Časopis Myslivost

Kvalita mufloních trofejí na Slovensku

Myslivost 12/2016, str. 36  Jozef Herz
Chov muflonej zveri má na Slovensku už takmer 150ročnú tradíciu. Prvé muflóny vysadil v Tribeči v roku 1868 gróf Forgáč a postupne sa rozšírili do rôznych lokalít Slovenska ako napríklad Malé Karpaty, Štiavnické pohorie. V roku 1973 sa v koncepcii rozvoja poľovníctva uvádzalo, že sa ráta so skutočným stavom 2000 jedincov a s produkciou 500 kusov, pričom ďalšie rozširovanie areálu tohto druhu nie je na Slovensku účelné. V tom období najlepšia trofej ulovená v roku 1963 dosiahla bodovú hodnotu 214,75 bodu CIC. Z dôvodu stagnácie trofejovej kvality sa začala vymieňať nekvalitná populácia za zver dovezenú z Českej republiky.
Podľa súčasnej Koncepcii do roku 2025 sa uvádza JKS v roku 2000 v počte 7100 jedincov a NKS 3200 jedincov.
Do roku 2011 vzrástli JKS na 13 900 jedincov a NKS na 9000 jedincov, pričom do roku 2025 sa ráta iba s JKS v počte 4900 jedincov.
Skutočnosť v roku 2015 bol vykazovaný JKS 13 350 jedincov a úbytok 5527 kusov. Ako sa zdá, tak ako u ostatných druhov raticovej zveri aj tento nepôvodný druh nachádza dobré životné podmienky a znížiť sa jeho súčasné stavy bude veľmi ťažko dosiahnuteľné.
Hoci sa na posledných poľovníckych výstavách vystavujú iba zlaté trofeje, aj to nie všetky, o kvalite chovu sa najviac dozvieme z katalógov. Okrem bodovej hodnoty jednotlivých trofejí vieme aj vek ulovených trofejových jedincov, ktorý sa dá najpresnejšie určiť u muflónov. Počet ulovených muflónov z voľných revírov, ako vidieť z tabuľky, stúpol, aj napriek tomu, že na výstave 2016 v Nitre boli hodnotené trofeje za päťročné obdobie a na výstave 2011 v Bratislave za šesťročné obdobie.
Tieto čísla hovoria iba o počtoch, ale lepší ukazovateľ na porovnanie je, ak zistíme, koľko jedincov bolo potrebné na to, aby bola získaná medaila. Tento ukazovateľ je horší u všetkých druhov medailí z výstavy v roku 2016 v porovnaní s výstavou 2011. Kým v roku 2011 na zlatú medailu bolo potrebné uloviť 26, na striebornú medailu 18 a na bronzovú medailu 11 muflónov, v roku 2016 bolo potrebné uloviť na zlatú 34, striebornú 21 a bronzovú medailu 12 muflónov.
Na dosiahnutie vyššej bodovej hodnoty má okrem genetického potenciálu jedinca predovšetkým jeho vek. Na výstave v roku 2005 bol priemerný vek muflónov, ktorým bola udelená zlatá medaila, 6,38 roka, v roku 2011 poklesol na 6,10 roka a v roku 2016 klesol až na 5,71 roka.
Práve tu robíme z hľadiska kvality trofejí, ich bodovej hodnoty, najväčšiu chybu. Ak chceme dosahovať vyššie bodové hodnoty, musíme nechať muflónov dožiť minimálne do 7-8 roku. Na výstave v roku 2011 z celkového počtu zlatých muflónov bolo mladších ako 6 rokov 34,2 %. V roku 2016 toto percento stúplo až na 52,5 %.
Národný rekord muflóna uloveného vo voľnom revíri lovcom R. Púček, Borokové-Vapeč, okres Ilava vo veku 7 rokov v roku 2009 dosiahol 230,00 b. CIC.
Súčasný národný rekord muflóna z voľných revírov bol ulovený L. Sedmákom, v revíri Petrovec, okrese Poltár v roku 2013. Bodová hodnota šesťročného muflóna má bodovú hodnotu 236,35 b. CIC. Je to 18,45 bodov menej, ako dosiahla trofej muflóna uloveného vo zvernici.
Čo do početnosti medailových muflónov sa najviac za posledných päť rokov ulovilo v Banskobystrickom kraji, a to 305. Na jedného medailového muflóna bolo potrebné uloviť 5 jedincov. Druhý kraj s najväčším lovom medailových muflónov je Trenčiansky, tu na jedného medailového jedinca bolo potrebné uloviť 4 muflóny. Celkom sa ulovilo 261 medailových jedincov. Tretím je Nitriansky kraj s počtom 226 medailových trofejí. V tomto kraji nastal aj najväčší nárast až o 29,9 %. Najmenej muflonej zveri sa loví v krajoch Prešov a Žilina.
Ing. Jozef HERZ, PhD.
 

Přiložené dokumenty

tabulka tabulka (9,97 KB)
Zpracování dat...