ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivost je náš časopis…

Myslivost 1/2017, str. 5 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
… a bude z velké části takový, jaký si jej sami uděláme. Nadpis mého zamyšlení může pro někoho znít jako klišé. Je to však neoddiskutovatelná pravda, kterou nelze jiným adekvátním způsobem stručně vyjádřit. Myslivost (původní Stráž myslivosti) byla s touto myšlenkou založena již v roce 1923. A ne náhodou vznikla společně s naší organizací, kterou provází bez přerušení úctyhodných 94 let. Naši předchůdci si totiž velmi dobře uvědomovali, že v rámci společné organizace musí mít nutně k dispozici také společné informační médium. Více >
Myslivost je náš časopis…

K evropské zbrojní legislativě

Myslivost 1/2017, str. 8 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
ČR chce dát občanům nové ústavní právo na zbraň, EU směrnice naopak brzy zbraně omezí Úředníci Evropské komise v Praze arogantně odmítnuli vyslechnout argumenty držitelů zbraní Více >
K evropské zbrojní legislativě

Jubileum prestižního zápisu myslivosti

Myslivost 1/2017, str. 18 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Česká, a do jistého období i společná československá myslivost, dostala před pěti lety ke svým devadesátinám dárek. Podle rozhodnutí ministryně kultury České republiky ze dne 23. prosince 2011 se česká myslivost stala součástí pětice dosud zapsaných položek v Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky! Tedy seznamu, který byl zřízen ministerstvem kultury v roce 2008 a jehož účelem je ochrana, zachování, prestižní a nezpochybnitelná identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území našeho státu. Více >
Jubileum prestižního zápisu myslivosti

Kam dohlédnu?

Myslivost 1/2017, str. 20 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Z hlediska kvality loveckých palných zbraní žijeme v nejlepší možné době, historie nepamatuje tak dobré a dostupné zbraně. Ani tak kvalitní střelivo. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já to tak vnímám. Uvědomte si, že přesnost dnešních sériových zbraní je na úrovni puškařsky pečlivě vyladěných zbraní z 50. či 60. let 20. století. K tomu přistupuje značný pokrok v oblasti nábojů – vznikly nové konstrukce střel a vznikla celá řada nových ráží, které svou přesností a výkonem posunuly účinný dostřel k dříve jen těžko představitelným vzdálenostem. Dnešní zbraně umožňují lovit i na vzdálenost přesahující 200 metrů. Zbraně a náboje ano, střelci ne všichni. A ne vždycky. Když pominu otázku dostatečné přesnosti střelby, vyvstane před lovcem otázka jiná. Prvním přikázáním každého myslivce je, že nesmí vystřelit na nic, co by spolehlivě neobeznal, o čem by nevěděl, co to je za zvěř a v jaké je kondici a co uznal jako po právu lovitelnou kořist. Více >
Kam dohlédnu?

Pes na historické fotografii 1838-1918 - kapitoly z dějin české myslivosti

Myslivost 1/2017, str. 24 Michal Císařovský
Počet komentářů: 0
První samostatná výstava psů na světě se konala v červnu roku 1859. Týkala se výhradně loveckých psů. V anglickém městě Newcastle-upon-Tyne byli posuzováni ve dvou třídách: s jednou pro pointery a druhou pro setry. Toto datum se stalo mezníkem pro britskou i světovou kynologii, neboť od té doby se kynologický letopočet začal počítat a dělit na dobu před výstavami, a na náš letopočet. Tento rok a několik dalších desetiletí, mimořádně významných pro kynologii a shodou historických okolností i pro českou myslivost, naštěstí provázel nový objev, vynález fotografie. Díky němu se můžeme podívat zpět do historie. Více >
Pes na historické fotografii 1838-1918 - kapitoly z dějin české myslivosti

Zaměřovací dalekohled Yukon Jaeger 3-12x56 – uživatelský test

Myslivost 1/2017 Martin Valenta
Počet komentářů: 0
Bylo to asi v roce 1983, když nám – studentům, nadšeným mladým myslivcům - vyprávěl spolužák (řečený „Kikin“), že jeho strýc si přivezl z ciziny zaměřovací dalekohled s proměnným, čtyř až dvanáctinásobným zvětšením (tak zvaný „variábl“). Srnce prý tím dalekohledem nejprve silně zvětšeného obezná, pak pokud je to srnec průběrný, nastaví čtyřnásobné zvětšení a srnce uloví (protože samozřejmě nemůže střílet s deseti či dvanáctinásobným zvětšením). My jsme na zbraních tehdy měli povětšinou východoněmecké puškohledy ZF4 se čtyřnásobným zvětšením, éra přestaveb „zeissek“ na 7x50 přišla až o deset let později. Největší výhodu použití „nového variáblu“ jsme proto tehdy spatřovali v nehybném postoji se zalícenou zbraní, který neruší pozorovanou zvěř a přitom umožní obeznání a rychlou střelbu. Více >
Zaměřovací dalekohled Yukon Jaeger 3-12x56 – uživatelský test

