ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2017

VII. ročník Studentské soutěže v myslivecké troubení a vábení

Myslivost 5/2017, str. 86  Jan Suk
Poslední víkend v březnu rozezněly libé tóny lesnic, borlic a hlasy říjných jelenů krásný zámek v Kostelci nad Černými lesy, kde se konala Soutěž v mysliveckém troubení a vábení jelenů již po sedmé. Tato soutěž už má více než desetiletou tradici, kde porovnávají síly studenti českých a slovenských středních lesnických škol a vysokých škol s lesnickým zaměřením. Tento ročník byl ale výjimečný, protože účast jednotlivých účastníků činila rekordních 138 soutěžících.
Studentský zájmový spolek při Fakultě lesnické a dřevařské (FLD) a spolek myslivců při FLD se opět ujal nelehkého úkolu organizace celé soutěže. Přípravy soutěže trvaly několik týdnů a bylo ji třeba organizačně zvládnout tak, aby soutěž s tolika nahlášenými účastníky měla hladký průběh a spád.
V pátek 31. 3. 2017 se v odpoledních hodinách začali sjíždět účastnící klání jak z České republiky, tak i ze Slovenska. Bylo hezké sledovat tváře zelených kamarádů, kteří se po dlouhé odmlce opět setkali a v tu ránu předzámčí zavalil všude přítomný hlahol a radostný smích. Po únavné cestě byli soutěžící ubytováni v příjemných prostorách černokosteleckého zámku a s příjezdem posledních souborů kolem půlnoci byly všechny ubytovací kapacity beznadějně zaplněny.
Krátké večerní posezení všech účastníků věstilo, že druhý den bude chtít každý předvést jen ty nejlepší výsledky
Samotná soutěž započala v sobotu 1. 4. 2017 slavnostním zahájením na uzavřeném nádvoří gotického zámku. Na začátku zahájení nesměla chybět skladba od prof. A. Dyka „Vítání“ v podání všech zúčastněných trubačů.
Jako první dostal slovo ředitel Školního lesního podniku doc. Ing. Malík, Ph.D., který jako za jednoho z hlavních partnerů přivítal všechny zúčastněné a popřál všem mnoho úspěchů. Poté Matěj Vacek jako předseda poroty trubačů představil tříčlennou porotu trubačů a Ing. Jan Kupka, jako předseda Klubu vábičů, navázal a přivítal porotu vábičů čítající také tři členy. Ozdobou celého zahájení byla jednatelka ČMMJ Martina Novotná, která svými slovy obohatila zahájení a sama byla velice ráda, že se ho mohla zúčastnit, protože to není tak dlouho, kdy také ona stála v řadě se svými studentskými kolegy a soutěžila v mysliveckém troubení. Nakonec a po právu celou soutěž zahájil doc. Ing Vlastimil Hart, Ph.D., který stál u kolébky této Studentské soutěže. Následně již nic nebránilo soutěž slavnostně zahájit a nádvořím zámku byly znovu slyšet lesnice a borlice hrající „Začátek honu.“
Trubači se přesunuli do honosného Rytířského sálu, jehož akustika neodpouští ani sebemenší zaváhání a díky tomu mohli porotci objektivně posuzovat celé dopoledne tóny sólistů lesnic a borlic. Z obou kategorií postupovalo pět nejlepších do finále.
Po obědě ve 13:00 hodin na pódium nastupovala největší část trubačů - trubači v kategorii - soubory in B. I zde, stejně jako u sólistů, pět nejlepších souborů postupovalo do finále.
Paralelně s trubači soutěžili také vábiči. Klání mezi vábiči ve dvou kategorií začátečníků a pokročilých zahájil krátký seminář o vábení jelenů s praktickými ukázkami. Poté si vábiči z kategorie začátečníků vylosovali čísla, posadili se za porotu a začali soutěžit.
Nejlepším ze začátečníků se dopoledne stal Kamil Václavík. Po obědě ve 14:00 hodin změřili síly pokročilejší „jelenáři“, které také trefně a odborně uváděl Ing. Jiří Kasina. Nejlepším na „říjišti“ v kategorii pokročilých se stal student FLD a náš spolužák Marek Peiker.
Čas se nachýlil a v 16:00 hodin se začal zaplňovat Rytířský sál, protože pět nejlepších trubačů z každé kategorie šlo již naposled změřit síly, a to s finálními skladbami v rukávu. Byl to opravdu velice vyrovnaný boj a mnohdy rozhodovaly jenom jednotlivé body o konečném umístění.
Nejlepším souborem se nakonec stal soubor Valentínske KuKuKô TU Zvolen ze Slovenska. Nejlepším z kategorie borlic se stal Vojtěch Majkus z LDF Mendelovy univerzity v Brně a kategorii lesnic vyhrál Jakub Badrna taktéž z TU Zvolen.
Všichni výherci byli hodnotně oceněni na slavnostním vyhlášení, během kterého promluvil i děkan FLD profesor Marek Turčáni. Veškeré kompletní výsledky naleznete na stránkách soutěže http://kostelec-2017.webnode.cz/
Na závěr soutěžního dne si organizátoři připravili společenský raut pro všechny zúčastněné, kde se jako specialita podávala marinovaná kančí kýta grilovaná na lávových kamenech. Po společenském rautu zahrála k poslechu a tanci moravská cimbálovka Kyčerka, která byla třešničkou na dortu celého dne.
Na závěr bych si dovolil poděkovat všem partnerům soutěže, bez jejichž přízně by nebylo možné tuto akci uspořádat. Generálním partnerem se stal státní podnik Lesy České republiky, hlavními partnery soutěže dále byli Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy a lesnická firma Progles.
Všem těmto subjektům za pomoc velice DĚKUJEME.
Jan SUK
ředitel soutěže
Zpracování dat...