ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2017

Myslivecká statistika lovu spárkaté zvěře v letech 1991-2015 v okrese Zlín

Myslivost 1/2017, str. 32  Jiří Koňařík
Pro spárkatou zvěř v okrese Zlín je patrná vzrůstající tendence, kromě zvěře mufloní a srnčí, kde u mufloní zvěře jsou počty ulovených kusů v podstatě na stejné úrovni po celé období, u srnčí zvěře můžeme pozorovat po celkovém růstu lovu, pokles počtu ulovených kusů za poslední tři roky a až další roky ukáží, zda to bude setrvalý stav.
Pro srnčí zvěř byl za posledních 25 let typický mírný vzestup početnosti, a tedy i lovu, až do roku 2008, kdy se ustálil na ročním lovu kolem 2600 ks a vydržel tak po dobu 5 let beze změny, nicméně od roku 2013 je patrný každoroční výrazný pokles. Z výše popisované tendence také výrazně vybočují roky 2006 a 2007, kdy se srnčí zvěř vzpamatovávala z velmi tvrdých zim s výraznou sněhovou pokrývkou, ovšem po těchto dvou letech vystoupala na historické maximum v roce 2011, a to na 2665 ulovených kusů.

Jelení zvěř je lovena hlavně v příhraničních honitbách se Slovenskem, kde byla založena jelení oblast Vlára, ve které je dobrovolně sdružena převážná většina honiteb z této oblasti.
Také u jelení zvěře můžeme pozorovat výraznou tendenci ke zvyšujícímu se lovu až k maximu v roce 2013, kdy bylo uloveno 250 ks. Z přiloženého grafu je vidět, že lov jelení zvěře se za dobu 25 let více než zdvojnásobil a vykazuje jednoznačně stoupající tendenci, i přes mírný pokles v posledních dvou letech.

Za zmínku stojí také rok 2014, kdy černá zvěř v počtu ulovených kusů překonala srnčí zvěř a stala se tak pro tento rok zvěří s největším počtem ulovených kusů v našem okrese.


U daňčí zvěře je trend stoupajícího lovu za posledních 25 let nejstrmější, když si porovnáme, že na začátku devadesátých let se lovilo pouze kolem 100 ks zvěře ročně, tak v posledních třech letech toto množství pravidelně překračuje hranici 600 ks, nárůst za uvedené období je více než šestinásobný. I když je v našem okrese významná obora Títěž, která se chovu daňků věnuje, tento trend se týká hlavně volných honiteb, kde se daňčí zvěř rozšiřuje i do honiteb, kde dříve nebyla ani plánována, ani lovena.


Mufloní zvěř
je jedinou zvěří v okrese Zlín, která po celou dobu vykazuje přibližně stejné počty ulovených kusů v průměru kolem 100 kusů ročně s drobnými výkyvy. Zatím nic nenaznačuje tomu, že by se stavy mufloní zvěře měly v budoucnu nějak zásadně měnit.


Černá zvěř
vykazovala po celou dobu devadesátých let stálé úlovky v počtech kolem 500 až 600 kusů bez tendence stoupajícího počtu. Tato situace se začala měnit až v letech 2002 až 2005, kdy lov začal stoupat a tuto tendenci si udržel až do rekordního lovu v roce 2014 s 2877 ulovenými kusy.
V přiloženém grafu můžeme pozorovat pravidelně se opakující dvouletou strukturu lovu, kdy po zvýšeném lovu v jednom roce následuje propad v lovu v následujícím roce, tato situace se pravidelně opakuje posledních osm let. O rekordním lovu černé zvěře v roce 2014 jsem se již zmiňoval u zvěře srnčí. Je otázkou, zda rok 2016 zase ukáže jako nejpočetnější spárkatou zvěř v okrese, zvěř černou.
 
Nejvýraznější změny v počtech ulovených kusů můžeme sledovat jednoznačně u zvěře daňnčí, která je samozřejmě následována zvěří černou. Jak už jsem zmínil, také už dochází ke změně v celkových číslech, kdy naší nejpočetnější zvěří na základě počtu ulovených kusů již není každý rok zvěř srnčí, ale tuto pozici může do budoucna převzít zvěř černá.    
Na základě katalogů z chovatelských přehlídek zpracoval
Mgr. Jiří KOŇAŘÍK
Zpracování dat...