Časopis Myslivost

Evropská komise: Vzdejte se, nic se vám nestane!

Myslivost 4/2016, str. 16  Bohumil Straka
Odborná konference v Bruselu odmítla návrh novely směrnice o zbraních, Evropská komise však trvá na svém
 
Spor o novou směrnici EU o nabývání a držení zbraní se vyostřuje. Jak jsem informoval v minulém čísle časopisu Myslivost, Evropská komise po listopadových útocích v Paříži ušila horkou jehlou návrh na zásadní zpřísnění, který ve skutečnosti míří na legální držitele zbraní místo teroristů.
Přestože odborná veřejnost na konferenci v Bruselu v prostorách Europarlamentu 1. března 2016 podrobila návrh zdrcující kritice, Evropská komise zatím nehodlá ustoupit. O konečné podobě směrnice rozhodnou během několika měsíců další dva zákonodárné orgány: Rada EU a Evropský parlament.
 
Poloautomatické zbraně a vojenské ráže v ohrožení
Z právního hlediska většina zbraňové legislativy patří do kompetence národních států, společný právní rámec EU pak stanovuje směrnice Rady 91/447/EHS, o kontrole, nabývání a držení zbraní.
V průběhu let se v politických kruzích několikrát jako bumerang objevovaly tendence k novelizaci směrem k většímu omezení a unifikaci držení zbraní v jednotlivých členských státech, ale dosud k zásadnějšímu omezení nedošlo. Nyní však jde do tuhého.
Původně úředníci Evropská komise chlácholili držitele zbraní, že se bude jednat jen o sjednocení značení a o omezení nelegálního obchodu. Na slib však EK rychle zapomněla, udělala podraz na legální držitele, a po listopadových teroristických útocích v Paříži představila EK dne 18. listopadu 2015 úplně jiný návrh na „řešení“, který nás šokoval.
Kromě miliardových nákladů a nadměrné byrokracie by to pro nás prakticky znamenalo na příklad zákaz většiny poloautomatických loveckých zbraní, zkrácení platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let, nutnost zbrojního průkazu a evidence i pro vzduchovky a neškodné makety, znemožnění vlastnictví zbraně lesnickým středoškolákům do 18 let, a podle návrhů v Radě EU dokonce i zákaz běžných loveckých zbraní „vojenských ráží“, tedy například 308 W, 30-06 Sprg, 8x57 a jiných!
 
Myslivci uspořádali odbornou konferenci v Europarlamentu v Bruselu
Přes 100 účastníků z řad europoslanců, úředníků, zástupců mysliveckých a střeleckých organizací, zástupců výrobců a prodejců zbraní, se sjelo do Bruselu 1. března 2016 na odbornou konferenci na téma směrnice EU o zbraních. Konferenci pořádala v prostorách Europarlamentu Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU (FACE).
Měl jsem tu čest na konferenci reprezentovat zájmy našich myslivců. O konferenci projevili vážný zájem i tři zástupci ze Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX, které jsem milerád přizval, takže cestovali na vlastní náklady se mnou.
Vzájemnou spolupráci se sdružením LEX hodnotím jako oboustranně prospěšnou a strategickou i do budoucna, neb odborníci z této organizace mají v oblasti legislativy zbraní na národní úrovni lepší informace i kontakty než my kdy můžeme mít.
Do Bruselu jsme přijeli brzy ráno před konferencí. Abychom využili účelně čas, požádal jsem europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila o schůzku a vysvětlili jsme mu situaci a náš názor na návrh Evropské komise. Jiří Pospíšil, ač je spíše kulturně zaměřen, dopřával sluchu našim argumentům. Jako bývalý ministr spravedlnosti a právník, se vyjádřil, že principiálně nepodporuje účelové legislativní návrhy, které vznikají na základě ojedinělých excesů.
Vlastní konferenci zahájil europoslanec Karl-Heinz Florenz, který je předsedou europarlamentní myslivecké skupiny čítající přes 150 europoslanců z celkového počtu 751. Také další řečnice, Vicky Fordová, předsedkyně europarlamentního výboru pro vnitřní trh a také zpravodajka k novele směrnice o zbraních, zastávala na konferenci velice rozumná stanoviska.
Původně měla na konferenci vystoupit Elżbieta Bieńkowská, která reprezentuje Evropskou komisi jako eurokomisařka pro vnitřní trh, ta však na konferenci nakonec vůbec nedorazila. Místo ní na konferenci vystoupil její pobočník a ředitel kabinetu Thomasz Husak, který emotivně obhajoval tvrdé zákazy a omezení Evropské komise, a přitom mazal všem med kolem úst, že prý směrnice není namířena proti legálním držitelům zbraní. Ale kdo by mu věřil? Nikdo, soudě podle odmítavých reakcí v konferenčním sále.
Z mého pohledu konferenci vnímám jako velmi přínosnou, prohloubili jsme kontakty s ostatními zeměmi, získali informace o situaci, zasvětili europoslance...
 