Myslivecká statistika lovu spárkaté zvěře v letech 1991-2015 v okrese Zlín

Myslivost 1/2017, str. 32 Jiří Koňařík
Počet komentářů: 0
Pro spárkatou zvěř v okrese Zlín je patrná vzrůstající tendence, kromě zvěře mufloní a srnčí, kde u mufloní zvěře jsou počty ulovených kusů v podstatě na stejné úrovni po celé období, u srnčí zvěře můžeme pozorovat po celkovém růstu lovu, pokles počtu ulovených kusů za poslední tři roky a až další roky ukáží, zda to bude setrvalý stav. Více >
Myslivecká statistika lovu spárkaté zvěře v letech 1991-2015 v okrese Zlín

Snažím se být tvarově odlišný

Myslivost 1/2017, str. 36 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na nožířské výstavě v Příbrami se poprvé objevil se stánkem, poprvé se přihlásil do soutěže časopisu Myslivost o nůž roku 2016 a hned vyhrál, a to dokonce ve dvou kategoriích. V kategorii pevný zdobený myslivecký nůž vyhrál s damaškovým „Nessmukem“, v kategorii loveckých tesáků s nádherně zdobeným a precizně zpracovaným loveckým tesákem „Lovu zdar“. Autorem či výrobcem je Vratislav Petrů z Tučap na Soběslavsku, logicky jsem tedy požádal o krátký rozhovor a představení vítěze. V rozlehlém pokoji doslova dýchajícím historií staletého domu, s praskajícím dřevem v kamnech a na historické prkenné podlaze u festovního dubového stolu hladily naše ruce nože dýchající příběhy a tajemností materiálu. Více >
Snažím se být tvarově odlišný

Zachráníme sýčka?

Myslivost 1/2017, str. 38 Karel Zvářal
Počet komentářů: 0
aneb O potřebě regulace predátorů Nebylo snad dne, abych se o letních prázdninách při podvečerním návratu domů nepotkal se sýčkem. Stačilo se zadívat do míst, kde v keřích pod střechou kravína hrčivě varovali vrabci, jindy zase dorážející vlaštovky a konipasi dávali průchod svému rozčílení. Skryta za komínem či hromosvodem se na své rozhledně vyhřívala kropenatá kulička, jen o trochu větší než kos. Mžouravě mě sledovala a neprojevovala velkou plachost. I bez dalekohledu jsem poznal malou sovu, sýčka. A bez dalšího zájmu jsem pokračoval v cestě. Nepovažoval jsem tehdy tohoto pověrami opředeného sympaťáka za zajímavého. Dokonce jsem byl tak hloupý, že to byl pro mě téměř plevel… Vždyť hnízdil prakticky na každé farmě, párkrát jsem ho našel v duté šikmé jabloni starého sadu. Nervózně pozoroval kontrolu svého příbytku, poletoval okolo, pitvorně se ukláněl a natahoval. To však bylo před padesáti lety... Více >
Zachráníme sýčka?

Dalekohledy Kahles Helia 8 a 10x42

Myslivost 1/2017, str. 42 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Že se s loveckými binokuláry něco děje mi začalo docházet někdy kolem roku 2010, kdy jsem měl možnost testovat binokulár Swarovski EL 8,5x42. Až do té doby jsem soudil, že malá obzorka s tubusy 30 nebo 42 mm má sice ve skříni s loveckým vybavením své jasně definované místo, ale že prostě pořádný, plnohodnotný lovecký dalekohled má mít 50mm tubus. Aspoň. Jenže pak přišly další dalekohledy s 42mm tubusy. Zeiss (Conquest HD i Victory HT), Meopta MeoStar B1 42 HD a další a já jsem si uvědomil, že dvaačtyřicítky se staly plnohodnotnou konkurencí mé oblíbené padesátky. Kvalita dalekohledů průběžně roste. Od začátku nového století (nebo tisíciletí, chcete-li) významně vzrostla světelná propustnost dalekohledů. Dnes již i průměrný dalekohled spolehlivě přenáší víc než 80 % vstupujícího světla a špička se dostává i za 90 %. Více >
Dalekohledy Kahles Helia 8 a 10x42

Nad plány a činností Myslivecké komise

Myslivost 1/2017, str. 46 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Důležitou úlohu ve struktuře vedení Českomoravské myslivecké jednoty mají jednotlivé odborné komise. Každá komise podle svého zaměření oslovuje členy s konkrétním zájmem, resp. má na starost jednu z oblastí myslivosti, ale jestliže jsme organizace myslivecká, největší díl pozornosti by měl být ve prospěch myslivosti jako takové, tudíž by asi nejzákladnější komisí měla být komise myslivecká. Více >
Nad plány a činností Myslivecké komise

Abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku (I.)

