Časopis Myslivost

Omezení zbraní z pohledu europoslance

Myslivost 4/2016, str. 18  Jiří Kasina
Jedním z těch, kteří budou mít v Evropském parlamentu v rukou osud návrhu Evropské komise na zpřísnění směrnice o nabývání a držení střelných zbraní je europoslanec za Českou republiku JUDr. Jiří Pospíšil, nestraník zvolený za TOP 09. V souvislosti s debatou o návrhu Komise jsem jej za časopis Myslivost, resp. české myslivce, požádal o odpověď na několik otázek, které snad trochu přiblíží momentální náladu a názory na bruselské scéně.
 
Můžete prosím říci, zda je tlak na zpřísnění držení zbraní v Evropském parlamentu obecný a jednotný napříč státy anebo se dá vysledovat nějaká více aktivní skupina, která zpřísnění požaduje?
Tlak na zpřísnění zbraní přichází ze strany Evropské komise, která se domnívá, že po listopadových teroristických útocích v Paříži je nutné zpřísnit evropskou legislativu v oblasti držení a kontroly zbraní. V Evropském parlamentu, který musí návrh schválit, aby platil, jsem naštěstí zaznamenal celou řadu kolegů, kteří jsou proti tomuto postupu kriticky naladěni a nechtějí předložený návrh podpořit.
 
Je to debata více politická a třeba i z části populistická, anebo se při jednáních dají zohlednit zájmy odborné? Dá se třeba vysledovat vliv současné migrační krize a vzrůstající nebezpečí střetu rozdílných společensko-kulturních pohledů „staroevropanů“ a příchozích imigrantů? Mají vůbec logické a odborné argumenty šanci na slyšení?
Vliv na celkovou atmosféru debaty mají jak teroristické činy, ke kterým v poslední době došlo v Evropě, tak probíhající migrační krize. Debata v Evropském parlamentu zatím začala pouze v příslušných výborech, kde jsem proti návrhu Komise důrazně vystoupil. Na plénum se zatím tento bod nedostal, na debatu zde jsem určitě zvědavý.
 
Myslíte si, že se dá tak snadno dát rovnítko mezi legální držitele zbraní a pachatele teroristických činů? Byla by přece omezována skupina držitelů zbraní, kteří, alespoň u nás, podléhají vcelku přísné národní legislativě a potenciálně nebezpeční občané, resp. pachatelé takových činů přece většinou nepocházejí z „oficiálních registrovaných“ skupin držitelů zbraní.
To si myslím, že je právě základní problém celého návrhu. Komise je názoru, že nebezpečí teroristických útoků se podaří snížit tím, že dojde ke zpřísnění pravidel pro legální držitele zbraní. Já se naopak domnívám, že platí pravidlo, že teroristické útoky jsou téměř vždycky páchány nelegálně drženými zbraněmi. Zpřísnění podmínek pro legální držitele tak pro mě v této souvislosti nedává smysl. Je-li cílem Komise omezit teroristické útoky, měla by tak činit jiným způsobem, než šikanou legálních držitelů.
 
Jak vůbec hodnotíte naši národní legislativu týkající se zbraní v porovnání s jinými státy EU? Je z vašeho pohledu vyhovující naše legislativa, co jí případně schází, kde jsou slabá místa?
Z toho, co o české legislativě týkající se nabývání a držení střelných zbraní vím, mohu zodpovědně říci, že naše legislativa v oblasti kontroly zbraní je jednou z nejlepších v Evropě. Stanovuje jasná pravidla pro držitele zbraní, podle mého vědomí nejsou v praxi zásadní problémy, proto si myslím, že ani není potřeby český zákon o zbraních výrazněji novelizovat. Nejsem tak příznivcem současného vládního návrhu novely zákona o zbraních. Důkazem, že novela není příliš povedená, je i kritika, která se na její účet snesla ze strany odborné veřejnosti.
 
Prošly-li by návrhy, pak by byli postiženi i sběratelé, muzea, musely by se likvidovat staré zbraně jako součást kulturního a technického dědictví. Lze vůbec nalézt logiku takových omezení?
Tady nemohu jinak, než s vámi naprosto souhlasit. Logiku v tom lze hledat dost těžko. Ostatně, proti poškozování historických zbraní, muzeí a sběratelů jsem velmi kriticky vystoupil na výboru Evropského parlamentu. Doufám, že tato ustanovení směrnice nakonec neprojdou a muzea nebo sběratelé nebudou zasaženi.
 
