ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2017

Potravní strategie prasete divokého III

Myslivost 5/2017, str. 54  Roman Zeman, Marta Heroldová
Vliv prasete divokého na přirozenou obnovu dubu a význam žaludů v jeho potravě Prase divoké se stalo v posledním desetiletí hlavním a nejčastěji loveným druhem zvěře na území České republiky. Jeho početní stavy nejen v rámci naší republiky, ale i celé Evropy, v posledních desetiletích stále narůstají. To vede ke stále rostoucím škodám na zemědělských plodinách a lesních porostech. Další částí našeho výzkumu jsme se zaměřili na význam žaludů v potravě prasete divokého a jeho vliv na přirozenou obnovu dubu.
Zvolili jsme si dubové hospodářství poblíž Moravského Krumlova s početní hustotou prasete 14 jedinců na 1 km2. Data byla sbírána ve třech typech porostů s průměrným věkem 80 let: plně zakmeněný porost (obr. 1); rozvolněný lesní porost (obr. 2) a lesní porost v převodu na typ lesa výmladkového (obr. 3).
V každém ze tří typů dubových porostů bylo rozmístěno 15 semenopadů o záchytné ploše 0,25 m2 na 150 m dlouhé linii ve vzdálenosti 10 m od sebe (obr 4) a vedle byly kontrolní plochy o stejné ploše přímo na zemi.
Do každého z patnácti rovnoměrně rozmístěných semenopadů opadávaly žaludy, které se vybíraly. Interval kontrol byl týdenní od 10. září (začátek opadu žaludů) do 9. listopadu 2013 (konec opadu žaludů). Sesbírané žaludy byly vysušeny, oloupány, rozemlety a byly podrobeny analýze výživové hodnoty oplodí a samotných žaludových oříšků.
Denní záchovná dávka pro průměrné prase s živou hmotností 45 kg se rovná 2,9 kg žaludů bez slupek. Toto množství pokryje energetickou potřebu jedince na 294 dní v plně zakmeněném porostu, 494 dní v rozvolněném porostu a 133 dní v porostu v převodu na les výmladkový.
Celková spotřeba žaludů (konzumace byla 91,5 %, 93,6 % a 92 % v plně zakmeněném, v rozvolněném a v porostu v převodu na les výmladkový. Počet semenáčků na jaře 2014 byl 29 600 jedinců/ha v plně zakmeněném porostu; 32 000 jedinců/ha v rozvolněném prostu a 14 000 jedinců/ha v porostu v převodu na les výmladkový.
Výsledky potvrzují, že žaludy jsou pro prase divoké významným potravním zdrojem. V lesních porostech, podléhajícím výzkumu, byla pro divoké prase dostatečně velká potravní nabídka žaludů i v průběhu zimy, zvláště v době dobré úrody žaludů. Žaludy jsou konzumovány tak dlouho, dokud jsou k dispozici. Navzdory tomu bylo ve všech, námi studovaných porostech, zachováno dostatečné množství žaludů, pro přirozenou obnovu lesa.
Ing. Jaroslav ZEMAN,
Ústav ochrany lesů a myslivosti,
Lesnická a dřevařská fakulta,
Mendelova univerzita v Brně
Doc. RNDr. Marta HEROLDOVÁ, PhD.,
Ústav ekologie lesa,
LDF MENDELU, Brno
Zpracování dat...