Časopis Myslivost

NATURA VIVA 2016

Myslivost 7/2016, str. 56  Jiří Kurka
Jak už tomu v květnových dnech posledních let bývá, i letos se uskutečnila ve dnech 18.–22. května v Lysé nad Labem mezinárodní výstava myslivosti, včelařství a rybářství Natura Viva 2016. Doprovodný program již 21. ročníku výstavy na podiu v hale B byl již tradičně organizován redakcí Myslivosti a z hlediska mysliveckého byl opět zajímavý a letos zvlášť důležitý, neboť se otevřeně jednalo kromě jiného o tématu regulace zbraní ze strany EU za účasti europoslance Jiřího Pospíšila a sdružení LEX, po celou dobu se podepisovala i petice. Letos se ale poprvé také oceňovaly honitby za ekologický přístup ke krajině a poprvé na výstavu zavítal také ministr životního prostředí Richard Brabec. Jelikož letošní perličkou byla výstava trofejí z majetků a panství šlechtických rodů v Čechách, nemohli si snad návštěvníci na nedostatek trofejí stěžovat.
Začátek výstavy je vždy spojen s velkým návalem návštěvníků v branách výstaviště a často dlouhou frontou. Přátelské rozhovory mezi mysliveckými kolegy čekání leckde zkrátí, ale stejně tak možnost vejít na výstavu i zadním vchodem z ulice u budovy vlakového nádraží. Odtud se příchozí dostane rovnou do výstavní haly C. Ať už jste však do Lysé zamířili pro jakoukoliv potěchu, zboží či setkání, pokusme se nyní popsat průběh letošní výstavy…
Po průchodu hlavní branou na nás dolehl mumraj venkovní expozice. Areál, v němž se rozprostíraly prodejní stánky různých firem, občerstvení a libých tekutin, byl vybaven i venkovním pódiem, kde návštěvníkům hrála pro poslech živá hudba, troubili trubači a kdekdo si zde mohl od srdce zazpívat. Pokud jste pohlédli do nabídky vystavovatelů, mohly vás zde zaujmout různé myslivecké, včelařské či zahradnické předměty. Jednalo se např. o přenosné montované posedy, terénní automobily, nabídku vodítek, obojků a pomůcek pro kynology, našli jste zde i obchody s mysliveckými oděvy a doplňky do přírody a řadu dalších užitečných věcí.
Venkovní plocha také voněla chutnými pokrmy včetně zvěřinových pokrmů, které tu rozhodně nesměly chybět, a dále i zlatavými moky, medovinou či dobrou pálenkou. Pokud jste trpěli hlady a žízní, byla pro vás venkovní expozice jasnou volbou. Navíc si zde pánové mohli získat i vděk svých paní, když jim domů dovezli nějaké to pěkné kvítí na zahrádku…
Při přechodu z venkovní části výstavy do vnitřních expozic míjeli návštěvníci sídlo informací, u kterého byla připravena myslivecká výzdoba tvořená preparovanými zástupci naší fauny v přírodně stylizovaném prostředí, a také zde byla možnost zvěčnit se na židlích z paroží společně s cedulkou vyjadřující sympatie některé skupině přátel přírody – tedy myslivcům, včelařům či rybářům. Kroky mířící poté po schodech dolů dovedly účastníky výstavy do haly A1. Zde měli své expozice především včelaři. Byla zde pěkně provedená výstava seznamující návštěvníky s informacemi o důležitosti včel v přírodě, jejich životě, ochraně, využití včelích produktů či včelařské historii. Řadu včelích výrobků jste si mohli také pořídit, ke zhlédnutí zde probíhal i velmi naučný a nejen na včely zaměřený film. Český svaz včelařů, z. s. zde také vystavoval oblíbený živý prosklený úl, který lákal řadu zvídavých návštěvníků. V hale A1 jste nadále mohli pořídit různé myslivecké oděvy, kožené zboží a doplňky, kterých zde bylo velké množství.
Do haly A2 zavítali ti účastníci, kteří se vydali od informací po schodišti vzhůru. Zde byly k vidění především vystavované trofeje ze šlechtických panství a majetků, českých podniků i volných honiteb. Jmenujme alespoň některé z vystavovaných rodů jako Colloredo-Mannsfeldové (vystavované trofeje jelence, jelení a daňčí zvěře), Czerninové (daňnčí, srnčí, jelení zvěř), Lobkowiczové (jelení, srnčí, losí zvěř), Kinští dal Borgo (černá, daňčí, mufloní zvěř) a další.
Řada těchto šlechtických trofejí pochází i ze zahraničí, a proto jsme zde mohli spatřit i trofej losa z Britské Kolumbie, či jelenů z maďarských či německých honiteb. Špičkové trofeje byly k vidění také z OMS Česká Lípa, obory Sellier&Bellot či obory Sedlice, odkud pochází český rekord v trofeji černé zvěře ohodnocený 134,35 b. CIC. Další zde vystavovaný trofejový rekord muflona z volnosti je dokonce světový a z honitby MS Bor Machov, bodová hodnota činí 250,30 b. CIC. Pozoruhodností byla též dlouho světově nepřekonaná (až do roku 1980) jelení trofej z roku 1730, šestadvacateráka s bodovou hodnotou 246,40 b. CIC.
Návštěvníky lákaly i voliéry s živými bažantími druhy (bažant obecný, královský) zapůjčené z bažantnice Hluboká. Mezi voliérami byl i další kousek naaranžované přírody, kde mohly děti poznávat jednotlivé druhy naší zvěře. Děti si též rychle oblíbily stánky s lesní pedagogikou připravené Lesy ČR (LČR), s.p. a Vojenskými lesy a statky ČR (VLS), s.p.
