Časopis Myslivost

Svítilny v myslivecké praxi

Myslivost 5/2016, str. 56  Hynek Chalupa
Člověk je světlomilný tvor, kterého evoluce nevybavila odpovídajícími smysly pro noční život. Díky svému mozku se však již od pradávna dokázal s tímto hendikepem vyrovnat. Oheň, louč, kahan, lampa. A po příchodu elektřiny žárovka. Všechny uvedené pomůcky mu dokázaly prosvětlit noc, pomáhaly přežít a prodloužily čas využitelný k tvůrčí aktivitě. V posledních desetiletích k tomuto výčtu přibyl další vynález z oboru elektrotechniky - polovodičová LED dioda. Jak vývoj LED diod pokračoval, zvyšoval se jejich výkon a začaly jimi být osazovány příruční svítilny. Úspěšně je dnes využívají bezpečnostní složky, prvky integrovaného záchranného systému i ostatní, kteří se pravidelně pohybují ve volném terénu. Setkáme se s nimi při kempování, outdoorových sportech, speleologii, náročnější turistice, rybaření, a samozřejmě myslivosti. V rámci každodenního použití pronikly LED diody do pánských kapes, dámských kabelek nebo na svazky klíčů.
Významnou skupinu uživatelů, která se nehodlá smířit s omezením aktivit na denní hodiny, a která nutně vyžaduje kvalitní zdroje osvětlení, představují myslivci. Od produktů očekávají čtyři stěžejní užitné vlastnosti.
První z nich je dostatečná životnost zdroje napájení, z níž přímo vyplývá dlouhá doba použití svítilny bez nutnosti dobíjení.
Druhým požadavkem je odolnost proti působení vnějšího prostředí včetně nenadálých situací, jakými jsou déšť, pád do vody nebo náraz na tvrdý podklad.
Třetím logickým předpokladem je vysoký světelný výkon, který nejlépe charakterizuje hodnota označovaná jako dosvit, tedy reálný dosah kužele generovaného svítilnou.
Poslední, nejvíce akceptovatelnou, nicméně ne zcela opominutelnou skutečností, je kompaktní tvar a velikost svítilny.
Uvedené položky jsou individuální a musí v maximální možné míře odpovídat konkrétním potřebám uživatele i situaci, v níž se nachází. Tak, jako je tomu v jiných oblastech, musíme si i v tomto případě uvědomit, že univerzální volba produktu neexistuje. Výběr konkrétní svítilny, jejíž pořizovací cena nemusí být u kvalitních výrobků pro někoho zanedbatelná, je proto často velkým dilematem.
Protože se v oblasti uživatelského hodnocení svítilen delší dobu angažuji, uvědomuji si, že nabídka trhu je obrovská a orientace v ní nebývá snadná. V dnešním příspěvku se proto pokusím na konkrétních příkladech o stručné shrnutí možné volby vhodného produktu ze strany koncového uživatele.
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci jsem si dovolil oslovit výhradního dovozce známé řady svítilen Nextorch, firmu PeBois Opava, u které jsem si zadal speciální požadavek. Ten spočíval v zúžení nabídky produktů způsobem, který by co nejlépe pokryl cílovou skupinu myslivců a jejich celoroční potřeby. Výběr jsem samozřejmě částečně korigoval předběžnou detailnější specifikací daných možností.
Volba uvedené značky není samozřejmě limitující. Na zhruba stejné úrovni lze vybrat mezi ostatními produkty známými ze stránek Myslivosti, ať již se jedná o svítilny Fenix, Nitecore, Streamlight či jiné. Všechny patří mezi kvalitní produkty splňující výše uvedené uživatelské požadavky.
V každém případě jsem na základě svých představ definoval pokrytí oblasti kapesních výrobků pro každodenní snadné nošení, skupiny loveckých svítilen určených k přímému výkonu myslivosti, kategorie univerzálnějších svítilen vybavených zoomem světelného kužele, dále čelových svítilen, a nakonec „top“ kategorie nejvýkonnějších produktů určených pro speciální příležitosti. Širší nabídku jsem si dovolil zúžit na následující seznam, u kterého připojím stručný popis, aby se potenciální zájemce mohl co nejlépe zorientovat. Nepředpokládám samozřejmě, že si uživatel bude vybírat ze všech popisovaných kategorií, stejně, jako že se bude v případě zájmu orientovat na uvedenou značku, která byla zvolena především jako vhodný demonstrační vzorek.
Na základě mých zkušeností pokryje potřeby průměrného, celoročně aktivního myslivce dvojice svítilen, při jejichž pořízení hraje klíčovou roli požadovaný výkon, ohledy na komfort nošení a samozřejmě cena. Jedná se o výkonnou taktickou svítilnu, kterou používám od konce léta do konce zimy, kdy se intenzivně loví černá zvěř a myslivecká aktivita zasahuje více do nočních hodin.
V druhém půlroce pak tento výrobek nahrazuji až na výjimky (čekaná na černou u polí) drobnější kapesní svítilnou, která postačuje při letních podvečerních vycházkách i při lovu srnčí zvěře.
Jako šikovný doplněk nosím v ruksaku hlavový popruh, který mi umožňuje svítilnu použít v roli „čelovky“ během vyvrhování zvěře či jiných úkonech vyžadujících volné ruce. Tato kombinace je ideální i pro další letní aktivity - kempování, vodáctví nebo rybaření. Nyní již k jednotlivým skupinám svítilen a k jejich reprezentantům.
 