Při vaší znalosti nálad uvnitř evropských struktur si myslíte, že projdou návrhy s přísnými omezeními? Je nějaká naděje na zvrat?
Mohu zatím usuzovat jen podle debaty na výboru. Na jejím základě věřím a doufám, že se nám europoslancům podaří směrnici výrazně přepracovat a některé její přehnané pasáže, jako právě například nesmyslné poškozování muzeí a sběratelů historických zbraní nebo šikanu legálních držitelů zbraní, z textu odstranit. Podobné názory a snahu jsem zaznamenal i od europoslanců ze zemí Visegrádské čtyřky a z Pobaltí.
 
Jak v tomto spolupracují čeští europoslanci? Dá se vysledovat nějaké společné stanovisko? Jsou rozdíly v přístupu vzhledem k různé politické příslušnosti našich europoslanců?
Někteří čeští europoslanci, alespoň jak je mi známo, chtěli návrh Komise z počátku podporovat. Naštěstí ale pod tlakem veřejného mínění názor změnili a nyní vystupují proti němu. Uvidíme, jak nakonec čeští europoslanci budou hlasovat, osobně doufám, že současný návrh Komise by podpořilo jen minimum z nich. Já bych samozřejmě návrh Komise v aktuálním znění, jak byl předložen, určitě nepodpořil.
 
Co a jak by měly či mohly naše české skupiny (myslivci, sportovní střelci, sběratelé zbraní, výrobci) činit za kroky, aby ještě více bylo jejich hlasy slyšet na evropské scéně, koho oslovit?
Je to těžké, ale důležitá je určitě aktivita. Českým skupinám bych doporučil, aby se pokusily individuálně obejít pokud možno všechny české europoslance, kteří jsou ochotni hájit jejich zájmy, a přesvědčit je, že návrh Komise je špatný. Kromě toho by bylo také dobré oslovit sesterské skupiny s podobným zaměřením či zájmy v Evropě a zkusit oslovit i europoslance z jiných zemí. V tomto přece mohou komunikovat například myslivecké nebo střelecké spolky v sousedních zemích střední Evropy.
 
Je nějaká spolupráce s europoslanci ze sousedních států, kde mají podobný systém středoevropské myslivosti, mám tím na mysli hlavně Slovensko, Polsko, Rakousko, Bavorsko?
Jak jsem již naznačil, většina europoslanců ze zemí V4, se kterými jsem měl možnost mluvit, tuto novelu nepodpoří. Spolupráce a soulad názorů s poslanci ze sousedních zemí tak podle mého funguje dobře.
 
Jakou podle vás mohou mít váhu či vliv petice v rámci celé Evropy, případně tlak organizací typu FACE – Federace evropských myslivců. V Evropě je podle statistik 12 mil. držitelů zbraní, z toho 7 mil myslivců a 5 mil sportovních střelců.
Podle mého názoru významný. Myslivci jsou všude v Evropě významnou společenskou skupinou, a jsem přesvědčen, že mají sílu ovlivnit názor europoslanců a vysvětlit jim, proč je návrh Komise špatný. Připomínám, že legislativní proces je nyní v počátku a je tak zatím velká šance zasáhnout do konečného textu směrnice. Určitě by se ale nemělo s prosazováním argumentů otálet.
 
Jste optimista nebo spíše pesimista v odhadu konečného výsledku, bude zpřísnění menší anebo spíše radikálnější?
Projednávání je zatím v počátku, takže teď je těžké výsledek odhadovat, osobně ale doufám, že se podaří směrnici upravit. Jsem tedy mírný optimista. Situace se však nesmí podcenit. Jak jsem naznačil, je nutná aktivita. Zájmové organizace by měly oslovovat europoslance a snažit se je přesvědčit. Vždyť například organizace zastupující několik desítek českých myslivců má zcela jasné právo a v zájmu svých členů i v podstatě povinnost důrazně přednést svůj názor, hájit zájmy členů.
 
A nehrozí nebezpečí postupného utahování šroubů, přijetí v tuto chvíli sice jen částečných opatření, ale v dohledné době následná vlna dalších omezujících opatření?
Jak jsem se bavil se zástupci myslivců a odborníky na legální držení zbraní, částečná úprava současných pravidel je potřeba, například v otázce znehodnocování zbrani, aby nefunkční znehodnocené zbraně nemohly být vráceny do původního stavu a uvedeny zpět na trh. Dílčí úpravy tedy potřeba jsou. Určitě ne ale v rozsahu a způsobem, který nyní navrhuje Komise. Její návrh podle mého názoru nepřinese nic pozitivního a naopak bude obtěžovat legální držitele zbraní.
 
Děkuji za rozhovor
Připravil Ing. Jiří KASINA
 
 
Zpracování dat...