ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2017

ZASE O TŘI KROKY BLÍŽ

Myslivost 7/2017, str. 12  Bohumil Straka
ústavní právo na zbraň, žaloba na směrnici, dobrovolná účast spolků Letošní červen je nejen měsícem myslivosti, ale i bouřlivým měsícem zbraňové legislativy
 
Takový bouřlivý vývoj na poli zbraňové legislativy během jediného měsíce jsme ještě nezažili. Po odeznění vládní krize zažilo totiž téma zbraňové legislativy renesanci, a opět „jede“, což je pro nás naprosto klíčové, chceme-li zachovat náš vynikající zákon o zbraních a střelivu.
Na Evropském poli je již dobojováno, paskvilní směrnice EU o zbraních vstoupila v účinnost 13.6.2017, a ČR by ji měla převést do 15 měsíců do českého práva a totálně překopat naše funkční zbraňové zákony.
Máme však několik želízek v ohni, podařilo se nám argumentačně přesvědčit řadu odpůrců zbraní, takže 31.5. klíčový ústavně-právní výbor jednoznačně podpořil ústavní právo na zbraň, což vyústilo 7.6. v jeho hladké bezpřipomínkové proklouznutí na plénu sněmovny z druhého do závěrečného třetího čtení, které se bude konat na přelomu června na července. Na schválení však již bude třeba ústavní většina 120 poslanců.
Nespí ani vláda. Ministerstvo obrany 5.6. oznámilo záměr dobrovolného zapojení spolků pro zvýšení obranyschopnosti země, a vláda 14.6. schválila žalobu ČR na neplatnost směrnice EU o zbraních. Stále častěji také zaznívá názor, že by se směrnice EU neměla vůbec do českého práva zavádět navzdory sankcím EU.
 
Napřed špatnou nebo dobrou zprávu?
 
Začněme tedy tou špatnou, nikoliv však neočekávanou zprávou: 13.6.2017 střelecká veřejnost zažila černý den, který uvrhává do právní nejistoty 300 000 českých legálních držitelů zbraní, neb začala být právně účinná EU směrnice o zbraních (přesněji Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní), která zásadně omezí práva legálních držitelů zbraní.
A nyní již ty dobré zprávy. Jelikož je směrnice nesmírně kontroverzní a velmi nekvalitní z faktického, právnického i technického hlediska, vláda hned následující den schválila podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru na neplatnost této směrnice.
Protože však žaloba nemá odkladný účinek a nelze předpokládat, že Evropský soud bude rychlejší než lhůta 15 měsíců, za kterou by ČR měla omezující směrnici převést do našich zákonů, prioritou stále zůstává možnost neimplementace směrnice i pod hrozbou sankcí a prosazení ústavního práva na zbraň.
Záměr Ministerstva obrany týkající se dobrovolného zapojení spolků na zvýšení obranyschopnosti země vítáme, ale nečekejme od toho nějaké spasení. Naší hlavní podmínkou akceptovanou ministerstvem je, že i kdyby z resortu ministerstva obrany v budoucnu přitekly finance myslivcům, nesmí to znamenat zásah do nezávislosti spolků, musí jít ryze o dobrovolnou aktivitu a žádný myslivec ani starý, ani mladý, nesmí být k ničemu nucen. Je to však ještě běh na dlouhou trať, na dlouhé jednání a není to urgentní.
 
Beseda o zbraních v Lysé patřila k tomu nejlepšímu
 
Zbraně jsou v posledním roce nejen velmi atraktivní pro média, ale i jako téma odborných či veřejných besed. Již minulý rok beseda o zbraňové legislativě v rámci mezinárodní výstavy myslivosti Natura Viva v Lysé nad Labem zaplnila celý sál, a stala se vůbec nejúspěšnější ze všech programů na pódiu.
Nejinak tomu bylo letos 25. 5. 2017, kdy zazněly všechny nejdůležitější argumenty a vize, jak zachránit legální držitele zbraní před směrnici EU z úst europoslance Jiřího Pospíšila, předsedy bezpečnostního výboru sněmovny a navrhovatele ústavního práva na zbraň Romana Váni, vrchního ministerského rady Ministerstva zemědělství České republiky Petra Dvořáka, Jana Bartoška - právníka a zbraňového specialisty Ministerstva vnitra, hlavního iniciátora Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU podplukovníka Pavla Černého, Davida Karáska z LEX (Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní), Martina Šavela z Iniciativy spolků vojenské historie ČR, Jana Matulky - předsedy střelecké komise ČMMJ a dalších.
Vzhledem k tomu, že na výstavě byla velká koncentrace zákonodárců, tato beseda měla svůj účinek i s ohledem na podporů ústavního práva před třetím čtením ve sněmovně. Je třeba poděkovat všem hostům i divákům za skvělou besedu o zbraňové legislativě, kterou bylo radost moderovat. Při takové koncentraci odborníků není divu, že beseda dosáhnula té nejkvalitnější úrovně, co jsme kdy zažili. Posuďte sami z hodinového záznamu Videoklubu ČMMJ: https://youtu.be/ykV1OUTlwMY
 
Sportovní vložka: víte, jaká je oblíbená lovecká ráže a zvěř olympionika Matta Emmons?
 
