU
 
Novelu zákona č. 119/2002 Sb. má 15. června projednat senát a pak půjde k podpisu prezidentovi, takže bude platit co nevidět. Ne však nadlouho. Trumfové eso v rukávu má totiž EU, které vše přebije. I ten sebelepší národní zákon se musí podřídit směrnicím EU, neboť unijní právo stojí nad vnitrostátními zákony. Proto novelu českého zákona asi čeká krátký život, a naši zákonodárci budou muset opět novelizovat a uvést českou legislativu do souladu s novou směrnicí EU o zbraních.
 
Veškeré legislativní podrobnosti, včetně procesu schvalování a znění novely jsou k dispozici zde: www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=677
Bohumil STRAKA,
předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF
Zpracování dat...