ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2017

Práce se střeleckou mládeží

Myslivost 3/2017, str. 98  Josef Kraus, Petr Valchář
Na stránkách Myslivosti byly už několikrát uveřejněny články s tematikou práce s mládeží. Chtěli bychom se podělit o zkušenosti se čtenáři Myslivosti a současně se zájemci o tuto činnost.
Každoročně jsme na střelnici pod Zebínem OMS Jičín pořádali  6-7 střeleckých soutěží včetně celostátního přeboru v loveckém desetiboji. Většinou byly tyto soutěže pouze pro dospělé, a když se občas objevilo pár juniorů, občas i nějaká žena, jako organizátoři jsme byli rádi, že můžeme vytvořit sloučenou kategorii juniorů a žen, abychom měli v kategorii alespoň tři účastníky a mohli ji vyhlásit.
Proto jsme chtěli vyzkoušet, zda by byl zájem o střelecké soutěže v řadách mládeže. Střelbu z malorážky(K4M) a vzduchovky(VM) jsme vybrali z ekonomického důvodu - relativně nízká cena malorážkových nábojů(diabolek) a papírových terčů, z důvodu organizační nenáročnosti a dostupnosti střelnic - 50 m (10 m) střeliště, a také pro relativně nízkou hmotnost používaných zbraní s ohledem na věk a tělesnou zdatnost mladých střelců
V roce 2007 jsme poprvé uspořádali střeleckou soutěž pro mládež O pohár předsedy OMS Jičín. Závodu se zúčastnilo šest chlapců a tři děvčata ve věku 13 až 20 let. V roce 23008 to již bylo 31 soutěžících, postupně počty narůstaly, nejúspěšnějšími z hlediska počtu soutěžících za ta léta zpět byly tyto akce: Pohár předsedy K4M  2012  - 45 soutěžících, Pohár mládeže ČMMJ K4M+VM 2015  53 soutěžících.
Pro porovnání loňský premiérový ročník FOMEI CUPu: 9.4.2016 Jičín I. kolo FOMEI CUP K4M (54) + VM (30) - 84 soutěžících, 2.7.2016  Písek II. kolo FOMEI CUP K4M (32) + VM (32) - 64 soutěžících, 27.8.2016 Kroměříž III. kolo FOMEI CUP K4M (32) + VM (24) - 56 soutěžících, 24.9.2016 Jičín IV. kolo FOMEI CUP K4M (33) + VM (32) - 65 soutěžících.
Soutěž mládeže FOMEI CUP vznikla ve spolupráci s firmou FOMEI a ČMMJ a nelze ho hodnotit jinak než velice zdařilý. Díky materiální podpoře firmy FOMEI a mediální podpoře časopisu Myslivost se nám organizátorům podařilo rozšířit soutěže mládeže mimo Jičína také do Písku a do Kroměříže. Na všech čtyřech závodech se soutěžilo podle jednotných pravidel.
Nárůst počtu soutěžících a hlavně výkony mladých střelců ve všech kategoriích byly evidentní, například v I. kole ve vzduchovce mládeže stačilo na 1. místo 399 bodů, ve  IV. kole v žákyních jsme zaznamenali třikrát absolutní nástřel (400) a v žácích dokonce čtyřikrát.  A I. kolo dorost K4M 382 bodů, II. kolo dokonce 393 bodů. Je zajímavé, že nejvyšších nástřelů v kategorii dorostu dosáhla děvčata.
V kategorii juniorů byly dosaženy výsledky, které by mnohdy stačily na přední umístění v kategorii dospělých - I. kolo 392 bodů, II. kolo 383 bodů, III. kolo 385 bodů a IV. kolo 394 bodů. V kategorii juniorů ve třech případech ze čtyř byla opět lepší děvčata.
Při finále FOMEI CUP 2016 v Jičíně došlo k celkovému vyhodnocení, kde se započítaly nejlepší tři výsledky. První v každé kategorii obdrželi šek na 10 000 Kč přímo z rukou ředitele FOMEI Miloše Žalmana.
 
