ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Bude „světová“?

Myslivost 4/2016, str. 60  Antonín Čech
O novém Varmintu CZ 557 v ráži 308 Winchester, jeho prvních testováních a úpravách jsem se již několikrát zmiňoval a shrnul to v Myslivosti 2/2016 jednou větou: „Povedla se opravdu spolehlivá a přesná zbraň jak pro sportovní, ale i lovecké použití, a to převážně na větší vzdálenost“. Nyní jsme opět o krok blíž, aby tato zdařilá zbraň byla i zbraní opravdu „světovou“.
Prvního března, jsme se v dílně Víti Sedláka - tvůrce této zbraně, sešli s Martinem Šlechtou a ladili jsme poslední úpravy pažby této zbraně. Z pracovníků České zbrojovky Uherský Brod tam byl ještě Pepa Černík. Jednalo se především o doladění úchopu zbraně pravou rukou. Pažba této zbraně je koncipovaná jako univerzální pro praváky i leváky. Dobře sedí, ale pro opravdu špičkovou a přesnou střelbu je potřeba, aby zbraň seděla nejen dobře, ale doslova výborně a střelec měl co nejlepší kontakt se zbraní. Při některých polohách totiž střelec zbraň drží pouze jednou rukou a druhou si spíš jen stabilizuje polohu. Ne nadarmo říká Franta Lenikus, naše desetibojařská střelecká legenda, každému při nastřelování zbraně: „Tu druhou ruku si strč raději do p…“. Musím připomenout, že asi nejpovedenější pažba z produkce ČZUB, pažba kulovnice CZ 557 Lux, je víceméně i jeho dílem, a tak moc dobře ví, co říká.
Protože zbraně budou reprezentačnímu družstvu vždy zapůjčovány (složení družstva se může měnit), nebudou zbraně pasovány přímo na každého střelce družstva, tak jak tomu bylo u speciálů pro reprezentanci v kombinované střelbě. Musí tedy pažba sedět každému, proto se pasovalo podle mé a Martinovy ruky. Měly by tedy zbraně sedět všem. Leváka žádného v družstvu nemáme a ani mezi špičkovými kuličkáři žádný není, snad jen Honza Buksa, který je však zapřísáhlým odpůrcem této střelby, a tak mohou být všechny zbraně upravené pro praváky. Když jsme se pozdě v noci rozcházeli, měli jsme ze zbraně všichni dobrý pocit.
 
