Časopis Myslivost

Změny ve Zkušebních řádech

Myslivost 4/2016, str. 89  Vladimíra Tichá
Řád Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu ( dále ZŘ) platí od roku 2014. V loňském roce, konkrétně 6.6.2015 byly Sborem zástupců schváleny dodatky vyjasňující nebo upravující některé jeho požadavky. Začíná zkoušková sezóna a zdá se, že celá řada rozhodčích se zatím s dodatky nebo chcete-li se změnami ZŘ neseznámila. Je to škoda, protože může docházet k nejasnostem, neshodám a možná i k špatnému posouzení výkonu psa. Celkem došlo k 23 změnám. V následujícím povídání jsou uvedeny jen některé z nich. Pro lepší srozumitelnost jsou psány tučně a kurzivou.
 
            První změny se týkají Všeobecné části ZŘ. Jedná se např. o ZV.  Současné upravené znění ZŘ říká, že:“ na zkouškách vloh se zkouší přirozený způsob lovu na drobnou zvěř, v případě ostatních plemen i na jinou srstnatou zvěř, a v ojedinělých případech, kdy zde zvěř není, se vypouští zvěř živá pernatá nebo srstnatá z umělého chovu“. Ve Všeobecné části ZŘ je velmi důležité i přesnění specifikující možnost kombinovat na určitém typu zkoušek více plemen.
            Ke změnám došlo i v částech ZŘ, které se věnují jednotlivým skupinám plemen. Např. u ohařů byly upraveny požadavky v případě šoulačky s odložením. Upravený text zní  "šoulačka má být dlouhá asi 150 kroků. Asi po 50 krocích vůdce psa tiše a nenápadně odloží, poodejde asi 15 kroků a nenápadným způsobem ho přivolá. Pes musí dojít k vůdci, ne však překotně skokem, ale ve stylu šoulání. Vůdce se psem pokračují v šoulání dalších asi 35 kroků“. Výše uvedené změny požadavků na provedení šoulačky se promítly do vyjmenovaných chyb, kde je řečeno že: "vůdce nelze penalizovat pouze pro to, že nedodrží přesný počet kroků a odchýlí se o 10-15 kroků na celé šoulačce".  Velmi důležité je ustanovení rušící u ohařů disciplinu slídění za živou kachnou.
            Úpravy se netýkají jen plemen ohařů, k určitým změnám došlo i u ostatních plemen. Podstatná je změna ve ZŘ pro slídiče a retrievery. Týká se plemen retrieverů, u kterých je  „disciplína hlasitost na zkouškách praktického lovu nahrazena známkou z přinášení, která je stanovena průměrem ze všech pomocných známek z přinášení.“
            Podle ZŘ  rozhodčí nesmí posuzovat na zkouškách ve skupině nebo na jednotlivých disciplínách jedince, kteří patří nebo v posledních šesti měsících před zkouškami patřili do majetku osob jemu blízkých; nedodržením tohoto omezení se vystavuje rozhodčí nebezpečí kárného postihu. Jedna věc je znění ZŘ a druhá uvedení jeho požadavků v praxi. Ustanovení týkající se osoby blízké je poměrně často diskutovaným problémem. Správné řešení by mělo být následující. Na poradě rozhodčích by rozhodčí, kterého se to týká, měl upozornit vrchního rozhodčího, že uvedená situace v jeho případě  nastala a že určitého psa nemůže dle ZŘ hodnotit. Vrchní rozhodčí by po seznámení, kteří rozhodčí budou posuzovat určitou skupinu, měl osobě blízké  přidělit startovní číslo tak, aby nedocházelo ke kolizi s ustanovením ZŘ. Takové opatření přichází v úvahu jen na zkouškách, kde se nedělá výměna .           

                                   Vladimíra Tichá
                                   Foto Jan Tichý
           

Přiložené dokumenty

dodatky-ke-ZR dodatky-ke-ZR (352,11 KB)
ZR ZR (1,00 MB)
Zpracování dat...