Myslivost 1/2017, str. 50 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Srnčí parůžky se vyznačují značnou různorodostí a velkou tvarovou variabilitou, která v rámci naší lovné zvěře nemá obdoby. Bez nadsázky lze říci, že žádný druh z jelenovitých přežvýkavců nedisponuje tak značnou tvarovou proměnlivostí jako srnec obecný. Osobně jsem přesvědčen, že abnormální srnčí parůžky již na první pohled zaujmou a upoutají zrak každého milovníka srnčích trofejí, zejména pak sběratele a „lovce“ abnormálních trofejí. Neobvyklé tvary srnčích parůžků již odedávna budily zájem myslivců a v mnoha případech také vedly k založení rozsáhlých sbírek srnčích trofejí. Abnormální srnčí parůžky a potenciální příčiny jejich vzniku se tak staly častým tématem mnoha mysliveckých diskuzí a také oblíbenou náplní odborných monografií zaměřených na srnčí zvěř. Více >
Abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku (I.)

Krušné hory – jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři

Myslivost 1/2017, str. 52 Lukáš Linhart
Počet komentářů: 0
Velmi zajímavá konference zaměřená na management lesa a zvěře, zejména škody způsobené zvěří, se uskutečnila 6.-7.října 2016 v Božím Daru a okolních lesních porostech včetně německé strany. Akci zaštiťovala organizace Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti, který sdružuje lesníky prosazující přírodě blízké hospodaření. Svým společným cílem, tedy předání stabilních a zdravých lesů dalším generacím, se snaží v pozitivním slova smyslu „nakazit“ co nejširší lesnickou veřejnost. Do svých představ také jasně implementují návrh hospodaření se zvěří. A jak si to vše představují, to se dozvíte v této reportáži ze setkání pořádaného na pohraničí Čech a Německa. Více >
Krušné hory – jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři

Nasazení psů při naháňkách

Myslivost 1/2017, str. 56 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Lovit zvěř na naháňkách bez kvalitních psů není možné. Přesto jen málo organizátorů společných loveckých akci věnuje patřičnou pozornost výběru loveckých psů, kteří se mají lovu zúčastnit a pomoci lovcům zajistit odpovídající výřad. Zajistit si dobré psy, a ty mají většinou jen dobří a zkušení psovodi, není snadné. Pokud o tom začnete uvažovat až v průběhu naháňkové sezóny, máte smůlu. Všichni dobří psovodi mají své kalendáře plné termínů již v průběhu srpna. Řešit psy na naháňky na poslední chvíli sice lze, ale kvalita psů a psovodů tomu odpovídá. A s tím souvisí i výsledek lovu. Více >
Nasazení psů při naháňkách

Je čas na přípravu a zajištění pastevních ploch pro rok 2017

Myslivost 1/2017, str. 66 František Havránek, Ondřej Faltus
Počet komentářů: 0
Na úvod nabízíme krátkou exkurzi do historie pěstování zemědělských směsek, které zvyšovaly také kapacitu krajiny pro zvěř. Klečka (1944) uvádí, že směskou nazýváme kulturu dvou a více druhů, vysetých najednou. Druhy zastoupené ve směsce jsou vývojem souběžné, a ve využití stanoviště se doplňují. Více >
Je čas na přípravu a zajištění pastevních ploch pro rok 2017

Ve Dvořákově síni zněly zvonky

Myslivost 1/2017, str. 75 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Již posedmé se trubači a posluchači z celé republiky setkali v sále Dvořákovy síně pražského Rudolfina, aby se společně zastavili v předvánočním shonu a zaposlouchali se do tónů překrásné hudby. Posluchače koncert České myslivecké vánoce přivítala skladba Andělské přátelství od Adama Michny a hned v úvodu navodila téma letošního vánočního koncertu také skladba Gloria od Petra Vacka z Hubertské mše Es dur. Poté se uvítání ujalo téměř 70 trubačů na Empoře a sálem se rozeznělo Vítání a Začátek honu od prof. Antonína Dyka. Symbolicky právě v roce 80. výročí prvního vydání jeho signálů a hlaholů. Více >
Ve Dvořákově síni zněly zvonky