Na stánek ČMMJ během výstavy myslivosti Natura Viva nás přišel podpořit i mnohonásobný olympijský medailista v malorážce Matt Emmons, který dokonce připojil svůj podpis pod Peticí proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, která má již 70 000 podpisů, přičemž další podpisy rapidně přibývají každým dnem. Pro zajímavost, zeptal jsem se Matta, kde je to nejnebezpečnější v USA? Jestli ve státech s tvrdou restrikcí proti zbraním nebo v liberálních „kovbojských“ státech na západě? Krásnou češtinou odpověděl, že horší kriminalita právě bývá ve státech s velkou restrikcí. Dále mi Matt prozradil, že jeho oblíbená lovecká ráže je 30-06 Spr. případně 8x57JS až do 250 m, a že jeho oblíbená lovná zvěř je Dama dama aneb daněk skvrnitý.

O zbraních se besedovalo i na Slovensku ve Zvoleně
 
Velká debata o zbraních se konala i v rámci akce Polovnicky summit 17.5.2017 ve Zvoleně na Slovensku, kde jsem přednesl příspěvek s aktualitami ze zbraňové legislativy. Další příspěvek „Zbrane a príslušenstvo na zjednodušovanie lovu zveri – čo je ešte povolené a čo už je za hranou zákona“ prezentoval Milan Gerthofer z Policajného zbor SR a příspěvek „Ako vidia reguláciu zbraní ich samotní vlastníci“ prezentoval Boris Draškaba, předseda Združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum (obdoba českého LEXu).
Shodli jsme se bohužel na tom, že slovenská politická reprezentace nevyužila dostatečně šanci k zabránění restriktivní směrnice EU v období EU předsednictví Slovenska druhém pololetí roku 2016.
 
Univerzitní debata - „bezpečnost mají mít na starosti pouze státní složky“
 
A o zbraních se debatuje dokonce i veřejně na univerzitách. Besedu pod názvem „Bezpečnost mají mít na starosti pouze státní složky“ zorganizovala Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Organizátoři proti mně postavili šéfa Zelených Matěje Stropnického. Mladý pán Stropnický však nepřesvědčil. Beseda totiž byla hodnocena diváky a jasně jsme vyhráli o 29 %. Anonymně před besedou hlasovalo 37 % PRO, 54 % PROTI, 9 % NEVÍ, avšak po besedě to bylo 34 % PRO, 63 % PROTI, 3 % NEVÍ. Rozdíl PROTI-PRO jsme zvýšili z počátečních 17 % na 29 %, což je skvělý výsledek, vezmeme-li v úvahu, že velká část obecenstva byli humanitní studenti. Pokud bychom obdobně přesvědčili i zákonodárce, právo na zbraň by bylo prošlo ústavní 3/5 většinou. Záznam této ostré debaty lze shlédnout zde http://youtu.be/XmsHDwTasfk
 
