Časopis Myslivost

Střelecký den v muničce RWS

Myslivost 5/2016, str. 44  Jiří Hanák
Novinky v nábojích RWS a zbraní od dalších firem Společnost RWS, dříve Dynamit Nobel, se sídlem v městečku Fürth nedaleko Norimberka, patří do velké skupiny podniků RUAG, která má ve svém portfoliu podniky vyrábějící přesné strojírenství, chemické produkty, speciální výrobky a také, kromě RWS, i švédskou muničku Norma. Společnost RWS zavedla novou tradici v předvádění svých výrobků odborné veřejnosti a letos uspořádala už v pořadí čtvrtý “Mezinárodní střelecký den”. Na rozdíl od podobných akcí pořádaných firmami vyrábějícími potřeby pro myslivce a střelce, na tuto akci RWS nejsou zváni zástupci obchodníků, případně s nimi zpřízněné osoby, ale pouze nezávislí odborní novináři a specialisté v oboru s omezenou kapacitou asi 20 osob z celého světa.
Letos už v pořadí 4. mezinárodní střelecký den byl organizován přímo ve výrobním závodě s využitím podnikových střelnic.
Účastníci akce byli rozděleni do malých skupin, kterým se postupně věnovaly týmy firem a značek Blaser, Sauer, Mauser, Merkel, Leica, Zeiss, Kahles a Härkilla a informovali o novinkách za poslední rok. Na informační blok navazoval praktický test nových nábojů RWS a Norma střelbou z nových modelů kulovnic Merkel Helix, Blaser R8, Sauer 100, Mauser 12 osazených optikou Leica, Zeiss nebo Kahles.
Kromě technických informací o výrobcích stěžejní část programu spočívala v možnosti vyzkoušet praktickou střelbu na různé cíle a různé vzdálenosti. Například střelba z volné ruky na 70 m na pevný cíl nebo na běžícího buvola. Následující disciplíny byly na střelecké umění náročnější a náročnější, protože na dalších stanovištích čekala střelba na 100 m, 200 m, 300 m a dokonce na 500 m. O tom, že disciplíny nebyly nijak snadné, svědčí velikost terčů. Ve vzdálenosti 300 m byl terč o velikosti pouze pivního tácku nebo v případě siluety zvěře – sviště. Ve vzdálenosti 500 m byla terčem silueta kozoroha s označením správného komorového zásahu o velikosti 3 cm.
Použitým střelivem byly náboje RWS a Norma v rážích 308W, 300 Win Magnum, 338 Lapua Magnum a v super novince zkonstruované speciálně pro střelbu na dlouhé vzdálenosti 300 Norma Magnum. Tento poslední náboj mne velmi zaujal svoji přesností. V náboji 300 Norma Magnum je laborována střela o mimořádné délce, které umožňuje dobrou stabilizaci a přesnost i při dlouhém letu.
Všechny použité náboje patří obecně k nejpřesnějším nábojům, které jsou běžně dostupné. Dosahovaný rozptyl na 100 m metrů nebyl žádným problémem do 1 MOA, to je asi 27 mm.
Z nových zbraní, kterým se budu věnovat někdy příště podrobněji, byly zajímavé Mauser 12 a Sauer 100. Obě zbraně jsou zjednodušenými variantami svých dražších sester, kdy cenově zasahují do výrazně nižších pater a stávají se cenově zajímavé pro nejširší okruh potenciálních uživatelů včetně našich myslivců. Značky Mauser a Sauer jsou samozřejmě zárukou nejvyšší kvality, ze které i tyto levnější modely nijak neslevují.
 
K novým nábojům firmy RWS
Poslední dobou se ekologie začíná prosazovat i u loveckých kulových nábojů používáním bezolovnatých střel. Jedná se svým způsobem spíše o jakousi módní vlnu než o odstranění nebezpečí intoxikace olovem po požití části střepin rozloženého olověného jádra. Nicméně při vývoji bezolovnatých střel se vývoj posunul dále i k vyššímu stupni ranivosti, spolehlivějším a rychlejším smrtícím účinkům a také k výrazně lepším balistickýcm vlastnostem, takže právě lepší ranivé a balistické vlastnosti mohou být důvodem preference jejich použití, bez ohledu na to, zda obsahují toxické olovo nebo ne.
 