Myslivost – vzdělávání a výzkum

Myslivost 1/2017, str. 86 Jana Adámková, Vlastimil Hart
Počet komentářů: 0
Jan Neruda: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál“ Česká myslivost je zajímavým, rozsáhlým a ve světě specifickým oborem se staletou historií. Má mnoho podob a spoustu zajímavých zákoutí, jež mohou být odhalovány. Rozvoj vzdělávání i vědeckého výzkumu v myslivosti musejí být podstatnou a nedílnou součástí našeho „zeleného oboru“. Podnázev nového pravidelného seriálu časopisu Myslivost o vzdělávání a výzkumu v myslivosti, nebyl zvolen náhodně. Verš známého českého básníka Jana Nerudy jednoznačně vystihuje myšlenku, která dala podnět ke vzniku tohoto seriálu. Více >
Myslivost – vzdělávání a výzkum

Ohaři jsou celý můj život

Myslivost 1/2017, str. 90 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Nestorem české lovecké kynologie je nesporně Josef Hendl. Za svoji šestašedesátiletou praxi vychoval a předvedl desítky německých krátkosrstých ohařů, se kterými se úspěšně zúčastnil všech vrcholných zkoušek. Pan Hendl vyhrál Memoriál Richarda Knolla, Karla Podhajského, Františka Vojtěcha a mnoho dalších významných soutěží. S panem Hendlem se i dnes můžete potkávat na zkouškách ohařů, ať jsou to základní zkoušky vloh nebo vrcholné soutěže. Uvidíte tam drobného nenápadného pána, který po celý průběh zkoušek s přehledem vede svého čtyřnohého svěřence. Po náročných zkouškách budete pravděpodobně unaveni, stejně jako pan Hendl, jen s tím rozdílem, že jemu bude 94 let. A i v tomto věku si ohaře cvičí a na zkouškách vede sám, na výcviky jezdí autem, a jak sám říká, ohaři jsou pro něho celý život. Více >
Ohaři jsou celý můj život

Myslivost na MENDELU v Brně

Myslivost 1/2017, str. 106 J. Dvořák, J. Kamler
Počet komentářů: 0
Významná součást výuky a profesní přípravy nejen budoucích lesníků Volně žijící živočichové, resp. zvěř, zaujímají v naší dnešní krajině významné místo. Vzhledem k faktu, že přirozené vazby mezi jejich populacemi a životním prostředím jsou do značné míry narušeny, je nezbytné s těmito populacemi uvážlivě a citlivě hospodařit, stejně tak je důležité se věnovat jejich životnímu prostředí. Pro plnění těchto náročných úkolů jsou nezbytné rozsáhlé znalosti. Nejen proto je předmět myslivost stabilní součástí výuky budoucích lesníků, krajinářů a zemědělců na Mendelově univerzitě v Brně, kde ji zajišťuje Lesnická a dřevařská fakulta (LDF MENDELU). Více >
Myslivost na MENDELU v Brně

Eurokomisařka Věra Jourová navštívila olomoucké myslivce

Myslivost 1/2017, str. 116 Jiří Zbořil
Počet komentářů: 0
V rámci své pracovní cesty do Olomouckého kraje navštívila eurokomisařka Věra Jourová také Okresní myslivecký spolek Olomouc. V přátelské atmosféře jsme jí představili činnost naší organizace, roli myslivců v dnešní hospodářské krajině a především význam myslivosti pro regulaci početních stavů zvěře, péči o zvěř a jako součást naší tradiční lidové kultury. Paní eurkomisařska navštívila náš velký přednáškový sál, jehož modernizace byla kofinancována v rámci našeho projektu „Příroda kolem nás“ z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko. Rovněž jsme představili naši novou knihovnu a zasedací místnost zrekonstruovanou v letošním roce za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Více >
Eurokomisařka Věra Jourová navštívila olomoucké myslivce

Platí stejné zákony pro zvířata i pro zvěř?

Myslivost 1/2017, str. 12 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Momentálně se legislativně projednává návrh novely zákona č. 449/2001 Sb. (mysliveckého zákona). Přinesla by novela něco kladného pro život naší zvěře? Změní se přístup a chování lidí, jejichž profese s životem zvěře souvisí? Změní se rekreační pobyt a pohyb lidí v přírodě ve prospěch zvěře či naopak? A jak vypadají legislativní podmínky zacházení se zvěří od myslivců samotných? Postavme tuto novelu vedle současného přístupu, legislativy i praxe chovu hospodářských zvířat. Více >
Platí stejné zákony pro zvířata i pro zvěř?

NORMA a střely STRIKE

Myslivost 1/2017, str. 128 Pavel Kumžák
Počet komentářů: 0
O švédském výrobci střeliva NORMA, její historii i současné produkci, jsem vám na stránkách časopisu Myslivost přinesl již řadu informací. Seveřané však nespí, ale neustále pracují na nových produktech. V současnosti je jedním z hlavních cílů vývoj vlastních střel pod názvem STRIKE. Více >
NORMA a střely STRIKE
Zpracování dat...