Nejvyššího šéfa EU Junckera jsme v Praze přivítali košťaty místo pušek
 
I když paskvilní zbraňová směrnice EU je již schválena, byl by hřích aspoň nevyužít příležitosti přivítat původce této směrnice předsedu Evropské komise pana Junckera přímo v Praze ryzí českou recesí a humorem.
V pátek 9. června se totiž konala na „opevněném ostrově“ uprostřed Vltavy na Žofíně VIP bezpečnostní konference, kam přijeli debatovat nejen nejvyšší představitelé EU, eurokomisaři, ale také diplomaté, ministři členských zemí a představitelé NATO.
Důležité však bylo udržet veřejný zájem a debatu o našich problémech. Recese se velmi povedla, stačí zadat do Google např. Juncker banan nebo Juncker koste, a uvidíte sami. Chtěli jsme se zeptat pana Junckera a eurokomisařky Bienkowské na několik důležitých otázek ohledně směrnice, ale bohužel ani nepřibrzdili limuzínu a nezastavili se kus řeči, tak jsme se aspoň svěřili médiím.
Když kolem nás ráno jel v limuzíně s vlaječkou EU pan Juncker, určitě viděl náš čtyřmetrový transparent „EU směrnice nás pohřbívá“, který jsme použili již na veleúspěšné první střelecko-myslivecké demonstraci na Václavském náměstí 15.3.2017.
Naše humorné poukázání na náš problém se směrnicí zaujalo všechna média a znovu rozvířilo debatu o nesmyslnosti této směrnice. Titulky hlásaly: „Měkká síla nestačí, řekl Juncker na Žofíně. Vítali ho tam myslivci s košťaty“, „Juncker je v Praze, myslivci ho přivítají s banány za opaskem“, „Naštvaní střelci a myslivci se sešli v Praze!“, „Tak trochu jiná čekaná: Vyměnili jsme zbraně za košťata a banány a číhali na Junckera“.
Zajímavé je, že v některých článcích byla na prvním místě informace o naší recesi a potom teprve jakoby mimochodem o všemožných VIP hostech a o čem konference vlastně byla.
Ještě perlička z první ruky od jednoho nejmenovaného hosta zevnitř VIP konference, prý „Nevydržel jsem to, a musel po dvou hodinách odejít. Nepřinesli žádná nové řešení bezpečnosti a pořád jen omílali prázdné fráze“.
Přitom pan Juncker stále opakuje stejnou mantru: „Směrnice je málo ambiciózní!“
 
Účast spolků na zvýšení obranyschopnosti země? Jedině dobrovolná
 
Ministerstvo obrany 12. června rozčeřilo hladinu s námětem na dobrovolnou spolupráci a zapojení spolků za účelem na zvýšení obranyschopnosti země. Protože rivalita mezi ministerstvem vnitra a obrany a jejich ministry je všeobecně známá a zajímavá i pro média, záměru se široce věnovaly nejrůznější zprávy a reportáže. Pro nás myslivce jedině dobře, pokud se ministerstva předhánějí o naši přízeň, aneb dva se perou, třetí se směje. Podrobnosti o novém záměru Ministerstva obrany se dočtete v tomto čísle Myslivosti v samostatném článku z pera ministra.
 
Je to běh na dlouhou trať, ale třeba jednou Ministerstvo obrany dá na myslivce miliony
Pokud Ministerstvo obrany chce motivovat dobrovolníky z řad myslivců, tak si myslím, že může třeba pronajmout střelnice a zadotovat myslivcům střelivo do jejich zbraní, pořádat dobrovolné kurzy na střelbu či řízení traktorů a náklaďáků v terénu, připravit různá dobrovolná školení, financovat výchovné aktivity myslivců na venkově nebo třeba přispět na kynologické akce, zkoušky a soutěže.
Vyslovím nyní kacířskou myšlenku, ale myslivci jsou díky svým jedinečným schopnostem pohybu a orientace v terénu a se zbraní natolik cenní a užiteční pro stát, že možná jednou přijde doba, kdy myslivci budou mít na svoji bohulibou činnost více prostředků a podpory z Ministerstva obrany než z Ministerstva zemědělství, o MŽP nemluvě.
Nejdelší reportáž z médií tomuto záměru věnovalo zpravodajství TV Prima, kam mě pozvali jako hosta, a kde spolu s europoslancem Jiřím Pospíšilem komentujeme tyto nejnovější ministerské recepty na boj proti terorismu a na zvýšení bezpečnosti ČR.
V pořadu jsem jasně opakovaně uvedl, že účast spolků musí být jedině DOBROVOLNÁ, a že není například možné, aby osmdesátiletí myslivci chodili povinně několikrát ročně bůhvíkam na cvičení. Hodinový maraton moderoval známý redaktor Karel Voříšek a bylo to docela zajímavé povídání, které lze shlédnout ze záznamu zde https://goo.gl/8TjTkD
 
