ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad 2017

Africký mor prasat v ČR – aktuální situace

Myslivost 11/2017, str. 10  Miloš Ježek
Situace s nákazou se poslední měsíc výrazně nezměnila (tento článek je psán 17.10.2017). Dne 13. září bylo v tzv. červené zóně uloveno první sele černé zvěře, a to v honitbě Fryšták-Dolní Ves, v oblasti vně elektrických ohradníků. Ulovené sele bylo vyšetřeno na AMP a bylo negativní. Zároveň k tomuto datu bylo dosud v oblasti ohraničené pachovými ohradníky nalezeno 107 uhynulých kusů prokazatelně nakažených africkým morem.
Během následujícího měsíce přibylo celkem 5 dalších pozitivních kusů. Celkem ovšem bylo nalezeno 151 uhynulých divočáků v oblasti vymezeném pachovými a elektrickými ohradníky, u 39 z nich nebyla nákaza prokázána. Nicméně podle informací ze SVS je možné, že část z nich uhynula také na AMP, ale kadáver byl již v takovém stádiu rozkladu, že nemohl být detekován.
 
Zvýšená intenzita lovu
Zároveň v posledním měsíci docházelo k intenzivnímu odlovu černé zvěře v jednotlivých zónách. Ve zbytku okresu Zlín bylo uloveno 755 kusů černé zvěře. To považuji za velice dobrý výsledek, vzhledem k tomu, že během 2 měsíců byla ulovena téměř jedna třetina průměrného odstřelu v okrese Zlín (celkem je v okrese Zlín uloveno 2- 3 tis. ks černé zvěře za rok).
Zároveň pokračoval lov v zóně intenzivního lovu. Do dnešního dne bylo uloveno více než 4700 ks. To je opět velice vysoké číslo, pokud si uvědomíme, že v loňském roce bylo na území východně od dálnice D1 uloveno za celý rok 2016 přibližně 12,5 tis. kusů. Opět tedy, podle mého názoru, výrazný úspěch, kdy se během 3 měsíců ulovila téměř polovina ročního odstřelu. Pokud toto tempo odstřelu vydrží, bude to výrazný úspěch v redukci černé zvěře a bude se jednat o jedno z nejdůležitějších preventivních opatření při případném šíření AMP ze Zlínského okresu.
I přesto, že situace vypadá velice pozitivně, je stále velice vysoká pravděpodobnost, že se virus začne šířit, a právě hustota černé zvěře bude v tomto případě zásadní.
 
Nasazení policejních střelců
V průběhu posledního měsíce se přistoupilo i k novým opatřením. Tím mediálně nejvýznamnějším bylo povolání policejních jednotek k odstřelu černé zvěře v tzv. červené zóně okresu Zlín. O nasazení policejních odstřelovačů bylo rozhodnuto vládou ČR a bylo naplánováno na 16. října.
Ještě předtím byly vybrány dvě šestnáctičlenné skupiny policejních odstřelovačů z jednotlivých krajských ředitelstvích Policie ČR. Těm bylo poskytnuto lovecké střelivo firmou Sellier a Bellot, protože Policie podle Ženevské úmluvy disponuje pouze celoplášťovými střelami a jiné nesmí používat. Jednotka byla proškolena v lovu černé zvěře a veterinárních opatření zabránění šíření AMP.
Celý koncept by měl fungovat tak, že policejní jednotky budou v oblasti nasazeny každý den až do konce ledna. Policisté by měli být v úzké spolupráci s uživateli honiteb, kteří by jim měli vytipovávat místa k lovu a následně provést dosled a odstranění uloveného divočáka.
Tato akce byla místními myslivci veskrze přijata pozitivně, a to zejména z důvodu možné téměř nepřetržité přítomnosti někoho, kdo se lovu bude věnovat. Při prvním dni nasazení těchto speciálních jednotek byly uloveny dva kusy černé zvěře a teprve následné dny a týdny ukáží, jak budou jednotky úspěšné.
 
Omezení přikrmování
Dalším opatřením, tentokrát s celorepublikovým rozsahem, byla změna mimořádných veterinárních opatření týkající se omezení přikrmování. Od 9. října je stále zakázáno přikrmování černé zvěře, je povoleno pouze vnadění, a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště. Do této doby se jednalo o omezení 10 kg krmiva na vnadišti a max. 1 vnadiště na 100 ha honitby.
V souvislosti s tím byly provedeny kontroly Státní veterinární správou ve všech krajích České republiky a bylo zjištěno několik porušení těchto mimořádných veterinárních opatření. S některými uživateli honiteb tak bylo zahájeno správní řízení a může jim být udělena pokuta až 2 miliony Kč, nebo bylo zjištění předáno České inspekci životního prostředí k dalšímu jednání.
 
Odměna za odevzdání vzorku
Druhou významnou změnou byla aktualizace metodiky kontroly zdraví zvířat. Ta sice přímo nesouvisí s Africkým morem prasat, ale nepřímo je s ním spojena. Státní veterinární správa od poloviny října vyplácí 1000 Kč za odevzdaný vzorek barvy z uloveného divokého prasete k vyšetření na Aujezskyho chorobu. Podle slov ministra zemědělství Mariana Jurečky to má zároveň sloužit jako motivace myslivců při redukci černé zvěře, který je ve veřejném zájmu České republiky. Podrobnosti o procesu vyplácení naleznete v tomto čísle v článku Ing. Faltuse.
Miloš JEŽEK
 
Zpracování dat...