Časopis Myslivost

Vše začíná od hlavy – odložte rozporky!

Myslivost 1/2016, str. 78  Jan Kopřiva
Všichni jsme se učili v kurzech i od starých praktiků, jak stahovat a dělit ulovenou spárkatou zvěř. Postup je popsán a nakreslen v mnoha mysliveckých knihách. V kurzech pro prohlížitele se beze změn zažitý postup přednáší dále. Prostě všichni opakujeme léty zažitý postup.
Ve stručnosti a jen pro připomenutí:
1. ve visu - zvěři se na kýtách naříznou otvory, protáhne se rozporka, kus se vytáhne a pokračujeme řezy na zadních bězích, pak na předních a postupně až ke krku.
Nevýhody:
* z dutiny břišní je kontaminována celá hrudní dutina až ke krku (zbytky po vyplachování, srst a případné nečistoty padají do otevřeného kusu),
* všechny nečistoty zůstávají na srsti,
* při dělení kusu je pro jednoho člověka problematické oddělení kýt (facka rozporkou nebo jedna kýta na zemi, to se vám asi také stalo)
* zbytečně dlouhý čas celé operace.
 
2. na zemi nebo na koze – pro mě méně obvyklý postup, použitelný jen u velkých kusů a při nutnosti řešit situaci okamžitě a rychle (chybí doprava, není místo atd.).
Nevýhody:
* velmi náročné na hygienu,
* pracné, nejlépe dvě osoby.
 
Jak tedy jinak? Jednoduše, čistě a rychle!
 
Protože jsem všímavý šťoural, přemýšlím vždy o tom, jak si práci ulehčit. No a tak se chci se čtenáři Myslivosti podělit o zcela jednoduchý, čistý a hlavně rychlý způsob stahování a dělení ulovené spárkaté zvěře. Pro jednoduchost je níže uvedený postup demonstrován na srnčí zvěři.
 
Jen od hlavy a nikdy už jinak!
1. Po ulovení kus pověsíme na hák za spodní čelist a vypláchneme, vždy od krku směrem dolů. Voda jde tedy z čisté části na méně čistou (zejména při zásahu na měkko!). Vyplachování je možné provádět i během dalších prací – nic to neomezuje a nedochází ke znečišťování čistých částí. Znečištěný kus (dopravou, kalištěním atd.) je možno bez problému oplachovat a čistit – dovnitř nic neteče.
2. Oddělíme běhy běžným způsobem a neoddělujeme hlavu!
3. Na zemi nebo ve visu stáhneme krk a odložíme nůž! Nutno dbát na to, aby veškerá zvěřina zůstala na krku (obr. č.1) – na fotodokumentaci je vidět nedostatečně provedený úkon – to je proto, aby bylo vidět čeho se vyvarovat. Musíte to opravit před stahováním nebo hned v jeho počátku.
4. Na krk dáme pevný závěs - klínový řemen, startovací šňůru z pily (v nouzi opasek nebo řemen ze zbraně) a kus pověsíme (obr. č.2). Toto je nutné! Jinak kromě černé zvěře spodní čelist praskne a kus se válí na zemi.
5. Uchopíme deku a hrubou silou táhneme dolů. Bez použití nože (srnčí, mladá zvěř ostatní), pro nezkušené je možno si vypomoci hadrem. Nebojte se pořádně zabrat, nic nezkazíte. U srnčího po získání praxe trvá tento úkon asi do 120 vteřin. (obr.č.3-6). U černé a jelení je nůž třeba.
6. Máme staženo, téměř odřízneme plece a můžeme je postupně oddělit. (obr.č.7)
7. Pomocí nože a nůžek (u těžších kusů řeznickou pilkou) oddělíme žebra. (obr.č.8-9)
8. Uvolníme konce pravé svíčkové (panenky), tak aby byly volné nad pánevní kosti (u srnčího to někdy nedělám), provedeme řez z obou stran kelky, uchopíme obě kýty a vylomíme je směrem na hřbet vzhůru (říkáme tomu motýlek). Kýty zůstanou viset, nožem lehkým řezem oddělíme jednu, kus visí dále bez potřeby pomoci druhé osoby a můžeme druhou oddělit až třeba po zpracování první. (obr.č.10-11)
9. Oddělíme hřbet od krku. (obr.č.12)
10. Uchopíme krk, sundáme závěs a oddělíme hlavu a je hotovo. (obr.č.13)
 
Výhodou uvedeného způsobu je jednoduchost, čistota, rychlost a potřeba jen jednoho člověka. Když získáte cvik (někdo po deseti, jiný třeba až po desítkách kusů) zjistíte, že stažení a rozbourání kusu srnčího vám zabere maximálně 10 minut.
Všichni kamarádi, kteří se mnou lovili, už jiný způsob nepoužívají a jsou maximálně spokojeni. Pokud se vám stane, že z nějakého důvodu máte pro stahování a dělení kus bez hlavy, nezoufejte! Naučíte se protáhnout hák obratlem nebo udělat závěs šňůrou za obratel. Na to již přijdete velmi rychle.  
Nyní je na každém z vás, čtenářů, zda chcete dělat něco jinak a vyzkoušíte „odhlavní způsob“ stahování a dělení spárkaté zvěře.
Lovu zdar a rozporkám zmar!
Ing. Jan KOPŘIVA, Ústí nad Labem
Zpracování dat...