Kapesní svítilny
Do této kategorie si dovolím zahrnout dva typy svítilen. První z nich představují ty úplně nejmenší koncipované jako přívěsky na klíče. Druhou pak subtilní svítilny do 10 cm délky. Jejich nespornou výhodou je skladnost a napájení klasickými bateriemi AAA (mikrotužková) nebo AA (tužková). Přístupná je obvykle i pořizovací cena, která se pohybuje v řádu několika stovek korun. Maximální dosvit přitom leckoho udiví. U miniaturních typů začíná kolem 20 m, u větších v řádu trojnásobku uvedené hodnoty. Přestože by se mohlo zdát, že podobné svítilny při praktické myslivosti příliš prostoru nenaleznou, je opak pravdou.
K menší variantě jsem se kdysi dostal zcela neplánovaně (dárek) a jistou dobu jsem z ní byl rozpačitý. Po zavěšení na svazek klíčů jsem ovšem velmi rychle pochopil výhody nepřetržité dostupnosti podobného výrobku - přisvícení při odemykání garáže po návratu z noční čekané, nalezení náboje vyskočeného ze zásobníku, a především - bezpečnostní přisvícení během pohybu honitbou. Drobné světýlko svítilny zapnuté na nejnižší výkon neruší a je dostatečným upozorněním pro ostatní myslivce. Zapneme-li jej na výkon vyšší, dočkáme se malého překvapení, co podobná „hračka“ umí. Někdo může namítnout, že k bezpečnému pohybu honitbou postačí i svítilna taktická. Zajisté je to pravda. Pokuste se ale někdy porovnat složité hledání svítilny uložené v opaskovém pouzdru pod vrstvou zimního oblečení s jednoduchým zašátráním ve vnější kapse nebo se zapnutím drobné svítilničky vhodně připnuté k popruhu dalekohledu.
Podobný výrobek mi byl nabídnut v provedení K10. Má dva režimy výkonu, přičemž při úsporném vydrží jedna AAA baterie v chodu téměř 6 hod a při výkonném si přisvítíme až na vzdálenost 40 m. Po zkušenostech s konkurenčními výrobci musím pochválit řešení cyklického přepínání pomocí jednoduché posuvné páčky umístěné na hlavě svítilny.
O výhodách větší varianty jsem se již zmínil v předchozích odstavcích. Podobná svítilna sympatického rozměru mi naprosto dostačuje po většinu letních týdnů pro běžné činnosti - přisvícení na pobarvenou stopu, ošetření zvěřiny aj. V opaskovém pouzdru o ní vůbec nevíte. Je škoda, že nabídka, s níž bych rád pracoval, nebyla v tomto směru nijak bohatá, přestože obsahuje například výkonnější K 20.
 