Velký díl pozornosti na sebe upoutala lovecká lukostřelba, u jejíhož stánku se tísnilo mnoho posluchačů obdivujících dovednosti lukostřelců. V hale A2 jste mohli také pořídit mysliveckou literaturu, občerstvit se ve zvěřinové restauraci, obdivovat chovatelskou přehlídku trofejí OMS Nymburk, zarezervovat si lovy v Maďarsku či se dozvědět o aktivitách Střední lesnické školy Šluknov, Bohemia Safari Clubu a dalších.
V hale B se letos odehrávalo vše podstatné. Na hlavním pódiu zde probíhala řada pořádaných přednášek a diskuzí, které zaujaly většinu účastníků výstavy. Mezi hlavní taháky letošní výstavy bezesporu patřila beseda se střelci, manžely Kateřinou a Mattem Emmons, přednášky o srnčí zvěři s Pavlem Schererem či diskuze a představení novely zákona o myslivosti se zástupci z Ministerstva zemědělství. Naprosto největší zájem publika a veřejnosti však zaznamenalo vystoupení europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila a diskuze ohledně naprosto nesmyslných snah Evropské komise o regulaci zbraní ve vlastnictví spořádaných občanů. Při této přednášce bylo v hale B jen málo volného místa a okolí pódia bylo doslova obsypáno posluchači. To jen svědčí o aktuálnosti a podpoře snah o zrušení těchto evropských bludů, jenž rozhodně nepovedou ke snížení počtu teroristických útoků v EU, jak se „ctihodná“ Evropská komise mylně domnívá! Kladným krokem řady posluchačů a možností bránit se byla příležitost podepsat petice proti návrhům EU. Připojit podpis můžete pod českou petici vedenou např. sdružením LEX (Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní), ještě důležitějším vyjádřením nesouhlasu pak bylo podepsání elektronické celoevropské petice (možnost podepsání zde: www.gunban.eu), která může přímo ovlivnit rozhodování v EU. Zatím však ještě nenasbírala dostatečný počet podpisů. Během výstavy Natura Viva 2016 se díky všem dobrým lidem, kterým není osud práva vlastnit zbraň lhostejný, podařilo získat tisíce podpisů obou peticím.
Druhým důležitým a také hojně navštíveným momentem byla účast ministra životního prostředí Richarda Brabce, který poprvé v historii na Naturu zavítal a na podiu společně s dalšími hosty představil kampaň a aplikaci na záchranu zvěře při senosečích SENOSEC.CZU.CZ.
Na podiu se ale také besedovalo o nových zbraních, střelivu, představovaly se nové optické přístroje, brousily se nože a vábila zvěř, svůj prostor tu měly dámské myslivecké kluby, v pátek se pak při soutěži Mladý trubač představili mladí nadějní myslivečtí trubači.
Kromě dění na pódiu jste v hale B mohli dále zhlédnout především prezentaci na stánku ČMMJ a jednotlivých Klubů. Vystavovaly zde zájmové kluby - Klub vábičů, Videoklub, Klub fotografů přírody, Klub autorů včetně oblíbeného studia Divočák od Petra Slaby, Klub trubačů a další.
Spatřit jste tu mohli též prezentace LČR, s. p., které zde představovaly své chovatelské úspěchy zejména černé zvěře či např. záchranné programy kozy bezoárové a tetřeva hlušce.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) zde prezentoval Portál myslivosti, kde byly k vidění různé myslivecké statistiky např. o výskytu šelem v ČR.
Dozvědět jste se zde mohli také o činnosti klubu Dámy české myslivosti či I. mysliveckém spolku žen Diana.
Své umění a výrobky zde předváděli mistři nožířského řemesla, ale též šperkaři či malíři. Jejich umělecká díla byla často naprosto skvostná. K vidění zde byla i dála preparátorů a v neposlední řadě i stánek Knihkupectví Myslivost, kde byla připravena široká nabídka myslivecké literatury. V hale byla umístěna i rybářská expozice, kde mohli návštěvníci pořídit nejrůznější rybářské potřeby, získat informace o rybářském školství v ČR či o činnosti Českého rybářského svazu. Nechyběly tu ani oblíbené aktivity typu „Zastřel si svého kormorána“ anebo možnost vyzkoušet si virtuální lov ryb na simulátoru dle různé obtížnosti. Pozornost návštěvníků poutala i dvě akvária s rybami z českých vod.
Poslední výstavní halou byla hala C. Zde bylo pro návštěvníky připraveno jedno velké tržiště s nepřeberným množstvím mysliveckého zboží. Vystavovaly zde totiž firmy nabízející veškerý myslivecký sortiment, ať už se jednalo o oděvy, obuv, klobouky, zbraně a střelivo, loveckou optiku, doplňky, ozdoby, kožené výrobky, nože či líbivý interiérový nábytek z paroží a řadu dalších věcí. Zkrátka kdybyste nevěděli co s penězi a chtěli se vybavit vším, co k myslivosti patří, tak zde byste s velkou pravděpodobností vše pořídili…
Letem světem jsme proběhli letošní výstavou a pokusili ji zachytit i psaným slovem. K vidění toho bylo opět víc než dost, a proto bych na závěr poděkoval všem pořadatelům a organizátorům za jejich pilnou práci, vystavujícím za ochotný přístup k návštěvníkům a všem, kteří svou přátelsky naladěnou náturou přispěli k poklidnému průběhu celé výstavy. Teď již se jen můžeme těšit na další ročník. Myslivosti, včelařství a rybářství zdar!           
Text a snímky Jiří KURKA
Zpracování dat...