ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad 2017

Jubilejní 50. mezinárodní setkání sokolníků v Opočně

Myslivost 11/2017, str. 18  Bohumil Straka
Letos slavíme výročí 50 let organizovaného sokolnictví u nás. Ve dnech 11. až 14. října 2017 se konalo jubilejní 50. mezinárodní setkání sokolníků v Opočně, které patří k největším na světě, sokolníci, myslivci i návštěvníci zažili bohatý program. Sokolnictví v českých zemích má tradici přes 1500 let a chlubí se i největším zápisem v historii UNESCO.
 
Do Opočna se slétlo 142 dravců na jedno z největších setkání na světě
 
Setkání v Opočně, kterého se letos zúčastnilo 142 sokolníků s loveckými dravci, patří po USA a Arabských Emirátech k největším na světě. Dalších několik set návštěvníků dorazilo bez dravců včetně sokolníků z mnoha zemí nejen z Evropy, ale například i ze vzdáleného Mexika či USA.
Umění sokolnictví má tradici v českých zemích minimálně 1500 let a jedná se tak suverénně o naši nejstarší nemateriální kulturní památku, která se chlubí i největším zápisem v historii UNESCO. Ještě nikdy se nestalo, aby jednu kulturní památku nominovalo tolik (18!) zemí. Drtivou většinu nominací totiž podávají jednotlivé země, na jejichž území se daná kulturní památka nachází, a jen výjimečně památku nominují dvě či více zemí.
Rekordní počet zemí a kvalita nominační dokumentace, které jsme dosáhli, však nebyly jedinými nej. Sokolnictví je pravděpodobně také vůbec nejstarší památkou na seznamu UNESCO, pomineme-li přírodní památky UNESCO, které však nejsou dílem člověka. Sokolnictví existovalo již v dobách před časem egyptských pyramid (které jsou též na seznamu UNESCO), déle než 5000 let jako umění lovu s dravými ptáky. Otcové předávali dovednosti svým dětem po více než 300 generací, čímž se toto starověké umění zachovalo až po naše 21. století. Zajímavostí je, že před vynálezem palných zbraní byly lovečtí dravci jedinou rychlou „zbraní“ pro lov na větší vzdálenost.
 
Středa přivítala návštěvníky výstavou
 
Ve středu 11. října proběhla vernisáž výstavy 50. Mezinárodního setkání v Kodymově domě v Opočně, poté se konala beseda na podporu chovu drobné zvěře na zámku v Opočně.
Odpoledne soutěžili sokolníci v mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu s ukázkou rowcrow (robotické vrány). Den zakončila večerní Svatohubertská troubená mše v kostele Nejsvětější Trojice v Opočně.
 
Čtvrtek ve znamení lovů i proslovů
 
Ve čtvrtek 12. října bylo 50. setkání slavnostně zahájeno na nádvoří zámku. Na zahájení sokolníky kromě jiných pozdravili Ing. Jiří Janota - předseda ČMMJ, Ing. Martin Žižka, Ph.D. - ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství, Ing. Daniel Szórád, Ph.D. - generální ředitel LČR, s.p. a další. Zahájení se zúčastnila i řada dalších představitelů státní správy a okresních i místních mysliveckých spolků.
Lovecký den byl po návratu z honiteb tradičně zakončen společným večerním výřadem na nádvoří zámku, který byl slušný navzdory proměnlivému počasí. Po výřadu pak návštěvníci zaplnili Mariánský kostelík v Opočně, kde se konal koncert lovecké hudby za účasti českých, rakouských a francouzských trubačů.
 
V pátek zahraniční delegáti IAF řešili budoucnost sokolnictví
 
V pátek 13. října proběhlo zasedání evropských delegátů Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF na zámku v Opočně. Pokračovali jsme v řadě důležitých bodů agendy, které byly nastíněny na výroční konferenci IAF, která se konala začátkem září v Kyrgyzstánu.
Dále jsme během zasedání rozpracovali memorandum v otázce tzv. animal welfare, tedy práv zvířat při držení loveckých dravců, což bývá aktivisty ochranáři často zneužíváno k útokům proti starobylému umění sokolnictví. Nemalá část zasedání se věnovala nadcházejícím volbám vedení IAF, které proběhnou příští rok v Německu. V roce 2018 IAF oslaví 50. výročí založení.
 
V pátek se samozřejmě souběžně také lovilo, a to za hezkého počasí. Poprvé v historii Opočna se ulovilo více srnčí zvěře než zajíců, což se ještě nikdy nestalo. Ukazuje to smutný trend nízkých stavů drobné zvěře zaviněný zejména intenzivním velkozemědělstvím. Konkrétně se ulovilo 14 srn a jen 12 zajíců.
Po výřadu na nádvoří zámku se konal společenský večer v Kodymově národním domě, a také raut ve stanu na náměstí za zvuku cimbálky.
 
Sobota pro veřejnost
 
V sobotu 14. října se již tradičně konaly ukázky výcviku dravců pro veřejnost na Vodětínském kopci u Opočna. Počasí přálo, takže na ukázky dorazilo, jako obvykle, několik set návštěvníků včetně škol s dětmi. Mnozí z řad laické veřejnosti ukázku pojali jako tip na víkendový výlet, a po ukázce vážní zájemci dokonce zamířili spolu se sokolníky do honiteb, aby poslední den viděli skutečný lov.
Jubilejní 50. setkání sokolníků v Opočně samozřejmě vyvrcholilo výřadem a slavnostním zakončením na nádvoří zámku.
 
