ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2017

CZUB Tour – první závod ve Světnově

Martin Helebrant
Světnovská střelnice leží v malebné krajině Vysočiny, asi 8 km severně od Žďáru nad Sázavou, mezi obcemi Světnov a Škrdlovice, příjezd k areálu střelnice je možný z obou z nich. Obě obce leží nedaleko silnice číslo 37 spojující Žďár nad Sázavou se Žďírcem nad Doubravou.
Původně patřila střelnice Okresnímu národnímu výboru ve Žďáru nad Sázavou a sloužila především k výcviku různých ozbrojených složek, včetně Lidových milicí. Po roce 1989 ji převzala obec Škrdlovice a od ní ji v roce 1997 zakoupil OMS ve Žďáře nad Sázavou.
Již v době zakoupení střelnice se nacházela v jejím areálu víceúčelová budova. Palebná čára nebyla zastřešená, ve vzdálenosti 100 a 200 metrů byl betonový zákop s mechanikou na zvedání sklopných plechových terčů. Dále zástěny pro zachycení střel a zadní ochranný val ve vzdálenosti 300 metrů od palebné čáry. Střelnice sloužila pouze pro kulovou střelbu do 300 metrů.
Členové SK OMS Žďár nad Sázavou začali tento krásný areál přebudovávat na všestrannou mysliveckou střelnici. Během čtyř roků byla zastřešena palebná čára kulové střelnice, vybudováno střeliště běžícího terče pro střelbu malorážkou na 35 metrů sloužící rovněž ke střelbě brokovnicí na plechového sklopného zajíce a dvě střeliště pro střelbu na loveckém kole.
V dalších letech bylo dobudováno brokové střeliště automatického trapu a jako poslední právě střeliště umožňující střelbu na běžícího kňoura kulovnicí na 50 metrů s plynulou regulací rychlosti běhu terče.
V současné době střelnice OMS Žďár nad Sázavou nabízí téměř veškeré myslivecké a střelecké disciplíny. V celém areálu střelnice je možné pořádat soutěže i v loveckém parkuru. Na střelnici je možné se občerstvit, ubytovat se v patře budovy, dále zapůjčení některých druhů zbraní a v omezeném množství i zakoupit brokové náboje.
Světnovská střelnice je předním centrem české kulové myslivecké střelby, kde se konal i první celostátní přebor (CP) ČMMJ ve střelbě z kulovnice. Soutěže v loveckém čtyřboji kulovnicí (L4K), jak samostatného CP, tak jako součásti CP v kombinaci, ke Světnovu prostě patří, stejně jako seriál kulové střelby. Je jedním z mála míst v ČR, které umožňuje kulovou střelbu na větší vzdálenosti i střelbu na běžící terče, takže její volba jako zahajovací závod CZUB Tour byla jasná.
Pro zájemce uspořádáme v pátek 28. 4. od 15.00 do 18.00 oficiální trénink. Je možné se i telefonicky dohodnout se správcem střelnice na čísle 602 596 120 na individuálním tréninku střelby na běžící terč. Program střelnice Světnov lze také snadno zjistit na webových stránkách střelnice www.strelnice.net.
O pravidlech hlavního závodu CZUB Tour jste se dozvěděli v minulém čísle. Střílet se bude na terč běžící kňour, na 50 metrů, loveckou kulovnicí v rážích od 22 Hornet do 9,3 mm, 5 ran na kňoura zprava a 5 ran na kňoura zleva, tedy celkem 10 ran.
Závod a celý seriál se bude hodnotit ve dvou kategoriích. V kategorii Myslivec soutěží střelci, jejichž dosáhnou méně než 84 % bodů. V kategorii Open soutěží střelci, kteří nastřílí 84 a více procent bodů. V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a tito střeli obdrží poháry od ČMMJ. Střelci, kteří nejsou členy ČMMJ, nebudou vyhodnoceni.
Jak jsme řekli na začátku, Světnov je jakousi „mekkou“ sportovní lovecké kulové střelby v České republice, a proto připravili tamní organizátoři ještě doplňkový závod, ve kterém budou mít nováčci i zkušení střelci možnost vyzkoušet si tento zajímavý a lovecké praxi blízký způsob střelby.
Aby uspěli, musí umět odhadnout vzdálenost, znát balistiku své zbraně a náboje, umět střílet z různých pozic a pod tlakem časového omezení. Střílet se bude kulovou zbraní na pevné terče.
Celý doplňkový závod musí střelec odstřílet jednou zbraní, ale nemusí to být ta samá, se kterou střílí hlavní závod. Pro doplňkový závod není povoleno použití samonabíjecích zbraní. Doplňkový závod nelze absolvovat samostatně - tedy bez účasti v hlavním závodě.
Doplňkový závod se bude střílet na celkem 20 ran, z různých poloh, jak na terče v podobě siluety zvěře s vyznačením bodových zón, i na tzv. gongy – ocelové terče v podobě kruhu, kde zásah se započítává za 10 bodů, minutí terče je za 0 bodů.
Střílí se na vzdálenost od 50 do 200 metrů, vzdálenost není předem známá, střelec ji musí odhadnout. Na střelbu jsou časové limity.
Účast v doplňkovém závodě není povinná, ale je určitě doporučená. Absolvováním obou soutěží střelec prověří zdrcující většinu kulových střeleckých dovedností, které může myslivec v našich honitbách potřebovat.
Podrobná pravidla budou vyvěšena také na webových stránkách časopisu Myslivost na adrese www.myslivost.cz.
Startovné bude spíš symbolické. U hlavního závodu 100 Kč a u doplňkového závodu 200 Kč.
Další informace, provozní dobu, možnosti ubytování, individuálního tréninku a články o střelnici a závodech najdete na stránkách střelnice: www.strelnice.net a stránkách LKS: www.loveckakulovastrelba.cz.
 
 
 
 
Zpracování dat...