Prvním typem nábojů RWS s ekologickou střelou je osazení nábojů střelou EVO GREEN Fragmentation. Jedná se o střelu s dvojitým jádrem, jehož materiál neobsahuje olovo. Přední část jádra je vyrobena z ekologicky čistého cínu a je vlysy předpřipravena k částečnému rozkladu (fragmentaci) s tím, že zadní žást zůstává celistvá a nerozkládá se do charakteristického hřibu. Zůstatkový válcovitý tvar způsobuje vysoký šokový efekt a zejména hlubokou penetraci i přes tuhé kosti. Špička je osazena plastikovou špičkou s dutinkou (Speed Tip), která zlepšuje balistické vlastnosti v plošší dráze letu střely.

STŘELA EVO GREEN
Má opět dvě jádra bez obsahu olova. Přední měkké jádro s obsahem cínu se snadno deformuje a má i na velké vzdálenosti velmi dokonalý smrtící účinek. Tzv. inteligentní design střely s optimalizovanám balistickýcm koeficientem a s plastovou špičkou s dutinkou, dává velmi plochou dráhu střely. Zatímco střely jiných konstrukcí se po dopadu na cíl ve velké vzdálenosti “neochotně“ deformují k dokonalému předání energie, střela EVO Green prodělává řízenou deformaci za všech okolností. Zadní pevná část pláště zabezpečuje vysokou zbytkovou hmotnost a jistý průstřel těla zvěře k potřebnému barvení a střižná hrana na plášti čistý vstřel s případnou střiží na nástřelu.
 

Střela RWS střela HIT (bezolovnatá, jednokomponentní, se stabilním rozkladem)

Bezolovnatá střela RWS HIT je vyrobena z jednoho kusu měděné kompozice s niklovaným povrchem s plastovou špičkou TC Tip. Tato střela, na rozdíl od střel s částečnou fragmentací, zůstává po zásahu naprosto celistvá se zbytkovou hmotností 100 %. Střela má vysoký šokový účinek a naprosto spolehlivou hloubkovou pronikavost i při nárazu na pevnou kost. Střela se osvědčuje obzvláště při lovu odolné zvěře. Niklovaný povrch je šetrný k vývrtu hlavně a prodlužuje jeho životnost. Střela má samozřejmě střižnou hranu. Tvar střely v poměru průměru a délky střely je velmi štíhlý, střela je tak při letu dobře stabilizovaná a je vhodná k přesné dálkové střelbě.
Konstrukce střely má následující základní rysy: Zlepšený balistický koeficient pro dálkovou střelbu. Použití dvoukomorového řešení dutinky ve špičce střely zabezpečuje rychlou expanzi přední části střely s okamžitým šokovým účinkem.
Střela RWS HIT je vhodná k lovu těžší a odolné zvěře i na velké vzdálenosti. Vyniká jak vysokou ranivostí, tak i balistickými vlastnostmi, kdy u velké části ráží je ONV běžně 200 m.
 
 
 

Konstrukce střely Evolution Green

1. Silnější část pláště pro zabezpečení průstřelu celého těla zvěře
2. Přední čás střely vyrobená z hygienicky nezávadného cínu s omezeným rozkladem k zabezpečení maximálního šokového účinku.
3. Plastová špička Speed Tip jednak chrání špičku střely při zasouvání do nábojové komory a po dopadu znásobuje škový efekt pro zlomení v ohni a způsobuje lepší balistické vlastnosti při letu střely.
4. Tenčí část pláště pro snadnější a spolehlivější rozklad přední části střely.
5. Střižná hrana pro vytvoření střiže na nástřelu.
6. Niklovaný povrch pláště střely pro šetrný průchod vývrtem hlavně.
7. Pevná zadní část jádra střely pro zabezpečení hluboké penetrace.

 

Konstrukce střely HIT

1. RWS ACC (Active Crater Cavity) dutinka ve špičce střely pro urychlení hřibovitého rozkladu přední části střely.
2. RWS TC tip (Twin Compression Tip): plastová špička s dvěma dutinkami pro iniciaci rozkladu střely a pro plochou dráhu letu střely.
3. Niklovaná střela z celistvé mědené kompozice s vysokým balistickýjm koeficientem.
4. Zadní část střely ve tvaru zádě lodi pro stabilní let střely.
5. Obvodové žlábky na střele pro lepší přizpůsobení vývrtu hlavně.
 
 

Zpracování dat...