Časopis Myslivost

K novému zákonu je ještě dlouhá cesta

Myslivost 2/2016, str. 29  Lubomír Hajný
Myslivci v České republice sledovali v průběhu roku 2015 napjatě diskuze k možné novelizaci zákona o myslivosti. Ze strany zákonodárců bylo v médiích prezentováno, že opravdu k novelizaci zákona dojde, a to dokonce s možnou účinností od ledna roku 2016. Rok 2015 uplynul a novelizaci zákona zde zatím nemáme. Jak se situace aktuálně vyvíjí, jsem se ptal poslance Parlamentu a místopředsedy Vlády České republiky MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA
 
Pane poslanče, děkuji, že jste si na mně opět našel čas k rozhovoru. V jakém stádiu je nyní, v lednu 2016, novela zákona o myslivosti?
Aktuálně se návrh novelizace zákona nachází ve vnitřním připomínkovém řízení a zatím ještě nebyl probírán ani na poradě ministra.
 
Dokážete odhadnout, kdy návrh novely zákona poputuje před poslance do Parlamentu?
Jak jsem již zmiňoval, připomínkové řízení se teprve rozbíhá uvnitř ministerstva zemědělství. Tipoval bych to nejdříve na druhou polovinu roku 2016.
 
Je v návrhu zákona zmiňována také mnohokráte probírána úprava minimální výměry honiteb?
Pokud mám správné informace, tak velikost honiteb zůstane zachována. Novela zákona by se velikostí honiteb vůbec neměla zabývat. Nelze ale ve Sněmovně vyloučit „poslaneckou lidovou tvořivost“.
 
Od ledna letošního roku máme novou vyhlášku se změnami dob lovu u některých druhů zvěře. Co říkáte na možnost lovu černé zvěře bez věkového omezení, pomůže to snížit její stavy?
Ke snížení stavů černé zvěře, povede především rozumná zemědělská politika a také kvalitní myslivecká práce s černou zvěři. Vyhláška je, myslím si, krok správným směrem a může být jedním z faktorů, které ovlivní stavy černé zvěře. Nedílnou součástí snižování stavů černé zvěře je však také hospodářské využívání zemědělské krajiny. Zemědělci by s myslivci měli spolupracovat při řešení této problematiky.
 
Proslýchá se, že v zákonu o myslivosti by mělo být zakotvena také možnost, spojit pronájem zemědělských pozemků s výkonem práva myslivosti, tj. že by si nájemce zemědělský pozemků přenesl na sebe i práva vlastníka honebního pozemku. Co říkáte tomuto návrhu v případě, že se do projednávání skutečně dostane?
Toto spojení do jedné smlouvy považuji za kontroverzní. Obzvláště dominantní podniky by si pak mohli vynucovat či podmiňovat pacht půdy se zmocněním na valnou hromadu.
 
Vlastníci honebních pozemků volali po větších pravomocech. Paradoxně by převodem svých práv na nájemce zemědělských pozemků o tyto možnosti přišli. Současná právní úprava jim podle Vás nedává dostatek možností dovolat se svých práv?
Domnívám se, že práva vlastníků honebních pozemků jsou značná již v současném zákonu. Jen je vlastnici málo využívají. Velmi často spoléhají, že to nový zákon vyřeší za ně. Pokud ale sami nebudou aktivní, nic se nezmění, ani sebelepší novelizací zákona.
 
Co by podle Vás bylo dobré změnit v připravované novele zákona o myslivosti?
Je toho více, ale určitě by bylo rozumné umožnit lov nepůvodních predátorů pro všechny držitele loveckých lístků. Po dohodě sousedních honiteb také možnost umístění mysliveckých zařízení blíže než 200 m od hranic honiteb.
 
Co naopak navrhujete, aby se vůbec v novele neobjevilo?
Například už zmiňovaná výměra honiteb. Snižovat minimální výměru by byl krok špatným směrem.
 
Upravuje nějak navrhovaná novela zákona pravomoci státní správy v oboru myslivosti?
Zatím pravděpodobně ne, ale návrh je pracovní materiál a může doznat změn.
 
Probírala se také tvorba a vznik honiteb, je i zde snaha změnit současnou podobu zákona?
Nemám informace, že by se navrhovala změnit tato sekvence zákona.
 
Co si slibujete od nového zákona o myslivosti?
K novému zákonu je ještě poměrně dlouhá cesta. Především by ale měl být smysluplný a pokud možno řešit některé nedostatky, které současný zákon má. Změna musí být k lepšímu, ne k horšímu, to ji pak raději nedělejme.
 
Děkuji za rozhovor
připravil Lubomír HAJNÝ
 
 
 
Zpracování dat...