ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2017

Modrá je dobrá aneb Reflexní zradidla v praxi

Myslivost 7/2017, str. 97  Nikol Šmídová
Necítím se rozhodně odbornicí na dané téma, ale k napsání článku jsem se dostala díky panu Slabovi, se kterým se setkávám na mysliveckých fórech a také jako čtenářka na stránkách časopisu Myslivost. Velice si vážím jeho názorů, a tak jsem nemohla „nevyhovět“ jeho žádosti – tímto se s vámi podělím o zkušenosti s reflexními zradidly, které jsem v minulém roce získala při jejich výrobě a instalaci.
Je mezi vámi spoustu průkopníků, kteří tato zradidla instalovali mnohem dříve než náš spolek a na tuto myšlenku nás vlastně přivedli. Nejdříve jsme zaregistrovali zradidla v zahraničí a poté i u nás v Čechách, v okolí Pacova a Nových Hradů.
Protože nás tato záležitost doslova oslnila, vypátrali jsme kontakty na spolky a našli zapálené myslivce, kteří se s námi velmi ochotně podělili o své zkušenosti a informovali nás o snížení střetů se zvěří na úsecích, kde reflexní zradidla instalovali. Díky panu Zachovi z MS Pacov a panu Brychtovi z MS Nové Hrady jsme našli odvahu a pustili se zkušebně do výroby a instalací reflexních zradidel.
Naše Myslivecké sdružení Hořice se nachází na území kraje Vysočina. Naši honitbu bohužel protíná stále neoplocená dálnice D1 (snad se oplocení dočkáme v tomto roce) a současně se zde nachází sjezd a nájezd na dálnici, což zvyšuje hustotu provozu na přiléhajících komunikacích. Bohužel i díky tomu zaznamenáváme na zvěři velmi značné ztráty.
 
K čemu vlastně reflexní zradidla slouží?
Reflexní zradidla se používají v místech, kde jsou nejčastěji hlášeny srážky se zvěří a fungují za šera nebo v nočních hodinách na principu odrazu světla z reflektorů projíždějících vozidel. Řidič projíždějícího vozidla vidí tedy zvěř i mimo silnici a silniční příkop a může tak přizpůsobit svoji jízdu a zamezit tak případné srážce. Na rozdíl od pachových ohradníků nenarušují zvěři její migrační trasy a jsou skoro bezúdržbové. Bohužel jsou časté jejich krádeže a ničení.
 
Postup výroby
K výrobě reflexních zradidel jsou potřeba vyřazené patníky, technický líh nebo ředidlo, reflexní páska - 3M High Intensity Grande modrá, šroubky, latě nebo kolíky v délce asi 120–140 cm.
Patníky je nejdříve potřeba nařezat na menší části (výška asi 10 cm) a v krátké straně vyvrtat otvor na šroub. Patníky je nutné důkladně umýt pomocí jakéhokoliv detergentu, opláchnout a nechat oschnout. Na důkladné odmaštění použijeme technický líh nebo ředidlo.
Dále je potřeba nastříhat reflexní pásky. Reflexní fólie se dodává v šíři 91,4 cm x požadovaná délka v metrech. Lepší je si na druhou stranu fólie narýsovat síťování v požadovaném rozměru. Reflexní pásky stříháme na velikost 5x8 cm na základě doporučení dodavatele reflexní pásky (ale někdo stříhá i 4x7 nebo 3x5). Tyto pásky potom lepíme na obě delší strany patníku (viz foto). Při použití velikosti 5x8 cm vystačí jeden běžný metr na 115 kusů zradidel. Udaný typ reflexní pásky je pro tyto účely nejvhodnější. Nabízen je více prodejci, ale s rozdílnou cenou. Podle informací jednoho z nich udává výrobce dobu 10 let, po kterou by měla folie vydržet. Limitující je odolnost lepidla, proto je tak důležité důkladné odmaštění podkladu.
 
Instalace
Je nutné si připravit a vyčistit úsek od stínící vegetace, na který plánujete reflexní zradidla instalovat a pak můžete začít. Pak nastoupí obětaví kolegové s palicí na zatloukání kolíků a další s akumulátorovou vrtačkou. Je důležité reflexní zradidla umisťovat s ohledem na dopadové světlo (plocha, na kterou světlo dopadá), výšku z důvodu vzrostlé trávy a vzdálenost od sebe umístěných zradidel a dopadu světla do krajiny (rovina, svah, val apod.). U nás reflexní zradidla rozmisťujeme na kolíky nebo latě ve vzdálenosti přibližně 10 m od sebe.
Je důležité zohlednit, jak sekají cestáři trávu, případně se s nimi i domluvit. Nejlepší je instalovat zradidla buď přímo za patníky nebo dát zradidla až za čtvrté položení sekačky, což je horní hranice mezi zemědělskými pozemky a plochou silničního příkopu.
 
Praktické zkušenosti
Od loňského července jsem u nás v honitbě nainstalovali přes 800 těchto zradidel, kterými jsme pokryli přibližně 4,3 kilometrů silnic III. tříd po obou stranách. Na těchto úsecích jsme měli v předchozích dvou letech hlášeno přibližně 12 srážek se zvěří. Bohužel je i spoustu případů, kdy se k nám informace o srážce nedostane. Nyní nemáme na těchto úsecích od instalace hlášenou žádnou srážku se zvěří, což považujeme za obrovský úspěch.
V tomto roce máme v plánu instalovat reflexní zradidla přibližně na dalších 4 až 6 kilometrů silnic III. tříd, kde jsou srážky se zvěří hlášeny a doufáme, že od příštího roku budeme moci vést ucelenější statistiky.
Děkuji, že jste dočetli až sem a doufám, že se nám společnými silami podaří snížit počet srážek se zvěří na minimum. A jako poslední mi dovolte, abych velice poděkovala mým kolegům z Mysliveckého spolku Hořice, kteří se na výrobě a instalaci reflexních zradidel podíleli a tento nápad podporují!
Nikol ŠMÍDOVÁ, MS Hořice
 
Zpracování dat...