Časopis Myslivost

Kolonáda v Mariánských Lázních se rozezněla tóny loveckých rohů

Myslivost 12/2016, str. 32  Petr Šeplavý
Historicky 1. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů se uskutečnilo v malebném lázeňském městě Mariánské Lázně. Zde se 30. září 2016 sešlo 18 souborů mysliveckých trubačů z Německa, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska a Česka, aby porovnaly své trubačské dovednosti ve hře na lovecké rohy. Z toho 11 souborů v ladění B a 7 souborů v ladění Es. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů předcházelo podepsání deklarace o uspořádání společné soutěže po koncertě České myslivecké vánoce v Rudolfinu v roce 2014.
 
Soutěž i setkání představitelů evropské kultury a trubačů
Mistrovství Evropy nebylo pouze soutěží, ale také významnou společenskou událostí, na kterou přijali pozvání významní představitelé evropské myslivosti a zástupci národních trubačských organizací, z nichž mnozí byli u podpisu deklarace. Tak mohli předseda ČMMJ, z.s. Ing. Jiří Janota spolu s předsedou KT ČMMJ Radkem Šrolerem přivítat viceprezidenta CIC a ředitele kanceláře SPZ a SPK PaedDr. Imricha Šubu, PhD., předsedu osvětové komise SPZ Ing. Róberta Komjáti-Nagy, prezidenta durynského mysliveckého svazu Steffena Liebiga, předsedu polského klubu trubačů Macieje Strawu a předsedu slovenského klubu trubačů Ing. Edmunda Hatiara.
Soutěže a společného jednání se zúčastnil Ing. Jiří Chmel, který ve funkci místopředsedy ČMMJ, z.s. podpořil podpis deklarace a stál u vzniku Mistrovství Evropy.
Další významní představitelé evropských mysliveckých trubačů přijali pozvání do mezinárodní poroty. Na základě deklarace má každá země právo vyslat svého porotce. Toho zúčastněné státy bezezbytku využily. Petr Vacek, který se podílel na sestavení pravidel pro hodnocení i na sestavení soutěžního řádu, se při prvním mistrovství mohl opřít o zkušené odborníky Thomase Franka z Německa, Rudolfa Jandrasitse z Rakouska, Kryzstofa Kadlece z Polska, Gregora O. Rettingera ze Slovinska, Bohuslava Smutného ze Slovenska a Matěje Vacka z České republiky.
 
Společný koncert se Západočeským symfonickým orchestrem
Již v pátek byl pro soutěžící soubory, porotu a pozvané hosty připraven program. Hned po registraci nacvičovaly soubory na společný koncert se Západočeským symfonickým orchestrem, porota se odebrala k pracovní poradě a pro významné hosty bylo připraveno neformální setkání u společné večeře. V 19.30 se pak všichni sešli v mramorovém sále Společenského domu Casino, kde vyslechli koncert s názvem „Pocta lesnímu rohu“.
Hned v úvodu měli posluchači možnost slyšet loveckou hudbu zúčastněných států v podání účastníků ME. Pak se dirigentské taktovky ujala Kristýna Vacková, která ve svém debutu, provedla Západočeský symfonický orchestr předehrou Egmont od Ludwiga van Beethovena ze scénické hudby pro stejnojmenné drama od Johana Wolfganga Goetheho, který v roce 1821 potkal v Mariánských Lázních svou osudovou lásku, sedmnáctiletou Ulriku.
Následoval koncert pro housle a tři lesní rohy od George F. Telemanna, ve kterém na housle hrál Jaroslav Brož a na lesní rohy Kristýna Vacková, Petr Zirhut a Jan Prokop.
Následně se všichni přítomní nechali unášet českou krajinou skrytou v půvabných tónech symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany tak, jak ji zkomponoval v té době již zcela neslyšící geniální český skladatel.
Koncert zakončila 1. věta Lovecké symfonie pro čtyři lesní rohy od Leopolda Mozarta, otce Wolfganga Amadea Mozarta. Tato méně často hraná skladba obsahuje náročné party pro lesní rohy, ale také práskání bičem a štěkot psa. Tohoto úkolu se úspěšně zhostila Adélka, fenka malého modrého gaskoňského honiče, pod vedením Petra Sadílka. Však také sklidila stejně bouřlivé ovace nadšeného publika jako sólisté a celý symfonický orchestr.
 
