Časopis Myslivost

Danielie trofeje na výstave v Nitre 2016

Myslivost 9/2016, str. 48  Jozef Herz
Danielia zver sa na Slovensku chovala len vo zverniciach. Najväčší počet ulovenej danielej zveri je známy z roku 1907, kedy sa ulovilo 903 jedincov. O tri roky neskôr to bolo 654 jedincov. V roku 1935 už iba 227 jedincov a v roku 1946 len 40 jedincov. V roku 1955 bol na Slovensku evidovaný odstrel 1 daniela, o desať rokov neskôr to bolo 199 jedincov danielej zveri. Na celoštátnej poľovníckej výstave v Bratislave v roku 2011 bol celkový počet medailových danielích trofejí z voľných revírov v počte 792 kusov. V roku 2016 v Nitre tento počet stúpol na 1366.
Národný rekord z voľných revírov, z roku 2006, ktorého bodová hodnota bola 214,70 b. CIC bol v roku 2014 prekonaný takmer o 11,5 bodov. Súčasná rekordná trofej daniela, ktorého ulovil A. Figura, Raková okres Skalica dosiahla 225,25 b. CIC. Zvýšila sa aj priemerná bodová hodnota piatich najkvalitnejších danielích trofejí z 212,50 bodov na 220,26 bodov CIC v roku 2016. Počet ulovených jedincov na získanie zlatej medaily poklesol o 6 danielov na 17, u strieborných o 7 danielov na 22, avšak stúpol u bronzových o 3 daniele na 21.
Trofeje v katalógoch sú zaraďované podľa jednotlivých krajoch. Rozdiely sú medzi nimi sú značné. Čo do početnosti medailových danielích trofejí sa loví najviac v Banskobystrickom kraji, kde sa za posledných päť rokov ulovilo 499 medailových danielov. Druhý v poradí je Trnavský kraj s počtom 400 medailových trofejí a v Nitrianskom kraji 223 trofejí. Najvyšší nárast oproti predchádzajúcej výstave bol v Nitrianskom kraji a to až 145,6 %, v Trenčianskom kraji 118,2 % a v Banskobystrickom kraji 69,8 %. Naopak pokles až o 100 % zaznamenal Košický kraj.
Na uvedených výsledkoch nemajú zásluhu iba poľovníci, ale aj zmena životného prostredia, ktorá veľmi vhodne vplýva na kvalitu trofejí, ale aj na zvyšovanie stavov danielej zveri, ktorá sa rozširuje do nových lokalít. Koncepcia rozvoja poľovníctva na Slovensku, ktorá bola vypracovaná v roku 2011 ráta z cieľovými NKS 4200 jedincov danielej zveri do roku 2025.
V čase vypracovania koncepcie boli JKS danielej zveri napočítané v množstve 12 831 jedincov. Do roku 2016 sa počítalo so znížením tohto počtu na 9700 jedincov. Skutočnosť je však iná. JKS k 31.3.2015 boli vykázané v počte 15 807 jedincov, čo je nárast od roku 2011 o 23,5 %, napriek tomu, že vzrástol celkový úbytok z 5393 kusov na 9190 kusov za poľovnícku sezónu 2015/2016, čo predstavuje zvýšenie lovu až o 70,4 %.
Zostavovatelia katalógu trofejí z výstavy 2016, uvádzajú ako chovateľský cieľ pre budúce obdobie nasledovné:
Znížiť početnosť danielej zveri na úroveň určenú v Koncepcii rozvoja poľovníctva v SR.
Upraviť sociálnu štruktúru na optimálnu úroveň 1:1
Dôsledne plniť plány lovu a tak zabrániť ďalšiemu nárastu početnosti.
Dôsledne plniť vekovú a sociálnu štruktúru plánu lovu.
Zvýšiť priemerný vek danielov presunom lovu do vyšších vekových tried
Zvýšiť trofejovú kvalitu najmä mimo zverníc.
Ciele v chove danielej zveri sú dané. Budúcnosť ukáže, ako sa nám ich bude dariť plniť v prospech kvality tejto peknej raticovej zveri.
Ing. Jozef HERZ, PhD.

Přiložené dokumenty

tab-1 tab-1 (9,83 KB)
tab-2 tab-2 (9,54 KB)
tab-3 tab-3 (9,57 KB)
Zpracování dat...