ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2017

Lovy ve tmách, aneb tváří v tvář divočákům

Myslivost 5/2017, str. 24  Ondřej Izsóf
Zažili jste noční šoulačku na černou? Noční šoulačku na černou v honitbě, kdy šoulá v jednu chvíli více lovců? Co vás přiměje zůstat na jednom místě od soumraku do úsvitu? Může to být místo s vyšší pravděpodobností setkání s černou oproti jiným místům. Samozřejmě, jako ostatní důvody. Například snazší a bezpečnější lov, nebo ověřování aktivity černé na novém lovném místě. Tento příspěvek je o průběžném zjišťování a ověřování pohybu černé zvěře od soumraku do úsvitu v přímé úrovni s terénem prostřednictvím nočního šoulání.
Používáme lovecké pomůcky jako jsou pozorovací termovize, umělé zdroje světla, lovecká sluchátka, fotopasti, digitální puškohledy a další pomůcky, zdůrazňuji ale použití některých pomůcek pouze na základě předchozího souhlasu státní správy s výjimkou ve způsobu lovu a pro konkrétní honitbu. Nezbytná je pro přesné zásahy lovecká hůl jako opora zbraně. Někteří z nás s sebou nosí i další prvky pro osobní obranu.
 
Kde
Volnost pohybu je výborná v tom, že můžete čekat, kde nejste očekáváni, což kromě výhod přináší i nevýhody. Jste vystaveni možnosti setkat se s černou v přímém „boji“ na zemi. Osobně obsazuji místa podle klasických pobytových znaků a instinktivních potřeb zvěře. Nejvyšší prioritou je bezpečná střelba a možnost setkání s černou.
 
Volné plochy
Sklizená i zasetá pole a paseky s nízkým porostem, nebo louky poskytují dobrý přehled o výskytu černé. Pokud je zvěř mimo dostřel, lze se k ní při dobrém větru přiblížit, nebo si nadejít a přitom mít potenciální kořist neustále pod dohledem. Zejména pokud sledujete, že se od vás prasata drží za hranicí jisté střelby, neváhejte a vyrazte jim naproti. Je lepší kořist eventuálně zradit, než složitě dosledovávat.
 
Krytiny
Mlaziny, houštiny, vysoké zemědělské kultury, rákosí a podobné porosty jsou klidové zóny. Černá zvěř se zde běžně pohybuje sebejistě, což přináší velmi intenzivní lovecký zážitek. Noční akustika je skvělá a zvuky vyvolané tlupou divočáků pár metrů před vámi dokážou velmi rychle zvednout tep. Samozřejmě je možné šoulat v noci i vysokým lesem. V porostech je večer složitější orientace, proto je na místě trasu několikrát absolvovat za světla a zapamatovat si záchytné body. Například atypické koruny stromů, které večer budou proti obloze zřetelnější než ostatní, mohou napovědět, že za dalších 20 metrů budete u kaliště. Měli byste se pohybovat obzvlášť tiše a věnovat pozornost zvukům okolí. Zapnout pozorovací zařízení, nebo se rovnou připravit ke střelbě.
 
Cesty
Lesní a polní cesty jsou běžně lovecky využívány z posedů. Zajímavé mohou být i některé okraje silnic, kde prasata přechází. Po dešti si můžete všimnout, kde černá vytahala bláto přes cestu, a tak si vytipovat nové loviště. Ideální jsou k tomu krajnice lemované potoky, které tvoří přirozenou barieru. Divočáka při potenciálním útoku nezastaví, ale stihnete reagovat, než se dostane až k vám.
 
Kdy
Všimli jste si, že se v průběhu sezony divočáci dávají do pohybu dříve, či později? Je možné, že se přizpůsobují aktivitě lovců? Vycházejí v různé hodiny za potravou a tuto dobu po nějakém čase změní. Proto je dobré vždy strávit venku nějakou tu hodinku navíc a mít větší šanci se s divočáky setkat třeba i opakovaně. Zároveň lze přizpůsobit návštěvy žhavých míst podle individuálních možností.
 
Večerní lov
Od soumraku do půlnoci je pohodlná dobu k lovu. Na polích je lovecky nejefektivnější období plné vegetace zemědělských plodin a po sklizni. Zejména první noci po žních jsou jedinečné, protože se prasata na čerstvě sklizeném poli chovají, jakoby se pohybovala ve vzrostlé kultuře. Na polích se v tuto dobu dají velmi dobře lovit i lišky. V lesích a dalších porostech se zvěř taky dává do pohybu, aby uspokojila svoje potřeby. Najděte si několik míst, kde nestojí posed, ale divočáci je navštěvují a navštěvujete je taky. Nejprve zjistěte, v kolik hodin tam zvěř chodí, buď pomocí fotopasti, nebo věnujte pár nocí každému místu. Následně budete mít vyšší pravděpodobnost úspěchu.
 