Lovecké svítilny
Kategorie, která je poslední dobou označována jako lovecké svítilny, patří mezi tzv. taktické svítilny, tedy výrobky, u nichž se předpokládá kompletace se zbraní realizovaná pomocí nejrůznějších typů montáží. Svítilny se obvykle vyznačují kompaktním rozměrem do 15 cm délky a průměrem hlavy do 4 cm. Co je pro ně společné, je vysoký světelný výkon, který má reálný dosah v řádu 200 i více metrů. Vzhledem k přiměřeným rozměrům se ještě hodí pro každodenní pohotovostní nošení na opaskovém pouzdru.
Specifikum jejich nasazení ovšem vynikne v situacích, pro něž byly zkonstruovány - při nočním lovu, delších přesunech honitbou, pozorování zvěře aj. Široké spektrum příslušenství (barevné filtry, rozptylky, kužely, úderné kroužky) i parametry výkonu z nich činí úspěšné pomocníky bezpečnostních složek, záchranných týmů i lidí pohybujících se delší čas v terénu.
Nevýhodou taktických svítilen je vyšší pořizovací cena, která začíná u uživatelsky přívětivějších výrobků nad hranicí jednoho tisíce korun a nároky na napájecí zdroj, kterým jsou obvykle dvě CR123A baterie nebo vysokokapacitní dobíjecí akumulátor. K uvedeným výdajům tedy musíme připočíst náklady na dobíjecí soupravu (v řádu stovek korun) nebo vyšší výdaje na jednorázové baterie (kolem 50 korun za kus).
Je zcela logické, že mi pro potřeby článku byla poskytnuta nejpestřejší paleta právě ve skupině loveckých svítilen. Myslivci mohou vybírat z cenově „odlehčené“ verze i ze skutečně sofistikovaných řešení. K první skupině patří typ T6L disponující prvky zajišťujícími výstup s dosahem 144 metrů.
Kromě ceny je výhodou kompaktní rozměr umožňující bezproblémové nošení v kapse a jednoduché ovládání pomocí otočného vypínače doplněného o taktický momentový spínač pro krátké přisvícení. Nevýhodou je absence většího počtu režimů, které by prodloužily životnost zdroje (maximální výdrž 4 hod).
Tato skutečnost ze svítilny činí víceméně jednostranně použitelnou pomůcku určenou primárně pro lov zvěře, krátké přesuny a nenáročné dosledy. V případě rozhodování bych se vzhledem k výdrži zdroje nenechal ukolébat nižší cenou a raději bych si připlatil za některou vyšší verzi.
Další z typů, TA40, představuje vrcholné řešení. Zasloužily se o to čtyři různé režimy svítivosti (plus Stroboskop a SOS), které zaručují na jedné straně světelný tok odpovídající konkrétní situaci (až 1040 lumenů a 285 m dosvitu) a na straně opačné dostatečnou výdrž zdroje (až 10 hodin při minimálním režimu 80 lumenů). Jeho nespornou výhodou je i možnost dobíjení pomocí USB kabelu. Uživatel tudíž nepotřebuje nabíječku. Z uvedené nabídky se pro mne jedná o bezkonkurenční jedničku.
Specifickou funkci loveckých svítilen představuje modifikace výstupní barvy světelného kužele. Obvykle se k tomuto účelu používají barevné filtry dodávané v provedení modrá, červená a zelená barva. Od jejich použití si uživatelé slibují klidnější reakci osvětlené zvěře. Použití filtrů jisté výsledky přináší, nicméně mají zásadní nedostatek, kterým je zeslabení intenzity světelného toku, a to, podle subjektivního posouzení téměř o padesát procent.
Dodavatelé svítilen tuto záležitost dokázali částečně vyřešit dvojitou parabolou se dvěma diodami (např. Nitecore) nebo výměnnými parabolami. První řešení přináší jako samozřejmou daň masívnější rozměry hlavy svítilny a vyšší hmotnost, druhé je pak méně flexibilní a do jisté míry uživatele omezuje.
V nabídce svítilen Nextorch, které doposud uvedený problém řešily variantou výměnných parabol, se jako opravdu horká novinka objevila svítilna P5G vybavená oběma uvedenými diodami. Unikátnost řešení spočívá v umístění diod na společném konstrukčním prvku, který se přesouvá ve vrcholové části paraboly mechanicky pomocí otočného prstence umístěného na obvodu hlavy svítilny. Uvedený způsob přístupu k danému problému se mi jeví jako velmi zajímavý. Jedinou nevýhodu spatřuji v drobné deformaci zeleného kužele a ve vzniku miniaturního „slepého místa“ uprostřed vytvářeného obrazce. Oproti klasickým loveckým svítilnám se P5G navíc vyznačuje masívnějším provedením.
 
