ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2017

Vystoupení Ing. Vladimíra Sládečka,

Myslivost 7/2017, str. 10  Vladimír Sládeček
předsedy představenstva Všeobecné pojišťovny Halali
Když jsme převzali Halali loňského roku, tak představenstvo a dozorčí rada začala analyzovat stav společnosti. Komplexně právní a stavebně technické analýzy nám nepřinesly utěšující pohled na práci minulých orgánů.
Nové představenstvo se velice vážně situací zabývalo, analýzy jsme velmi hluboce diskutovali, po zralé úvaze jsme s těmito výsledky seznámili naše právní poradce. Jednalo se primárně o záležitosti spojené s hospodařením společnosti.
Je vážné podezření, že minulé představenstvo společnosti nejednalo a nekonalo s péčí řádného hospodáře, mohlo se tak dopustit trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.
Naše důvodné podezření právní poradci potvrdili a doporučili představenstvu a dozorčí radě společnosti Halali podat trestní oznámení v této věci.
Stávající vedení společnosti Halali o této situaci informovalo zástupce hlavního akcionáře a poté se rozhodlo ke kroku, který v podstatě právě probíhá. Trestní oznámení je připraveno, je otázka několika hodin, kdy bude prostřednictvím konsorcia právních kanceláří vypracováno. Máme dvě renomované právní kanceláře, které zpracovávají trestní oznámení, které bude podáno na státní zastupitelství.
Vzhledem k závažnosti situace nejsem zcela oprávněn zde na jednání Sboru zástupců diskutovat a komentovat důvody, které k tomuto vedly. Věřte, že to není jednoduché a snadné rozhodování a opravdu vzhledem k závažnosti zjištění a obavám s tím spojeným nemohly orgány společnosti Halali postupovat jinak.
Mohu vás však ujistit, že tímto ne zrovna šťastným krokem není v tuto chvíli ohrožena činnost pojišťovny, myslím tím primární činnost. V současné době máme vytvořeny dostatečné finanční rezervy. V tuto chvíli projednáváme i opravné položky v návaznosti na zjištění, která vedla nebo vedou k podání trestního oznámení. Jsme v kontaktu se zástupcem České národní banky a auditorem. Probíhají jednání, abychom navýšili pojistný program nemovitého majetku na 100 mil. korun s tím, aby plynule mohla pokračovat příprava nových pojistných produktů. Z hlediska ekonomického vás mohu ujistit, že přes tyto kroky, které vedly k oslabení finanční stability a solventnosti, je společnost Halali dostatečně stabilizovaná.
Z předloženého materiálu, který máte k dispozici na dnešní sbor zástupců, vidíte, jak šel vývoj pojišťovny v posledních letech, vidíte tam i představy nového vedení pojišťovny, jakým směrem se bude v budoucnosti pohybovat. Je patrno, že jsme vytvořili dostatečné rezervy a opravné složky.
Vím, že toto mé vystoupení je ne zrovna šťastné, nicméně opakuji, že orgány pojišťovny nemohou konat jinak. Vedení pojišťovny je připraveno svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 10.7. letošního roku a na ní budou akcionáři detailně informováni o celé záležitosti.
 .
 
Zpracování dat...