Časopis Myslivost

FOMEI CUP v Písku

Myslivost 8/2016, str. 112 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. ve spolupráci s firmou FOMEI pořádá čtyřkolovou mládežnickou střeleckou soutěž. Tato soutěž již proběhla 9. 4. v Jičíně a 2. 7. v Písku. Další dvě kola budou probíhat 27. 8. v Kroměříži a 25. 9. opět v Jičíně, kde bude zároveň probíhat i celostátní přebor mládeže ve střelbě.
První červencový víkend proběhlo II. kolo FOMEI CUPU v Písku. Soutěž byla pořádána na střelnici Provazce, která patří Lesům města Písku, s.r.o. Na střelnici přivítal všechny přítomné při slavnostním zahájení zástupce Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. Jan Matulka, dále člen střelecké komise ČMMJ, z.s. Milan Bláha, který současně dělal hlavního rozhodčího této soutěže. Poté řekl pár slov Ing. Václav Zámečník jednatel společnosti Lesy města Písku, s.r.o. a v neposlední řadě Radek Hamouz, zástupce firmy FOMEI. Celou soutěž hodnotil školený sbor rozhodčích složen se zaměstnanců Lesů města Písku a Českomoravské myslivecké jednoty.
Vlastní soutěž probíhala současně na několika výborně připravených střelištích. Každý střelec při prezenci obdržel startovní číslo, kterým byl označen po celý den soutěže. Účastnilo se 64 soutěžících rozdělených do třech kategorií.
První kategorie byla Žákyně a žáci do deseti let, druhá dorostenky a dorostenci od jedenácti do patnácti let a třetí kategorie byla Juniorky a junioři ve věku od šestnácti do dvaceti let. Podivuhodné bylo, že nejvíce soutěžících bylo v první kategorii – Žákyně a žáci do deseti let.
Soutěžící se utkávali v několika disciplínách. Soutěžící první kategorie Žákyně a žáci do deseti let stříleli na redukované terče liška, srnec, kamzík a kňour. Stříleli na 10 m vzduchovkou s puškohledem, v ležící poloze s oporou, deseti ranami.
K4M Dorostenky a dorostenci ve věku jedenáct až patnáct let stříleli na terč liška – vsedě s oporou loktů, terč kamzík a srnce – vsedě s oporou loktů, terč kňour – vstoje s oporou pevné tyče. Všechny terče pro druhou kategorii soutěžících se stříleli na vzdálenost padesát metrů, deseti ranami.
K4M Juniorky a junioři ve věku šestnáct až dvacet let stříleli na terč liška v poloze vleže s oporou loktů, terč srnec – vstoje s oporou pevné tyče, terč kamzík- vstoje s oporou volné tyče a terč kňour – vstoje bez opory. Všechny terče v této kategorii se střílely na vzdálenost padesát metrů, deseti ranami.
Počasí v průběhu celého dne bylo příznivé, nebylo ani horko, ani zima. Nejen soutěžící, ale také jejich doprovody dbali pokynů vrchních rozhodčích na střelištích, čímž přispěli k hladkému průběhu celé soutěže. Ochrana sluchu byla povinná. Povinné byly tzv. bezpečnostní praporky: bezpečnostní prvky jasně ukazující, že zbraň není nabitá. Pro vzduchovku to byla struna reflexní barvy protažená celou délkou hlavně. Pro malorážku jím mohla být podobná struna reflexní barvy, dlouhá alespoň 20 cm, vsunutá do hlavně přes nábojovou komoru.
Po celý den probíhal doprovodný program, nejen pro děti, ale také pro dospělé. Zaměstnanci Lesů města Písku připravili program lesní pedagogiky, který spočíval v plnění nejrůznějších úkolů, byla zde poznávací stezka a vědomostní test. Vyplněné testy se na konci dne vyhodnotili a nejlepší tři soutěžící obdrželi diplom a dárkovou tašku.
Pro dospělé zde firma FOMEI připravila soutěž ve střelbě ze vzduchovky s puškohledem FOMEI na dalším střelišti. Byly zde vystaveny puškohledy, zbraně i nejrůznější doplňky pro myslivce. Zástupci firmy FOMEI fotili soutěžící na všech střelištích a poté na místě tiskly fotografie. Všichni si proto hned mohli odnést svou fotografii domů zdarma.
Slavnostní zahájení, ale i ukončení a vyhlášení výsledků se konalo za doprovodu myslivecké lovecké hudby.
Vyhlášení výsledků:
Kategorie Žákyně a žáci  - na prvním místě a zároveň absolutním vítězem se stal Steklý Tomáš s počtem 400 bodů z možných 400. Na druhém místě se umístil Sobotka Pavel a na třetím místě se umístil Jina Daniel.
V této kategorii bylo i plno děvčat. Na prvním místě se umístila Nováková Marcela. Na druhém místě Pechánková Karolína a na třetím místě Tomášová Markéta.
Kategorie Dorostenky a dorostenci – na prvním místě mezi chlapci se umístil Hejduk Martin s počtem 390 bodů ze 400 možných. Na druhém místě se umístil Kuřík Vojtěch a na třetím místě se umístil Pecka Aleš.
V této kategorii byla na prvním místě a zároveň absolutním vítězem se stala dívka  - Zrůstová Adéla s celkovým počtem bodů 393 ze 400 možných. Na druhém místě Ticháčková Martina a na třetím místě Smolíková Adéla.
Kategorie Juniorky a junioři – na prvním místě a zároveň absolutním vítězem této kategorie se stal Macl Přemysl s celkovým počtem 383 bodů ze 400 možných. Na druhém místě se umístil Hejduk Marek a na třetím místě Jina Martin.
Kategorie juniorky na prvním místě se umístila Minarčíková Anna s celkovým počtem 373 bodů ze 400 možných. Na druhém místě se umístila Valchařová Kateřina a na třetím místě Hejduková Simona.
Všichni soutěžící bez ohledu na umístění byli odměněni drobnou cenou od firmy FOMEI. Absolutní vítěz každé kategorie obdržel pohár a dalekohled. První tři soutěžící v každé kategorii obdrželi medaili, diplom a hodnotnou cenu. Ceny do této soutěže věnovala firma FOMEI, Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Písek a společnost Lesy města Písku, s.r.o.
Zvláštní poděkování si zaslouží team pracovníků střelnice, kteří v průběhu závodu průběžně informovali o výsledcích závodníků na jednotlivých položkách. Pro kontrolu výsledků byl vyčleněn i jeden počítač, kde mohli závodníci zjistit své výsledky a porovnat s výsledky ostatních prakticky ihned po odstřílení položky. Je nutné pochválit výbornou celkovou organizaci závodu i kvalitu zázemí pro účastníky závodu, zvláště pak místní velmi dobrou kuchyni a příjemný personál restaurace.
Jak již bylo zmíněno v úvodu. Tato mládežnická střelecká soutěž probíhá prvním rokem ve čtyřech kolech po celé republice. Doufáme, že nám účastníci zachovají přízeň i do dalších závodů a do budoucna jim přejeme pevnou mušku a hodně štěstí. Těšíme se na další kolo soutěže FOMEI CUP 2016.
Jitka SÝKOROVÁ, DiS.
 
Zpracování dat...