ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2017

KONEČNĚ LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA JINDE NEŽ VE SVĚTNOVĚ

Myslivost 7/2017, str. 96  Antonín Čech
Velkou cenou MS Jestřáb pokračoval seriál Sellier & Bellot Match Jak už jsem se několikrát zmiňoval, tak se firma Sellier & Bellot, a.s. rozhodla od letošního roku podpořit loveckou kulovou střelbu (LKS) seriálem závodů pod názvem „SELLIER & BELLOT MATCH“.
Tato série měla své pokračování v neděli 11. června na střelnici v Ludvíkovicích. Na tuto střelnici nedaleko Děčína se sjelo celkem 17 střelců z celé republiky. Závod se střílel dle mezinárodních pravidel IHRSA v rozsahu 25 výstřelů z kulovnice, členěných do pěti položek po 5 výstřelech.
Tato nádherně do krajiny zasazená střelnice konečně umožnila střelbu i na větší vzdálenost než na 300 metrů, která je ve Světnově maximem. Toho organizátoři v čele s jedním z našich nejlepších současných kuličkářů Miroslavem Forró a správcem střelnice Lubošem Cyprichem plně využili.
Posuďte sami, jaké pětiranné položky pro nás přichystali:
1. Liška na 140 metrů vsedě na židli s oporou volné tyče, která mohla být opřená o stůl, v čase 90 vteřin.
2. Srnec na 200 metrů vestoje s oporou pevné tyče v čase opět 90 vteřin.
3. Kňour na 260 metrů vleže s oporou trámku a pytlíku s granulátem v čase 45 vteřin.
4. Kamzík na 340 metrů vleže s oporou pevné tyče v klasickém čase 90 vteřin.
5. Gongy v pořadí 200 m, 300 m, 140 m, 340 m vsedě u stolu s oporou trámku a pytlíku s granulátem a posledním gongem byla ocelová silueta berana ve vzdálenosti 375 metrů, na kterou střelec střílel vestoje s oporou pevné tyče
Každý střelec se mohl přihlásit do kategorie OPEN, kde střílelo všech 17 střelců, dále do kategorie .222/.223, kde střílelo 5 střelců. Do kategorie LAIK, vytvořené pro začátečníky, se tentokrát nepřihlásil žádný ze střelců.
Kategorie OPEN byla pořadateli vyhodnocena v absolutním pořadí a první tři závodníci obdrželi nádherné plakety ve tvaru gongu s emblémem LKS a všichni střelci ceny.
Do poslední položky v kategorii OPEN byl souboj o první příčku velice vyrovnaný a nakonec vcelku těsně, ale zaslouženě zvítězil Ondřej Kelner před Antonínem Čechem. Cena za třetí místo zůstala doma v rukách Miroslava Forró.
Pro potřeby vyhodnocení celého seriálu byly v kategorii OPEN výsledky rozčleněny do třech výkonnostních tříd podle procentuálního vyjádření svého výsledku oproti maximu, kterého může střelec v závodě dosáhnout: zlaté (80 % a výše) – tohoto výsledku dosáhli pouze dva střelci Ondřej Kelner a Antonín Čech, stříbrné (od 60 do 79,99 %) – tohoto výsledku dosáhlo 6 střelců a nejlepším z nich byl Miroslav Forró před Martinem Šlechtou a Martinem Hlušičkou, a bronzové (od 50 do 59,99 %) – tohoto výsledku dosáhli čtyři střelci a nejlepším byl Jindřich Mahel před Miroslavem Náhlíkem a Petrem Laštůvkou. První střelci z každé kategorie obdrželi medaili v příslušné barvě opět s emblémem LKS.
V kategorii .222/.223 bylo pořadí na prvních dvou místech shodné jako při prvním závodě. Zvítězil Antonín Čech před Martinem Hlušičkou. Třetí příčka tentokrát patřila Radomíru Smutkovi. Detailní výsledky najdete jako přílohu u článku v elektronické podobě na www.myslivost.cz.
Závod se střílel z kryté palebné čáry a současně střílely dvě pětičlenné rundy na rozdílné terče a z různých poloh.
Průběh kategorie .222/.223 byl shodný s kategorii OPEN. Jedinou změnou bylo v souladu s pravidly to, že střelci kategorie .222/.223 smí použít optiku s nastaveným maximálním zvětšením 14x a musí mít přelepená točítka korekce kříže a tudíž nesmí během závodu klikat.
Opět střelci střílející závod střelivem Sellier & Bellot využili možnost zakoupit 80 kusů nábojů Match v ráži, kterou střílí tento závod, ale za přibližně poloviční cenu. Největší zájem byl o tento náboj v ráži 223 Rem., což potvrzuje, že se jedná o jeden z nejlepších sériově vyráběných nábojů pro tento druh střelby na světě.
Prožili jsme v Ludvíkovicích krásný víkend. Organizátoři z Mysliveckého spolku Jestřáb v čele s Miroslavem Forró se nelehkého úkolu uspořádat tak náročný závod zhostili na výbornou. Velké poděkování je potřeba vyslovit i jejich dalším členům jako jsou Karel Kalášek a Rudolf Jonáš, kteří měli na starost prezentaci a zpracovávání výsledů. Obdiv pak po zásluze sklidily originální plakety a medaile, které pro závod vyrobil Martin Hlušička.
Škoda, že na této krásné střelnici chybí zázemí pro střelce, na které jsme zvyklí z jiných velkých střelnic. Bylo by dobré, kdyby se aspoň jeden uspořádaný závod v LKS ročně stal zde pravidlem. Lovecká kulová střelba sem právem patří. Vždyť i nádherná příroda v okolí přímo vybízí k návštěvě i se svými nejbližšími.
Za všechny organizátory dalšího závodu SELLIER & BELLOT MATCH Vás opět zve k příjemně stráveným chvílím mezi kamarády na Světnovskou střelnici dne 13. srpna 2017 při Velké ceně CK Velma
Ing. Antonín ČECH
Všechny potřebné informace opět najdete na webových stánkách:
www.strelnice.net nebo
www.loveckakulovastrelba.cz
 
Zpracování dat...