Nová směrnice má být schválena už v červnu
Situace je hektická, neb bruselská administrativa na novou směrnici neobvykle spěchá. Na konferenci zazněl následující časový harmonogram dalšího projednávání směrnice:
* 16. 3. 2016 - veřejné projednání směrnice, které bude vysíláno přes web videopřenosem,
* 20. 4. 2016 - diskuze v Evropské komisi, která bude vysílána přes web videopřenosem,
* 27. 4. 2016 - finální datum pro pozměňování návrhy,
* červen 2016 - finální hlasování o směrnici.
 
Roztříštěná Rada EU: Středoevropské země proti zákazům, Itálie a Francie pro zákaz vojenských ráží
Běžným lidem je málo známé, že do legislativního procesu EU jsou zapojeny hned tři zákonodárné orgány.
Evropská komise legislativu vymýšlí a navrhuje, a má v podstatě pozici odpovídající evropské vládě.
Legislativní návrhy EK posléze potvrzují jak tak Rada EU (složená ze zástupců národních vlád a příslušných ministerstev všech 28 zemí), tak 751členný volený Europarlament (EP).
Jestliže Europarlament nebo Rada EU nesouhlasí s návrhem EK, pak nastane v případě odlišnosti stanovisek Rady EU a EP tzv. dohadovací řízení.
V průběhu pracovního expertního zasedání Rady EU, které se konalo 8. února 2016 v Bruselu, Francie a Itálie prosazovaly zákaz „vojenských ráží“ pro civilní použití, což by postihnulo i myslivce, neboť většina loveckých kulovnic a střeliva je civilním komerčním produktem původních vojenských verzí.
Dále by se, podle názoru Itálie a Francie, mělo omezit držení palných zbraní na maximálně 6 kusů na osobu, a registrovat by se měly i zásobníky jako hlavní součást zbraně.
Celkově se však diskuze tříštila, protože každá členská země osmadvacítky má vlastní postoj a nápady. Úředníci Ministerstva vnitra ČR si však zaslouží naše uznání, protože neúnavně kritizují nedostatky v návrhu EK, dávají pozměňovací návrhy, a prezentují v Radě EU stanovisko, které je blízké připomínkám FACE. Na naší straně jsou i další státy V4, tedy Slovensko, Polsko, Maďarsko, pro které je návrh EK v původní podobě nepřijatelný.
Obdržel jsem informace, že na nedávném zasedaní Rady EU 10. 3. 2016 naštěstí většina hlasovala pro varianty ustanovení směrnice, které by měly:
* zachovat možnost vlastnit zbraň pro myslivost a sportovní střelectví pro mládež mladší 18 let,
* ponechat zdravotní testy v kompetenci legislativy národních států,
* ponechat rozhodování o zbraních kategorie A v kompetenci legislativy národních států,
* zachovat možnost držet poloautomatické zbraně, přičemž by se zpřísnily pouze podmínky pro skladování a uložení těchto zbraní.
 
