Časopis Myslivost

Boj proti regulaci zbraní pokračuje

Myslivost 8/2016, str. 13  Jiří Pospíšil
Osobně jsem byl od počátku zcela zásadně proti návrhu na regulaci legálního držení zbraní, jak ho předložila Evropská komise po listopadových hrozivých útocích teroristů v Paříži. Jsem totiž přesvědčen, že lidé mají právo vlastnit zbraň, když dodržují základní státem daná pravidla. Protože uznávám právo člověka držet zbraň i za účelem jeho obrany, domnívám se, že tato státem daná pravidla nemohou směřovat k odebírání dosud povolených typů zbraní legálním držitelům či dalšímu nadbytečnému zužování prostoru pro legální vlastnictví zbraně. To vše bohužel návrh Komise přináší.
Současné pokusy omezit legální držitele zbraní, kdy se argumentuje hrozbou terorismu či omezením kriminality, stojí na falešných argumentech, protože teroristé a zločinci v drtivé většině nedrží legální zbraně, ale obstarávají si je stejně na černém trhu nebo dokonce mimo EU. Navrhované zvýšení regulace u legálních držitelů se proto logicky těchto nekalých „živlů“ téměř nedotkne a povede jen k „buzeraci“ bezúhonných občanů, kteří se zbraněmi nakládají podle práva. Nebo snad znáte českého myslivce, který svou legálně drženou zbraň použil k teroristickému útoku?
 
Slepičí krok
Na počátku července jsme návrh na regulaci zbraní projednávali ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu, který má zbraňový návrh na starosti a kde jsem členem.
K návrhu jsem sám předložil řadu pozměňovacích návrhů, které měly za cíl z něj odstranit ty největší zhůvěřilosti. Na rozdíl od některých i českých kolegů jsem si ovšem nikdy nemyslel, že se povede návrh pozměňováky natolik „opravit“, aby byl pro legální držitele zbraní přijatelný.
Mé obavy se bohužel potvrdily. Byly sice přijaty kompromisní pozměňovací návrhy, které míru regulace o krok snížily, ale stále v návrhu figurují zákazy některých druhů zbraní. Návrh je teď sice lepší, než bylo původní znění Komise, ale stále mnohem horší než je současný stav zbraňové legislativy například v České republice.
 
Zákazy zůstávají
Podle současného znění návrhu mají být zakázány tři typy zbraní:
* poloautomatické zbraně vzniklé přeměnou z automatických zbraní (zde má být ještě přijata upřesňující „vyhláška“ Komise),
* poloautomatické dlouhé zbraně, které mohou být zkráceny na délku menší než 60 cm
* poloautomatické víceranné zbraně, které umožňují vystřelit více než 21 ran bez přebíjení, pokud je zásobník s kapacitou vyšší než 20 ran součástí zbraně nebo je do ní vložen. Do této kategorie by při nejpřísnějším výkladu mohla spadat až polovina legálně držených samonabíjecích pistolí (asi 300 tisíc legálně držených zbraní), do nichž je možno vložit zásobník s více než 20 náboji.
 
Negativní dopady navržených zákazů některých poloautomatických zbraní by mohly být částečně napraveny tím, že členské státy povolí výjimku z toho zákazu pro stávající legální držitele těchto zbraní. Kromě toho, že tuto výjimku musí schválit členské státy (není tedy automatická), se taková výjimka nemůže vztahovat na nové zájemce o tyto nově zakázané kategorie zbraní. Směrnice tak zakládá nerovnost mezi stávajícími držiteli nově zakázaných zbraní a potenciálními zájemci o držení těchto zbraní a vytváří dvojí kategorii občanů s rozdílnými právy. Speciální výjimku mohou pak dostat ještě sportovní střelci.
 
Další možné zpřísnění
Nyní půjde návrh na některou z podzimních schůzí celého Evropského parlamentu a tam se o něm definitivně rozhodne. Jsem rozhodnut ho ani tam nepodpořit, protože stále obsahuje nepřijatelná ustanovení. Odzbrojovat v této době slušné lidi není vůbec moudré.
 
Uvidíme, jak vše dopadne, protože po případném schválení v Evropském parlamentu bude ještě následovat jednání s Evropskou radou, kde jsou zastoupeny vlády členských států. Evropská rada má ovšem zatím stanovisko ještě tvrdší než to, co vyšlo z výboru Evropského parlamentu. Takže zatím není nic definitivně jasné.
Boj o odmítnutí zbytečné regulace legálně držených zbraní proto pokračuje.
Jiří POSPÍŠIL
Zpracování dat...