AK? Kdepak, KK (Koňak Kalašnikova) jsme poslali panu Junckerovi do Bruselu
 
Když vláda 14. června rozhodla, že pošle žalobu na EU směrnici o zbraních, ani my jsme nezůstali pozadu, nenechali jsme původce směrnice na pokoji, opět jsme bojovali proti byrokracii humorem a poslali jsme šéfovi Evropské komise panu Junckerovi koňáček do Bruselu na adresu Evropské komise jako dárek od české střelecké veřejnosti, od českých myslivců, sportovních střelců a legálních držitelů zbraní.
Samozřejmě zásilka neodešla jako obyčejný papírový balík, neboť všichni víme, že podle „filmové tradice“ nelze zbraně přepravovat jinak, než v houslovém pouzdře (v latinských zemích možno také v kytarovém pouzdře). Ačkoliv nás pan Junker den předtím účinností směrnice pěkně otrávil, my nejsme jako on, nechceme jej otrávit žádným barvoslepným dryjákem proslulé likérky Drak, ale pořídili jsme kvalitní a legálně okolkovaný zakarpatský koňáček, který mu bude určitě šmakovat, a bude moci tak aspoň dostát svému zvyku, že „snídá koňak“.
V průvodním dopisu jsme mimo jiné upozornili pana Junckera, že zbraně i alkohol mají jedno společné - sami o sobě nejsou nebezpeční a nezabíjejí, naopak mohou pomáhat a být i užiteční, ale vždy záleží na konkrétní osobě jak správně, s jakým účelem, jak legálně, a v jaké míře je užije.
Dále se v průvodním dopisu opět ptáme na to, na co nám už třikrát pracovníci Evropské komise v Praze neodpověděli, tedy proč dodnes Evropská komise nezpracovala analýzu dopadů směrnice o zbraních, a proč probíhal tzv. trialog Komise + Parlament + Rada EU, který nemá oporu v řádném legislativním procesu EU.
Když jsem podával houslové pouzdro na poště v Praze, paní napřed zvážila, že to bylo tři kila deset, a když se ptala, co je uvnitř, tak se smála, až se za břicho popadala, a řekla, že to v Bruselu bude určitě do 14 dnů jako na koni, a že ten koňak mezitím ještě trochu dozraje.
Tak připijme všichni na zdraví, a ať žaloba ČR na neplatnost směrnice EU uspěje!
 
Ústavní právo na zbraň je sice na dosah ruky, ale může ho zabít neúčast poslanců
 
Shrnu to asi tak, pokud ústavní právo neprojde, nebude to kvůli odpůrcům, ale kvůli neúčasti poslanců. Naprostou většinu odpůrců zbraní se nám podařilo mravenčím dlouhodobým úsilím přesvědčit, aby podpořili tuto novelu ústavního zákona, ale bohužel nastává i čas dovolených, což je v kombinaci s koncem volebního období ten největší zabiják účasti na jednáních sněmovny.
Zatím proběhla hladce veškerá jednání ve sněmovních výborech i první dvě čtení ve sněmovně. Nyní nás však na sněmovní schůzi na přelomu června a července čeká třetí čtení - tedy závěrečné schvalování.
Musíme tedy napnout veškeré síly, a využít tzv. poslaneckých pondělků nebo i jiných dnů k osobnímu oslovení a přesvědčení zákonodárců. Apelovat na ně, až bude třetí čtení, aby dorazili a podpořili návrh. Každé pondělí jsou poslanci ve svých kancelářích ve svých volebních obvodech. Seznam poslanců s adresami kanceláří je na www.psp.cz
Je opravdu velmi nezbytné všemi silami aktivovat poslance, protože budou mít nutkání jet na dovolenou, případně si ti, kteří ve sněmovně končí, budou už hledat nové živobytí, a nemusí je už zajímat ani hlasování, ani názor jejich politické strany ani názor voličů. Poslanci totiž dostávají odměnu za mandát, nevztahuje se na ně režim zákoníku práce jako na zaměstnance, takže se na absence nehledí. Za neúčast zákonodárce žádná sankce nehrozí, odměna jde i tak, takže motivace některých poslanců přijít a hlasovat nebude bůhvíjaká. Například při druhém čtení bylo přítomno jen 110 poslanců z 200, což stačilo na propuštění do třetího čtení, ale na schválení ústavního zákona v závěrečném čtení by to nestačilo, protože je potřebná tzv. ústavní 3/5 většina, tedy minimálně 120 poslanců. Zde platí, že poslanec, který nehlasuje nebo chybí, má stejný efekt jako by byl proti.
 
Ve hře je neimplementace i kdyby ústavní právo neprošlo
 
Na místě není ani přehnaný optimismus ani poraženecké „pivní řeči“, že nic nemá cenu, že to stejně neprojde. I kdyby ústavní právo na zbraň nakonec kvůli neúčasti poslanců neprošlo, celé to úsilí má i do budoucna svůj význam, protože aktivovalo střeleckou i laickou veřejnost, zlepšilo kredit a image myslivců a hlavně noví političtí představitelé budou po volbách pod veřejným tlakem, aby tedy nabídnuli alternativní řešení - což může býti zmíněná neimplementace směrnice, tedy nepřevedení evropské legislativy do našeho práva.
Bohumil STRAKA,
předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF
Více informací o vývoji zbraňové legislativy na www.straka.eu/zbrane-strelivo a www.budpritom.cz
 
Zpracování dat...