Lázeňským parkem zněla lovecká hudba
Mariánské Lázně se probouzely do slunečného sobotního rána. Koruny stromů Masarykovy aleje se zlátnoucími listy rámovaly průvod trubačů, poroty, hostů, myslivců s loveckými psy a sokolníků s orly. Průvod zahájila fanfára u bronzových soch anglického krále Edwarda VII. a císaře Františka Josefa I., po níž pak pokračoval pod vedením emeritního ředitele Technických služeb a Lázeňských lesů Adolfa Šeplavého sady Skalníka. Po celou cestu předváděli účastníci ME početnému publiku ukázky loveckých fanfár.
Průvod prošel parkem ke Křížovému pramenu, na jehož schodech vznikla společná fotografie a pak dále Kolonádou kolem Zpívající fontány, ke Karolíninu pramenu a po schodech do místa soutěže, Společenského domu Casino. Zde po krátkém přivítání předsedou dozorčí rady ČMMJ, z.s. a předsedou ČMMJ, z.s. OMS Cheb Ing. Petrem Černíkem a předsedou KT ČMMJ, z.s. Radkem Šrolerem, mohl Páter Řehoř Pavel Urban požehnat celé soutěži a popřát soutěžícím úspěch a radost z hudby.
 
Soutěž probíhala v zaplněném mramorovém sále
Petr Vacek představil mezinárodní porotu a po krátkém rozehrání prvních soutěžících uvedl moderátor soutěže Petr Duda na pódium mramorového sálu Casina historicky první soubor na ME mysliveckých trubačů, kterým se stal soubor Trubači OMS Přerov v B ladění.
Soutěž se rozběhla a vedle poroty začaly narůstat složky s hodnocením souborů, jež ihned pečlivě do počítače zapisovaly dvě zkušené dámy, Naďa Burešová a Petra Štěpánková.
Po souborech v ladění B přišly na řadu soubory v ladění Es. Kolem druhé hodiny odpolední bylo dokončeno základní kolo a začalo narůstat napětí, které soubory se kvalifikovaly do finále.
V kategorii B ladění se to podařilo souborům Trubači OMS Přerov, Povltavští trubači a Trubači LF TU Zvolen a v Es ladění postoupili Trubači OMS Přerov, Jihočeští trubači a Novum Castrum – trubači lesníckej školy Liptovký Hrádok.
Výsledek byl potěšující zvláště pro pořadatelskou zemi, protože se do finále dostaly naše čtyři soubory. Velký úspěch to byl také pro Slovensko, které mělo ve finále dvě zastoupení. Jedno v B a jedno v Es ladění.
V 16.00 hodin byl sál zcela zaplněn a očekával vystoupení finalistů. Ti předvedli velmi pěkné výkony, a i když se prvního mistrovství Evropy mysliveckých trubačů nezúčastnily nejlepší soubory z Německa a Rakouska, byla finálová vystoupení důstojnou prezentací lovecké hudby na evropské úrovni. Po odehrání posledního finalisty v Es ladění bylo rozhodnuto.
Zatímco pořadatelé připravovali předání diplomů a cen pro všechny zúčastněné soubory, finalisty a Mistra Evropy, odebrali se soutěžící spolu s porotou a hosty do nedalekého kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde Páter Řehoř Pavel Urban celebroval Svatohubertskou mši. Hrála se česká Svatohubertská mše B dur od Petra Vacka. Velmi pěkným vystoupením se přidal také Slovinský soubor na Es rohy.
 