Ranní lov
Od půlnoci do rozednění je zvěř několik hodin v pohybu a tak je vysoká pravděpodobnost na úspěch. Například když skončíte na odpolední směně, nebo se vracíte z rybářské výpravy, tak stojí za to využít dvě, tři i čtyři hodiny po půlnoci k lovu divočáků. Od půlnoci zvěř nebývá tolik ostražitá jako do půlnoci, a proto je tato doba vhodná pro plnění plánu lovu.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na lov za rozednění, kdy zvěř směřuje zpátky k zálehům v klidových zónách. Zlepšují se světelné podmínky, což nahrává lepšímu obeznání zvěře s použitím běžné optiky. Navíc vaše ženy a děti spí, takže v tu dobu doma nejen nikomu nechybíte, ale ráno je překvapíte čerstvým pečivem a eventuálně úlovkem.
Lovecký tip: Ideální je doba po dešti, nebo když lehce prší. Tehdy stonky trav a opadané listí změkne, takže je váš pohyb tišší než na suchém podkladu. Zároveň z podmáčené půdy vylézá na povrch spousta bezobratlých, které prasata ráda sbírají.
 
Techniky přiblížení
Během sezony je třeba se přizpůsobovat zvěři a pro maximální efektivitu zvolit adekvátní techniku lovu. Pro úspěšný lov je dobré mít plán. Co a jak udělat, když se stane to nebo ono s ohledem na to, co se dá očekávat nadcházející večer. Když vím, že divočáci jsou v monokultuře, můžu šoulat souběžně s jejími okraji, tak abych měl možnost bezpečně kus odlovit a zároveň být připraven, že se ukáže jiná tlupa černé z opačné strany.
Lovecký tip: Našlapujte venkovní hranou bot, tak že nejprve položíte patu a postupně zlehka přenesete váhu i na přední část chodidla.
 
Dlouhá šoulačka
Projděte podstatnou část honitby a vyhlížejte zvěř z výhodných pozic. Ideálně se k tomu hodí vrcholky kopců, horizonty a jiná strategická místa. Mnohdy si až na místě vypozorujete stanoviště s přesností na metr, tak abyste měli nejlepší zorné pole. Přitom je ideální čekat na ochozu, nebo co nejblíže, aby vám černá přišla, jak se říká do rány.
 
Krátká šoulačka
Naproti tomu kratší šoulačky lze provádět na vytipovaných místech podél cest u kultur, kde zvěř prochází za vodou nebo do jiné krytiny. Zajímavé jsou i šoulačky k pasekám, vnadištím a kalištím, kam se zvěř stahuje až v určitou hodinu, a tudíž nemá smysl tam čekat celou noc, když mezitím můžeme lovit jinde.
 
Změny místa v rámci sektoru
Tuto techniku lovu využíváme tak, že například mezi sedmou až devátou čekáte na kališti uvnitř monokultury. V devět se přesunete na hranici vysoké a nízké kultury, kde vydržíte zhruba do půlnoci a následně se přesunete na místo, kde utichnul provoz silnice, železnice, výrobního podniku, nebo večerní zábavy.
 
Techniky maskování
Kromě klasických maskovacích pomůcek lze využít přirozené záštity a oděv přizpůsobit barvě pozadí s ohledem na světelné podmínky. Osvědčila se stinná strana sloupů elektrického vedení, osamocených stromů nebo zbytků porostu po sklizni, nebo cokoliv, co vyčnívá nad terén, tak aby vám to alespoň z části umožnilo splynout s okolím.
Lovecký tip: Pokud je večer dobrá viditelnost, přizpůsobte barvu oděvu, abyste co nejvíce splynuli s pozadím.
 
Závěr
Výše uvedené informace používáme s dobrými výsledky nejen individuálně, ale i skupinově. Důležitá je přitom komunikace a disciplína mezi jednotlivými lovci, aby se v lovu doplňovali a nepřekáželi si. Domlouváme se na rozmístění v honitbě v reálném čase, musíme si říci, kdo a kam půjde a jakým směrem nebo do které části bude šoulat, přitom ale musíme domluvu v rámci bezpečnosti a nerušení se navzájem vždy dodržet. Při větším tlaku černé se společně soustředíme na danou lokalitu, a to večer i ráno.
Pokud jsme s kolegou vedle sebe, odpočítáváme si výstřel, a tak můžeme ulovit dva kusy černé v jednom okamžiku.
 
Díky využití výše uvedených strategií plníme plán lovu černé ve smíšené (pole a les) příměstské honitbě, kde se pohybuje poměrně hodně lidí i v noci. Zároveň, takto lovíme i v lesích, kam lidi v noci nechodí. V neposlední řadě máme přehled i o střelbě ze sousedních honiteb a můžeme eventuálně kontrolovat potenciální pytláctví.
Věřím, že alespoň některým z vás tyto informace přinesou dobré zážitky. Přeji mnoho loveckých úspěchů.
Za Loveckou ExpEdici®
Ondřej IZSÓF
Zpracování dat...