Technické a organizační zajištění
Začínali jsme střílet s mládeží přesně podle Střeleckého řádu ,ČMMJ tj. liška vleže, srnec pevná tyč,
kamzík volná tyč a kňour bez opory. Tento systém se osvědčil pouze  kategorie juniorů a juniorek (16-20 let). U mladších závodníků se projevila fyzická náročnost zejména u kamzíka a hlavně u kňoura. Docházelo zde také k poklesu výsledků (a kde je pak radost ze střílení a chuť do dalšího závodění?) a v neposlední řadě také problémy pro zachování všech pravidel bezpečné střelby. Proto po několika letech zkoušení a hledání jsme vytvořili systém kategorií mládeže a menší úpravu.
Vzduchovka mládeže - kategorie žáci/kyně do 10 let
Jedná se o střelbu ze vzduchovky, plynovky nebo větrovky s puškohledem (celková hmotnost zbraně s puškohledem je max. 4 kg), na redukované terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura, vleže, pevná jednotná opora, 40 ran, doporučujeme střílet 5 ran do terče.
K4M Pohár mládeže - kategorie dorostenci/ky 11-15 let
Jedná se o střelbu z malorážky (celková hmotnost zbraně s puškohledem je max. 5 kg). Terče lišky (poloha vleže s oporou loktů) srnce a kamzíka (poloha vsedě s oporou loktů) a kňoura (poloha vstoje s oporou pevné tyče), 40 ran. Tato kategorie volně přechází ze vzduchovky na malorážku a zároveň se průběžně připravuje na fyzicky náročnou střelbu v kategorii juniorů a juniorek.
K4M - kategorie junioři/ky 16-20 let
Jedná se o střelbu z malorážky s puškohledem, na redukované terče lišky (vleže s oporou loktů), srnce (vstoje s oporou pevné tyče), kamzíka (vstoje s oporou volné tyče) a kňoura (vstoje bez opory), 40 ran. Tato kategorie už žádné úlevy nemá, naopak nasbírané zkušenosti a dovednosti mohou plně využít v kategorii dospělých tj. senioři a dámy
 
Sponzoři a aktivisté
Při střeleckých soutěžích mládeže je nutná účast zkušených rozhodčích a instruktorů střelby, kteří při samotné střelbě dohlížejí  jak na  předem stanovená pravidla a střelecký řád, tak ale hlavně důsledně dbají na dodržování pravidel bezpečnosti při střelbě. Není nic důležitějšího, než to abychom skončili soutěž všichni, ve zdraví a bez mimořádných událostí. Jestliže budeme mládeži od počátku vštěpovat zásady bezpečného zacházení se zbraní, musí se toto projevit jak na střelnici, tak potom třeba i při výkonu práva myslivosti.
Proto jsme od I. kola FOMEI CUP zavedli povinné používání bezpečnostního prvku (nylonová struna), která je zasunuta u malorážky v nábojové komoře a blokuje zavření závěru, obdobně tak i u vzduchovky.  Při povelu rozhodčího nabíjet se struna vytáhne a při povelu palbu stav se struna opět zasune do hlavně. Používání ochrany sluchu je pro všechny kategorie mladých střelců povinné.
Pro urychlení prezentace je výhodná bezhotovostní platba startovného, kde je možnost vrácení startovného při neúčasti ze závažných důvodů. Elektronická komunikace mezi pořadatelem a startujícími je výhodou, zejména když například dva startující používají jednu zbraň a je potřeba je umístit do dvou různých rund. Pro zrychlení celkového hodnocení a případných protestů je možné rozdávat terče ihned po vyhodnocení a zapsání do výsledkové listiny.
Shánění sponzorů a cen na soutěže mládeže není tak velký problém jako na soutěže dospělých a zvlášť, když děti ocení drobnost, nad kterou by dospělý „cenař“ mávl rukou a připojil by i méně slušný komentář. Hlavní cena by měla odpovídat charakteru a významu soutěže a určitě je důležitá i tzv. losovaná hodnotná cena ze všech soutěžících soutěže.
Ing. Josef KRAUS, Petr VALCHÁŘ
Zpracování dat...