Za dva roky na Slovensku a poté v Polsku
Hned po mši byl pro trubače připraven raut v jednom z půvabných sálů Společenského domu Casino. V ten samý čas se sešli významní hosté, zástupci myslivecké kultury a trubačů spolu s porotci na společném jednání, kde předseda ČMMJ, z.s. Ing. Jiří Janota poděkoval všem přítomným za podporu soutěže a předal všem účastníkům pamětní knihu s připomínkou mezinárodního vánočního koncertu a podpisu deklarace.
Zástupci států se dohodli, že koordinací ME trubačů bude pověřen Klub trubačů ČMMJ v Praze, jednotlivé země se dohodnou na vyslání svého porotce a budou propagovat soutěž ve svých zemích tak, aby se dalšího ročníku zúčastnily nejlepší soubory z dané země.
Představitelé svazů a trubačů také s poděkováním přijali nabídku Slovenska pro pořádání soutěže v roce 2018 a předběžný návrh Polska uspořádat v roce 2020 soutěž při příležitosti 25 let založení polského klubu trubačů.
 
Historicky první mistr Evropy
Patnáct minut před 21. hodinou jsme se naposledy setkali v mramorovém sále Casina, kde bylo připravené slavnostní vyhlášení výsledků. Poháry pro mistra Evropy v kategorii B i Es a gratulaci přijal z rukou předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty soubor, který v průběhu celé soutěže podával nejkvalitnější výkon.
Mistry Evropy se stali Trubači OMS Přerov ve složení Vladimír Sekera, Jan Garláty, Irena Oršulíková, Zbyněk Kettner, Eva Macková a Petr Macko.
Ředitel soutěže Petr Šeplavý a předseda poroty Petr Vacek poděkovali městu Mariánské Lázně, KIS Mariánské Lázně, akciové společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, porotě a všem dalším spolupracovníkům a hostům, bez jejichž podpory by se soutěž nemohla konat.
Na závěr vložil Petr Šeplavý protokol s výsledky ME do speciální časové schránky v podobě vitráže, která bude s uvedením prvních mistrů Evropy vystavena na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Dřevěný podstavec schránky vyrobili členové klubu trubačů Petr a Lucie Sadílkovi a vitráž Ing. Jaroslav Kocán z Dobříše.
Na závěr pozval Petr Vacek všechny soubory ke Zpívající fontáně, kde jsme si vyslechli Vltavu a na zakončení celého setkání s přáním všeho dobrého si připili minerální vodou Křížového pramene. Poté se naposledy nad noční Kolonádou ozvaly tóny lesnic a borlic v podání všech souborů. První oficiální ME mysliveckých trubačů se tak stalo historií.
 
ME trubačů vykročilo na cestu
Podařilo se naplnit myšlenku evropské spolupráce, kterou jsme před 25 lety přijali v Mariánských Lázních při společném rozhovoru s Reinholdem Stiefem. Věříme, že si tato soutěž postupně najde příznivce v mnoha státech Evropy.
Velké poděkování patří všem, kteří se stali průkopníky na cestě za oficiální evropskou soutěží a přijali pozvání na první ročník.
Podařila se také naplnit hlavní myšlenka setkání. Tou byla výměna zkušeností mezi jednotlivými trubači, poznávání lovecké hudby a tradic ostatních států a propagace mysliveckých tradic pomocí hudby, která nepotřebuje překladatele.
Vydali jsme se na cestu a záleží na všech, kam po ní dojdeme. Teprve budoucnost ukáže, zda myšlenka pořádání evropského mistrovství trubačů bude životaschopná a najde podporu u všech evropských států. Již teď se těšíme na setkání v pohostinné náruči našich slovenských přátel v roce 2018 při 2. ročníku Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů.
Petr ŠEPLAVÝ
ředitel soutěže

Přiložené dokumenty

vysledky vysledky (10,39 KB)
Zpracování dat...