K jednotlivým úpravám
 
Napřed k těm, které nejsou vidět na první pohled:
Vyladěný spoušťový mechanismus. Jedná se především o doleštění styčných ploch, výměnu pružin a odstranění nadbytečných vůlí. Výsledkem je možnost vyladit odpor spouště až do 300 g, čímž se snižuje riziko strhnutí rány.
Tlumič zpětného rázu (kickstop). Je osazený do pažby ze zadní strany a krytý botkou. V kombinaci s větší hmotnosti zbraně a optiky (celkem 6,2 kg) toto zařízení dokáže snížit zpětný ráz zbraně a výstřel střelce tolik nerozhodí a snižuje se tak čas na vypracování další rány.
A nyní k těm, které jsou vidět na první pohled:
Kroužkováním vyleštěný závěr. Snižuje tření při manipulaci se závěrem. Chod závěru je pak hladký a zrychluje přebíjení zbraně.
Pryžový návlek kliky závěru. Pomocí tohoto návleku se průměr zakončení kliky závěru zvětšuje na 32 mm, což umožňuje ovládání kliky závěru pouze konečky prstů pravé ruky. Zrychluje se tak celý proces přebíjení zbraně.
Stavitelná botka. Je stejného typu jaký byl vyvinut pro speciál v ráži 223Rem. Má však vyšší a měkčí pryžové části, což opět zlepšuje komfort střelby a je posledním prvkem ovlivňujícím účinky zpětného rázu na střelce. Především však je stavitelná botka nutností pro správné zasazení pažby, a tím i zbraně, do ramene při různých polohách střelby. Při běžné lovecké střelbě se většinou střílí vsedě nebo vstoje. Tomu také více méně vyhovuje standardní poloha pevné botky u sériové zbraně.
U lovecké terénní kulové střelby se však polohy během závodu mění a kromě již výše jmenovaných je častá poloha vkleče, vsedě a vleže, to vše v kombinaci s různými formami opěr. A právě poloha vleže si vyžaduje značnou změnu nastavení botky, hlavně směrem nahoru. U každého střelce to však může být jiné. Navíc vleže se střílí většinou na ty největší vzdálenosti, které se často blíží hranici 400 metrů a tak správné zasazení pažby do ramene značně ovlivní správné zamíření a výstřel. Pro aretaci botky v požadované poloze slouží šroub na pravé straně botky. Botku lze kromě tohoto základního nastavení i naklánět v kolmé rovině.
Stavitelná lícnice. Jen málokterá pažba dokonale vymezuje správnou polohu oka střelce a osy optiky při zalícení zbraně. Je to ovlivněno nejen rozdílnou ergonomií střelce, ale i různou výškou použité montáže optiky. Aby došlo k pevnému a vždy stejnému kontaktu tváře se hřbetem pažby, je nutné pažbu uzpůsobit tvaru tváře a poloze očí, a to buď opracováním pažby, nebo pomocí nastavování.
Jak již jsem psal výše, je nutno zbraně uzpůsobit tak, aby se daly jednoduše přizpůsobit jinému střelci při změnách v reprezentaci. Proto tedy vznikla u této zbraně nastavitelná lícnice. Aretace je opět pomocí šroubu na pravé straně pažby. Ve finální podobě bude šroub stejného provedení jako u botky a s torzním zářezem.
Tvarování pistolové rukojeti. V úvodu článku jsem se jíž zmiňoval o tom, jak pro správný a pevný kontakt střelce se zbraní je velice důležitý úchop zbraně pravou rukou. Došlo tedy k hlubšímu vybrání z pravé strany především pro část dlaně pod palcem. Dále se odebral materiál z horní strany a vytvořil se tak tvarovaný prostor pro úchop palcem a díky tomu jakoby se zbraň stala součástí ruky. Při rychlém opakování (na 5 výstřelů bývá většinou jen 90 sekund) je velice důležité, aby ruka vždy opět zapadla na správné místo a zbraň se držela stejně pevně.
Prodloužení sešikmení horní hrany předpažbí. U standardní zbraně toto sešikmení probíhající od přední strany předpažbí končí asi v jeho polovině. Díky němu je při střelbě z volné ruky ideální a pevný kontakt levé ruky s předpažbím. Ale s ohledem na robustnost zbraně je nutno zbraň uchopit levou rukou blíže k závěru. I Martin Šlechta, který střílí na hodně „dlouhou ruku“, zbraň držel někde v místech přechodu šikminy v rovnou část. Proto byla tato šikmina protažena až pod čelo pouzdra závěru. Takže vlastně po celé délce předpažbí perfektně padne do ruky, která předpažbí pevně obepíná.
Otvory pro úchyty řemenu. Při terénní lovecké kulové střelbě je povoleno použití řemene, který může být obtočen kolem levé ruky. Musí však být upevněn na předpažbí a druhým koncem na pažbě tak, aby se zbraň dala řemenem zavěsit na rameno. Proto jsou ze spodní strany předpažbí navrtány v rozteči 25 mm otvory pro oko rychloupínače řemenu. Záleží pak na střelci a délce řemenu, který otvor pro uchycení řemenu zvolí.
Ploška na bocích předpažbí. Tato úprava ještě nebyla provedena, protože vyžaduje speciální přípravek pro přesné odfrézování asi 2 mm materiálu z bočních stran předpažbí. Aby se vytvořila ploška o šíři asi 8 mm rovnoběžná s osou spojující osu hlavně a osu optiky. Tato ploška je důležitá pro kontakt předpažbí především s volnou tyčí. V současnosti je tam rádius a kontakt zbraně s opěrou je vratký.
 
Uvedené úpravy posouvají celou zbraň mnohem výše, než se jeví i podle cenové hladiny zbraně. Pevně věřím, že mnoho z výše uvedených úprav bude požadováno i z řad zájemců o koupi této zbraně a přímo se nabízí takto upravenou zbraň nabídnou jako její modifikaci pro opravdu náročné zákazníky, kteří často zbytečně zvolí výrobky jiné značky.
Nic tedy nebrání opravdu na světové úrovni reprezentovat naše partnery. Dlouholetou spolupráci mezi jejími odborníky a špičkovými střelci z řad ČMMJ se podařilo v České Zbrojovce Uherský Brod postavit vynikající zbraň CZ 557 Varmint, v Meoptě Přerov perfektní optiku ZD 6-24x56 RD s dokonalou záměrnou osnovou a v Sellier & Bellot Vlašim přesný náboj 308 Winchester s velice plochou dráhou letu.
Po stránce střeleckého vybavení má tedy kulové družstvo ve složení Miroslav Máhlík, Martin Šlechta, Ondřej Borák, Tomáš Staněk, Pavel Hruška a Antonín Čech jasno.
Otazníky však visí nad finančním krytím vlastní cesty, startu a ostatních nákladů spojených s reprezentováním tohoto výběru na II. mistrovství světa v lovecké kulové střelbě, které se bude konat ve dnech 5. – 10. června 2016 v Namibii, kde by mělo obhajovat stříbrné umístění družstva z MS 2014 v JAR. Pevně doufáme, že i tohoto se naši partneři zhostí se na výbornou a my se pokusíme našimi výkony udělat tu nejlepší reklamu, a to jak partnerům, tak hlavně všem našim myslivcům.
Ing. Antonín ČECH
Zpracování dat...