ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2017

Vystoupení Ing. Jiřího Červenky,

Myslivost 7/2017, str. 11  Jiří Červenka
Místopředsedy MR ČMMJ

Jak jistě víte, byla vytvořena komise, která měla za úkol projednat některé dokumenty, zápisy z jednání představenstva pojišťovny Halali, projednat a získat informace o stavu domu Jungmannova. Tato komise pozbyla svého dalšího působení tím, že bylo řádně zvoleno nové představenstvo a toto se ujalo svých funkcí a byly tak přeneseny na představenstvo všechny úkoly.

Já jsem se zúčastňoval jednání valných hromad, kam jsme měli předjednané skutečnosti z myslivecké rady, jednání probíhala za přítomnosti paní notářky. Také jsem se zúčastňoval zasedání představenstva, jednání probíhala v souladu s akcionářem a při plné důvěře.

To, co jsme slyšeli před krátkou chvíli ve vystoupení Ing. Sládečka chápu jako oznámení velmi vážného pochybení a mění se tím i charakter mého vystoupení, kdy jsem byl připraven vás seznámit s některými dokumenty, postupy a s tím, že došlo k závažnému zjištění skutečností při seznamování se s dokumenty, které stvořilo minulé představenstvo. Tato zjištění vyvolala velmi vážné podezření ze spáchání možné trestné činnosti a mělo by být příslušnými orgány učiněno trestní oznámení. Původně jsem chtěl, aby nás tento sbor nás pověřil a schválil to, co už ale bylo v podstatě oznámeno v předešlém vystoupení.

My jsme se shodli, že musí být vše učiněno bez odkladu, krok je učiněn v plné shodě s dozorčí radou, která je stejného názoru, což jistě může potvrdit pan kolega Nechutný, jako její předseda. Proběhlo ve středu jednání s představenstvem, kde jsme požádali představenstvo, aby tento krok zvážili. Učinili tak jak učinili a já věřím, že k tomu měli velmi vážné důvody a věřím, že k tomuto existuje řada dokladů.

Teď se pro mě situace změnila, vše, co bych zde teď zveřejnil, by mohlo být použito proti mně a mohlo by být použito v celé věci, která se přesouvá do roviny příslušných orgánů, které by měly ošetřit.

Otázka zní, kým by to mohlo být zneužito? Na to si musíme odpovědět všichni a měli bychom vědět, bez jakýchkoliv ohledů, že i teď sedí mezi námi lidé, kteří takto činili, byli v představenstvu, v dozorčí radě a mohli se podílet na zmíněné činnosti. Není možné sedět u jednoho stolu, v době, kdy jdeme do bitvy a radit se, když jsou mezi námi lidé, kteří se na minulých jednáních podíleli a rozhodovali.

Je tady ta otázka ne zrovna lehká, říkat, kdo to je. Já neříkám, že je někdo vinen, že se někdo na tom podílel, ale pouze říkám, že tito lidé seděli v příslušných orgánech byli zvoleni vámi, měli naši důvěru. V představenstvu seděl Ing. Miroslav Kraus od roku 2011 do roku 2016, seděl tam Ing. Vlášek od roku 2011 do roku 2016, seděl tam Dr. Kšica od roku 2011 do roku 2016, Petr Černík od roku 2011 do roku 2016, Lenka Zumrová od roku 2012 do roku 2016, Dr. Vaněk od roku 2009 do roku 2014, seděl tam Ing. Kostečka od roku 2009 do roku 2014.

Je nutné si také připomenout, kdo zastupoval nás, Jednotu, na valné hromadě. V roce 2014 a 2015 zastupoval ČMMJ Ing. Jiří Chmel a Ing. Dvořáková, v roce 2016 nastoupili Dr. Vacek a Ing. Červenka, s tím, že za Interlov jednal Petr Černík.

V dozorčí radě, která má povinnost kontrolovat, seděla Ing. Dvořáková od roku 2008 do roku 2014, Ing. Urbanec od roku 2011 do roku 2016, pan Zelina od roku 2009 do roku 2014, Vlastislav Lexa od roku 2009 do roku 2014, Ing. Zubíček od roku 2012 do roku 2016 a JUDr. Plachý od roku 2012 do 2016.

Musíme položit otázku co teď? Jak říkal předseda představenstva, bude svolána mimořádná valná hromada, kde na uzavřeném jednání budeme chtít detailní informace od členů představenstva. Tyto informace mám za povinnost, v duchu toho, s čím budu seznámen, následně přednést a informovat na sboru zástupců při podzimním jednání.

Moje bezprostřední reakce závěrem je ta, že nikdo z nás nemá zájem, aby obrazně řečeno pohár přetekl, ale pokud existují zcela jasné důkazy o tom, jakým způsobem přetekl, musí to posoudit ti, kteří jsou k tomu určeni, aby se jednoznačně řeklo, co se stalo a bylo to jednoznačně popsáno.

Co je mou povinností v této době a povinností vedení ČMMJ? Naplnit vaše právo být informován bez toho, abychom se dostali do kolize se zákonem, nepokazit právní a věcnou strategii právníků, kteří nás budou zastupovat. Měli bychom svoji činnost a úsilí věnovat držení vaší důvěry, že toto vše činíme s péčí řádného hospodáře a jednáme v zájmu všech členů ČMMJ.

Jsem si vědom, že budeme terčem útoků od některých, kterých se celá kauza týká, a jsem si vědom, že to je nepříjemná věc i pro mne osobně, protože jsem nosičem této nepříjemné informace. Ale chci říct, že jsem na to zvyklý a jsem připraven, nemění nic na tom, že bych v tomto nepokračoval.

 

Zpracování dat...