Časopis Myslivost

Ministr zemědělství ocenil Václava Svobodu za celoživotní přínos české myslivosti

Myslivost 12/2016, str. 128 
Ministr zemědělství ČR uděluje čestná ocenění osobám, jež se výrazně zasloužily o významný přínos české myslivosti. Toto ocenění se uděluje již od roku 2008 a mezi oceněnými byli jak akademičtí pracovníci, dlouholetí hodnotitelé trofejí tak členové myslivecké rady ministra. Všichni, kterým se této pocty dostalo, však mají jedno společné, lásku k přírodě a myslivosti. V letošním roce se během konání Svatohubertských slavností na zámku Kuks dostalo uznání dlouholetému sokolníkovi a známému propagátorovi vábení panu Václavu Svobodovi, kterému ocenění ministra zemědělství za celoživotní přínos české myslivosti osobně předal v zastoupení ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství pan Mgr. Patrik Mlynář.
 
V předchozích letech toto ocenění obdrželi, doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D. (2015), Ing. Jan Hamřík (2014), doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc. (2012), prof. Ing. Josef Hromas, CSc. (2012), MVDr. František Fejfar (2010).
 
Pan Václav Svoboda se narodil 27. 8. 1946 v Příbrami a žil ve Staré Huti u Dobříše až do svých 33 let. Poté se odstěhoval do Polabí, konkrétně Lázní Toušeň a odtud po roce 1990 do Plesné u Chebu, kde žije dosud.
K přírodě a tím i k myslivosti měl vztah již od nejútlejšího dětství. Jeho otec nikdy myslivcem nebyl, a proto si ho už v osmi letech vzali pod patronát starohuťští myslivci. Václava velmi oslovovala veškerá myslivecká činnost včetně lovu. V této době, po návštěvě zámku Hluboká, se také projevil velký zájem o sokolnictví a současně o hlasy zvěře a ptáků, které se snažil různě napodobit. První tehdy dostupnou vábničku si kupoval ještě jako malý chlapec, ve věku asi 10 let. V této době také držel prvního dravce, kterým byla poštolka, hned pak následoval jestřáb, se kterým již zažíval první sokolnické lovy i s úlovky. Poté se dozvěděl a záhy také poznal další zájemce o sokolnictví, v prvé řadě Dr. Jiřího Brdičku z Říčan u Prahy, jeho prostřednictvím pana Svatopluka Doubravu z Hradce Králové, a ještě řadu dalších. V 18 letech nastoupil vojenskou službu a po jejím ukončení složil myslivecké zkoušky a v roce 1968 se stal členem myslivecké organizace. Od té doby se nepřetržitě zabývá praktickým provozem myslivosti.
V roce 1967 byl jedním ze zakládajících členů Klubu sokolníků při ČMS a v roce 1978 byl zvolen předsedou této organizace. Tuto funkci vykonával po dobu 25 let, až do roku 2003. V roce 1973 složil u středočeského KNV vyšší odbornou zkoušku z myslivosti s výsledkem „prospěl s vyznamenáním“. V roce 1977 byl navržen a zvolen za člena Myslivecké komise ÚV ČMS, později ČMMJ, kde působil až do roku 2004 (27 let). Rovněž byl členem myslivecké komise OMS Praha-východ a OMS Cheb, kde je členem dosud.
Za celou dobu svého působení v sokolnictví byl oceněn všemi sokolnickými vyznamenáními (stříbrný a zlatý sokolnický odznak, sokolnická medaile za zásluhy a rozvoj sokolnictví) a je čestným členem Britského klubu sokolníků. Na poli myslivosti byl rovněž oceněn mysliveckými vyznamenáními (III., II., I. stupeň za zásluhy o myslivost) a nejvyšší myslivecké vyznamenání „Čestný myslivecký řád“ mu byl udělen v roce 2003. Během svého života vykonával řadu mysliveckých funkcí, předsedu MS, mysliveckého hospodáře atd.
V současné době vykonává  funkci jednatele v MS Plesná a je členem Ústřední hodnotitelské komise trofejí ustavené Ministerstvem zemědělství ČR. Nadále působí na sokolnickém poli jako vedoucí sokolnického střediska Praha-východ a zároveň je členem sokolnické rady Klubu sokolníků ČMMJ.
V roce 2010 byl jedním ze zakládajících členů Klubu vábičů ČMMJ, kde vykonává funkci místopředsedy. V souladu s programem tohoto klubu vykonává řadu ukázek a kurzů praktického vábení různých druhů zvěře i na mezinárodním poli. Tato činnost v praxi velmi pozitivně propaguje myslivost v řadách široké veřejnosti a hlavně mládeže. Je neúnavným propagátorem etiky vábení zvěře. Jeho vábení by podle něj mělo především umocnit prožitek v přírodě nikoliv do ní vnášet neklid, a proto by mělo být co nejdokonalejší a hlavně využíváno v přiměřené míře. Tento myslivec, funkcionář, publicista, lektor, imitátor hlasů z přírody je také snad největším evropským sběratelem zvířecích i ptačích vábniček. Jeho unikátní sbírka eviduje na 500 plně funkčních vábniček včetně zahraničních exponátů.
 
Pan Václav Svoboda je významnou osobností české myslivosti.
 
Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství
 
 
Zpracování dat...