Nelovíme pro získání kořisti, ale pro vše krásné při lovu
 
Sokolníci Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty cvičí dravce a zachovávají tradici spojenou s tímto uměním ve smyslu svého motta Nelovíme pro získání kořisti, ale pro vše krásné při lovu. Právě pouhým pasivním pozorováním měření sil mezi dravcem a jeho možnou kořistí se sokolnictví výrazně vymezuje proti většině jiných loveckých způsobů. V péči 500 členů Klubu sokolníků ČMMJ je kromě dravců v chovech, dravců používaných k osvětové činnosti a léčených hendikepovaných dravců také asi tisícovka lovecky vycvičených dravců - jestřábů, sokolů, rarohů, orlů a dalších druhů dravců či sov.
 
Jubilejní Opočno 2017 v řeči čísel
Celkem přijelo 142 sokolníků majících 142 loveckých dravců: 54 orlů, 36 jestřábů, 34 sokolů, 16 káňat-harrisů, 1 krahujec a 1 káně rudochvosté.
Z toho bylo 100 sokolníků z Česka a 42 cizinců z 11 zemí - Rakousko, Anglie, Holandsko, Belgie, Irsko, Francie, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko.
Přijely další stovky sokolníků jen jako diváci a několik set návštěvníků z řad veřejnosti, přičemž nejvzdálenější přijeli až z USA a Mexika.
Na Opočně a v okolí jsme prožili dohromady 3 lovecké dny s několika tisíci kilometrů nachozenými na polích a v lesích.
Navštívili jsme 39 honiteb ve 13 loveckých skupinách: 4x jestřábi, 5x orli, 3x sokoli a 1x káně Harrisova.
Ve čtvrtek 12. 10. bylo uloveno 56 kusů zvěře, z toho 16 srn, 26 zajíců, 13 bažantů, 1 liška.
V pátek 13.10. bylo uloveno 51 kusů, z toho 14 srn, 12 zajíců, 25 bažantů.
V sobotu 14.10. bylo uloveno 45 kusů, z toho 10 srn, 25 zajíců, 8 bažantů, 2 lišky.
Celkem za celé sokolnické setkání bylo uloveno 152 kusů, což představuje 40 srn, 63 zajíců, 46 bažantů a 3 lišky.
Čísla se zdají být vysoká, ale vzhledem k počtu lovců činila průměrná statistická šance na úlovek 0,36 kusu na sokolníka a den, tj. 1,07 kusu na sokolníka za celý třídenní lov.               
 
Poděkování myslivcům v honitbách
 
Velké poděkování patří myslivcům v honitbách, ve kterých se sokolnické lovy konaly, a bez kterých by setkání v Opočně vůbec nebylo možné pořádat. Konkrétně jsou to honitby MS Zelené háje Albrechtice nad Orlicí, MS Šesterák Bílý Újezd, MS Bolehošť, MS České Meziříčí, MS Dobré, MS Dobruška, MS Doubrava Byzhradec-Hroška, MS STŘEZMÁ Olešnice, MS Štědrá Tutleky-Lupenice, MS Choustníkovo Hradiště, Kristina Colloredo-Mansfeldová Bažantnice Mochov, MS Očelice, MS Opočno-Přepychy, MS Jasenná, MS Bohuslavice nad Metují, MS Hvězda Mžany, MS BOR v Probluzi, MS Polabská lučina Předměřice nad Labem, MS Bažantnice Hoříněves, MS Čírka Kosičky, MS Králova Lhota, MS "Habřina" Librantice, HS Turov, MS Čeperka-Hrobice, MS Rozkoš, MS Horka Černčice, MS Moravany-Slepotice, HS Břehy, MS Labská rovina Smiřice, MS Okrouhlík Rusek a MS Hrušová a další, kteří přispěli ke uskutečnění setkání.
 
Co zajímavého nás ještě čeká do konce roku 2017?
Dne 11. listopadu si připomeneme 50. výročí organizovaného sokolnictví a legislativního uznání sokolnictví. K ustavující konferenci tehdejšího Klubu sokolníků při Ústředním výboru Československého mysliveckého svazu došlo právě 11. listopadu 1967 v Opočně, kde se konalo i první sokolnické setkání.
Dne 16. listopadu oslavíme Světový den sokolnictví spojený se sokolnickými akcemi po celém světě. U nás se bude konat akce již poněkolikáté, například. v Brně na náměstí Svobody od 15 do 17 hodin formou ukázky dravců spojené s výkladem o sokolnictví. Každý návštěvník obdrží kapesní sokolnický kalendář na rok 2017/2018. Více informací zde: www.facebook.com/events/341802192957054
Ve dnech 4. až 9. prosince se koná po třech letech opět Světový sokolnický festival v Arabských Emirátech za účasti sokolníků z 80 zemí včetně asi 30 sokolníků z ČR. Více informací a registrace účastníků zde: www.falconryfestival.org
Bohumil STRAKA,
předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF
 
Více informací o minulých ročnících Opočna, sokolnických festivalech a světovém dnu sokolnictví naleznete na: www.straka.eu/sokolnictvi
 
 
Zpracování dat...