„Čelovky“ a svítilny se zoomem
Kategorii čelových svítilen osobně nijak zvlášť nepreferuji. Jejich nasazení chápu v oblasti myslivosti jako omezené. Použít je lze při vyvrhování zvěře a některých specifických obslužných úkonech. Vzhledem k tomu, že většina myslivců nesundává z hlavy klobouk nebo mysliveckou čepici, je celá situace ještě komplikovanější. Kromě umístění na čele je manipulace s těmito svítilnami neohrabaná. Popruh většinou překáží při uložení v batohu nebo kapse a v ruce se svítilna hůř ovládá.
O pokrytí této skupiny produktů jsem proto požádal víceméně ze zajímavosti a z hlediska kompletace celé problematiky pro ty zájemce, kteří mají k „čelovkám“ vstřícnější přístup. Poskytnut mi byl výrobek s označením Trek Star. Disponuje třemi běžnými režimy se zajímavým maximálním dosvitem 60 m. K tomu musíme připočíst dnes již běžný SOS režim a červené světlo, které nepřitahuje hmyz. Použito může být navíc pro mimořádné situace, k označení odstaveného vozidla, ale také jako koncové světlo při jízdě na kole. Právě díky tomuto zajímavému doplňku si podobný typ svoje příznivce určitě nalezne.
Přestože je sám nepoužívám, dovolil jsem si do dnešního přehledu zařadit i svítilny umožňující zoom světelného kužele. Hlavním důvodem je zájem o podobné produkty, který shledávám mezi kolegy. V rámci nabídky se mi do rukou dostaly dva typy - P2 AAA a jako další z horkých novinek PA5 - které jsem si mohl vyzkoušet v praxi.
Měnitelný rozměr a dosah kužele bych doporučil všem, kdo hledají svítilnu pro co nejuniverzálnější použití. Při nastavení maximálního dosvitu dosahuje zejména PA5 výkonu některých taktických svítilen. Jejich nevýhodou je ovšem velikost, která sice není extrémní, nicméně bude u někoho pro každodenním nošení limitující. Stejně tak u nich není možné zaručit stejnou čistotu výstupního světelného kužele a homogenitu plošného nasvícení scény. Uvedené nedostatky se projevují různými deformacemi, kruhy a stíny na vznikajícím obrazci.
Na straně opačné si ovšem dovedu představit velmi dobré využití uvedených svítilen v roli záložního osvětlení nejen v domácnosti, ale zejména v automobilech, dílnách, garážích, na chalupách a loveckých chatách. Výhoda rozšíření světelného kužele se rovněž musí projevit v případě komplikovanějších dosledů.
 
Top výkon
Většina výrobců svítilen nabízí mezi svými produkty minimálně jednu „vlajkovou loď“, která se svým výkonem posouvá mimo běžnou řadu. V posuzované sadě je tímto produktem Saint Torch 3 s deklarovaným výkonem až 2600 lumenů a dosvitem 445 metrů. Podobný výrobek je určen pro speciální příležitosti, záchranné a vyhledávací práce, speleologii aj. V případě myslivosti se však dobře hodí tam, kde máme problémy s nelegálním lovem zvěře, se zavlečenými druhy škodícími v chovech zvěře, při sčítání zvěře v otevřeném terénu apod.
Extrémní výkon je nespornou výhodou, která je ovšem vykompenzována nezanedbatelnými pořizovacími náklady a hmotností. U podobné kategorie je navíc nutné počítat s tím, že svítilny pracující na plný výkon jsou tak trochu „žrouti“ energie a nakrmit je nebývá snadné. O to sympatičtěji zmíněný výrobek působí, protože je jej možné dobíjet prostřednictvím sítě, USB přípojky i autobaterie. Unikátní je i systém možnosti uživatelského programování počtu zvolených režimů výkonů, intenzity svícení, prodlev blikání stroboskopu aj.
 
Dobře si uvědomuji, že výše sestavený přehled jednotlivých kategorií svítilen ani výčet konkrétně zvolených příkladů nelze v žádném případě považovat za vyčerpávající. Pokrýt celou škálu současné nabídky není v podstatě možné. Nebylo to koneckonců ani cílem příspěvku. Napsán byl na základě dlouholetých praktických zkušeností především jako drobná pomoc při orientaci těm myslivcům, kteří se rozhodují pro investici do kvalitního, výkonného a spolehlivého společníka pro čas potemnělé oblohy.
Hynek CHALUPA
Zpracování dat...