Aby toho nebylo málo, bude se měnit i český zákon o zbraních
Nešťastnou souhrou okolností byly nezávisle na sobě navrženy změny týkající se zbraní jak na úrovni celounijní směrnice, tak na úrovni národního zákona o zbraních a střelivu.
Zatímco tlak Evropské komise na zpřísňování legálního držení zbraní byl vystupňován po teroristických útocích v Paříži, česká vláda předložila novelu zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a útoku šíleného střelce v Uherském Brodě.
Nyní tuto novelu projednává poslanecká sněmovna, a očekává se, že během několika měsíců bude schválena.
K vládnímu návrhu zákona se již vyjádřil bezpečnostní výbor sněmovny na veřejném zasedání 18. 2. 2016, kterého jsem se zúčastnil za ČMMJ. Na zasedání byli přítomní kromě poslanců a zástupců ministerstva vnitra a zemědělství, i zástupce držitelů zbraní LEX, hasiči, odborná veřejnost a média. Zatím jsem vypozoroval, že většina poslanců tohoto klíčového výboru má k novele nejrůznější výhrady, takže s opatrným optimismem předpokládám, že konečné znění schválí poslanci v odlišné, zmírněné podobě.
Je potřeba zdůraznit, že i odborníci z Ministerstva vnitra, kteří novelu zpracovávali, jsou velmi rozumní. Vidím to tak, že tito úředníci museli plnit politickou objednávku, ale ve skutečnosti si přejí zachovat vyváženost zákona.
Ba co víc, úředníci Ministerstva vnitra vystupují na půdě EU proti přehnaným restrikcím. I kdyby národní novela prošla tak jak je navržena, nebude to úplná tragédie, neboť v porovnání s tímto je daleko nebezpečnější návrh na zpřísnění z úrovně EU.
 
Co se stane, pokud projde parlamentem národní novela ve vládním znění?
Zkrátí se doba platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let.
Pokud má někdo dnes ZP vydaný na 10 let, tak mu už zůstane až do konce platnosti. Budou pokračovat zdravotní prohlídky, ale ne psychologické testy. Zastávám názor, že máme trvat na platnosti 10 let, jinak vzniká právní nejistota a chaos: nedávno se prodloužila platnost z 5 na 10 let s odůvodněním, že je to přínosné, a teď se to má vracet zpátky z 10 na 5 let a zase se tvrdí jak je to potřebné?
Rozšíří se přístup do centrálního registru, který by nově měli mít lékaři a obecní policie.
Rozšíří se pravomoci policie o možnost provedení domovní prohlídky i bez soudního povolení.
Podle mého názoru bychom toto neměli podporovat kvůli značnému zásahu do soukromí a ústavního práva domovní svobody. Zákony dávají policii řadu možností i dnes. Za určité situace bychom mohli souhlasit s nahlížením do registru, ale zmíněné domovní prohlídky mají potenciál zneužitelnosti.
Zákon umožňuje vládě nařídit odevzdání zbraní, střeliva a munice do úschovy nebo omezit nebo zakázat jejich nošení nebo přepravu. Podle mého názoru by tohle ustanovení mělo ze zákona zmizet, protože státu dává právo občany kontraproduktivně odzbrojit ve chvíli, kdy občané budou naopak zbraně potřebovat nejvíce v nějaké mimořádné situaci. Vláda tak může svévolně učinit, ať už z důvodu populismu, či při změně politického klimatu, či při změně na autoritativní vládu.
 
Jak to všechno dopadne, to neví ani svatý Hubert
Každý myslivec i s rodinou má možnost přispět svojí troškou do mlýna. Někdo najde odvahu a čas oslovit europoslance, jiný dá třeba najevo názor svým hlasem v celoevropské internetové petici „You cannot stop terrorism by restricting legal gun ownership“ na adrese www.gunban.eu.
Obávám se, že ani svatý Hubert dnes neví, jak to nakonec dopadne. Směrnice EU o zbraních je totiž kontroverzní, návrh nekvalitní a úřednicko-politické nálady v této věci jsou těžko předvídatelné.
Každopádně naší věci prospěje, když budeme všichni dělat, co je v našich silách. I když Evropská komise nebude chtít ustoupit, pokud se ukáže, že většina v Radě EU a Europarlamentu bude mít zásadní výhrady, tak novela směrnice EU o zbraních projde v umírněné podobě.
Vrcholem je, že představitelé EK používají opět starý trik jako před rokem, a neustále licoměrně opakují, že legislativní úprava není namířena proti legálním držitelům zbraní, ale proti teroristům. Podle návrhu EK by měl být zlikvidován např. i Gabčíkův samopal Sten historicky nevyčíslitelné hodnoty.
V této souvislosti si říkám, že sliby Evropské komise myslivcům zní asi tak důvěryhodně jako sliby československým výsadkářům za Heydrichiády „Vzdejte se, nic se vám nestane!“
Bohumil STRAKA,
předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF
 
Zpracování dat...