Časopis Myslivost

Příběh vánoční v Rudolfinu

Myslivost 2/2016, str. 20  Petr Šeplavý
Již pošesté jsme se setkali v sále Dvořákovy síně pražského Rudolfina, abychom se nechali v kouzelném adventním čase unést na křídlech hudby. V mnohých ze spřátelené rodiny věrných posluchačů ještě doznívalo loňské velkolepé setkání trubačů z pěti států na mezinárodním koncertě, kterým jsme společně oslavili jubilejní 5. ročník. V 6. ročníku jsme zůstali věrni názvu koncertu České myslivecké vánoce a vybírali z pokladnice české lidové, lovecké i klasické hudby. A že je to pokladnice přebohatá, povznášející a inspirující, jsme zjistili již při přípravě programu.
Petr Vacek, zodpovědný spolu s dalšími členy Loveckého tria za sestavení a nácvik programu, vybral a upravil skladby ryze českých autorů. Naše česká hudba je krásná a bohatá díky šikovnosti a píli předků, z nichž mnozí proslavili svými mimořádnými hudebními díly i naši zemi daleko za hranicemi. Snad právě proto, že se v mnohých skladbách promítá krajina, kterou tak dobře známe, naše duše, společná historie, vítězství i prohry, jsou tyto skladby našemu srdci milé a blízké.
To, co je v našem životě důležité, vnímáme především srdcem. A když se nám srdce rozbuší radostí nebo zjihne něhou, zažíváme něco, co není na prodej. Nikde nekoupíme půl kila úsměvu, špetku štěstí, čerstvé přátelství, metr lásky nebo pytel zdraví. Právě v srdci sídlí emoce a tam je uschován náš poklad. Jedině srdce může být zapálené, může hořet láskou a nadšením, může být statečné, zlomené nebo z kamene, otevřené nebo uzavřené, ale také na dlani.
A právě s otevřeným srdcem na dlani předstoupili všichni velcí i malí muzikanti, kteří se podíleli na koncertě České myslivecké vánoce. Téměř 120 muzikantů nacvičovalo skladby již od prázdnin. Část skladeb se připravovala na tradičním Letním kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně. Ke konci prázdnin měla soustředění dětská lidová muzika Notičky z Řevnic a také zde jsme společně připravovali program a vybírali písničky a koledy.
Kristýna Vacková pak měla za úkol vybrat trubače na emporu a společně s nimi skladby nacvičit. Na empoře hráli myslivečtí trubači středních lesnických škol z Písku, Trutnova, Šluknova, Žlutic a Hranic na Moravě, FLD ČZU Praha, Pražský trubačský sbor, soubor VLS Lipník nad Bečvou a VLS Horní Planá, Jihočeští trubači, Povltavští trubači, Babylonští trubači, Trubači od Čertova Břemena, Doupovští slivoni a další členové Klubu trubačů ČMMJ.
Také Lovecké trio Praha s hosty ve složení Petr Duda, Petr Vacek, Matěj Vacek, Robert Tauer, Marie Čapská, Kristýna Vacková, Tereza Dudová, Petr Zirhut a Filip Špingl se museli několikrát sejít, aby společně skladby přehráli.
Zvláště výkon Petra Zirhuta ve skladbě Měsíčku na nebi z Dvořákovy Rusalky byl ozdobou celého koncertu a nenechal snad žádné srdce chladné.
Zajímavým hudebním hostem byl Daniel Mikolášek, člen České filharmonie. Jeho hra na různé bicí nástroje a spolupráce při skladbě Kdož jsů Boží bojovníci obohatila koncert o nové zvukové efekty.
Organizátoři si připravili pro posluchače překvapení v podobě vánočního přání. V duchu hlavní myšlenky koncertu, k níž jsme se nechali inspirovat Antoinem de Saint–Exuperym, kterou všichni známe z knihy Malý princ: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné,“ jsme pozvali na letošní koncert ty největší odborníky přes srdce, vážené trio z věhlasného IKEMu. Pana ředitele MUDr. Aleše Hermana, Prof. MUDr. Věru Adámkovou a Prof. MUDr. Jana Pirka, kteří přednesli vánoční přání a také popřáli Loveckému Triu Praha vše nejlepší k jeho 35. narozeninám, o čemž prý pana ředitele informovali mufloni žijící v areálu nemocnice.
Po přestávce zněly koledy v podání Notiček a trubačů. Myslím, že mnohé oko staršího myslivce zvlhlo dojetím, když se v sále ozval hlas Josefa Selementa, který z dobové nahrávky pronášel slova: „Sníh, sníh, sníh. Vše pokryl sníh.“ Jeho charakteristický hlas z nahrávky Příběh vánoční otevřel pásmo koled a vyprávění, v kterém dále pokračoval Alexandr Skutil.
Průvodní slovo koncertem si připravili a také mile a s bravurou přednesli Matěj Vacek a Diana Šeplavá mladší. Sálem zněly koledy, mnozí si je pobrukovali spolu s účinkujícími, na stolku hořely svíce adventního věnce, na kraji pódia se skvěl vánoční stromek, ozdobený červenými mašlemi a slaměnými srdci, které na památku obdržel i každý posluchač v sále. Pomalu se přiblížil konec.
Šéfredaktor časopisu Myslivost Jiří Kasina představil účinkující, poděkoval za organizátory všem myslivcům za jejich celoroční práci ve prospěch myslivosti a vyjádřil naději, že srdce Českomoravské myslivecké jednoty bude dostatečně silnou pumpou, která vžene i do těch nejvzdálenějších periferií nově okysličenou krev.
Zvlášť velké poděkování si zaslouží partneři koncertu. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Sellier & Bellot, a.s., HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu. Výtvarnici Ivance Skálové, která namalovala pozadí na pódiu, Tomáši Kirschnerovi, Jiřímu Kopernickému za zvuk, Janu Kupkovi za ztvárnění hlasu jelena a srny, Dianě Šeplavé za distribuci vstupenek a snahu maximálně vyhovět všem i na poslední chvíli, grafickému studiu R&B za přípravu webu a tiskovin a mnoha dalším spolupracovníkům.
Po posledních tónech vánoční hudby panovala v sále krásná vánoční atmosféra. Jako bychom se báli odejít do uspěchaného maratonu předvánočních příprav.
Ale vše má svůj začátek i konec. V sále snad ještě nedozněly poslední tóny a organizační výbor koncertu se sešel, aby zahájil přípravy koncertu, který se uskuteční 11. prosince 2016. Věřím, že se máte opět na co těšit. Na krásnou hudbu, sváteční atmosféru a nová překvapení.
A protože zájem o vstupenky je čím dál větší a kapacita sálu omezená, nenechávejte zajištění vstupenek na poslední chvíli. Již od února 2016 bude část vstupenek vyhrazena pro rezervaci. Prodej vstupenek pak bude zahájen 15. září 2016.
Za organizátory koncertu přeji všem čtenářům do roku 2016 hodně štěstí, zdraví, trpělivosti a sil, abychom se v požehnaném čase vánočním opět, kdy společně otevřeme sedmou kapitolu vánočního příběhu, společně naladili na notu radosti, laskavosti a přátelství
Petr ŠEPLAVÝ
 
Zpracování dat...