Časopis Myslivost

Poľovnícka výstava NITRA 2016

Myslivost 8/2016, str. 40  Jozef Herz
Usporiadanie poľovníckych výstav v strednej Európe píše vyše 140ročnú históriu. Osobitná poľovnícka kompozícia na svetovej výstave vo Viedni v r. 1873 je považovaná za prvú poľovnícku výstavu. Samostatná poľovnícka výstava sa uskutočnila v r. 1891 v Prahe, ďalšia v r. 1900 v Paríži a v r. 1902 v Budapešti. Za prvú medzinárodnú výstavu poľovníckych trofejí sa pokladá výstava vo Viedni organizovaná v dňoch 2. mája až 18. júna 1910, na ktorej bolo vystavovaných takmer 20 tisíc poľovníckych exponátov. V roku 1926 usporiadal LOS v Poprade prvú slovenskú výstavu, ktorej autorom bol redaktor časopisu Lovec Vidor Juráň. Výstava bola porovnávaná s poľovníckou výstavou vo Viedni, čo značí o jej úspechu.
Prvá celoštátna poľovnícka výstava v Československu sa konala v r. 1933 v Prahe. Bolo na nej zhromaždených 5347 poľovníckych trofejí. Posledná výstava v Prahe bola zorganizovaná v r. 1939.
V dňoch 5.-21.10. 1958 sa konala v budove Slovenského národného múzea v Bratislave I. Celoštátna poľovnícka výstava. Výstavu navštívili delegácie poľovníckych organizácií z Čiech a Moravy, NDR, Maďarska a Bulharska. Predchádzali jej v priebehu roka krajské poľovnícke výstavy.
Prvá celoštátna poľovnícka výstava v Československu po druhej svetovej vojne sa uskutočnila v Brne v r. 1965. V katalógu tejto výstavy sú uvádzané trofeje z vojnových a povojnových rokov. Celoštátne výstavy sa viac menej uskutočňovali v päťročných intervaloch. V roku 1971 sa uskutočnila výstava opäť v Brne, v roku 1976 v Českých Budějoviciach 1976. Na Slovensku sa prvá celoštátna výstava uskutočnila v roku 1980 v Nitre 1980, nasledovalo Brno 1985 a Nitra 1990.
Po vzniku Slovenskej republiky sa uskutočnili samostatné celoštátne výstavy, a to v Nitre v rokoch 1995, 2000 a 2005. Na ďalšiu celoštátnu poľovnícku výstavu sme sa mohli ísť pozrieť až v roku 2011 do Bratislavy a tento rok sa výstava uskutočnila opäť v Nitre.
Celoštátna výstava venujúca sa poľovníctvu a príroda je významnou a svojím rozsahom jedinečnou možnosťou na propagáciu potreby ochrany životného prostredia, nevyhnutnosti zachovania biotopov živočíchov a ich hniezdnych miest, ale najmä hmatateľným zdokumentovaním dosiahnutých chovateľských výsledkov za uplynulé obdobie.
Významnou súčasťou výstavy je i osvetový vplyv - správanie sa poľovníka, správne oblečenie, dodržiavanie zákonov na úseku poľovníctva. Celoštátna výstava venujúca sa poľovníctvu a prírode je významnou a svojím rozsahom jedinečnou možnosťou na propagácie potreby ochrany životného prostredia, nevyhnutnosti zachovania biotopov živočíchov a ich hniezdnych miest, ale najmä hmatateľné zdokumentovanie dosiahnutých chovateľských výsledkov za uplynulé obdobie.
Prezentovali sa tu výsledky snaženia vedeckých pracovníkov, štátnej správy, občanov, ktorí sa o zver starajú a v neposlednom rade Slovenskej poľovníckej komory. Ďalej boli vystavené výtvarné práce s tematikou poľovníctva a prírody, poľovnícka veda, výskum, kynológia, sokoliarstvo, strelectvo, poľovnícka literatúra, videofilmy, odznaky, plagáty, poľovnícke oblečenie, jedlá z diviny ap.
V rámci programu sprievodných podujatí na tohoročnej výstave nechýbali ukážky vábenia jeleňov módne prehliadky, ukážky poľovníckej kynológie a sokoliarstva. Predstavil sa aj Klub slovenských poľovníčok. Uskutočnilo sa vyhodnotenie fotosúťaže Zlatý jeleň a tiež filmov s poľovníckou tematikou.
Počas výstavy sa každý deň konali aj výstavy psov ako Svetová špeciálna výstava slovenských národných plemien, Celoštátna výstava všetkých plemien, Medzinárodná výstava psov – Grand prix Slovakia 2016 a Medzinárodná výstava psov – Derby winner show 2016.
Na výstave sa prezentovali aj poľovnícke organizácie z Bulharska, Českej republiky Litvy a Maďarska.
Súčasné celoštátne poľovnícke výstavy už nie sú iba o trofejach. Až do roku 1990 boli vystavované všetky trofeje, ktoré boli ohodnotené zlatou, striebornou a bronzovou medailou podľa metódy CIC. Na posledných poľovníckych výstavách s názvom Poľovníctvo a príroda sú vystavované iba trofeje ohodnotené zlatou medailou. Práve kvalitná trofej je dôkazom kvality populácie zveri, kvality obhospodarovania, starostlivosti i zver i životné prostredie.
Na základe predložených a vystavených najlepších trofejí je možné poukázať na pozitíva, ale i negatíva uplynulého obdobia piatich rokov, kam sa uberá kvalita a početnosť našej zveri a z výsledkov pripraviť také opatrenia, ktoré budú slúžiť v prospech našej prírody.
Vystavované trofeje raticovej zveri boli rozdelené na trofeje z voľnej prírody a na trofeje zo zverníc.
Na tohoročnej výstave boli zaznamenané dva nové národné rekordy a to: daniela škvrnitého uloveného v roku 2014 s bodovou hodnotou 225,25 CIC z revíru Raková, okres Skalica a muflóna lesného uloveného v roku 2013 s bodovou hodnotou 236,35 CIC z revíru Petrovec, okres Poltár.
Najlepšia jelenia trofej jeleňa lesného uloveného v roku 2015 s bodovou hodnotou 240,25 CIC z revíru Hubertus, okres Žilina.
Najlepšia trofej srnca lesného uloveného v roku 2014 s bodovou hodnotou 178,30 CIC z revíru Babiná, okres Zvolen.
Najlepšia trofej diviaka lesného uloveného v roku 2016 s bodovou hodnotou 139,10 CIC z revíru Poruba, okres Sobrance.
Najlepšia trofej líšky hrdzavej s 26,07 bodmi CIC z revíru Suchá Hora okres Malacky bola ulovená v roku 2014.
Najlepšia trofej jazveca lesného, ktorá bola ulovená v roku 2015, pochádza z revíru Šuňava, okres Poprad dosiala 23,94 bodov CIC.
Z katalógu možno vyčítať, že na výstavu nedostali všetky trofeje predovšetkým raticovej zveri, ktoré boli ohodnotené na chovateľských prehliadkach na zlatú medailu.
Som presvedčený, že tohoročná poľovnícka výstava v Nitre, splnila svoj cieľ a očakávanie väčšiny návštevníkov. Výstava nebola iba o trofejach, ktoré mnohých z nás tam lákali, ale aj o stretnutiach s priateľmi z rôznych kútov Slovenska, s ktorými sa tak často nestretáme.
Josef HERZ

Přiložené dokumenty

tabulka tabulka (10,54 KB)
Zpracování dat...